obróbka cnc · 2021年12月4日

Wprowadzenie technologii odlewania na dużą skalę Odlewanie i rozwój

1. Casting [Wyjaśnienie]

Proces przetapiania metalu w ciecz spełniającą określone wymagania i wlewania go do formy odlewniczej. Po schłodzeniu, zestaleniu i oczyszczeniu uzyskuje się odlew (część lub półfabrykat) o określonym kształcie, rozmiarze i wydajności. Podstawowa technologia nowoczesnego przemysłu maszynowego. Koszt półfabrykatu wytwarzanego przez odlewanie jest niski i może wykazać swoją ekonomiczną efektywność w przypadku części o skomplikowanych kształtach, zwłaszcza ze skomplikowanymi wewnętrznymi wnękami; jednocześnie ma szerokie możliwości adaptacyjne i lepsze wszechstronne właściwości mechaniczne. Istnieje jednak więcej materiałów (takich jak metal, drewno, paliwo, materiały modelarskie itp.) oraz sprzętu (takiego jak piece hutnicze, mieszalniki piasku, maszyny do formowania, rdzeniówki, piaskarki, śrutownice itp.) do produkcji odlewów i będzie wytwarzać kurz, szkodliwe gazy i hałas oraz zanieczyszczać środowisko.

Odlewanie to rodzaj technologii obróbki cieplnej metalu, którą ludzkość opanowała wcześniej, a jej historia sięga około 6000 lat. W 3200 pne w Mezopotamii pojawiły się odlewy miedzianych żab. Między XIII a X wiekiem pne Chiny wkroczyły w rozkwit odlewów z brązu, a kunszt osiągnął bardzo wysoki poziom, taki jak 13 kg Simuwu Fang Ding z dynastii Shang, płyta Zenghou Yizun z okresu Walczących Królestw i Zachodnia Dynastia Han. Lustra półprzezroczyste są reprezentatywnymi produktami starożytnego odlewu. Wczesne odlewanie było pod dużym wpływem ceramiki. Większość odlewów to narzędzia lub przybory używane w produkcji rolnej, religii i życiu, o silnym artystycznym zabarwieniu. W 10 pne, Chiny odlewy żeliwne, najwcześniej znalezione w pisemnych źródłach na świecie, statyw odlewniczy Jin Kingdom (o wadze około 875 kilogramów). Około VIII wieku Europa zaczęła produkować odlewy żeliwne. Po rewolucji przemysłowej w XVIII wieku odlewy weszły w nowy okres służby dla wielkiego przemysłu. W XX wieku nastąpił szybki rozwój odlewnictwa. Opracowano żeliwo sferoidalne, żeliwo ciągliwe, stal nierdzewną o bardzo niskiej zawartości węgla, aluminium-miedź, aluminium-krzem, stop aluminium-magnez, stop na bazie tytanu, stop na bazie niklu i inne materiały odlewnicze. Nowy proces inokulacji żeliwa. Po latach pięćdziesiątych pojawiły się nowe technologie, takie jak wysokociśnieniowe modelowanie na wilgotnym piasku, modelowanie z masy utwardzanej chemicznie i wykonywanie rdzeni, modelowanie podciśnieniowe i inne specjalne odlewanie, śrutowanie itp.

2. Rodzaje odlewów są podzielone na nawyki metod modelowania

  • 1. Odlewy piaskowe zwykłe, w tym 3 rodzaje piasku na świeży, piasek suchy oraz piasek chemoutwardzalny.
  • 2. Odlewy specjalne, w zależności od materiału modelującego, można podzielić na odlewy specjalne z naturalnym piaskiem mineralnym i żwirem jako głównym materiałem modelującym (takim jak casting inwestycyjny, odlewanie gliny, odlewanie muszli warsztatów odlewniczych, odlewanie podciśnieniowe, odlewanie stałe, odlewanie form ceramicznych itp.) I specjalne odlewanie z metalem jako głównym materiałem formy (takim jak odlewanie form metalowych, odlewanie ciśnieniowe, odlewanie ciągłe, odlewanie niskociśnieniowe, odlewanie odśrodkowe itp.).

