obróbka cnc · 2021年11月26日

Wpływ przetwarzania w chmurze na chiński przemysł produkcji form

Przetwarzanie w chmurze zapewnia dynamiczne, łatwo skalowalne i często zwirtualizowane zasoby przez Internet. Przetwarzanie w chmurze może znacznie obniżyć koszty informatyzacji, promować popularyzację i zastosowanie technologii informatycznych oraz promować szeroką integrację industrializacji i informatyzacji, co jest kolejną rewolucją w dziedzinie technologii informatycznych.

Wpływ przetwarzania w chmurze na chiński przemysł produkcji form

Zastosowanie chmury obliczeniowej w dziedzinie pdm ma bardzo szerokie perspektywy. Dzieje się tak, ponieważ rozległe relacje między przedsiębiorstwami sprawiają, że pdm jest często stosowany do obliczeń równoległych. Usługi przetwarzania w chmurze są bardziej opłacalne, a użytkownicy nie muszą inwestować w żaden serwer ani instalować żadnego oprogramowania, możesz korzystać z chmury, aby zapewnić wygodny dostęp, promować eksperymenty i innowacje, zmniejszyć niepewność kosztów i rzucić wyzwanie technologii informacyjnej typu open source w w ten sam sposób. Aplikacja cloud pdm zbudowana na ciągłych innowacjach technologicznych sprawia, że ​​innowacyjność w przedsiębiorstwie jest bardziej uniwersalna. „Jako nowa koncepcja, przetwarzanie w chmurze jest stosowane do oprogramowania do zarządzania R&D w przedsiębiorstwie, które musi obejmować wiele innowacji technologicznych i ulepszenie niektórych podstawowych aplikacji technologicznych. Ponieważ oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem wiąże się z gromadzeniem wewnętrznej wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem, procesów, danych biznesowych, logiki biznesowej, struktury biznesowej itp. Kiedy wiele nowych technologii przetwarzania w chmurze zostanie zastosowanych na poziomie użytkownika, należy je zintegrować z własną filozofią zarządzania przedsiębiorstwa, a wartość, jaką cloud computing wnosi do przedsiębiorstwa będzie stopniowo być odzwierciedlone”. Shenzhen Luo Baihui, prezes Jinmo Integrated Marketing Consulting Co., Ltd., powiedział, że zastosowanie przetwarzania w chmurze w branży form może zapewnić, że klienci branżowi będą mogli najpierw cieszyć się wartością generowaną przez najnowszą technologię i najnowszy model biznesowy. pamięć masowa, serwer, sieć i inne zasoby razem w dużą pulę zasobów. Strona użytkownika bierze pod uwagę tylko wykorzystanie i nie musi brać pod uwagę realizacji pośredniej. Jednocześnie branża form może dzielić różne granice i maksymalizować korzyści .

Na tle światowej integracji gospodarczej chiński przemysł formowania również przechodzi wstrząsające ziemią zmiany. Wartość wyjściowa form przeskoczyła do czołówki światowej, a gatunki produktów stopniowo stają się wysokiej klasy i wyrafinowane, a przemysł formowania w różnych regionach silnie się rozwija. Zaawansowany sprzęt produkcyjny i metody produkcji są stosowane w procesie przetwarzania formy, a oprogramowanie 3D CAD jest stosowane do projektowania produktu formy. Można powiedzieć, że od środowiska sprzętowego po oprogramowanie, branża formowania powinna już mieć poziom konkurencji z zagranicznymi odpowiednikami. . Jednak w rzeczywistości jakość produktów formujących uległa niemal stagnacji, okres przetwarzania jest zbyt długi, a koszt form z wyższej półki jest wyższy niż oczekiwany przez rynek. Pokazuje to, że chiński przemysł produkcji form nadal boryka się z wieloma nierozwiązanymi problemami, których podstawowe przyczyny koncentrują się w:

  • (1) Skala przedsiębiorstw produkujących formy nie jest duża, a większość przedsiębiorstw produkujących formy należy do małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw. Jednoczęściowy schemat produkcji form sprawia, że ​​firmy zajmujące się formami nie są w stanie wiele zrobić, a wiele realistycznych warunków ogranicza skalę firm formujących. Od dłuższego czasu większość firm produkujących formy w moim kraju jest powiązana z firmami zajmującymi się przetwórstwem form, a małe warsztaty można zobaczyć wszędzie.
  • (2) Osoby z branży form mają silne cechy zawodowe w zależności od dziedziny wytwarzanych produktów. Ogólnie rzecz biorąc, obszary zawodowe firm modelowych są bardzo wąskie i nie będą one zbyt precyzyjne w dążeniu do zbytniego poszerzenia swoich dziedzin. Charakterystyka większości modelowych firm w moim kraju nie jest jasna. Jeśli chcą lepiej przetrwać, muszą ułożyć swój przyszły rozwój z bardziej profesjonalnej perspektywy i w pełni wykorzystać swoją wiedzę.
  • (3) Presja konkurencji w tej samej branży jest zbyt duża, a marża zysku maleje. Niektórzy producenci form nie wahają się obniżać jakości swoich produktów i obniżać ceny, aby walczyć o przestrzeń życiową i mieć szansę na przeżycie. Zakłóciło to nie tylko porządek na rynku form i wywołało u klientów poczucie nieufności do rodzimego przemysłu form, ale również wpłynęło niekorzystnie na poprawę ogólnego poziomu technicznego branży, powodując poziom rozwoju technologicznego do stagnacji.

