obróbka cnc · 2021年11月7日

Znaczenie powłoki statku kosmicznego do obróbki CNC

Obróbka CNC powłoki statku kosmicznego


Badania przedstawione w tym artykule mają następujące znaczenie w zastosowaniach praktycznych:

  • (1) Znaczenie proces obróbki projekt typowych części powłoki statku kosmicznego. Poprzez ustanowienie dodanego maszynowo modelu sieci wiedzy o procesie, eksploracji reguł decyzyjnych dotyczących procesu i inteligentnego planowania tras procesu, można zwiększyć wskaźnik ponownego wykorzystania wiedzy o procesach dla typowych części kadłuba statku kosmicznego w celu poprawy wydajności i jakości projektowania procesu.
  • (2) Znaczenie odniesienia dla projektowania procesu obróbki typowych części konstrukcyjnych innych statków kosmicznych. Produkcja statków kosmicznych, takich jak satelity, również wykazuje cechy „wielu typów i małych partii”, a podobne problemy występują przy projektowaniu procesów obróbki. Dlatego też wyniki badań niniejszego artykułu mają również duże znaczenie referencyjne dla projektowania procesów obróbki innych produktów statków kosmicznych.

Znaczenie powłoki statku kosmicznego do obróbki CNC

Obróbka CNC powłoki statku kosmicznego. -PTJ OBRÓBKA CNC Sklep

Części powłoki statku kosmicznego są jedną z podstawowych części konstrukcyjnych statku kosmicznego. Są to głównie osłony stożka i kolumny o średnicy poniżej 1300mm i wysokości poniżej 1700mm. Zastosowany materiał to głównie kuty i odlewany stop aluminium, który pełni rolę łącznika i podpory. Zgodnie z relacją pozycyjną każdego funkcjonalnego elementu statku kosmicznego w przestrzeni, może koordynować ruch. Ponieważ różne typy statków kosmicznych wykonują różnorodne zadania, zawierają różne elementy funkcjonalne, co skutkuje różnymi rodzajami części powłoki statku kosmicznego. Jak pokazano na rysunku 1-1, istnieją trzy typowe części powłoki statku kosmicznego. .

W okresie „13. planu pięcioletniego”, wraz z szybkim wzrostem misji kosmicznych, gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na części powłoki statków kosmicznych.
Dodaj. W porównaniu z ogólnymi produktami mechanicznymi, części powłoki statku kosmicznego charakteryzują się małymi partiami, wieloma odmianami, krótkimi czasami cyklu i szybką wymianą produktu. W trakcie procesu produkcyjnego wciąż pojawiają się problemy, takie jak nierównomierne rozłożenie zadań i okresowe niedobory zasobów produkcyjnych. Tradycyjny Model produkcji na dużą skalę firmy o niskiej elastyczności nie był w stanie sprostać obecnym potrzebom rozwojowym wielu modeli i jednoczesnego rozwoju o wysokiej gęstości.

Obecnie, wraz z szybkim rozwojem przemysłu lotniczego i kosmicznego, warsztat produkcyjny części powłok statków kosmicznych osiągnął pewien poziom cyfryzacji. Wraz z wykorzystaniem centrów obróbczych CNC, automatycznych wózków AGV i innych urządzeń sprzętowych, systemów magazynowych CNC i cyfrowych systemów realizacji produkcji, system akwizycji danych warsztatowych i inne oprogramowanie do analizy zarządzania oparte na strukturze „cyfrowej linii produkcyjnej powłoki” staje się coraz bardziej doskonałe, wydajność obróbki części ulegała stopniowej poprawie, a jakość obróbki została również lepiej gwarantowana. Jednak proces projektowania procesu obróbki części powłoki statku kosmicznego nadal przyjmuje tradycyjną metodę, polegającą wyłącznie na sztucznym projekcie rzemieślnika, co ogranicza poprawę poziomu produkcji. Po analizie tradycyjny proces obróbki.

