obróbka cnc · 2021年11月5日

Zasady, czynniki wpływające na precyzję i środki optymalizacji tokarek CNC

Obecnie obróbka w technologii tokarskiej CNC jest najlepszym wyborem dla produkcji produkcyjnej i obróbki skrawaniem. Może skutecznie zapewnić korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz poprawić wydajność i szybkość przepuszczania produkcji produktu. Jednak łącza obróbki tokarek CNC są złożone i ma to wpływ na wiele czynników. Błędy są łatwo generowane w rzeczywistej obróbce, a dokładność obróbki produktów nie jest łatwa do kontrolowania, co wpływa na wydajność i wskaźnik kwalifikacji produkcji produktu, a ostatecznie wpływa na korzyści ekonomiczne przedsiębiorstw. Na tej podstawie w artykule omówiono technologię tokarską CNC, czynniki wpływające na dokładność obróbki tokarki CNC oraz sposób optymalizacji dokładności obróbki tokarki CNC, mający na celu poprawę dokładności obróbki w technologii tokarskiej CNC i przyczynienie się do rozwój przemysłu wytwórczego.

Zasady, czynniki wpływające na precyzję i środki optymalizacji tokarek CNC

Przemysł wytwórczy skupia się na „produkcji” i „produkcji”, a dojrzały rozwój technologii CNC oznacza rozwój i wzrost przemysłu wytwórczego. Obecnie ważnym wskaźnikiem pomiaru rozwoju krajowego poziomu produkcji jest ulepszone wykorzystanie technologii CNC oraz wykorzystanie sprzętu CNC. produkcja. Dlatego poprawa dokładności obróbki w technologii tokarek CNC jest bardzo ważna dla rozwoju przemysłu wytwórczego.

1. Kompleksowa dyskusja na temat tokarek CNC

1.1 Definicja tokarki CNC

Tokarka sterowana numerycznie to kolekcja sprzętu elektronicznego i tokarki. Sterowanie numeryczne odnosi się do sterowania tokarką poprzez wprowadzanie instrukcji, takich jak numery, do sprzętu elektronicznego, takiego jak komputery. Tokarki CNC są obecnie najczęściej używanym sprzętem do obróbki w chińskim przemyśle wytwórczym, stanowiąc około 1/4 całkowitej liczby obrabiarek w Chinach, a odsetek ten rośnie z roku na rok. Obrabiarki CNC ogólnie odnoszą się do wszystkich urządzeń do cięcia metalu, a tokarki są urządzeniami do procesu cięcia metalu. Widać, że tokarki CNC są podstawowym typem obrabiarek CNC i nieodłączną częścią obrabiarek CNC. Na jego znaczenie zawsze miał wpływ świat. Uwaga w zakresie. W rzeczywistym środowisku budowlanym tokarki są szeroko stosowane do precyzyjna obróbka części o małej precyzji, takich jak Łożysko części, wiercone otwory, dyski, tuleje i inne części z obracającą się powierzchnią.

1.2 Zasada obróbki tokarki CNC

Tokarka to obrabiarka do obróbki metali. Tokarka CNC wprowadza metodę obsługi opartą na informacjach. Istnieje elektroniczny sprzęt komputerowy, który może wprowadzać i przetwarzać instrukcje wewnątrz urządzenia CNC. Komputer rozpoznaje numer i programowanie znaków wprowadzone przez operatora. Po rozpoznaniu komputer Zgodnie z instrukcją wydaną przez operatora, główna część operacyjna łożyska obrabiarki jest obsługiwana przez układ serwo oraz sterownik programowalny. Główny korpus obrabiarki wybiera odpowiednie czynności obróbkowe dla części do przetworzenia za pomocą urządzenia zwrotnego zgodnie z poprzednimi instrukcjami. Aby działać, maszyna odpowiedzialna za cięcie musi być wystarczająco inteligentna, aby automatycznie kontrolować prędkość posuwu obróbki, ścieżkę ruchu, odległość przesunięcia części przedniej i tylnej itp., aby zapewnić, że produkt końcowy spełnia wymagania projektowe rysowanie i realizacja cyfrowej obróbki przedmiotu obrabianego. W procesie obróbki części na tokarce CNC, potwierdzanie poszczególnych etapów proces obróbki a przygotowanie programu obróbki jest najważniejszą częścią określania jakości części.

