obróbka cnc · 2021年10月25日

Wymagania techniczne dotyczące rysunków mechanicznych

Ogólne wymagania techniczne

 • 1. Części są odkamienione.
 • 2. Na powierzchni części nie powinno być zadrapań, zadrapań itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię części.
 • 3. Usuń zadzior.

Wymagania techniczne dotyczące rysunków mechanicznych

Wymagania dotyczące obróbki cieplnej

 • 1. Po hartowaniu i odpuszczaniu HRC50~55.
 • 2. Części poddawane są hartowaniu wysokiej częstotliwości, odpuszczaniu w temp. 350 do 370 °C i HRC 40 do 45.
 • 3. Głębokość nawęglania wynosi 0.3 mm.
 • 4. Wykonaj obróbkę starzenia w wysokiej temperaturze.

Wymagania dotyczące tolerancji

 • 1. Niewypełnione tolerancje kształtu muszą być zgodne z wymaganiami GB1184-80.
 • 2. Tolerancja długości niewypełnionej długości wynosi ±0.5 mm.
 • 3. Zakres tolerancji odlewania jest symetryczny do podstawowej konfiguracji rozmiaru odlewu półfabrykatu.

Narożnik części

 • 1. Promień zaokrąglenia R5 nie jest zaznaczony.
 • 2. Kąt bez fazowania wynosi 2×45°.
 • 3. Ostry kąt/ostry róg/ostra krawędź

Wymagania montażowe

 • 1. Każdą uszczelkę przed montażem należy nasączyć olejem.
 • 2. Montaż toczenia ŁożyskoUmożliwia ładowanie na gorąco z podgrzewaniem oleju. Temperatura oleju nie może przekraczać 100 °C.
 • 3. Po bieg montażu, miejsca kontaktu i szczeliny boczne powierzchni zęba powinny być zgodne z przepisami GB10095 i GB11365.
 • 4. Uszczelnienie lub szczeliwo jest dozwolone podczas montażu układu hydraulicznego, ale należy zapobiegać jego przedostawaniu się do układu.
 • 5. Części i podzespoły (w tym części zakupione i części zewnętrzne) wchodzące na montaż muszą posiadać zaświadczenie z działu kontroli montażu.
 • 6. Części muszą być oczyszczone i oczyszczone przed montażem bez zadziorów, nalotów, zgorzeliny, rdzy, wiórów, oleju, barwników i kurzu.
 • 7. Przed montażem sprawdź główne wymiary pasowania części i komponentów, w szczególności rozmiar pasowania z wciskiem i związaną z nim dokładność.
 • 8. Części nie mogą ocierać się, dotykać, rysować i rdzewieć podczas montażu.
 • 9. Przy dokręcaniu śrub, śrub i nakrętek bezwzględnie zabrania się uderzania lub używania niewłaściwych śrubokrętów i kluczy. Rowek śruby, nakrętka i śruba oraz łeb śruby nie mogą ulec uszkodzeniu po dokręceniu.
 • 10. Łączniki, które określają wymagania dotyczące momentu dokręcania, należy dokręcić kluczem dynamometrycznym i dokręcić z podanym momentem dokręcania.
 • 11. Gdy ta sama część jest dokręcana wieloma śrubami (śrubami), każda śruba (śruba) powinna być dokręcana na krzyż, symetrycznie, stopniowo i równomiernie.
 • 12. Po zamontowaniu kołka stożkowego należy sprawdzić kolor otworu. Współczynnik kontaktu nie powinien być mniejszy niż 60% długości pasowania i powinien być równomiernie rozłożony.
 • 13. Płaski wpust i górna część wpustu powinny być równomiernie połączone, a na współpracującej powierzchni nie powinno być luzu.
 • 14. Liczba styków bocznych w zespole wielowypustu jest nie mniejsza niż 2/3, a wskaźnik styku nie powinien być mniejszy niż 50% w kierunku długości i wysokości zębów klucza.
 • 15. Po zamontowaniu płaskiego klucza przesuwnego (lub wielowypustu) akcesoria fazowe poruszają się swobodnie bez żadnych nierówności.
 • 16. Po przyklejeniu usuń nadmiar kleju z kleju.
 • 17. Zewnętrzny pierścień łożyska i półokrągły otwór otwartej obudowy łożyska i pokrywy łożyska nie mogą się zakleszczać.
 • 18. Zewnętrzny pierścień łożyska powinien dobrze przylegać do półkolistego otworu otwartego gniazda łożyska i pokrywy łożyska. Podczas sprawdzania koloru obudowa łożyska powinna być 120° symetryczna do linii środkowej, a pokrywa łożyska powinna być 90° symetryczna do linii środkowej. Nawet kontakt. Używając szczelinomierza w powyższym zakresie, szczelinomierz 0.03 mm nie może być włożony w 1/3 szerokości pierścienia zewnętrznego.
 • 19. Po zmontowaniu zewnętrznego pierścienia łożyska, powinien on równomiernie stykać się z powierzchnią czołową końca łożyska końca pozycjonującego.
 • 20. Po zamontowaniu łożyska tocznego powinno być elastyczne i stabilne przy ręcznym obrocie.
 • 21. Powierzchnia styku górnych i dolnych podkładek łożyskowych powinna być ściśle przymocowana i sprawdzona szczelinomierzem 0.05 mm.
 • 22. Podczas mocowania tulei łożyska za pomocą kołka pozycjonującego należy nawiercić zawias i kołek, upewniając się, że czoło i czoło płytki są w jednej linii z powierzchniami otwarcia i zamknięcia odpowiedniego otworu łożyska. Nie luzuj po włożeniu kołka.
 • 23. Korpus łożyska sferycznego powinien być w równomiernym kontakcie z obudową łożyska. Sprawdź metodą barwienia, kontakt nie powinien być mniejszy niż 70%.
 • 24. Gdy powierzchnia okładziny łożyska ze stopu jest żółta, nie wolno jej używać. Zjawisko separacji jąder jest niedopuszczalne przy określonym kącie zwilżania. Powierzchnia poza kątem zwilżania nie powinna być większa niż 10% całkowitej powierzchni powierzchni bezstykowej.
 • 25. Referencyjna powierzchnia czołowa przekładni (przekładnia ślimakowa) i ramię (lub czoło tulei pozycjonującej) powinny być ze sobą połączone i skontrolowane za pomocą szczelinomierza 0.05 mm. Należy zapewnić wymaganie pionowości powierzchni końcowej odniesienia przekładni i osi.
 • 26. Połączenie między gearboxem a pokrywą powinno być w dobrym kontakcie.
 • 27. Dokładnie sprawdź i usuń ostre rogi, zadziory i ciała obce pozostałe podczas obróbki części przed montażem. Upewnij się, że uszczelka nie jest porysowana podczas montażu.