3. Zwykle proces odlewania obejmuje

  • 1. Przygotowanie form odlewniczych (pojemników z ciekłego metalu na odlewy stałe). Formy odlewnicze można podzielić na formy piaskowe, formy metalowe, formy ceramiczne, formy gliniane, formy grafitowe itp. W zależności od użytych materiałów i można je podzielić na typy jednorazowe, pół-jednorazowe i pół-jednorazowe według liczby zastosowań. Forma i pleśń, plusy i minusy przygotowania formy to główne czynniki wpływające na jakość odlewów.
  • 2. Topienie i zalewanie odlewów. Metale odlewnicze (stopy odlewnicze) obejmują głównie żeliwo, staliwo oraz odlewane stopy metali nieżelaznych.
  • 3. Obróbka i kontrola odlewów. Obróbka odlewów obejmuje usuwanie ciał obcych z rdzenia i powierzchni odlewów, usuwanie zalewanych nadlewów, odgarnianie i szlifowanie zadziorów i drapowań oraz innych występów, a także obróbkę cieplną, kształtowanie, obróbkę antykorozyjną i obróbkę zgrubną.

4. Rozwój technologii odlewania na dużą skalę

Odlewanie to proces, w którym metal jest przetapiany w ciecz spełniającą określone wymagania i wlewany do formy odlewniczej. Po schłodzeniu, zestaleniu i oczyszczeniu uzyskuje się odlew o określonym kształcie, rozmiarze i wydajności. Ponieważ półfabrykat odlewniczy jest prawie uformowany, może osiągnąć cel uniknięcia obróbki lub niewielkiej ilości obróbki, zmniejszając koszty i skrócenie czasu do pewnego stopnia. Odlewanie to jeden z podstawowych procesów współczesnego przemysłu maszynowego.

Odlewanie to rodzaj technologii obróbki cieplnej metalu, którą ludzkość opanowała stosunkowo wcześnie i ma historię około 6000 lat. Chiny weszły w okres rozkwitu odlewów z brązu między 1700 a 1000 rokiem p.n.e., a rzemiosło osiągnęło bardzo wysoki poziom. Simuwu Fangding Ding ważący 875 kg z chińskiej dynastii Shang, płyta Yizun z Zenghou z Okresu Walczących Królestw oraz przezroczyste lustro z zachodniej dynastii Han są reprezentatywnymi produktami starożytnego odlewu.

Większość wczesnych odlewów to narzędzia lub przybory używane w produkcji rolnej, religii, życiu itp., o silnym zabarwieniu artystycznym. W tym czasie proces odlewania rozwijał się równolegle z procesem garncarstwa i był pod dużym wpływem ceramiki.

W 513 rpne Chiny żeliwne odlewy, pierwsze odnalezione w pisemnych źródłach na świecie — statyw w kształcie odlewu Jin Kingdom, ważący około 270 kilogramów. Europa również zaczęła produkować odlewy żeliwne około VIII wieku. Pojawienie się odlewów żeliwnych rozszerzyło zakres zastosowań odlewów. Na przykład w XV-XVII wieku Niemcy, Francja i inne kraje kolejno układały wiele żeliwnych rur dostarczających wodę pitną mieszkańcom. Po rewolucji przemysłowej w XVIII wieku pojawiły się przemysły takie jak silniki parowe, maszyny włókiennicze i koleje, odlewy weszły w nowy okres służby dla dużych gałęzi przemysłu, a technologia odlewania zaczęła się znacznie rozwijać.

