obróbka cnc · 2021年12月7日

Wykaz czterech głównych metali na świecie, cenniejszych niż złoto ziem rzadkich

Jakiś czas temu Chiny odkryły w Shaanxi duże złoże metalu, czyli wolframu, jego rezerwy sięgnęły 176 ton, co stanowi około 7% światowych rezerw!

Co jeszcze bardziej ekscytujące, ten metal jest surowcem nieodnawialnym! Jego światowe rezerwy są mniejsze niż pierwiastki ziem rzadkich, a potwierdzone rezerwy Chin stanowią 80% światowych rezerw!

Wolfram jest bardzo trudny do wydobycia technicznie, a pokonanie trudności technicznych zajęło Chinom ponad rok.

Wolfram jest metalem rzadkim i strategicznym. Powodem, dla którego ten minerał jest klasyfikowany jako metal strategiczny, jest przede wszystkim to, że odgrywa niezwykle ważną rolę, zwłaszcza w zastosowaniach wojskowych. Obecnie będzie używana duża liczba pocisków przeciwpancernych ze stopu wolframu, produkowanych w różnych krajach. Wolfram i wolfram jest uznawany za metal o najlepszym efekcie penetracji pancerza.

Wykaz czterech głównych metali na świecie, cenniejszych niż złoto ziem rzadkich

Kilka lat temu technologia ta była nadal kontrolowana przez niektóre kraje zagraniczne. Kraje te sprowadziły z Chin duże ilości oczyszczonej rudy wolframu, a następnie sprzedały ją z powrotem do Chin. Jednak w ostatnich latach Chiny przełamały technologię oczyszczania wolframu z metalu.

Wolfram jest narodowym zasobem strategicznym Chin i jest ograniczony limitami wydobywczymi. Teoretycznie jego roczna produkcja jest ograniczona do około 91,300 50 ton. Ponieważ jednak jest często wydobywana jako ruda towarzysząca rudy molibdenu, limit wydobycia przekroczył XNUMX% w poprzednich latach.

Wyobraź sobie, że gdy ten surowiec zostanie nadmiernie wykorzystany i wyczerpie się w przyszłości, jego wartość stanie się bardziej widoczna, a jeśli nie będzie nowego metalu, który mógłby zastąpić ren, wiele czołgów nie będzie miało dostępnych pocisków przeciwpancernych jako zamiennika!

To pokazuje, jak ważne jest ograniczanie eksportu tego szlachetnego metalu!

Właśnie dlatego, że wolfram ma ogromne znaczenie w strategii wojskowej, Chiny zaczęły teraz ściśle kontrolować eksport tego metalu.

A więc, oprócz wolframu, jakie inne metale są również cenne? Redaktor dokona podsumowania dla wszystkich!

1. Antymon metaliczny – zawartość antymonu w skorupie ziemskiej wynosi 0.0001%

Antymon, srebrzystobiały błyszczący, twardy i kruchy metal. Istnieje łuskowata struktura krystaliczna. W wilgotnym powietrzu stopniowo traci swój połysk i pod wpływem wysokiej temperatury spala się w białe tlenki antymonu. Jest łatwo rozpuszczalny w wodzie królewskiej i rozpuszczalny w stężonym kwasie siarkowym. Gęstość względna wynosi 6.68. Temperatura topnienia wynosi 630°C. Temperatura wrzenia wynosi 1635°C (1440°C). Toksyczny, minimalna śmiertelna dawka (szczur, jama brzuszna) 100 mg/kg. To irytujące. Warto wspomnieć, że Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że zawartość antymonu i dzienne spożycie wody powinny być mniejsze niż 0.86 mikrograma/kg dziennie. Japonia ogranicza zawartość antymonu w butelkach PET poniżej 200 ppm, a w przypadku napojów napełnianych na gorąco zabrania się stosowania butelek PET zawierających antymon. Unia Europejska przewiduje, że zawartość antymonu w żywności powinna być mniejsza niż 20ppb, a zawartość antymonu w ekologicznych włóknach PET nie powinna przekraczać 260ppm.

Antymon to toksyczny pierwiastek chemiczny. Jego symbolem jest Sb, a liczba atomowa to 51. Jest to rodzaj metalu podobnego do metalu o metalicznym połysku, który występuje głównie w naturze w minerale siarczkowym – antymonicie (Sb2S3). Wiadomo, że związki antymonu były używane jako kosmetyki w starożytności, a antymon metaliczny był również notowany w starożytności, ale w tym czasie mylono go z ołowiem. Około XVII wieku ludzie dowiedzieli się, że antymon jest pierwiastkiem chemicznym.

Chiny stały się największym na świecie producentem antymonu i jego związków, z których większość jest produkowana w kopalni cyny w mieście Lengshuijiang w prowincji Hunan. Przemysłowa metoda produkcji antymonu polega na pierwszym prażeniu, a następnie redukcji za pomocą węgla w wysokiej temperaturze lub bezpośredniej redukcji antymonu za pomocą metalicznego żelaza.

