obróbka cnc · 2021年12月17日

Zyski przemysłu elektrolitycznego aluminium „rosną”

Wprowadzenie polityki „podwójnego węgla” prawie wykluczyło możliwość przyszłego uwolnienia pułapu podaży aluminium elektrolitycznego, co znacznie złagodziło presję na nadwyżkę zdolności produkcyjnych aluminium elektrolitycznego w kraju. 

Jednocześnie lekka cecha zapewniła branży aluminiowej nowy punkt wzrostu. Wiele innych dziedzin zastąpi inne materiały, łagodząc kłopotliwą sytuację malejącego tempa wzrostu tradycyjnego obszaru konsumpcji, z jakim borykała się w ostatnich latach strona konsumencka przemysłu aluminiowego. W perspektywie średnioterminowej branża elektrolitycznego aluminium pozbędzie się dotychczasowej sytuacji nadmiernej zdolności produkcyjnej i przyjmie zupełnie nowy wzorzec rozwoju firmy Come.

Wiele czynników wpływa na rentowność elektrolitycznego przemysłu aluminiowego

Reporter zauważył, że w ostatnim czasie ogólny zysk przemysłu elektrolitycznego aluminium „rośnie”. W połowie marca zysk na tonę aluminium wzrósł kiedyś do 4,000 3000 juanów/tonę, pomimo pogłosek na rynku o „rezerwach dumpingowych rezerw narodowych”, które spowodowały spadek cen aluminium. , Ale obecny zysk przemysłu elektrolitycznego aluminium nadal utrzymuje się na poziomie 10 juanów/tonę, a zysk przemysłu jest na wysokim poziomie w ciągu ostatnich XNUMX lat.

Zyski przemysłu elektrolitycznego aluminium „rosną”

Z perspektywy znawców branży rentowność elektrolitycznego przemysłu aluminium zależy od wielu czynników. Analityk Jinrui Futures, Gao Weihong, powiedział, że z jednej strony, w warunkach globalnego luzowania monetarnego, ożywienie gospodarcze i wysoka inflacja cyklu towarowego przyniosły wsparcie makro; z drugiej strony, ciągłe ożywienie gospodarki krajowej skłoniło konsumpcję do utrzymania relatywnie dobrego tempa wzrostu, choć istnieje również podaż. Wzrost, ale silne wsparcie ze strony niskich zapasów.

„Dzięki polityce reformy podażowej w 2017 r. tempo wzrostu produkcji aluminium elektrolitycznego utrzymywało się do początku ubiegłego roku na bardzo niskim poziomie, podczas gdy konsumpcja utrzymywała szybki wzrost w tym okresie. się rozwijać, a zapasy sztabek aluminiowych były na niskim poziomie. Podnieś cenę aluminium”. powiedział Sun Weidong, analityk w Top Securities Futures.

Jednocześnie ustanowienie celu „neutralności węglowej” po stronie polityki jest bezpośrednią korzyścią zarówno dla strony podaży, jak i popytu w przemyśle elektrolitycznego aluminium. Gao Weihong powiedział, że kontrola zużycia energii po stronie podaży znalazła odzwierciedlenie w Mongolii Wewnętrznej, a strona popytu znajduje odzwierciedlenie w długoterminowym rozwoju nowych dziedzin energii, takich jak nowe pojazdy energetyczne, fotowoltaika i inne dziedziny.

Ponadto pod względem kosztów nie zmieniła się długoterminowa nadpodaż tlenku glinu. Niska cena tlenku glinu utrzymuje niski koszt surowca. Raport badawczy zespołu GF Securities Nonferrous Metals uważa, że ​​różnica w podaży i popycie między wyższymi i niższymi szczeblami łańcucha branżowego skłoniła branżę do utrzymywania wysokich zysków. Dane pokazują, że średnia, zawierająca podatek, nieżelazne aluminium elektrolityczne z rzeki Jangcy w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosła 16,248.79 22.3 juanów/tonę, co oznacza wzrost o 2,363.75% rok do roku; podczas gdy średnia cena tlenku glinu zawierająca podatek wyniosła 5.76 XNUMX juanów/tonę, co oznacza spadek o XNUMX% rok do roku. Spowodowało to znaczny wzrost rok do roku zysków przemysłu elektrolitycznego aluminium w pierwszym kwartale, co pomogło firmom z branży osiągnąć znaczny wzrost rok do roku.