Wymagania techniczne dotyczące rysunków mechanicznych

Wymagania dotyczące odlewania

 • 1. Na powierzchni odlewu niedopuszczalna jest izolacja termiczna, pęknięcia, wady skurczowe i penetrujące oraz wady poważne (takie jak podtopienie, uszkodzenia mechaniczne itp.).
 • 2. Odlewy powinny być oczyszczone i wolne od zadziorów i zadziorów. Brak obróbki oznacza, że ​​piony odlewnicze powinny być czyszczone równo z powierzchnią odlewu.
 • 3. Odlew i oznaczenie na nieobrobionej powierzchni odlewu powinny być czytelne, a położenie i krój pisma zgodne z wymaganiami rysunku.
 • 4. Chropowatość nieobrobionej powierzchni odlewu, odlew piaskowy R, nie większa niż 50μm.
 • 5. Odlewy należy usunąć z odlewanych pionów, latających kolców itp. Pozostałą ilość pionu na nieobrobionej powierzchni należy wyrównać i wypolerować w celu spełnienia wymagań jakości powierzchni.
 • 6. Z odlewu należy usunąć masę formierską, masę rdzeniową i kość rdzeniową.
 • 7. Odlew ma część skośną, a jego strefa tolerancji wymiarowej powinna być rozmieszczona symetrycznie wzdłuż pochyłej powierzchni.
 • 8. Masę formierską, rdzeniową, rdzeniową, mięsistą, lepką na odlewie wygładzić i oczyścić.
 • 9. Niewłaściwy typ, odlewanie bossa itp. Należy poprawić, aby uzyskać płynne przejście i zapewnić jakość wyglądu.
 • 10. Zmarszczki na nieobrobionej powierzchni odlewu, głębokość jest mniejsza niż 2 mm, a odstęp powinien być większy niż 100 mm.
 • 11. Nieobrobione powierzchnie odlewów wyrobów maszynowych wymagają kulkowania lub obróbki bębnowej w celu uzyskania poziomu czystości Sa2 1/2.
 • 12. Odlewy muszą być hartowane wodą.
 • 13. Powierzchnia odlewu powinna być płaska, a zasuw, grat, piasek itp. należy usunąć.
 • 14. Odlewy nie mogą mieć wad odlewniczych, takich jak zimne przegrody, pęknięcia, dziury itp., które są szkodliwe w użytkowaniu.

Wymagania dotyczące malowania

 • 1. Wszystkie powierzchnie części stalowych, które mają być malowane, muszą być przed malowaniem oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, tłuszczu, kurzu, brudu, soli i brudu.
 • 2. Przed usunięciem rdzy należy usunąć tłuszcz i brud z powierzchni części stalowych rozpuszczalnikami organicznymi, ługiem, emulgatorami, parą itp.
 • 3. Czas pomiędzy powierzchnią przeznaczoną do malowania a podkładem do śrutowania lub ręcznego odkamieniania nie powinien przekraczać 6 godzin.
 • 4. Powierzchnie stykających się połączeń nitowych przed połączeniem należy pokryć farbą antykorozyjną o grubości od 30 do 40 μm. Połączenie zakładkowe zamyka się farbą, kitem lub klejem. Przemalować z powodu obróbki lub spawania uszkodzonego podkładu.