Rola antymonu jest bardzo oczywista, jak na przykład płyta ze stopu ołowiowo-antymonowego stosowana w akumulatorach kwasowo-ołowiowych. Stopy antymonu, ołowiu i cyny mogą być stosowane do poprawy wydajności materiałów spawalniczych, pocisków i Łożyskos. Związki antymonu są ważnymi dodatkami do powszechnie stosowanych środków zmniejszających palność zawierających chlor i brom. Antymon jest również szeroko stosowany w powstających technologiach mikroelektronicznych, takich jak produkcja kart graficznych AMD.

Antymon jest pierwiastkiem z grupy azotu (grupa 15), a jego elektroujemność wynosi 2.05. Zgodnie z okresowym prawem pierwiastków, jego elektroujemność jest większa niż cyny i bizmutu oraz mniejsza niż tellur i arsen. Antymon jest stabilny w powietrzu w temperaturze pokojowej, ale może reagować z tlenem, tworząc trójtlenek antymonu po podgrzaniu.

Antymon to szary metal o srebrnym połysku, a jego twardość w skali Mohsa wynosi 3. Dlatego czysty antymon nie może być używany do wytwarzania twardych przedmiotów. Na przykład prowincja Guizhou wyemitowała kiedyś monety wykonane z antymonu w 1931 roku, ale ponieważ antymon łatwo się zużywa, ponosi on poważne straty podczas procesu obiegu. W normalnych warunkach antymon nie reaguje z kwasem.

Ważne kraje producenckie: Według raportu British Geological Survey z 2005 r. Chiny są krajem o największej produkcji antymonu na świecie, stanowiąc 84% całkowitej światowej produkcji, znacznie przekraczając RPA, Boliwię i Tadżykistan. W szczególności kopalnia cyny w mieście Lengshuijiang w prowincji Hunan jest największą na świecie kopalnią antymonu, z szacowanymi wówczas rezerwami na 2.1 miliona ton. Według raportu US Geological Survey (2010), chińska produkcja antymonu stanowi 88.9% całkowitej światowej produkcji.

Na podstawie wcześniejszych szacunków w oparciu o brytyjską formułę Losky Mining Consulting. Rosja (4.14%, produkcja 6,500 ton), Birma (3.76%, produkcja 5,897 ton), Kanada (3.61%, produkcja 5,660 ton), Tadżykistan (3.42%, produkcja 5,370 ton). ) i Boliwii (stanowiące 3.17%) 4,980 ton).

Ważne zastosowanie: Stosowany głównie w nowych akumulatorach energetycznych i materiałach lotniczych. Główną funkcją antymonu w stopach jest zwiększanie twardości i jest często określany jako utwardzacz metali lub stopów. Po dodaniu różnych proporcji antymonu do metalu twardość metalu wzrośnie. Dlatego może być używany do wytwarzania związków antymonu i antymonu do amunicji. To bardzo ważny materiał strategiczny. Jest również stosowany jako dodatek do żywicy poliestrowej w przemyśle materiałów kompozytowych z włókna szklanego (powszechnie znanych jako tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym), takich jak pokrywa silnika lekkich samolotów.

Ponadto stopy ołowiowo-antymonowe można stosować do malowania nadajnika i odbiornika tranzystorów złączowych ze stopu NPN. Antymonek indu jest również materiałem używanym do produkcji detektorów średniej podczerwieni. Udowodniono, że siarczek antymonu stabilizuje współczynnik tarcia materiałów klocków hamulcowych do samochodów. Antymon jest również używany do produkcji pocisków i znaczników pocisków.

2. Metalowy ren – ma ważny „efekt renu”

Ren to naprawdę rzadki pierwiastek. Jego zawartość w skorupie ziemskiej jest mniejsza niż wszystkich pierwiastków ziem rzadkich, a tylko większa niż protaktynu i radu. Ponadto nie tworzy stałego minerału i zwykle kojarzy się z innymi metalami. Niech będzie ostatnim elementem znalezionym w przyrodzie. Ren, jako członek podrodziny manganowej, przewidział jego istnienie już wtedy, gdy Mendelejew ustalił układ okresowy pierwiastków. Nazwał to dwi-manganem (podmanganem). Członek, który nie został wówczas odkryty, nazywał się eka-mangan (jak mangan). Mosley później ustalił, że liczby atomowe tych dwóch pierwiastków wynoszą odpowiednio 75 i 43. Ponieważ nieznany pierwiastek często można znaleźć w minerałach o podobnych pierwiastkach, naukowcy pracowali nad znalezieniem tych dwóch pierwiastków z rudy manganu, rudy platyny i kolumbitu (minerały tantalu i niobu). Dopiero w 1925 r. Nordak, Tucker i Berg z Niemiec zastosowali spektroskopię X, aby znaleźć pierwiastek numer 75, ren z dużej liczby skoncentrowanych produktów mineralnych i skał, a symbol pierwiastka oznaczono jako Re.