„Luka nożycowa” między cenami tlenku glinu i aluminium elektrolitycznego będzie się utrzymywać

„Kiedy cena aluminium elektrolitycznego nadal rośnie, cena tlenku glinu nadal utrzymuje się powyżej i poniżej linii kosztowej, a obie ceny tworzą oczywistą „lukę nożycową”. Według Sun Kuangwen, analityka z Xinhu Futures, zależy to od struktury podaży i popytu tych dwóch. .

Z jednej strony, obecna krajowa zdolność produkcyjna tlenku glinu wzrosła do 90 mln ton, podczas gdy zdolność produkcyjna aluminium elektrolitycznego wynosi tylko około 43 mln ton. Powiedział, że chociaż zdolność operacyjna tlenku glinu wynosi tylko 76.5 miliona ton, co nie może w pełni dorównać obecnej zdolności operacyjnej aluminium elektrolitycznego wynoszącej ponad 39 milionów ton, tlenek glinu za oceanem może całkowicie nadrobić te potrzeby.

Z drugiej strony, ze względu na dużą elastyczność dostaw tlenku glinu, gdy cena tlenku glinu wzrośnie powyżej linii kosztowej, niewykorzystane moce produkcyjne mogą szybko wznowić działanie, co również przesądza o trudnościach dla firm produkujących tlenki glinu z uzyskaniem i utrzymaniem wysokich zysków. Relatywnie, wzrost produkcji aluminium elektrolitycznego jest ograniczony przez pułap mocy produkcyjnych, a także ograniczenia polityki „carbon peak” i polityki „neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla”, a od uwolnienia mocy produkcyjnych do uwolnienia produkcji nadal upływa pewien czas, co determinuje krótkoterminowy wzrost produkcji aluminium elektrolitycznego. Bardzo trudno jest, aby prędkość przekroczyła oczekiwania.

Sun Weidong, analityk z Top Securities Futures, powiedział dziennikarzom, że zasadniczą przyczyną tej „luki nożycowej” jest brak reform w branży tlenku glinu. Podczas gdy długoterminowa produkcja elektrolitycznego przemysłu aluminium utrzymuje się na niskim poziomie wzrostu, globalna zdolność produkcyjna tlenku glinu wciąż szybko rośnie. Branża stworzyła poważną nadwyżkę mocy produkcyjnych.

„Widać, że reforma podażowa elektrolitycznego przemysłu aluminiowego w 2017 roku zahamowała gwałtowną ekspansję mocy produkcyjnych, a miliony ton nielegalnych mocy produkcyjnych zostały bezpośrednio zamknięte. W latach 2018 i 2019 produkcja aluminium elektrolitycznego odnotowała dwa kolejne lata ujemnego wzrostu. W przeciwieństwie do przemysłu tlenku glinu, ponieważ nie ma interwencji politycznej, nadal istnieje duża zdolność produkcyjna na etapie planowania i budowy, nawet w przypadku nadwyżki. Ten poważny wzorzec nadwyżki musi zostać skorygowany przez niezależną eliminację, co powoduje, że firmy produkujące tlenki glinu przeżywają okres bólu” – powiedział Liu Dongbo, analityk w SDIC Anxin Futures.

W opinii Sun Weidong, ponieważ tlenek glinu nie ma ograniczeń politycznych i nadal istnieje większa presja na nowe inwestycje, ceny tlenku glinu pozostaną niskie przez długi czas w przyszłości, a branża przez długi czas będzie musiała usuwać nadwyżki mocy produkcyjnych. . Nadal utrzymuj dużą „przerwę na nożyce”. Sun Kuangwen powiedział również, że „przepaść nożycowa” między cenami tlenku glinu i aluminium elektrolitycznego będzie się utrzymywać, a możliwość ekspansji w związku z ponownym uruchomieniem nieaktywnych mocy produkcyjnych tlenku glinu nie jest nawet wykluczona.

Sprzeczność między podażą a popytem w ramach sezonowych wyładowań w drugim kwartale nie jest widoczna

Ogólnie rzecz biorąc, Liu Dongbo powiedział, że w stanie wysokiego zysku nadal istnieje wiele mocy produkcyjnych w zakresie produkcji aluminium elektrolitycznego, które należy zainwestować i wznowić w tym roku. Nieunikniony jest stopniowy wzrost zdolności produkcyjnych aluminium elektrolitycznego. Do tego dochodzi uzupełnienie źródeł importowanych, a presja po stronie podażowej nadal istnieje. . Spożycie w szczycie sezonu również jest dość optymistyczne, ale tempo jest inne niż w zeszłym roku. Obecnie ogólna sprzeczność między podażą a popytem nie jest tak oczywista jak w zeszłym roku i oczekuje się, że sezonowe wyprzedaże będą kontynuowane.