Metoda projektowania ma głównie następujące dwie wady:

  • (1) Wysokie wymagania techniczne. Planowanie trasy procesu obróbki musi uwzględniać różne atrybuty produktu. W porównaniu z innymi produktami mechanicznymi wymagania produkcyjne dotyczące części powłoki statku kosmicznego są bardziej skomplikowane, co wymaga od techników posiadania rezerw wiedzy zawodowej i znajomości zasobów produkcyjnych warsztatu. Ponadto cechy krótkiego cyklu i szybkiej wymiany wymagają również od personelu procesowego szybkiego zaprojektowania efektywnej trasy procesu.
  • (2) Wydajność projektowania procesu jest niska, a koszt wysoki. Projektując trasę procesu, personel procesowy musi zapoznać się z dużą liczbą wytycznych produkcyjnych, rysunków i podręczników procesowych, aby uzyskać wiedzę o procesie zawartą w częściach. Zadania są uciążliwe i jest wiele powtarzalnych zadań. W szczególności struktura części powłoki statku kosmicznego jest złożona, a liczba cech jest duża, a ponadto istnieje pilna potrzeba powiązanych technologii w celu wsparcia szybkiego odzyskiwania wiedzy o procesie.

W cyklu produkcyjnym produktu projektowanie procesu obróbki jest pomostem łączącym projektowanie i produkcję. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych projektowanie procesu obróbki skrawaniem jest jego duszą, a zdolność projektowa jest podstawową zdolnością przedsiębiorstwa do utrzymania przewagi konkurencyjnej. Skuteczna metoda lub technologia projektowania procesu obróbki może skutecznie poprawić jakość produktu, skrócić cykl produktu i obniżyć koszty produkcji. Dlatego inteligencja projektowania procesu obróbki części powłoki statku kosmicznego jest kluczowym czynnikiem poprawy poziomu produkcji.

Poprzez analizę problemów występujących w tradycyjnych metodach projektowania stwierdzono, że podstawowymi przyczynami ograniczającymi wydajne i wysokiej jakości projektowanie procesu obróbki części powłoki statku kosmicznego są:

  • (1) Historyczne dane procesowe nie zostały skutecznie wykorzystane. W procesie projektowania i wytwarzania części zostanie wygenerowana duża ilość danych procesowych, a większość z tych historycznych danych procesowych nie jest skutecznie przechowywana i wykorzystywana, co znajduje odzwierciedlenie głównie w: braku standardowego przechowywania, co utrudnia dla personelu procesowego, aby uzyskać odpowiednią wiedzę do odniesienia podczas procesu projektowania; Brak odpowiednich metod eksploracji wiedzy o procesie doprowadził do niemożności efektywnego wykorzystania historycznych danych procesowych do kierowania szybkim podejmowaniem decyzji dotyczących metod obróbki.
  • (2) Poziom inteligencji w planowaniu trasy procesu jest niski. Obecna technologia CAPP jest nadal w fazie rozwoju i doskonalenia, a trasa procesu jest nadal planowana głównie przez personel procesowy w oparciu o wiedzę o procesie. Części powłoki statku kosmicznego charakteryzują się wysoką integracją cech. Chociaż funkcje i struktury części są zróżnicowane, cechy komponentów są bardzo podobne. 

Składają się one głównie z ponad 10 typowych kształtów muszli, kształtów wewnętrznych, okien i siatek. Cechy obróbkowe oraz szereg rzadko spotykanych nietypowych cech obróbkowych. Jednocześnie, ze względu na podobieństwo wymagań obróbkowych, takich jak materiały i precyzja typowych cech części, metody obróbki cech różnych części mogą być wykorzystane jako odniesienie. 

W związku z tym wiedzę na temat procesu obróbki można powiązać w oparciu o charakterystykę obróbki, a metody obróbki w historycznych danych procesu można wydobyć i przekazać personelowi procesu, poprawiając w ten sposób wydajność wyszukiwania personelu procesu i umożliwiając personelowi procesu szybko i skutecznie kierować pracami projektowymi.

Ponadto, w procesie projektowania procesu obróbki, personel procesowy musi nie tylko brać pod uwagę wykonalność przebiegu procesu, ale także minimalizować koszty obróbki. Jednak liczba cech elementów skorupy statku kosmicznego jest duża, a cyfrowy warsztat dysponuje szerokim zakresem obróbki sprzętu i dużymi możliwościami. 