Wprowadzenie technologii odlewania na dużą skalę Odlewanie i rozwój

Wchodząc w wiek XX, szybki rozwój odlewnictwa, jednym z ważnych czynników jest rozwój technologii wyrobów, wymagających lepszych właściwości mechanicznych i fizycznych odlewów, przy jednoczesnym zachowaniu dobrej wydajności obróbki mechanicznej; innym powodem jest sam przemysł maszynowy i inne Rozwój przemysłów takich jak chemia i oprzyrządowanie stworzył dogodne warunki materialne dla przemysłu odlewniczego. Na przykład rozwój metod badawczych zapewnił poprawę i stabilność jakości odlewów oraz stworzył warunki do rozwoju teorii odlewania; Wynalezienie mikroskopów elektronowych pomogło ludziom wniknąć w mikroskopijny świat metali, zgłębić tajemnice krystalizacji metali i zbadać teorie krzepnięcia metali. , Aby kierować produkcją odlewów.

W tym okresie opracowano wiele nowych materiałów odlewniczych o doskonałej wydajności i bogatych odmianach, takich jak żeliwo sferoidalne, żeliwo ciągliwe spawalne, stal nierdzewna o bardzo niskiej zawartości węgla, aluminium-miedź, aluminium-krzem, stop aluminium-magnez, tytan stopów na bazie niklu, itp. oraz wynalazł nową technologię obróbki inokulacji żeliwa szarego, która zwiększa możliwości adaptacyjne odlewów.

Po latach pięćdziesiątych pojawiły się nowe technologie, takie jak modelowanie wysokociśnieniowe na wilgotnym piasku, modelowanie masy chemicznej utwardzanej i wykonywanie rdzeni, modelowanie podciśnieniowe i inne specjalne odlewy, czyszczenie strumieniowo-ścierne itp., dzięki czemu odlewy mają wysoki kształt, dokładność wymiarową i dobrą wykończenie powierzchni. Znacznie poprawiły się również warunki pracy i warunki sanitarne odlewni.

W znaczącym postępie przemysłu odlewniczego od XX wieku szczególne znaczenie mają dwa nowe procesy obróbki inokulacyjnej żeliwa szarego i modelowania z piasku utwardzanego chemicznie. Te dwa wynalazki przełamały tradycyjne metody, które trwały tysiące lat, otworzyły nowe pole dla procesu odlewniczego i znacząco wpłynęły na poprawę konkurencyjności odlewów.

Odlewanie jest ogólnie klasyfikowane zgodnie z metodami modelowania i zwykle dzieli się na zwykłe odlewanie w piasku i odlewanie specjalne. Powszechne odlewanie w piasku obejmuje trzy rodzaje: piasek świeży, piasek suchy i piasek chemicznie utwardzony. W zależności od różnych materiałów do formowania, odlewy specjalne można podzielić na dwie kategorie: jeden typ wykorzystuje naturalny piasek mineralny i żwir jako główny materiał do formowania, taki jak odlewanie metodą traconego wosku, odlewanie skorupowe, odlewanie podciśnieniowe, odlewanie gliny, odlewanie stałe, ceramika odlewanie itp.; jeden rodzaj wykorzystuje metal jako główny materiał formy, taki jak odlewanie form metalowych, odlewanie odśrodkowe, odlewanie ciągłe, odlewanie ciśnieniowe, odlewanie niskociśnieniowe itp.

Proces odlewania można podzielić na trzy podstawowe części, a mianowicie przygotowanie metalu odlewniczego, przygotowanie formy i obróbkę odlewniczą. Odlew metalowy odnosi się do materiału metalowego używanego do odlewania odlewów w produkcji odlewów. Jest to stop składający się z pierwiastka metalowego jako głównego składnika oraz z dodatkiem innych metali lub pierwiastków niemetalicznych. Zwyczajowo nazywa się go stopem odlewniczym, obejmującym głównie żeliwo, staliwo i odlewane stopy metali nieżelaznych.

