obróbka cnc · 2021年5月10日

Wprowadzenie do obsługi i naprawy przenośnika wiórów obrabiarek

 1. Część przenosząca głowę i ogon
 2. Nos, konik

⑴ Brak otwartego spawania na nosku, ogonie, rowku przejściowym i ramie mostu. Tolerancja pionowości płyt centrujących po obu stronach regału nie powinna być większa niż 2 mm. Powierzchnia pozycjonowania i otwory urządzenia transmisyjnego zamontowanego na ramie spełniają wymagania dokumentacji technicznej.

⑵ Połączenie wrzeciennika, konika i szczeliny przejściowej powinno być szczelne. Rozłożone w górę iw dół, po lewej i po prawej stronie nie powinny być większe niż 3 mm.

⑶ Prasa łańcuchowa jest mocno zamocowana, a zużycie nie powinno przekraczać 6 mm. https://www.diecastingcompany.com/Po przekroczeniu można go naprawić za pomocą spawania elektrycznego lub natryskiwania termicznego. <

⑷Zintegrowany montaż koła zębatego i montaż wału ślepego spełniają wymagania dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania konstrukcji dzielonego koła łańcuchowego, połączona szczelina połowy bębna i połowy koła zębatego powinna spełniać wymagania projektowe, zwykle w zakresie od 1 do 3 mm.

⑸ Wał głowicy i wałek ogonowy mogą się elastycznie obracać bez zakleszczania.

 1. Mechaniczne urządzenie transmisyjne
 2. Dokładność wymiarowa, chropowatość, odległość od środka i tolerancja kształtu każdego otworu w obudowie muszą spełniać wymagania dokumentacji technicznej.
 3. Otwory gwintowane, otwory pozycjonujące i stolik na obudowie i pokrywie przyłączeniowej po naprawie powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej.
 4. Łożysko nie nosi widocznych śladów zużycia, a luz spełnia wymagania.
 5. Łącznik nie ma widocznych odkształceń plastycznych.
 6. Nie ma uszkodzeń części, żadnych widocznych śladów zużycia i odkształceń.
 7. Wszystkie uszczelki i węże organiczne zostały zaktualizowane.
 8. Podczas montażu wszystkie części muszą być dokładnie wyczyszczone, nie może być śladów rdzy i zabrudzeń w obudowie.
 9. Wszystkie części przekładni są zamontowane i dostosowane do wymagań dokumentacji technicznej.
 10. W razie potrzeby reduktor jest wypełniony olejem smarującym. Sprzęgło hydrauliczne poddawane jest próbie ciśnieniowej i wtryskiwane jest określoną odmianą i objętością mediów.
 11. Dynamiczna próba wyważenia tarczy hamulcowej, sprzęgła i sprzęgła spełnia wymagania dokumentacji technicznej.
 12. Nie ma wycieków elementów reduktora i koła zębatego. Urządzenia chłodzące i smarujące są kompletne i nienaruszone, bez wycieków.
 13. Po zakończeniu instalacji nie ma zjawiska zakleszczania się podczas ręcznego próbnego obracania.
 14. Koło zębate, płytka języczka, rozdzielacz łańcucha
 15. Powierzchnia zęba koła łańcuchowego powinna być wolna od pęknięć lub silnego zużycia.Maksymalne zużycie płaszczyzny koła łańcuchowego podtrzymującego poziomy łańcuch kołowy: gdy podziałka wynosi ≤22 mm, nie może przekraczać 5 mm; gdy podziałka jest ≥ 22mm, nie może przekraczać 6mm (można zastosować kółko poziome). Nałożyć łańcuch na zębatkę, sprawdzić odległość między górną powierzchnią łańcucha a piastą).
 16. Zębatka nie może poruszać się osiowo. Szczelina między dwustronnym kołem łańcuchowym a dwoma bokami ramy powinna spełniać wymagania projektowe, generalnie nie większa niż 5 mm.
 17. Płyta ochronna i rozdzielacz łańcucha nie są zdeformowane i nie https://www.cncmanufacturing.cn/ma zjawiska zakleszczania się podczas pracy. Pióro nie może mieć pęknięć, a maksymalne zużycie nie może przekraczać 20% pierwotnej grubości.
 18. Materiał i wymiary elementów sprężystych i kołków ścinanych sprzęgła powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej.
 19. Osłona ochronna nie ma pęknięć, odkształceń i solidnego połączenia.