Sun Kuangwen powiedział, że wraz z nadejściem tradycyjnego sezonu konsumpcyjnego, konsumpcja aluminium na krajowym rynku wykazuje wyraźną tendencję wzrostową. Wśród nich widoczna jest sezonowa poprawa zużycia profili aluminiowych w sektorze nieruchomości, a silna dynamika wzrostu rynku motoryzacyjnego, zwłaszcza nowych pojazdów energetycznych, nadal napędza transport. Wzrosło zużycie aluminium. Jednak dynamika konsumpcji tegorocznego szczytu sezonu może nie być tak dobra, jak w tym samym okresie w poprzednich latach. Ze względu na wysoką cenę aluminium wzrosły koszty obróbki. W przypadku niskiej akceptacji cen na rynku terminali, zyski firm przetwórczych są ograniczone, a kurczący się przepływ gotówki hamuje chęć uzupełniania zapasów. Dlatego nawet w obecnej sytuacji, gdy zapasy surowców w dalszym ciągu są bardzo niskie, schemat ograniczonej podaży nadal nie jest oczywisty.

Sun Weidong powiedział dziennikarzom, że wyższe ceny sztabek aluminiowych znacznie ograniczyły chęć zakupów na dalszych etapach, a hamowanie to było silniejsze niż w poprzednich rundach podwyżek. Powiedział, że odkąd cena aluminium przekroczyła 10,000 XNUMX, ciśnienie w transmisji na dół znacznie wzrosło. Z jednej strony ogólny wzrost towarów masowych znacznie zwiększył koszty terminali, co spowodowało pewien efekt zatłoczenia konsumpcji; z drugiej strony popyt krajowy po epidemii Tempo napraw stopniowo słabnie, więc maleje również tolerancja downstream na wzrost cen surowców.

Liu Dongbo przewiduje, że rynek aluminium będzie nadal trafiał do magazynów w II kwartale br., ale tempo schodzenia do magazynów może być wolniejsze niż w ubiegłym roku. Obecnie inwentarz społeczny wlewków aluminiowych wynosi 1.2 mln ton, a tempo wyładunku nie jest zbyt szybkie. Na razie nie brakuje podaży. Znajduje to również odzwierciedlenie w strukturze rabatów kasowych i miesięcznych różnicach. W sumie uważa, że ​​w drugim kwartale zapasy mają powrócić do niskiego poziomu, a premia spot może wzrosnąć, ale rynek może nie osiągnąć poziomu napięcia w zeszłym roku. Należy również zwrócić uwagę na to, czy zrzut aluminium z Rezerwy Państwowej wyląduje.

Jednak zdaniem Gao Weihong, chociaż krótkoterminowe wysokie ceny aluminium mają pewien wpływ hamujący na konsumpcję, sztywnego popytu nie da się ograniczyć w dłuższej perspektywie, ceny będą stopniowo przenoszone na rynek niższego szczebla, a ogólne oczekiwania popytu są lepsze. Po stronie podaży pojawiają się również nowe oczekiwania dotyczące inwestycji i wznowienia produkcji w drugim kwartale, więc podaż i popyt będą w sytuacji podwójnego boomu. Z perspektywy rytmu uważa, że ​​wzrost w szczycie sezonu konsumpcyjnego może nadejść szybciej. W ostatnim czasie sentyment zakupów spotowych znacznie się poprawił i zaczęły pojawiać się oznaki szczytu sezonu. Jednak ze względu na specyfikę produkcji nowe moce produkcyjne są stopniowo uwalniane po stronie podażowej, więc będzie to stosunkowo powolne. Z punktu widzenia bilansu spodziewa się, że drugi kwartał najprawdopodobniej będzie w stanie wyczerpania zapasów, ale trzeba też zwrócić uwagę na zatapianie aluminium przez Rezerwę Państwową. Gdy wielkość ta wyniesie 200,000 300,000–XNUMX XNUMX ton i więcej, luka podaży i popytu zostanie wypełniona.