1.3 Znaczenie technologii tokarek CNC w przemyśle wytwórczym

Rozwój technologii sterowania numerycznego jest jednym z ważnych standardów pomiarowych dla poziomu rozwoju krajowego przemysłu wytwórczego. Może zapewnić usprawnione operacje, poprawić dokładność części i skutecznie obniżyć koszty produkcji. Jest szeroko stosowany w przemyśle wytwórczym w Chinach. Wraz z ciągłym rozwojem technologii CNC w Chinach, zastosowanie tokarek CNC stało się coraz bardziej rozległe. Technologia tokarek CNC stała się nieodłączną częścią nowoczesnego przemysłu wytwórczego w Chinach, a perspektywy jej rozwoju są bardzo obiecujące. szeroki. Rozwój technologii tokarek CNC przyniesie większą wygodę w produkcji i życiu naszych mieszkańców. W związku z tym rosną również wymagania rynku dotyczące dokładności technologii tokarek CNC. Jak skutecznie zapewnić poziom wykonania mechanicznego i dokładność technologii technologia obróbki tokarek jest aktualna Przemysł wytwórczy jest ogólnie zaniepokojony problemem, a badania nad optymalizacją dokładności obróbki technologii tokarskiej mają duże znaczenie praktyczne .

2. Ważne czynniki wpływające na dokładność obróbki tokarek CNC

2.1 Powszechny brak precyzji w obróbce tokarskiej CNC

Tokarka CNC podzielona jest na dwie części: jedna to system CNC, a druga to system tokarski. Dlatego dokładność systemu tokarki CNC można podzielić na dokładność sterowania systemu CNC oraz dokładność mechaniczną samej tokarki. System tokarski CNC jest ważnym narzędziem produkcyjnym dla obecnych firm zajmujących się obróbką skrawaniem. Dlatego dokładność tokarek CNC bezpośrednio wpływa na jakość produktów firmy. Jakość to podstawa firmy. Jeśli dokładność obróbki firmowego systemu tokarskiego CNC jest niewystarczająca, wpłynie to bezpośrednio na korzyści ekonomiczne firmy. Dlatego w rzeczywistej konstrukcji przedsiębiorstwa muszą przestrzegać zasady działania wysokich standardów i wysokich wymagań dotyczących dokładności obróbki, kompleksowo analizować czynniki wpływające na dokładność obróbki tokarek i zapewniać dokładność obróbki tokarek. Dokładność mechaniczna systemu tokarki CNC musi być: Materiały części, błąd i tłumienie systemu serwo oraz produkcja obrabiarki armatura zostały zbadane w celu przeanalizowania przyczyn niskiej dokładności oraz podjęto szereg praktycznych i skutecznych środków w celu zmniejszenia błędu obróbki, zapewnienia dokładności obróbki tokarki CNC i precyzyjnej obróbki tokarki Proces produkcyjny zapewnia produkcję wydajność i jakość produkcji przedsiębiorstwa oraz uzupełnia unifikację ekonomicznych i społecznych korzyści przedsiębiorstwa.

2.2 Błąd systemu serwo

System serwo jest powszechnym i ważnym systemem w rzeczywistej pracy tokarek CNC. Jest nieodłączną częścią tokarki CNC. Jego znaczenie dla tokarek CNC jest oczywiste. Dlatego operator musi zapewnić płynne działanie systemu serwo w rzeczywistej pracy. Zasada działania systemu serwo polega na napędzaniu części obrabiarki w celu przekształcenia ich w części i przetwarzania produktów w takich warunkach. W działaniu systemu serwo śruba napędzana silnikiem jest najważniejszą częścią jego płynnego działania. Można powiedzieć, że dokładność transmisji śruby bezpośrednio determinuje dokładność sterowania serwoukładem. W rzeczywistym procesie obróbki system serwo na ogół występuje w postaci zamkniętej pętli w obróbce tokarki CNC. Zasada działania między serwosystemem z zamkniętą pętlą a śrubą pociągową polega na tym, że operator wprowadza polecenie cyfrowe, a system serwo przekazuje polecenie do śruby pociągowej. Uruchom polecenie w odwrotnym kierunku. Podczas odwrotnego obrotu ślimaka, ze względu na właściwości mechaniczne ślimaka, wystąpi krótkotrwałe zjawisko biegu jałowego. Jeśli nie można go rozsądnie kontrolować, wystąpi błąd odwrotnego luzu, który wpłynie na tokarkę CNC. Dokładność obróbki.