W naturze ren występuje w molibdenicie, rudzie ziem rzadkich i niobu-tantalicie, a jego zawartość jest bardzo niska. Molibdenit może występować w postaci dwusiarczku renu ReS2 lub heptasiarczku renu Re2S7, a zawartość jest nieco wyższa. Istnieją dwa naturalne izotopy renu: Re-185 jest stabilny, a Re-187 jest radioaktywny.

Ren może jednocześnie zwiększać wytrzymałość i plastyczność wolframu, molibdenu i chromu. Zjawisko to nazywane jest „efektem renu”. Dodanie niewielkiej ilości (3% ~ 5%) renu może zwiększyć temperaturę rekrystalizacji wolframu o 300 ℃ ~ 500 ℃ — Wyżej wymieniony efekt renu (Re) nazywa się efektem renu. Stopy W-Re i Mo-Re mają dobrą wytrzymałość na wysokie temperatury i plastyczność i mogą być przetwarzane na płyty, arkusze, druty, druty i pręty do użytku w lotnictwie, wysokotemperaturowe elementy konstrukcyjne lotnictwa (wylewki, dysze, osłony termiczne itp.), elastyczne elementy i elementy elektroniczne itp.

Ważne kraje produkujące: W latach 1978 i 1979 całkowita światowa produkcja renu wynosiła odpowiednio 7,210 i 7,260 kg. Wśród nich Republika Federalna Niemiec, Chile, Kanada i były Związek Radziecki są głównymi producentami renu. Światowe zasoby renu są dystrybuowane głównie w obu Amerykach i Europie. Według danych opublikowanych przez US Geological Survey w 2015 r., światowe potwierdzone rezerwy renu wynoszą około 1,100 ton, z czego potwierdzone rezerwy renu w Stanach Zjednoczonych wynoszą około 500 ton, a w innych krajach 600 ton.

Światowe zasoby renu to około 2500 ton. Chile ma najbogatsze zasoby renu (1,300 ton), a następnie Stany Zjednoczone (390 ton), Rosja (310 ton), Kazachstan (190 ton), Armenia (95 ton), Peru (45 ton) i Kanada (32 ton). . Łączne rezerwy zasobów renu w innych krajach świata wynoszą około 91 ton.

Chile jest także największym producentem renu. W 2014 r. produkcja renu (26 ton) stanowiła około 53% światowej produkcji, następnie Stany Zjednoczone (7.9 tony), Polska (7.6 tony), Uzbekistan (5.0 tony) i Armenia (0.3 tony) ). Stany Zjednoczone są największym światowym konsumentem renu, natomiast Chile i Polska są głównymi dostawcami renu metalicznego do Stanów Zjednoczonych.

Zatrzymane rezerwy zasobów renu w moim kraju wynoszą 237 ton (2013 r.), a w Shaanxi znajduje się 11 kopalń renu (stanowiących 44.3% krajowych zasobów renu), Heilongjiang (31.6%), Henan (12.7%), Hunan , Hubei, Liaoning, 9 prowincji Guangdong, Guizhou i Jiangsu. Prawie wszystkie zasoby renu w moim kraju są związane ze złożami molibdenu, głównie w Jinduicheng w Shaanxi, Luanchuan w Henan, Daheishan w Jilin i Duobaoshan w Heilongjiang. Rezerwy stanowią około 90% całkowitych rezerw renu w kraju. Produkcja renu w Chinach nie jest wysoka, około dwóch ton rocznie.

Ważne zastosowanie: Ze względu na wysoką cenę dopiero w 1950 r. zmienił się ze skarbu laboratoryjnego w ważny nowy materiał metalowy. Ren znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach nowoczesnego przemysłu, głównie jako katalizator w przemyśle naftowym i samochodowym, jako katalizator reformingu ropy naftowej oraz stopy renu w przemyśle elektronicznym i lotniczym.

1. Ren stosowany jest głównie jako katalizator w przemyśle naftowym,

2. Ren ma wysoką wydajność emisji elektronów i jest szeroko stosowany w technologii radiowej, telewizyjnej i próżniowej.

3. Ren ma bardzo wysoką temperaturę topnienia i jest głównym materiałem na instrumenty wysokotemperaturowe; jednocześnie stopy zawierające ren są również wykorzystywane do produkcji żaroodpornych części silników lotniczych. Około 80% renu na świecie jest wykorzystywane do produkcji silników lotniczych.

4. Stop renu i renu może być również stosowany jako elektroniczne elementy rurowe i grzejniki o ultrawysokiej temperaturze do odparowywania metalu.