Wytop metalu to nie tylko proste przetapianie, ale obejmuje również proces wytapiania, tak aby temperatura, skład chemiczny i czystość metalu wlewanego do formy spełniały oczekiwane wymagania. Z tego powodu podczas procesu wytapiania należy przeprowadzać różne inspekcje i testy w celu kontroli jakości, a ciekły metal można wylewać dopiero po osiągnięciu określonych wskaźników. Czasami, aby spełnić wyższe wymagania, stopiony metal musi być poddany obróbce poza piecem po wyładowaniu, np. odsiarczanie, odgazowanie próżniowe, rafinacja poza piecem, zaszczepianie lub obróbka degradacyjna itp. Powszechnie używanym sprzętem do wytopu metali jest żeliwiak , elektryczny piec łukowy, piec indukcyjny, piec oporowy, piec rewerberacyjny itp.

Różne metody odlewania mają różną zawartość przygotowania formy. Na przykładzie najpowszechniej stosowanego odlewania w formach piaskowych przygotowanie formy obejmuje dwa główne zadania: przygotowanie materiału do formowania i wykonanie rdzenia formierskiego. Różne surowce stosowane w odlewaniu w piasku do formowania rdzenia, takie jak piasek odlewniczy, spoiwo piasku i inne materiały pomocnicze, jak również masa formierska, piasek rdzeniowy, farba itp. przygotowane z nich są zbiorczo określane jako materiały formierskie. Zadaniem przygotowania materiałów formierskich jest podążanie za odlewami W zależności od wymagań metalu i rodzaju metalu, dobranie odpowiedniego piasku surowego, spoiwa i materiałów pomocniczych, a następnie wymieszanie ich z masą formierską i rdzeniową o określonych właściwościach w pewna proporcja. Powszechnie używany sprzęt do mieszania piasku obejmuje mieszarkę piasku typu rolkowego, mieszarkę piasku przeciwprądowego i mieszalnik piasku typu łopatkowego. Ten ostatni jest specjalnie zaprojektowany do mieszania chemicznego piasku samoutwardzalnego, ciągłego mieszania i dużej prędkości.

Rdzeń modelarski realizowany jest na podstawie określenia metody modelowania i przygotowania materiałów modelowych zgodnie z wymaganiami procesu odlewniczego. Od tego procesu zależy przede wszystkim dokładność odlewu oraz efekt ekonomiczny całego procesu produkcyjnego. W wielu nowoczesnych warsztatach odlewniczych rzeźbienie i rdzeniowanie zostało zmechanizowane lub zautomatyzowane. Powszechnie stosowane urządzenia do formowania rdzeni w formach piaskowych obejmują maszyny do formowania pod wysokim, średnim i niskim ciśnieniem, maszyny do piaskowania, wtryskarki bezpudełkowe, maszyny do strzelania rdzeni, maszyny do rdzeni na zimno i na gorąco itp.

Po wyjęciu odlewu z formy odlewniczej i schładzającej znajdują się zastawki, podstopnice i metalowe szwy drapowane. Odlewy piaskowe nadal przylegają do piasku, więc muszą przejść proces czyszczenia. Sprzęt do tego rodzaju prac to śrutownica, maszyna do cięcia nadstawek i tak dalej. Czyszczenie odlewów piaskowych opadającym piaskiem jest procesem o złych warunkach pracy. Dlatego przy wyborze metody formowania należy w miarę możliwości rozważyć stworzenie dogodnych warunków do czyszczenia opadającego piasku. Ze względu na specjalne wymagania, niektóre odlewy muszą być poddawane obróbce po odlewaniu, takiej jak obróbka cieplna, kształtowanie, obróbka antykorozyjna i obróbka zgrubna.

Odlewanie jest stosunkowo ekonomiczną metodą formowania półfabrykatów i może wykazać się większą opłacalnością w przypadku części o skomplikowanych kształtach. Takich jak blok cylindrów i głowica cylindrów silnika samochodowego, śmigło statku i wykwintne dzieła sztuki. Niektórych trudno skrawalnych części, takich jak części ze stopów niklu do turbin gazowych, nie można formować bez odlewania.