Technolodzy muszą wybrać odpowiednie metody obróbki i zasoby produkcyjne dla cech obróbki zgodnie z ograniczeniami reguł procesu i pogrupować je w etapy procesu. Etapy procesu są sortowane racjonalnie, tak aby uporządkować je w ekonomiczne i praktyczne ścieżki procesowe. Oczywiście, w porównaniu z ogólnymi częściami mechanicznymi, zadanie zaplanowania drogi technologicznej części powłoki statku kosmicznego jest trudniejsze i wymaga większych umiejętności personelu procesowego.

W związku z tym możliwe jest zwiększenie szybkości planowania tras procesu oraz zmniejszenie obciążeń obliczeniowych personelu procesowego poprzez badanie technologii planowania tras procesu opartej na inteligentnym algorytmie.

Dlatego, aby dostosować się do „wielorodnego, małoseryjnego” trybu produkcji części powłoki statku kosmicznego, ulepsz proces
Wykorzystanie danych historycznych i inteligentny poziom planowania tras procesów. W tym artykule jako tło badawcze posłuży projekt procesu obróbki typowych części powłoki statku kosmicznego i przeanalizuje wiedzę na temat procesu obróbki podczas procesu projektowania oraz nieodłączny związek między tą wiedzą. 

Poprowadź modelowanie sieci wiedzy o procesie obróbki. Na tej podstawie wprowadza się teorię zbiorów przybliżonych w celu wydobycia potencjalnych reguł decyzyjnych procesu w danych historii procesu, aby szybko uzyskać metodę obróbki charakterystyk obróbki zgodnie z regułami decyzyjnymi dla odniesienia personelu procesu. Na koniec przestudiuj metodę planowania trasy procesu pod ograniczeniami reguł procesu, aby poprawić inteligentny poziom planowania trasy procesu. Zgodnie z praktyką inżynierską, ze względu na małą liczbę nietypowych części i nietypowych cech, możliwość ponownego wykorzystania nie jest wysoka.

W oparciu o projekt procesu obróbki typowych części kadłuba statku kosmicznego, niniejszy artykuł reorganizuje wewnętrzne relacje wiedzy o procesie obróbki i ustanawia model sieci wiedzy o procesie z przejrzystą formą organizacji, która zapewnia wygodę wyszukiwania i ponownego wykorzystania wiedzy o procesie; proces badawczy Metoda eksploracji reguł decyzyjnych może w pełni wykorzystać wiedzę empiryczną do kierowania podejmowaniem decyzji dotyczących metod obróbki; poprawić inteligentny poziom projektowania procesu poprzez badanie metody planowania trasy procesu w oparciu o konkretny algorytm immunologiczny; i zastosować powyższe metody teoretyczne i technologiczne badania i praktyka Opracować narzędzie do wydobywania cech produkcyjnych typowych części statku kosmicznego, narzędzie do wydobywania i wydobywania reguł decyzji procesowych oraz inteligentne narzędzie planowania tras procesowych w celu poprawy wydajności projektowania procesów i poziomu inteligencji typowych części powłoki statku kosmicznego.

Powiązane strony:ACzęści do samolotów

Link do tego artykułu:  Znaczenie powłoki statku kosmicznego do obróbki CNC

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Znaczenie powłoki statku kosmicznego do obróbki CNCWarsztat CNC PTJ produkuje części o doskonałych właściwościach mechanicznych, dokładności i powtarzalności z metalu i tworzywa sztucznego. Dostępne 5-osiowe frezowanie CNC.Obróbka stopu wysokotemperaturowego zakres w tym obróbka inconelowa,obróbka monelu,Obróbka Geek Ascology,Obróbka karpia 49,Obróbka Hastelloy,Obróbka Nitronic-60,Obróbka Hymu 80,Obróbka stali narzędziowej,itp.,. Idealny do zastosowań lotniczych.Obróbka CNC produkuje części o doskonałych właściwościach mechanicznych, dokładności i powtarzalności z metalu i tworzywa sztucznego. Dostępne 3-osiowe i 5-osiowe frezowanie CNC. Opracujemy z Tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.