3. Środki optymalizacji procesu dla dokładności obróbki tokarek CNC

3.1 Wybierz materiał narzędzia i kąt narzędzia, które spełniają wymagania dotyczące obróbki

Dobór narzędzi skrawających jest ważnym czynnikiem wpływającym na dokładność obróbki tokarek CNC. Sztywność materiału narzędzia skrawającego jest niewystarczająca lub kąt narzędzia nie spełnia wymagań obróbkowych, co bezpośrednio wpłynie na dokładność obróbki. W rzeczywistej obróbce tokarki CNC często muszą być wyposażone w kompletny zestaw standardowych serii narzędzi. Istnieje wiele rodzajów narzędzi. Różne narzędzia mają różne wymagania dotyczące obróbki, a wydajność obróbki różnych narzędzi jest różna. Wybór narzędzia skupia się na dwóch aspektach: jednym jest materiał narzędzia, drugim jest kąt narzędzia. Materiał podpór należy dobrać zgodnie z wymaganiami obróbki. Na przykład materiał spiralnego narzędzia tokarskiego to ogólnie stal szybkotnąca, ponieważ wytrzymałość i wytrzymałość materiału ze stali szybkotnącej jest lepsza, a proces obróbki nie ma silnych wibracji i silnego uderzenia, ale musi być ciąć szybko. Odpowiednim wyborem jest węglik spiekany o podwyższonej odporności cieplnej, odporności na ścieranie i twardości. Przy doborze narzędzi tokarskich wyposażonych w tokarkę, monter tokarki musi kierować się zasadą praktyczności, dobierać odpowiednie materiały, znać obrabiane produkty oraz wybierać narzędzie tokarskie o odpowiednim kącie geometrycznym zgodnie z obróbką wymagania części.

3.2 Wybierz metodę mocowania odpowiednią dla przedmiotu obrabianego

W rzeczywistej pracy, gdy używana jest tokarka CNC, metoda mocowania jest taka sama. Bez względu na to, czy jest to mocowanie przedmiotu obrabianego, czy zwykłego przedmiotu obrabianego, nie jest to ustalona pojedyncza metoda mocowania. Połączona metoda mocowania to mocowanie przedmiotu obrabianego na tokarce CNC. Zwykły sposób. Zasadą tego rodzaju mocowania przedmiotu obrabianego jest łączenie różnych metod mocowania, naukowe określenie odniesienia pozycjonowania i skuteczne zapobieganie błędom mocowania przedmiotu obrabianego i wielokrotnemu mocowaniu. Ponadto podczas instalowania elementów mocujących na tokarce CNC należy wybrać rozsądną kombinację metod mocowania zgodnie z wymaganiami obrabianych części, aby poprawić wydajność mocowania i efekt mocowania przedmiotu obrabianego, zapewnić jakość i szybkość obrabiane części i skutecznie poprawiają wydajność tokarki CNC. Precyzja obróbki, poprawa jakości części, zapewnienie korzyści ekonomicznych przedsiębiorstw i wspieranie rozwoju przemysłu wytwórczego CNC.

3.3 Wybierz ilość cięcia i płyn tnący, które spełniają wymagania obróbki

Tokarka CNC jest instrumentem odpowiedzialnym za proces cięcia produktu. Dlatego kontrola procesu cięcia produktu bezpośrednio wpłynie na dokładność tokarki CNC. Podczas procesu cięcia produktu ilość oprzyrządowania tylnego, prędkość cięcia noża tnącego, odległość posuwu itp. są parametrami cięcia. Link, którego nie można zignorować. Dlatego, aby skutecznie poprawiać dokładność obróbki tokarek CNC, powinna być elastyczna i dobierać odpowiednią metodę obróbki zgodnie z charakterystyką obrabianych części. Na przykład, jeśli tokarka do obróbki zgrubnej, nacisk kładziony jest na wydajność obróbki części, można wybrać stosunkowo dużą ilość narzędzia tylnego, prędkość skrawania wrzeciona i prędkość posuwu, co może skutecznie zwiększyć prędkość obróbki i zapewnić oryginał prototyp części. Wygodny do późniejszego wykończenia. W obróbce wykańczającej odpowiadającej obróbce zgrubnej ważniejsza jest dokładność i precyzja. W tym momencie dobór ilości podcinania musi być połączony z charakterystyką obrabianych części i rozmieszczeniem zarezerwowanych naddatków wykańczających. Prędkość skrawania jest preferowana w stosunku do wyższej, Zmniejszenie błędu obróbki. Warto wspomnieć, że proces cięcia to proces szlifowania narzędzia i metalowego półfabrykatu. W tym procesie tokarka uwalnia dużą ilość ciepła tarcia. Kontakt między narzędziem a przedmiotem obrabianym ma tendencję do deformacji z powodu tarcia o dużej wytrzymałości i wysokiej temperatury. Nie sprzyja poprawie dokładności obróbki. Dlatego tokarki CNC muszą stosować skuteczne metody obniżania temperatury środowiska obróbki i zmniejszania tarcia podczas obróbki. Można stosować emulsje o dobrym działaniu czyszczącym i chłodzącym, aby zapewnić, że narzędzia nie zostaną zdeformowane. Zużycie skrawania przez tokarkę CNC i użycie chłodziwa są ważnym elementem dokładności tokarki CNC. Podczas budowy operator musi zwrócić uwagę na dobór i wybrać najbardziej odpowiednią metodę obróbki, aby zapewnić szybkość, dokładność i jakość obróbki.