Ponadto wielkość i waga odlewów są odpowiednie dla szerokiej gamy, a rodzaje metali są prawie nieograniczone; podczas gdy części mają ogólne właściwości mechaniczne, mają również wszechstronne właściwości, takie jak odporność na zużycie, odporność na korozję i amortyzację. Są to inne metody formowania metali, takie jak: kucie. , Walcowanie, spawanie, wykrawanie i tak dalej. W związku z tym liczba i tonaż półfabrykatów wytwarzanych metodą odlewania w przemyśle maszynowym jest wciąż duża.

Materiały często wykorzystywane w produkcji odlewniczej to różne metale, koks, drewno, tworzywa sztuczne, paliwa gazowe i płynne oraz materiały modelarskie. Wymagane wyposażenie obejmuje różne piece do wytopu metali, różne mieszalniki piasku do mieszania piasku, różne maszyny formierskie i rdzeniarki do modelowania i wykonywania rdzeni oraz piaskarki i śrutownice do czyszczenia odlewów. Czekać. Znajdują się tam również maszyny i urządzenia do odlewania specjalnego, a także wiele urządzeń transportowych i przeładunkowych.

Produkcja odlewnicza ma inne cechy niż inne procesy, głównie ze względu na szerokie możliwości adaptacyjne, wiele wymaganych materiałów i urządzeń oraz zanieczyszczenie środowiska. Produkcja odlewnicza będzie generować pył, szkodliwe gazy i hałas do środowiska, co jest poważniejsze niż w przypadku innych mechanicznych procesów produkcyjnych i należy podjąć środki w celu jego kontroli.

Trendem rozwoju produktów odlewniczych jest wymaganie odlewów o lepszych, wszechstronnych parametrach, wyższej precyzji, mniejszym marginesie i gładszej powierzchni. Ponadto rosną wymagania w zakresie oszczędzania energii i nawoływania społeczeństwa do przywrócenia środowiska naturalnego. Aby sprostać tym wymaganiom, opracowane zostaną nowe stopy odlewnicze, a także pojawią się nowe procesy wytopu i nowe urządzenia.

Podczas gdy stopień mechanizacji i automatyzacji produkcji odlewniczej stale się poprawia, będzie ona rozwijać bardziej elastyczną produkcję w celu rozszerzenia jej zdolności adaptacyjnych do różnych partii i produkcji wieloodmianowej. Nowe technologie oszczędzające energię i surowce będą miały pierwszeństwo w rozwoju, a nowe procesy i sprzęt, które wytwarzają mniej zanieczyszczeń lub nie wytwarzają ich wcale. Pojawią się nowe osiągnięcia w technologii kontroli jakości w zakresie kontroli różnych procedur, badań nieniszczących i określania naprężeń.

W warunkach ciągłego postępu w technologii elektronicznej i metodach testowania odlewnicy będą prowadzić bardziej dogłębne badania nad teoriami krystalizacji i krzepnięcia metalu oraz zagęszczania piasku w celu zbadania skutecznych sposobów poprawy wydajności i jakości wewnętrznej odlewów. Coraz powszechniejsze będzie również zastosowanie robotów i komputerów elektronicznych w produkcji i zarządzaniu odlewniami. Huazhu CAD to jedno z krajowych programów odlewniczych, które jest rozwijane na platformie CAD. Ponadto istnieje kilka podobnych programów w Korei i Stanach Zjednoczonych.

Link do tego artykułu: Wprowadzenie odlewania i rozwój technologii odlewania na dużą skalę

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Wprowadzenie technologii odlewania na dużą skalę Odlewanie i rozwójPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi w tym frezowanie, metalowa blacha zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, cięcie laserowe,wiercenie,odlewanie, blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.