Istnienie tych podstawowych przyczyn poważnie wpłynęło na konkurencyjność rynku zagranicznego, zdolność do innowacji technologicznych i rentowność chińskiego przemysłu formierskiego. Luo Baihui powiedział, że możemy zmienić nasze myślenie, na przykład poszerzając przestrzeń biznesową przedsiębiorstw horyzontalnie poprzez wspólne relacje między przedsiębiorstwami, aby pozyskać więcej grup klientów. Najlepszym rozwiązaniem tych problemów jest dostosowanie się do specyfiki branży, opartej na podstawach, oraz integracja małych, średnich i modelowych mikro przedsiębiorstw o ​​różnych parametrach technicznych.

Przetwarzanie w chmurze podkreśla rozproszenie, wszechobecną dystrybucję i społeczne cechy przetwarzania. Charakterystyka chmury obliczeniowej decyduje o tym, że jest to doskonały zasób platformy, który może rozwiązać nierozstrzygnięte problemy, z jakimi boryka się branża form. Jeśli na razie nie weźmiemy pod uwagę relacji zaufania między przedsiębiorstwami, nie musimy nawet wiedzieć, kto jest partnerem, o ile wspólny cel może być osiągnięty, jest celem. Te cechy chmury obliczeniowej przyniosą wiele zmian firmom modelowym. Oprócz integracji i wykorzystania wszystkich aspektów informatycznych zasobów obliczeniowych, zaoszczędzi sporo kosztów, a co ważniejsze, zmieni również tryb działania przedsiębiorstw.

  • (1) Integracja i integracja. Przetwarzanie rozproszone może organizować komputery powiązanych firm zlokalizowanych w całym Internecie za pośrednictwem chmury. Korzystamy z komputerów w chmurze publicznej jako terminali stacji roboczych znajdujących się we własnej firmie, co przyniesie dużą wygodę pracy firmy. , Proces ten przebiega bezproblemowo, zwłaszcza w przypadku małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw. Bez pomocy zasobów zewnętrznych, takich jak cloud computing, prawie nie ma miejsca na rozbudowę ich możliwości technicznych. W dobie przetwarzania w chmurze, bez względu na to, jak mała firma ma swoje własne cechy, może się odrodzić. Jako istniejące na dużą skalę wiodące przedsiębiorstwo modelowe, będzie również odzwierciedlać podstawową rolę Zhongxingpengyue w chmurze.
  • (2) Udostępnianie. W tym w ograniczonym zakresie ** udostępnianie, udostępnianie zasobów technicznych oraz specjalnie opracowane udostępnianie zasobów przetwarzania. Zastosowanie chmury obliczeniowej w obszarze pdm elementów informacji korporacyjnych jest prawie jak w niebie. Realizacja międzyzakładowego zarządzania informacją o makroproduktach w chmurze sprzyja sublimacji międzyzakładowych prac standaryzacyjnych, uzupełniających się zasobów projektowych oraz przyczynia się do dalszych innowacji technologicznych. Dobra zapowiedź.
  • (3) Współpraca. Biorąc pod uwagę przyszły model biznesowy przedsiębiorstw modelowych, nieuchronnie przedsiębiorstwa będą musiały coraz częściej współpracować z liderami w branży i małych obszarach. Obejmuje to zrozumienie głównych problemów biznesowych i zapewnienie spójności kryteriów sukcesu. W erze chmury każde przedsiębiorstwo może stać się liderem pewnego projektu i zmaksymalizować jego efekt pod wpływem chmury.

Dlatego technologia chmury może w naturalny sposób zmienić konkurencyjną relację między modelowymi firmami w relację współpracy i nie jest to tylko prosta współpraca. Działanie technologii w chmurze jest najbardziej odpowiednie do dokowania z pdm obecnego wewnętrznego procesu informatyzacji przedsiębiorstwa.