3.4 Użyj metody zapobiegania błędom

Metoda zapobiegania błędom jest powszechną metodą zapobiegania w celu poprawy dokładności obróbki i zmniejszenia liczby błędów podczas obróbki tokarki CNC. Jego zasadą jest wyjaśnienie dokładności obróbki urządzeń związanych z tokarką, gdy tokarka CNC jest w fazie projektowania i produkcji, poprawienie jej dokładności obróbki i znalezienie potencjalnego zagrożenia błędem, wyeliminowanie go na czas. Metoda zapobiegania błędom może skutecznie kontrolować ogólną dokładność obróbki tokarki CNC i zmniejszyć błąd obróbki, ale koszt użytkowania jest wysoki, a elastyczność niska. Nie nadaje się do usprawnienia montażu tokarki CNC, która została oddana do użytku. Jest odpowiedni dla ogniwa przedprodukcyjnego i operatora. Metoda zapobiegania błędom może być rozsądnie zastosowana w konstrukcji, aby ułatwić ogólną kontrolę dokładności tokarki CNC.

3.5 Korzystanie z metody kompensacji błędów

Metoda kompensacji błędów jest szeroko stosowaną metodą naprawy błędów w procesie obróbki tokarek CNC. Wykorzystuje funkcję kompensacji systemu liczbowego do korygowania błędów istniejących osi współrzędnych. Metoda kompensacji błędów jest jednym z ważnych sposobów na poprawę dokładności obróbki tokarek CNC. Jego zasadą jest ograniczenie zjawiska błędów osi współrzędnych tokarek CNC poprzez wzmocnienie funkcji kompensacji systemu CNC, a tym samym efektywne zwiększenie dokładności tokarek CNC. Metoda kompensacji błędów może skutecznie skompensować niemożność wytworzenia tokarki mechanicznej z precyzją odpowiednią dla produktu ze względu na jej niewystarczający poziom dokładności mechanicznej. Dzięki zastosowaniu metody kompensacji błędów tokarka mechaniczna może wytwarzać złożone produkty z większą precyzją. Metoda kompensacji błędów może być realizowana poprzez połączenie oprogramowania i sprzętu, a obróbka oprogramowania polega na realizacji operacji obróbki interpolacyjnej za pomocą metody programowania, tak aby spełnić wymagania dotyczące odstępów między częściami i osiągnąć cel, jakim jest wytwarzanie większej ilości części precyzyjne. Metoda sprzętowa służy głównie do naprawy odwrotnego odchylenia serwomechanizmu z półzamkniętą pętlą. Operator stosuje metodę kompensacji błędów, aby zmniejszyć odchylenie wsteczne spowodowane przez śrubę napędu elektrycznego do układu serwo i zmniejszyć błąd w obróbce części. Odpowiednie zastosowanie metody kompensacji błędów może skutecznie poprawić dokładność obrabianych części oraz poprawić wady sprzętu tokarskiego. Jest to skuteczna metoda poprawy dokładności obróbki tokarek CNC.

4. Wniosek

Podsumowując, tokarki CNC mają znaczne zalety techniczne i stały się ważną częścią chińskiego przemysłu wytwórczego. Chińskie wymagania dotyczące dokładności obróbki tokarek CNC również stają się coraz wyższe. Przedsiębiorstwa muszą poprawić dokładność obróbki tokarek CNC i zoptymalizować procesy produkcyjne. , Wybierz odpowiednie narzędzie i kąt, popraw błąd, kontroluj wielkość cięcia itp., aby maksymalnie zmniejszyć błąd, zapewnić korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwa i promować rozwój przemysłu wytwórczego.

Link do tego artykułu: Zasady, czynniki wpływające na precyzję i środki optymalizacji tokarek CNC

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Zasady, czynniki wpływające na precyzję i środki optymalizacji tokarek CNCPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi w tym frezowanie, metalowa blacha zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, cięcie laserowe,wiercenie,odlewanie, blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email chroniony] ) bezpośrednio do nowego projektu.