obróbka cnc · 2021年11月29日

Znaki certyfikacji i objaśnienia terminów komputerów przemysłowych na świecie

Komputery przemysłowe w Chinach mają na ogół certyfikat 3C, certyfikat CE i certyfikat CQC. Najbardziej podstawowa jest certyfikacja 3C, która jest obowiązkowymi standardami elektrycznymi i elektronicznymi w Chinach. W przypadku znaku certyfikacji komputera przemysłowego każdy standard krajowy jest inny. Wyjaśnię, jakie inne certyfikaty są dostępne dla komputerów przemysłowych

Znaki certyfikacji i objaśnienia terminów komputerów przemysłowych na świecie

1. Certyfikat CE

Produkty, które posiadają certyfikat CE stają się coraz bardziej rozpowszechnione. Jeśli produkt posiada znak CE, oznacza to wymagania szeregu dyrektyw europejskich, takich jak bezpieczeństwo produktu, higiena, ochrona środowiska i ochrona konsumenta. Jeżeli produkt może spełniać odpowiednie wymagania, może być opatrzony znakiem CE, ale jeśli nie spełnia odpowiednich wymagań, jest odwrotnie. (Osobiście uważam, że CE to nie certyfikat, ale deklaracja własna. Generalnie taka deklaracja zostanie złożona przy wysyłce do Europy)

2. Certyfikacja produktu CCC

Tak zwana certyfikacja 3C, certyfikat ten narodził się 1 maja 2002 r., CCC to skrót od angielskiego Chinacompulsorycertification, co oznacza „China Compulsory Certification”. Jeżeli wyrób znajduje się w „Pierwszej Partii Wyrobów Podlegających Obowiązkowej Certyfikacji Wyrobu” wydanej przez Generalną Administrację Nadzoru Jakości, Kontroli i Kwarantanny Państwowej Administracji Nadzoru Jakości, Kontroli i Kwarantanny oraz Krajową Komisję Administracyjną ds. Certyfikacji i Akredytacji, należy wdrożyć obowiązkowe testy i przeglądy produktu. Jeśli produkty wymienione w katalogu nie zostały certyfikowane przez wyznaczoną agencję, nie mogą być sprzedawane, importowane lub wysyłane z fabryki, jeśli nie są certyfikowane do oznakowania zgodnie z przepisami. Po wdrożeniu tego logo, zastąpiło ono oryginalne logo „Wielkiego Muru”. Logo „Wielka Ściana” jest nieważne od 1 maja 2003 r. Należy zauważyć, że znak 3C nie jest znakiem jakości, ale podstawowym certyfikatem bezpieczeństwa.

3. Certyfikacja CQC

Chińskie Centrum Certyfikacji Jakości (CQC) może uzyskać certyfikację CQC, a produkty opatrzone znakiem certyfikacji CQC są certyfikowane przez krajową jednostkę certyfikującą, a celem certyfikacji jest bezpieczeństwo i spełnienie standardów jakości odpowiedzi danego kraju .

4. Certyfikacja CB

System CB (system IEC do testowania zgodności i certyfikacji produktów elektrycznych) to międzynarodowy system obsługiwany przez IECEE. Jednostki certyfikujące każdego kraju członkowskiego IECEE testują poziom bezpieczeństwa produktów elektrycznych na podstawie norm IEC. Wyniki testu to raport z testu CB, a certyfikat testu CB to system, który jest wzajemnie uznawany przez państwa członkowskie IECEE. Celem jest zmniejszenie międzynarodowych barier handlowych ze względu na konieczność spełnienia kryteriów certyfikacji lub zatwierdzenia różnych krajów. IECEE to skrót od organizacji badań i certyfikacji produktów elektrotechnicznych Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej.

5. Certyfikacja PCT

„Produkty, które chcą wjechać na obszar celny Federacji Rosyjskiej, muszą uzyskać krajowy certyfikat zgodności (certyfikat zgodności GOST) wydany przez Rosyjską Państwową Komisję ds. Norm i Metrologii”. Przewiduje to prawo w Rosji. Dlatego, aby wejść na rynek rosyjski, trzeba uzyskać ten certyfikat, ale nasze Chiny są zupełnie inne. Potrzebujemy tylko rosyjskiego certyfikatu PCT, co jest równoznaczne z uzyskaniem przepustki na wjazd i wyjazd z Rosji. (Uwaga: nic nie jest idealne i niewiele jest rzeczy, które nie są możliwe, nawet te z certyfikatem)

6. Certyfikacja PSE

Japońskie prawo DENTORL (ustawa o kontroli urządzeń elektrycznych i materiałów) stanowi, że 498 produktów musi przejść certyfikację bezpieczeństwa, aby wejść na rynek japoński. Wśród nich 165 wyrobów typu A powinno otrzymać znak PSE w kształcie rombu, a 333 wyrobów typu B powinno otrzymać okrągły znak PSE.