Wymagania dotyczące rurociągów

 • 1. Wszystkie rury przed montażem należy usunąć z końców rur, zadziorów i sfazować. Użyj sprężonego powietrza lub innych metod, aby usunąć zanieczyszczenia i rdzę przyczepione do wewnętrznej ściany rury.
 • 2. Przed montażem wszystkie rury stalowe (w tym rury prefabrykowane) są odtłuszczane, wytrawiane, neutralizowane, myte i zabezpieczane przed korozją.
 • 3. Podczas montażu dokręcić zaciski rurowe, wsporniki, kołnierze i złącza, które są przykręcone, aby zapobiec poluzowaniu.
 • 4. Prefabrykowane złącza rurowe poddawane są próbie ciśnieniowej.
 • 5. Podczas wymiany lub transportu orurowania port separacji rur musi być uszczelniony taśmą lub plastikową rurką, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń i zmiażdżeniu etykiety.

Naprawa wymagań spawanych

 • 1. Wady muszą być całkowicie usunięte przed spawaniem, a powierzchnia rowka powinna być gładka i gładka, bez ostrych narożników.
 • 2. Zgodnie z wadami odlewów stalowych, wady w obszarze spawania można usunąć za pomocą łopaty, szlifowania, żłobienia łukiem węglowym, cięcia gazowego lub obróbki skrawaniem.
 • 3. Piasek, olej, woda, rdza i inne zabrudzenia w promieniu 20 mm wokół strefy spawania i rowka muszą być dokładnie oczyszczone.
 • 4. W całym procesie spawania temperatura strefy podgrzewania odlewów staliwnych nie powinna być niższa niż 350 °C.
 • 5. Jeśli to możliwe, zastosuj spawanie w jak największym stopniu w pozycji poziomej.
 • 6. Podczas spawania naprawczego elektroda nie powinna być poddawana nadmiernym oscylacjom bocznym.
 • 7. W przypadku spawania powierzchni staliwnej zakładka ściegów spoiny powinna być nie mniejsza niż 1/3 szerokości ściegu spoiny. Mięso spawalnicze jest pełne, powierzchnia spawalnicza jest wolna od przypaleń, pęknięć i widocznych guzków. Wygląd spoiny jest piękny, nie ma żadnych wad takich jak gryzienie mięsa, żużel, pory, pęknięcia i odpryski; fala spawalnicza jest jednolita.

Wymagania techniczne dotyczące rysunków mechanicznych

Wymagania dotyczące kucia

 • 1. Dysza i pion wlewka powinny mieć wystarczającą ilość usuwania, aby zapewnić, że kucie nie ma otworów skurczowych i silnego ugięcia.
 • 2. Odkuwki należy kuć na prasie kuźniczej o wydajności wystarczającej do zapewnienia pełnego kucia wewnątrz odkuwek.
 • 3. Odkuwki nie mogą mieć widocznych pęknięć, fałd i innych wad wyglądu wpływających na użytkowanie. Defekty częściowe można usunąć, ale głębokość czyszczenia nie powinna przekraczać 75% naddatku na obróbkę. Ubytki na nieobrobionej powierzchni odkuwki należy oczyścić i wygładzić.
 • 4. Odkuwki nie mogą mieć białych plam, wewnętrznych pęknięć i resztkowych wnęk skurczowych.

Wymagania dotyczące części do cięcia

 • 1. Części powinny być sprawdzone i odebrane zgodnie z procesem. Po przejściu poprzedniej kontroli procesu można je przenieść do następnego procesu.
 • 2. Na obrabianych częściach nie mogą występować zadziory.
 • 3. Gotowe części nie powinny być kładzione bezpośrednio na ziemi podczas układania. Należy podjąć niezbędne środki wsparcia i ochrony. Obrobiona powierzchnia nie może mieć rdzy i wad, takich jak nierówności i zadrapania, które wpływają na wydajność, żywotność lub wygląd.
 • 4. Po walcowaniu wykończ gotową powierzchnię bez obierania.
 • 5. Części po obróbce cieplnej w procesie końcowym nie mogą mieć zgorzeliny na powierzchni. Gotowa powierzchnia współpracująca i powierzchnia zęba nie powinny być wyżarzane
 • 6. Powierzchnia obrabianej nici nie może posiadać wad takich jak czarna skórka, wybrzuszenia, zapięcia i zadziory.

Link do tego artykułu: Wymagania techniczne dotyczące rysunków mechanicznych

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Wymagania techniczne dotyczące rysunków mechanicznychPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi obejmujące frezowanie, toczenie według specyfikacji klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, wiercenie,odlewanie,metalowa blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email chroniony] ) bezpośrednio do nowego projektu.