obróbka cnc · 2021年11月9日

Wysoka temperatura hartowania, kontrola pęknięć łzawiących spowodowanych hartowaniem w wodzie i szybkie chłodzenie  

Ze względu na specjalne środowisko użytkowania i wymagania obrotu Łożyskos, wymagany jest odpowiedni proces hartowania i odpuszczania oraz proces hartowania indukcyjnego bieżni, aby spełnić wymagania dotyczące wytrzymałości i udarności podczas użytkowania Łożysko. Po hartowaniu indukcyjnym powierzchni bieżni obrotnicy Łożysko pierścienia wyprodukowanego przez firmę, podczas kontroli powierzchni bieżni przy użyciu 100% fluorescencyjnego proszku magnetycznego znaleziono kilka pęknięć. Aby uniknąć powtarzania się podobnych defektów i zmniejszyć niepotrzebne straty ekonomiczne, autor powiedział, że badana i analizowana jest natura pęknięcia pierścieniowego.

Materiałem tego typu okucia jest stal 42CrMo, a proces obróbki to: wykrawanie→kucie puste → walcowanie → toczenie zgrubne → odpuszczanie i odpuszczanie → toczenie → hartowanie indukcyjne bieżni.

1. Testy fizyczne i chemiczne

1. Inspekcja makro

Wszystkie pęknięcia w pierścieniu łożyska obrotowego znajdują się na wewnętrznej średnicy pierścienia w pobliżu powierzchni końcowej. Liczba pęknięć w każdym pierścieniu jest różna. Pęknięcia są w większości rozłożone wzdłuż kierunku obwodowego, o różnej długości. Najdłuższe pęknięcia rozciągają się na około 3/4 obwodu, a ogonki poszczególnych pęknięć rozciągają się do Na czole makroskopową morfologię pękniętego łożyska pierścieniowego pokazano na rysunku 1, a morfologię jednego z pęknięć na rysunku 

2. Gdy powierzchnia bieżni pierścienia jest utwardzana indukcyjnie, kolor ulega oczywiście zmianie pod wpływem ciepła o wysokiej temperaturze. Krawędź strefy wpływu ciepła znajduje się około 20 mm od końcowej powierzchni pierścienia. Pęknięcie pierścieniowe znajduje się blisko powierzchni końcowej, a powierzchnia wewnętrznej średnicy pęknięcia jest jasna, metaliczna, z dala od ciepła. Powierzchnia. Wygląd lokalizacji pęknięcia pokazano na rysunku

2. Analiza składu chemicznego

Próbka ferruli jest pobierana przez cięcie drutu o wymiarach 15 mm × 15 mm × 15 mm, a skład chemiczny ferruli jest analizowany za pomocą spektrometru z bezpośrednim odczytem (patrz Tabela 1). Spełnij wymagania GB/T 3077-1999.

Wysoka temperatura hartowania, kontrola pęknięć łzawiących spowodowanych hartowaniem w wodzie i szybkie chłodzenie  

3. Kontrola metalograficzna

Przygotowano próbkę metalograficzną przekroju poprzecznego pęknięcia ferruli, a morfologię pęknięcia obserwowano za pomocą mikroskopu Olympus. Morfologia pod mikroskopem metalograficznym pokazana jest na rysunku 4. Widać, że pęknięcie jest pod pewnym kątem z powierzchnią, całkowita głębokość wynosi około 3.6 mm, i jest rozdarte, sprzężone z obu stron, ogon jest stosunkowo cienki, po obu stronach pęknięcia występuje utlenianie i występuje lokalny rozkład zgorzeliny tlenkowej. Nie stwierdzono innych nieprawidłowości, takich jak wtrącenia materiałowe w czole i ogonie pęknięcia.

Po skorodowaniu odcinka pęknięcia 4% (udział objętościowy) roztworem alkoholu azotowego, odcinek pęknięcia obserwowano pod mikroskopem. Metalograficzną morfologię pęknięcia pokazano na rysunku 5. Widać, że występuje zjawisko ubogiego węgla po obu stronach pęknięcia.

Rys. 4 Morfologia przekroju poprzecznego ogona pęknięcia Rys. 5 Lokalne ubytki węgla po obu stronach pęknięcia

Ponadto, po kontroli, nie ma obszaru ubogiego w węgiel w pęknięciu, a mikrostrukturę matrycy ferruli pokazano odpowiednio na Rysunku 6 i Rysunku 7. Nie ma znaczącej różnicy w mikrostrukturze pęknięcia i matrycy ferruli, które są sorbitem hartowanym. +Ferryt. Z porównania dwóch mikrostruktur można zauważyć, że na mikrostrukturę pęknięcia nie ma wpływu utwardzanie indukcyjne bieżni.