7. Certyfikacja TL

ETL to skrót od American Electronic Testing Laboratories (ElectricalTestingLaboratories). Laboratorium ETL zostało założone przez amerykańskiego wynalazcę Edisona w 1896 roku i cieszy się dużą renomą w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Podobnie jak UL i CSA, ETL może testować i wystawiać znaki certyfikacji ETL zgodnie z normami UL lub amerykańskimi normami krajowymi, a także może jednocześnie wydawać złożone znaki certyfikacji zgodnie z normami UL lub amerykańskimi normami krajowymi oraz normami CSA lub normami kanadyjskimi. Litera „us” w prawym dolnym rogu oznacza, że ​​dotyczy Stanów Zjednoczonych, „c” w lewym dolnym rogu oznacza, że ​​dotyczy Kanady, a „us” i „c” dotyczą obu krajów. Wszelkie produkty elektryczne, mechaniczne i elektromechaniczne mogą być testowane przez EMC w celu przetestowania wydajności produktu. Dopóki produkt ma umieszczony znak CTL, oznacza to, że produkt przeszedł test ETL i przeszedł pomyślnie. Przejście ETL oznacza spełnienie odpowiednich standardów branżowych.

8. Certyfikat EN

EN (Norma europejska): Zgodnie ze wspólnymi zobowiązaniami krajów uczestniczących, przyjęcie tej normy EN nada status prawny odpowiednim normom krajowym danego kraju członkowskiego lub unieważni odpowiednie normy danego kraju, który jest jej przeciwny . Innymi słowy, normy krajowe państw członkowskich muszą być zgodne z normami EN.

9. Certyfikat TUV

TUVR-Heinland Niemiecki Nadzór Techniczny Rheinland, który jest największą niemiecką jednostką certyfikującą w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów, jest uznaną przez rząd agencją badawczą. Certyfikacja TUV i FCC, certyfikacja CE, certyfikacja CSA i certyfikacja UL są na tym samym poziomie i wszystkie są autorytatywne. Jeśli chcesz wejść na rynek niemiecki, musisz zdać certyfikat TUV. Dlatego certyfikat TUV i powyższe pięć znaków można zobaczyć na różnych produktach IT i sprzęcie AGD.

10. Certyfikacja CSA

Canadian Standards Association jest skrótem CSA, co oznacza Canadian Standards Association. Została założona w 1919 roku, a urządzenia elektroniczne na rynku północnoamerykańskim muszą uzyskać certyfikat CSA. Największą jednostką certyfikującą w Kanadzie jest CSA, a także jedna z najsłynniejszych jednostek certyfikujących bezpieczeństwo na świecie. Wszystkie rodzaje maszyn, materiałów budowlanych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, ochrony środowiska, medycznego bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sportu, rozrywki itp. mogą być testowane i zapewniać certyfikat bezpieczeństwa produktu.

11. Certyfikacja GS

Znaczenie GS to niemieckie „GeprufteSicherheit” (bezpieczeństwo zostało certyfikowane), a także oznacza „GermanySafety” (niemieckie bezpieczeństwo). Certyfikacja GS to dobrowolna certyfikacja oparta na niemieckim prawie bezpieczeństwa produktów (SGS) i testowana zgodnie z normą Unii Europejskiej EN lub niemiecką normą przemysłową DIN. Jest to uznany niemiecki znak certyfikacji bezpieczeństwa na rynku europejskim. Dzięki znakowi certyfikacji GS oznacza to, że jest bezpieczny i przeszedł test wiarygodności niezależnej organizacji. Różni się od CE. GS nie ma wymagań prawnych, ale świadomość bezpieczeństwa jest głęboko zakorzeniona w sercach zwykłych konsumentów. Jeśli istnieje znak certyfikacji GS i znak certyfikacji GS, produkty z certyfikacją GS muszą zostać porównane. konkurencyjny.