Cztery. Ciało

 1. Skrobak, łańcuch

⑴ Odkształcenie zginające skrobaka nie powinno być większe niż 5 mm. Długość skrobaka środkowego podwójnego łańcucha i środkowego pojedynczego łańcucha nie powinna przekraczać 10 mm.

⑵ Odkształcenie wydłużające łańcucha o ogniwach okrągłych nie powinno przekraczać 2% długości projektowej. Średnica pierścienia łańcucha nie powinna przekraczać 1-2 mm.

(3) Podczas montażu starych łańcuchów należy łączyć łańcuchy o tym samym stopniu zużycia, aby zapewnić jednakową długość łańcucha.

⑷ Śruby i nakrętki używane do łączenia skrobaka i łańcucha muszą mieć ten sam model i specyfikację.

 1. Zsyp

⑴ Płaskie odkształcenie rynny nie powinno być większe niż 4 mm.

⑵ Szew spawalniczy nie powinien być otwierany, a zużycie płyty środkowej i płyty dolnej nie powinno przekraczać 30% grubości obliczeniowej (częściowo nie więcej niż 50%).

(3) W przypadku połączenia zsypu z rowkiem przejściowym, przesunięte schodkowo górne i dolne szczeliny nie powinny przekraczać 2 mm, a przesunięte w lewo i prawo szczeliny nie powinny przekraczać 4 mm.

⑷ Nie ma zawijania w zachodzącej na siebie części rynny.

⑸ Części łączące rynny nie mogą być spawane ani łamane. Zużycie otworu łączącego nie przekracza 10% oryginalnej konstrukcji.

⑹ Ścieranie górnej i dolnej krawędzi półki rynny nie powinno być większe niż 5 mm.

⑺ Dolna płyta rynny nie może być znacząco odkształcona.

⑻ Nie ma widocznego odkształcenia deski otwierającej szczelinę szyberdachu, a połączenie jest mocne i nie ma luzów.

⑼ Nie ma wyraźnego odkształcenia lub uszkodzenia gniazda w rzędzie sworzni (zębatki).

⑽ Specjalne rowki (wymienne rowki, podwyższone rowki, rowki łączące) nie mają widocznych deformacji, a przejście jest płynne. 4.4.3 Akcesoria kadłuba

⑾ Płyta węglowa łopaty (rynna) nie ma spawów i widocznych odkształceń, a krawędź tnąca nie jest zawijana.

⑿ Odkształcenie zginane rury prowadzącej w kierunku osiowym nie powinnohttps://www.zhangzhongfengyun.com być większe niż 4 mm, a zużycie nie większe niż 20% pierwotnej średnicy rury prowadzącej.

⒀ Przegroda węglowa nie ma otwartego spawu ani widocznych odkształceń. Nie ma otwartego spawania rynny kablowej, a jej odkształcenie nie powinno przekraczać ± 5% pierwotnej szerokości rynny, a żadne krawędzie, narożniki i zagięcia nie będą pojawiać się lokalnie.

⒁ Zużycie rzędu sworzni (listwy zębatej) nie powinno być większe niż 5 mm.

⒂ Brak widocznego odkształcenia szyny korytka kablowego.

 1. Użytkowanie i konserwacja:

⑴ Operator powinien działać zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi.

⑵ Upewnij się, że w reduktorze jest zawsze utrzymywana określona ilość oleju i nie powinno być wycieków na każdej uszczelce.

⑶ Węgiel należy załadować po uruchomieniu maszyny i nie wolno uruchamiać z ładunkiem.

⑷ Zwróć uwagę, aby sprawdzić napięcie łańcucha zgarniacza i napręć go na czas, jeśli okaże się, że jest luźny.

⑸ Często sprawdzać wszystkie śruby łączące, aby upewnić się, że nie są poluzowane, zwłaszcza śruby skrzynkowe reduktora, śruby łączące reduktora i cylindra łączącego, śruby łączące cylindra łączącego i silnika oraz śruby łańcucha zgarniacza . Jeśli jest jakikolwiek niedobór lub poluzowanie, należy go wypełnić i dokręcić na czas.

⑹ Często czyść unoszący się węgiel na nosie, aby nie wprowadzać go do dolnej rynny, aby zwiększyć opór.

⑺ Zawsze zwracaj uwagę na warunki pracy reduktora i znajduj nieprawidłowości, takie jak nadmierny hałas, nadmierny wzrost temperatury i wyciek oleju na powierzchni uszczelniającej, które należy usunąć na czas. Podczas remontu wszystkie części remontowe należy wyregulować zgodnie z przepisami.