metalowa blacha · 2021年5月10日

Zasada, wspólna analiza awarii i różnica między spawarką prądu stałego a spawarką prądu przemiennego

Spawarka prądu stałego jest prądem stałym, indukcyjność spowoduje ogromną zmianę napięcia, gdy bieguny dodatnie i ujemne zostaną natychmiast zwarte, aby stopić lut na pręcie spawalniczym, dzięki czemu mogą uzyskać wiązanie atomowe. Przeznaczenie spawarki.

 

Zasada działania spawarki DC:

 

Spawarka DC to spawarka elektryczna, której moc wyjściowa jest zasilana prądem stałym, posiada zalety łatwego zajarzania łuku, stabilnego łuku oraz dobrej jakości spawania.

 

O spawarce prądu stałego można powiedzieć, że jest prostownikiem dużej mocy. Jest ona podzielona na bieguny dodatnie i ujemne. Po doprowadzeniu prądu przemiennego jest ono przekształcane przez transformator, a następnie prostowane przez prostownik, a następnie moc wyjściowa z zmniejszona charakterystyka zewnętrzna. Zacisk wyjściowy jest włączony i wyłączony. Gdy dwa bieguny są zwarte, łuk zostanie zapalony, a łuk zostanie wykorzystany do stopienia http://www.berylliumcopperalloys.comsznura spawalniczego i materiału spawalniczego. Po schłodzeniu celem połączenia zostały osiągnięte. Transformatory spawalnicze mają swoją własną charakterystykę, cechą zewnętrzną jest gwałtowny spadek napięcia po zapaleniu elektrody. . Oprócz pierwotnej konwersji napięcia 220/380, napięcie cewki wtórnej jest również pobierane w celu regulacji napięcia roboczego spawarki elektrycznej.Jednocześnie jest regulowane za pomocą żelaznego rdzenia.Regulowany żelazny rdzeń elektryczny spawarka jest generalnie transformatorem dużej mocy.

 

Analiza typowych awarii spawarki DC:

 

1. Podczas włączania spawarki stwierdzono, że stycznik prądu przemiennego nie może się pokrywać.

 

Istnieje kilka przyczyn tego niepowodzenia, którymi mogą być:

 

(1) Brak napięcia wejściowego, niska linia lub brak linii fazowej,

 

(2) Istnieje możliwość sterowania wydmuchiwaniem transformatora T2,

 

(3) Możliwe jest również, że wyłącznik termiczny po stronie wtórnej jest odłączony i wszystkie te przyczyny są możliwe.

 

Rozwiązywanie problemów i metody konserwacji:

 

(1) Sprawdź gniazdo zasilania, wyłącznik zabezpieczający przed upływem i dystrybucję mocy w szafie rozdzielczej, aby zobaczyć, czy jest to problem w tym obszarze, znajdź przyczynę i usuń ją.

 

(2) Użyj pliku rezystancji multimetru do wykrycia ciągłości linii wejściowej i podłącz rozłączenie lub zanik.

 

(3) Najpierw odłącz wyłącznik zasilania, a następnie sprawdź rezystancjęhttps://sheetmetal.top/ między linią 233 a linią 235. Jeśli usterka nadal występuje po odłączeniu i odczekaniu 15 minut, to termistor strony wtórnej musi być bardziej śliski.

 

2. Po włączeniu wyłącznika spawarki stycznik AC CR1 jest zamknięty, ale wentylator nie obraca się.

 

Przyczyny niepowodzenia mogą obejmować:

 

(1) Występują pewne usterki w obwodzie silnika wentylatora i obwodzie woltomierza.

 

(2) Żaden z głównych styków stycznika AC CR1 nie może zostać dotknięty.

 

W przypadku tego rodzaju problemu konkretne metody naprawy są następujące:

 

(1) Najpierw wykryj napięcie na zacisku wyjściowym zasilacza. Jeśli występuje napięcie, może to oznaczać usterkę w części obwodu silnika wentylatora.

 

(2) Sprawdź, czy nie ma kurzu lub ciał obcych między głównymi stykami stycznika.Jeśli istnieją, zostanie zablokowany i spowoduje cały bezpiecznik. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie pojawia się.

 

Różnica między spawarką DC a spawarką AC:

 

1. Prąd wyjściowy spawarki DC nie ma „punktu przejścia przez zero”, więc łuk nie jest łatwy do zerwania, co sprawia, że ​​łuk jest stabilny.

 

2. Ponieważ wartość szczytowa napięcia wtórnego transformatora jest stała, napięcie prądu stałego bez obciążenia jest wyższe niż napięcie przemienne, co ułatwia zajarzenie łuku.

 

3. Zgrzewarka na prąd stały ma więcej diod prostowniczych niż spawarka na prąd przemienny, więc koszt jest stosunkowo wysoki.

 

4. Jeśli spawarka prądu przemiennego ma dużą moc, może wykorzystywać do dwóch faz mocy, co spowoduje, że moc trójfazowa będzie niezrównoważona. Ale nie ma problemu z trójfazowym prostowaniem dla spawarek prądu stałego dużej mocy.