12. Certyfikat UL

UL to skrót od Underwriter Laboratories Inc, co oznacza Underwriters Laboratories z Wielkiej Brytanii. Urodził się w 1894 roku, a najbardziej autorytatywne laboratorium w Stanach Zjednoczonych należy do UL. Jest to również organizacja prywatna, która prowadzi również testy i oceny bezpieczeństwa na świecie. Różni się od innych organizacji. Jest niezależną, profesjonalną organizacją non-profit, która przeprowadza eksperymenty na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Przyjmuje naukowe metody testowania w celu zbadania i ustalenia, czy różne materiały, urządzenia, produkty, sprzęt, budynki itp. są szkodliwe dla życia i mienia; w celu określenia, opracowania i wydania odpowiednich norm oraz pomocy w ograniczeniu i zapobieganiu uszkodzeniom życia i mienia. Utrata informacji podczas prowadzenia faktycznych badań biznesowych. Krótko mówiąc, zajmuje się głównie certyfikacją bezpieczeństwa produktów i prowadzeniem działalności certyfikacyjnej bezpieczeństwa, a jej ostatecznym celem jest uzyskanie produktów o dość bezpiecznym standardzie na rynku oraz przyczynienie się do zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowia i mienia. Jeśli chodzi o certyfikację bezpieczeństwa produktów jako skuteczny środek eliminacji barier technicznych w handlu międzynarodowym, UL odgrywa również aktywną rolę w promowaniu rozwoju handlu międzynarodowego.

13. Certyfikacja FCC

Wprowadzenie do certyfikacji FCC FCC (Federalna Komisja Łączności, Federalna Komisja Łączności Stanów Zjednoczonych) została ustanowiona przez COMMUNICATIONACT w 1934 roku jako niezależna agencja rządu USA i bezpośrednio odpowiedzialna przed Kongresem. Wiele produktów do zastosowań radiowych, produktów komunikacyjnych i produktów cyfrowych wymaga zgody FCC na wejście na rynek amerykański. Federalna Komisja Łączności Stanów Zjednoczonych (FCC) opracowała szereg norm jakości i wydajności produktów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną sprzętu elektronicznego i bezpieczeństwem osobistym operatorów. Te standardy opracowane przez FCC były używane przez wiele osób, a także zdobyły certyfikat. Niewiele krajowych agencji regulacyjnych ds. technologii lub podobnych instytucji posiada certyfikaty. Z tego powodu wiele produktów elektronicznych, niezależnie od tego, czy jest to instrukcja techniczna danej fabryki, jest drukowanych z certyfikatem wydanym przez FCC, który spełnia określony standard lub deklaruje, że spełnia określony standard FCC.

14. Certyfikacja NF

NF to nazwa kodowa normy francuskiej, która została wdrożona w 1938 roku, a jej organem zarządzającym jest Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne (AFNOR). Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne (AFNOR) jest organizacją non-profit non-profit założoną w 1926 r. zgodnie z francuskim dekretem z 1901 r. oraz uznaną i finansowaną przez rząd. Stowarzyszenie jest rdzeniem francuskiego systemu normalizacji. Certyfikacja usług NF jest dobrowolną certyfikacją znaku NF, która potwierdza, że ​​jakość i niezawodność usługi spełnia wymagania jakości i wydajności wymagane przez normy francuskie, europejskie i międzynarodowe. Obejmuje przeprowadzki, magazyny mebli, biura podróży. , Awaryjne naprawy i holowanie, przewóz osób, bezpieczeństwo osobiste, kształcenie ustawiczne. Standardy usług turystycznych ustalone przez Francję są dobrze znane, w tym gościnność, hotele, transport i badania satysfakcji.

Link do tego artykułu:Znaki certyfikacji i objaśnienia terminów komputerów przemysłowych na świecie


Znaki certyfikacji i objaśnienia terminów komputerów przemysłowych na świecieMetalowa blacha, Frezowanie miedzi, Stal węglowa,Online cięcie laserowe serwis, druk 3D, precyzja Obróbka CNC usługi dla przemysłu ciężkiego, budowlanego, rolniczego i hydraulicznego. Nadaje się do tworzyw sztucznych i rzadkich obróbka stopów. Może toczyć części o średnicy do 15.7 cala. Procesy obejmują obróbka szwajcarskaprzeciąganie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i gwintowanie. Zapewnia również polerowanie metali, malowanie, szlifowanie powierzchni i wał usługi prostowania. Zakres produkcji (m.in. aluminium odlewanie dzięki odlewanie ciśnieniowe cynku,) wynosi do 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do śrub, złączy, Łożyskopompa, biegobudowa skrzyniowa, suszarka bębnowa i podajnik obrotowy zawór Applications.PTJ opracuje strategię z Tobą, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.