Patrząc w przyszłość, Gao Weihong uważa, że ​​ceny aluminium będą nadal utrzymywać się na wysokim poziomie. Jednak ze względu na wysoki poziom zysku w branży trudno dostrzec oczywiste korzyści w krótkoterminowym makro, a presja Rezerwy Państwowej na sprzedaż aluminium nie została zniesiona. Oczekuje się, że utrzyma silne oscylacje. Z perspektywy zasięgu operacyjnego, Liu Dongbo uważa, że ​​limit aluminium w Szanghaju z 23 marca wynosił 16,500 2011 juanów/tonę lub ostatni obszar dna, a przebicie szczytu może być trudne do przebicia przez szczyt z XNUMX roku. Zasugerował, aby firmy działające na rynku niższego szczebla kupowały wirtualne zapasy poniżej Wanqi, a firmy produkujące aluminium elektrolityczne stopniowo zwiększały wskaźnik utrzymywania wartości wokół Wanba, aby zablokować zyski.

Według Sun Weidong, siła napędowa wzrostu cen aluminium w tym roku powinna pochodzić z zagranicy, ponieważ zagraniczna presja podażowa jest niewielka, a pewność ożywienia konsumpcji jest wyższa niż w przypadku konsumpcji krajowej. W przypadku silnego ożywienia konsumpcji zagranicznej w drugim kwartale, krajowe ceny aluminium mogą się przebić. „Obecnie ceny aluminium wahają się między Wanqi i Wanba. Ze względu na wpływ krajowej polityki emisji dwutlenku węgla, presja podażowa w drugim kwartale nie będzie duża i nadal jest miejsce na odbudowę konsumpcji. Dlatego podaż krajowa będzie stosunkowo ciasny co najmniej do czerwca.W tej sytuacji oczekuje się, że ogólna cena będzie kontynuowała trend silnych oscylacji. Jednak ponieważ Wanba od wielu lat jest silnym poziomem oporu, można się spodziewać, że krajowa luka podażowa w drugi kwartał nie wystarczy, aby wesprzeć długoterminowy ruch cen powyżej Wanby”.

Cel „podwójny węgiel” i długoterminowa wizja w ramach nowej konsumpcji energii

Ge Honglin, członek Stałego Komitetu Komitetu Narodowego Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej, sekretarz Komitetu Partii i przewodniczący Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Metali Nieżelaznych, stwierdził, że „Plan Wdrożeniowy dla Carbon Peak w Metalach Nieżelaznych Przemysł” poszukuje obecnie opinii stowarzyszeń branżowych i przedsiębiorstw. Szczyt, dąż do osiągnięcia 40% redukcji emisji do 2040 r. Ten plan jest co najmniej pięć lat przed krajowym szczytem emisji dwutlenku węgla.

Zaproponował, aby przemysł metali nieżelaznych podjął bardziej aktywne działania, aby pomóc osiągnąć krajowy cel „podwójnego węgla”. Jednym z nich jest dalsza ścisła kontrola nad wydajnością elektrolitycznego sufitu aluminiowego i zdolności wytapiania miedzi, ołowiu i cynku, zwiększenie udziału zużycia czystej energii, zwiększenie wykorzystania przetworzonych metali nieżelaznych oraz dążenie do większej zaawansowania w zakresie szczytu węglowego w branży . Drugim jest dalszy rozwój i stosowanie zielonych technologii redukcji węgla oraz dążenie do jeszcze szybszej redukcji emisji dwutlenku węgla po osiągnięciu szczytu. Krótko mówiąc, konieczne jest pokazanie nowego wizerunku metali nieżelaznych z efektami zielonego rozwoju.

Gao Weihong powiedział, że wyznaczenie celu „podwójnego węgla” sprzyja długoterminowemu i zdrowemu rozwojowi przemysłu elektrolitycznego aluminium, a także niesie ze sobą znaczne możliwości i wyzwania. Przede wszystkim, zgodnie z wymogami celu „podwójnego węgla”, przemysł aluminiowy, jako przemysł energochłonny, znajduje się pod dużą presją redukcji emisji, a w przyszłości może nawet stanąć przed problemem kosztów emisji dwutlenku węgla. W niektórych obszarach, w których zużycie energii przekracza normy, produkcja jest zmuszona do ograniczenia, zmuszając firmy do przyspieszenia oszczędzania energii. Rozwój technologiczny w redukcji emisji.