5. Termopara wolframowo-renowa nie mięknie przy 3100 ℃. Dodanie 25% renu do stopu wolframu lub molibdenu może zwiększyć ciągliwość; ren jest stosowany jako powłoka wysokotemperaturowa rakiet i pocisków, przyrządów i wysokotemperaturowych części statków kosmicznych, takich jak ren jest wymagany do osłony termicznej, wyładowań łukowych, styczników elektrycznych itp.

6. Metalowy ren i jego stopy mogą być używane do produkcji końcówek do wody z kranu i termopar wysokotemperaturowych; stosowane jako katalizatory w odwodornianiu alkoholu i syntezie amoniaku; stopy zawierające ren wytrzymują wysokie temperatury; ze względu na dyspersję renu cena jest droga, a faktycznym zastosowaniem pozostaje rozwój. Wykorzystywany jest również do wytwarzania włókien elektrycznych, powłok sztucznych satelitów i rakiet oraz paneli ochronnych do reaktorów atomowych.

3, metal galu-ma reputację „kręgosłupa przemysłu elektronicznego”

Gal jest rodzajem rzadkiego metalu o niskiej temperaturze topnienia i wysokiej temperaturze wrzenia. Ma opinię „kręgosłupa przemysłu elektronicznego”. Gal to szaro-niebieski lub srebrno-biały metal o symbolu Ga i masie atomowej 69.723. Temperatura topnienia galu jest bardzo niska, ale temperatura wrzenia jest bardzo wysoka. Czysty ciekły gal ma znaczną tendencję do przechładzania się i łatwo utlenia się w powietrzu, tworząc warstewkę tlenkową.

Gal jest pierwszym pierwiastkiem chemicznym w historii chemii, który został najpierw przewidziany na podstawie teorii, a następnie odkryty i zweryfikowany w przyrodzie. W 1871 r. Mendelejew odkrył, że pod aluminiowym pierwiastkiem w układzie okresowym jest luka, która nie była jeszcze zajęta. Przewidział, że masa atomowa tego nieznanego pierwiastka wynosiła około 68, gęstość 5.9 g/cm³, a właściwości były zbliżone do aluminium. Prognozę potwierdził francuski chemik Bois Bodran.

Gal został odkryty w Paryżu w 1875 roku przez Bois Beaudran. Zaobserwował nową fioletową linię na widmie atomowym cynku wyekstrahowanego z rudy cynkowej (ZnS). Oznacza to, że pojawił się nieznany element. W listopadzie 1875 roku Bois-Bodran wydobył i oczyścił ten nowy metal i udowodnił, że przypomina aluminium. W grudniu 1875 roku ogłosił to kiedyś Francuskiej Akademii Nauk.

Ponieważ stężenie galu w skorupie ziemskiej jest bardzo niskie. Stanowi 0.0015% całości skorupy ziemskiej. Jest szeroko rozpowszechniony, ale nie występuje w postaci czystego metalu, ale w postaci CuGaS2, ale jest bardzo rzadki i nie ma znaczenia ekonomicznego.

Ponad 90% światowego galu pierwotnego jest pozyskiwane w procesie produkcji tlenku glinu, który polega na wszechstronnym wykorzystaniu zasobów mineralnych. Wydobycie metalicznego galu zwiększa wartość dodaną surowców mineralnych, poprawia jakość tlenku glinu i zmniejsza ilość odpadów. Zanieczyszczenie „czerwonego błota” jest zatem bardzo zgodne z obecną zasadą maksymalizacji wykorzystania gospodarki niskoemisyjnej wartość przy najmniejszym koszcie zasobów naturalnych.

Ważne kraje producenckie: Według danych US Geological Survey z 2015 r. światowe rezerwy galu w boksycie przekraczają 1 mln ton. Wśród nich Chiny, Niemcy i Ukraina są obecnie trzema największymi producentami surowego galu na świecie. Warto wspomnieć, że chińskie zasoby boksytu o wysokiej zawartości galu są bliskie wyczerpania i mogą być w stanie utrzymać czas wydobycia co najwyżej przez kolejne 10 lat.

Ważne zastosowania: Gal jest obecnie używany głównie w dziedzinie półprzewodników, materiałów optoelektronicznych, ogniw słonecznych, stopów, urządzeń medycznych i materiałów magnetycznych. Gal-68 emituje pozytony i może być używany do tomografii pozytonowej. Stop galowo-indowy może być stosowany jako zamiennik rtęci.

Link do tego artykułu: Wykaz czterech głównych metali na świecie, cenniejszych niż złoto ziem rzadkich

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Wykaz czterech głównych metali na świecie, cenniejszych niż złoto ziem rzadkichPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi w tym frezowanie, metalowa blacha zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, cięcie laserowe,wiercenie,odlewanie, blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.