4. Kontrola twardości

Testowane twardościomierzem Rockwella wyniki twardości osnowy ferruli i obu stron pęknięcia przedstawiono w tabeli 2. Zgodnie z wynikami badań nie ma istotnej różnicy między twardością części pęknięcia a twardością osnowy.

2. Analiza i dyskusja

Poprzez inspekcję makroskopową, analizę składu chemicznego, inspekcję metalograficzną oraz analizę wyników badań twardości pierścienia łożyskowego można wykluczyć wpływ hartowania indukcyjnego bieżni na pęknięcie i określić pęknięcie jako hartowane i odpuszczane.

Ze względu na wystarczający czas ogrzewania i utrzymywania głębokość i szerokość pęknięć hartowania i hartowania są nieco szersze niż pęknięć hartowania powierzchni, a ze względu na późniejsze ogrzewanie odpuszczające w wysokiej temperaturze, w niezabezpieczonej atmosferze pojawią się oczywiste utlenianie i zgorzelina, pęknięcie ogon Pojawia się krótka i gruba morfologia przypominająca łzy. Pęknięcia po hartowaniu i hartowaniu rozciągają się głównie wzdłuż kierunku obwodowego, głównie w pobliżu powierzchni końcowej.

Pęknięcia powierzchniowe po hartowaniu indukcyjnym wynikają z krótkiego czasu nagrzewania, a strefa wpływu ciepła jest ograniczona do obszaru warstwy utwardzonej. Powstałe pęknięcia są stosunkowo płytkie i drobne, ogon jest bardzo ostry, a kierunek rozmieszczenia i rozszerzania różni się od pęknięć hartowanych i odpuszczanych. W strefie zahartowanej są krótkie. Występuje więcej rozkładów łukowatych, a odpuszczanie w niskiej temperaturze po hartowaniu nie wystarcza do wytworzenia oczywistego utlenienia i zubożenia węgla po obu stronach pęknięcia.

Po zbadaniu przyczyną pęknięć hartowniczych i hartowniczych jest niewłaściwy proces hartowania. Ponieważ temperatura ogrzewania hartowania wynosi od 850 do 900 ℃, temperatura jest stosunkowo wysoka, a następnie czynnik hartujący jest szybko chłodzony wodnym czynnikiem chłodzącym hartowanie, a proces transformacji struktury Wśród nich pęknięcia łzowe powstające po miejscowym naprężenia rozciągające większe niż wytrzymałość materiału na pękanie są jedną z głównych przyczyn hartowania i hartowania pęknięć łożyska wieńcowego.

3. Wnioski i rekomendacje

1) Łożyska z pęknięciami hartowniczymi po hartowaniu i odpuszczaniu należy złomować po analizie fizykochemicznej.

2) W hartowaniu i odpuszczaniu dobór odpowiednich parametrów procesu hartowania może odpowiednio obniżyć temperaturę hartowania i zmniejszyć naprężenia strukturalne i naprężenia termiczne.

3) Po hartowaniu i odpuszczaniu można dodać proces kontroli cząstek magnetycznych w celu wykrycia pęknięć na czas, aby zapobiec przedostawaniu się niewykwalifikowanych produktów do następnego procesu.

Link do tego artykułu: Wysoka temperatura hartowania, kontrola pęknięć łzawiących spowodowanych hartowaniem w wodzie i szybkie chłodzenie  

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Wysoka temperatura hartowania, kontrola pęknięć łzawiących spowodowanych hartowaniem w wodzie i szybkie chłodzenie  Precyzja 3, 4 i 5-osiowa Obróbka CNC usługi dla obróbka aluminium, beryl, stal węglowa, magnez, obróbka tytanu, Inconel, platyna, superstop, acetal, poliwęglan, włókno szklane, grafit i drewno. Zdolne do obróbki części do 98 cali. średnica toczenia. i +/- 0.001 cala tolerancja prostoliniowości. Procesy obejmują frezowanie, toczenie, wiercenie, wytaczanie, gwintowanie, gwintowanie, formowanie, radełkowanie, pogłębianie, pogłębianie, rozwiercanie i cięcie laserowe. Usługi drugorzędne, takie jak montaż, szlifowanie bezkłowe, obróbka cieplna, galwanizacja i spawanie. Prototyp i produkcja od małych do dużych ilości oferowana z maksymalnie 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do zasilania płynów, pneumatyki, hydrauliki i zawór Aplikacje. Obsługuje przemysł lotniczy, lotniczy, wojskowy, medyczny i obronny. PTJ opracuje strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.