Sun Kuangwen powiedział dziennikarzom, że obecne krajowe zużycie energii cieplnej aluminium elektrolitycznego wynosi około 86%, a wykorzystanie czystej energii tylko około 14%, co jest dalekie od 75% zużycia czystej energii za granicą. Dlatego też krajowa zdolność produkcyjna aluminium elektrolitycznego stopniowo przesuwa się do regionów bogatych w czystą energię. Ponadto, ponieważ energochłonność aluminium wtórnego wynosi tylko około 5% aluminium pierwotnego, realizacja celu „podwójny węgiel” sprzyja rozwojowi krajowego przemysłu aluminium wtórnego.

Z drugiej strony, „podwójny węgiel” i zapotrzebowanie na lekką wagę pozwoliły rynkowi zapewnić przemysłowi hutnictwa aluminium większe marże zysku, co sprzyja znacznej poprawie zysków przedsiębiorstw, przy większym kapitale na badania technologiczne i rozwój, innowacje produktowe itp. W celu dalszej poprawy powiązanych Wartość dodana produktów, zwłaszcza pod względem lekkości i niskiej karbonizacji, sprawia, że ​​produkty przedsiębiorstw krajowych są bardziej konkurencyjne, w tym wysokiej klasy materiały ze stopów aluminium.

Sun Kuangwen powiedział, że cel „podwójnego węgla” zapewnia większą dynamikę wzrostu zużycia aluminium. Wśród nich szczególnie widoczny jest rozwój aluminium fotowoltaicznego i aluminium dla nowych pojazdów energetycznych, a struktura krajowego zużycia aluminium w długim okresie ulegnie znacznej zmianie. Szacuje się, że do końca „14. planu pięcioletniego” krajowe zużycie aluminium do fotowoltaiki wyniesie 1.67 mln ton, co stanowi blisko 4% całkowitego zużycia z obecnego poziomu 2%. Jednocześnie, zgodnie z planem rozwoju pojazdów nowej energii, udział krajowych pojazdów nowej energii osiągnie 20% w 2025 r., co oznacza, że ​​produkcja krajowych pojazdów nowej energii utrzyma tempo wzrostu ponad 30% w okresie „ Okres 14. planu pięcioletniego”. Ilość aluminium wzrośnie z obecnych 390,000 tys. ton do 1.57 mln ton, a jego udział w całkowitym zużyciu wzrośnie również z poniżej 1% do 3.6%.

Ogólnie rzecz biorąc, Sun Weidong powiedział, że wprowadzenie polityki „podwójnego węgla” prawie wykluczyło możliwość przyszłego uwolnienia pułapu podaży aluminium elektrolitycznego, co znacznie złagodziło presję na krajowe nadwyżki mocy elektrolitycznej aluminium i będzie stopniowo osiągać wąskie gardło dostaw w ciągu dwóch do trzech lat. Jednocześnie lekki charakter dał przemysłowi aluminiowemu nowy punkt wzrostu i zastąpi inne materiały w wielu dziedzinach, takich jak nowe pojazdy energetyczne, łagodząc wstydliwą sytuację ciągłego spadku tempa wzrostu tradycyjnej dziedziny konsumpcji branży aluminiowej w ostatnich latach. W perspektywie średnioterminowej przemysł elektrolitycznego aluminium pozbędzie się sytuacji związanej z nadmiarem mocy produkcyjnych w przeszłości i wprowadzi nowy wzorzec rozwoju.

Link do tego artykułu: Zyski przemysłu elektrolitycznego aluminium „rosną”

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Zyski przemysłu elektrolitycznego aluminium „rosną”PTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi. Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Producent obróbki na dużą skalę toreb medycznych, świadcząc usługi projektowania 3D, prototypów i dostaw globalnych. Oferujemy również twarde etui, półtwarde pianki EVA, miękkie szyte etui, woreczki i wiele innych dla producentów OEM. Wszystkie etui są wykonane na zamówienie zgodnie ze specyfikacją z nieskończoną liczbą kombinacji materiały, formy, kieszenie, szlufki, zamki, uchwyty, logotypy i akcesoria. Odporne na wstrząsy, wodoodporne i przyjazne dla środowiska opcje. Części medyczne, reagowanie w sytuacjach awaryjnych, Części elektroniczne, korporacyjnym, edukacyjnym, wojskowym, ochroniarskim, sportowym, outdoorowym i budowlanym. Usługi obejmują konsultacje koncepcji przypadku, projektowanie 3D, prototypowanie, rototypowanie,Wiercenie CNC Usługi i produkcja.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z Tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami ( [email protected] ).