Technologia PDM (zarządzanie danymi produktu) to technologia, która zarządza wszystkimi informacjami związanymi z produktem i wszystkimi procesami związanymi z produktem. Główną ideą pdm jest uporządkowane projektowanie danych, optymalizacja procesu projektowania i współdzielenie zasobów. Jest to bardzo szeroka, kompleksowa dyscyplina, która w realizację produktów wprowadza najnowsze koncepcje zarządzania w erze informacji, przy użyciu narzędzi informatycznych. Opierając się na tej koncepcji, Luo Baihui wskazał, że informatyzacja przemysłu wytwórczego stała się nieodwracalnym trendem i trendem. Bardziej realistyczne i pilne jest poleganie na technologii chmury w celu ustanowienia współpracującego organu do przetwarzania form niż kiedykolwiek wcześniej. Poleganie na współpracujących organach w celu poprawy jakości i innowacyjnej technologii Bez wątpienia najlepszym wyborem do realizacji tej inicjatywy jest wykorzystanie technologii pdm działającej w chmurze. Problem podziału ról w organie współpracującym:

  • (1) Pierwszym jest wykonawca. Główne przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem form podejmą się pracy, podejmą się opracowania i produkcji głównego korpusu formy lub przydzielą zadania oraz wypełnią ostateczną ogólną odpowiedzialność.
  • (2) Udostępnij stronę przetwarzania. Taką rolę mogą pełnić firmy zajmujące się przetwórstwem form na tym samym stanowisku. W przeszłości, z powodu różnych obaw, korpus formy często wykonywany był w tej samej fabryce. Teraz współpraca między technologią chmury a kooperacją może być dalej powiązana. Unikaj tych zmartwień, lepiej interpretuj koncepcje i intencje projektowe oraz urzeczywistniaj wspólne przetwarzanie.
  • (3) Współtwórca części i form znormalizowanych. Należy powiedzieć, że ta część została zrealizowana przed cloud computingiem, a po umieszczeniu w chmurze może być bardziej naukowa pod względem rozliczania, kontroli kosztów i zarządzania harmonogramem. To też jest bardzo znaczące.
  • (4) Podmiot zajmujący się weryfikacją planu projektu, rola ta może zostać podjęta przez kompetentnych producentów opracowujących formy lub instytuty naukowo-badawcze i inne instytucje, tak aby zagwarantować postęp rozwoju i dokładność planu. Przed erą chmury, nawet gdybyśmy zdawali sobie sprawę, że istnieje taka metoda, bardzo trudno było to obsługiwać.

W przypadku dzielenia się rolami odkryjemy, że w przypadku konkretnego przedsiębiorstwa jego rola może zostać zmieniona, co jest dokładnie tym, w czym dobrze sprawdza się przetwarzanie w chmurze, co zwiększa elastyczność i zdolność dostosowania współpracy do rynku.

Następnie należy omówić sposób działania współpracy. Każda firma przetwórcza we współpracy na formach w erze chmury może podjąć się umowy generalnej, a wtedy generalny wykonawca wystawi umowę, a treść umowy obejmuje całą umowę formy oraz umowę częściową. W tym outsourcing obróbki głównych korpusów lub części formy, weryfikacji i doskonalenia projektu i schematu, itp., które obejmują wszystkie aspekty łańcucha biznesowego formy, zgodnie z rytmem rozwoju generalnego wykonawcy, najważniejsze jest w tym procesie, musimy dążyć do maksymalizacji interesów wszystkich stron, a ostateczną ogólną odpowiedzialnością musi być generalny wykonawca.

Wreszcie, konieczne jest wcześniejsze sfinalizowanie umów dotyczących transportu, bezpieczeństwa, płatności i innych, aby zapewnić, że współpracujący organ działa w sposób zaufany. Przetwarzanie w chmurze faktycznie łączy modelowe przedsiębiorstwa w wirtualne duże przedsiębiorstwo, implementując rzeczywistość dużego przedsiębiorstwa, zachowując jednocześnie cechy małych przedsiębiorstw i zalety elastyczności. Współpraca zorganizowana za pośrednictwem chmury będzie różnić się od tradycyjnych przedsiębiorstw. Nowa metoda będzie jeszcze lepsza. Ponadto bardzo ważne jest nawiązanie relacji opartej na zaufaniu. Bardzo ważne jest prowadzenie współpracy biznesowej w oparciu o wzajemne uznawanie możliwości technicznych i standardów etycznych. Powstały w ten sposób organ spółdzielczy jest stabilny.

Aplikacje przetwarzania w chmurze w branży form po raz pierwszy pojawiły się u dużych zagranicznych dostawców części do form. Wiele firm programistycznych zdaje sobie sprawę z ogromnych możliwości biznesowych, jakie niesie ze sobą przetwarzanie w chmurze, które przyniesie ogromne zmiany w branży produkcyjnej. Oprócz dostawców części do form, niektóre duże firmy zajmujące się formami otworzyły również funkcje chmury pdm na swoich publicznych stronach internetowych, aby ułatwić klientom zrozumienie specyfikacji form firmy. Te próby dopiero się rozpoczęły. Wraz z pojawianiem się coraz to nowych technologii pdm Aplikacja terminalowa będzie stawała się coraz bardziej rozbudowana.

W ciągu zaledwie kilku lat technologia chmury całkowicie zmieniła środowisko informatyczne między przedsiębiorstwami. Szybkie zmiany w technologii i ciągłe zmiany w środowisku biznesowym będą dalej promować szybki rozwój chmury w relacjach między modelowymi firmami. Ponadto, wraz z fundamentalną transformacją cyklu życia konsumpcji IT, nowe wyzwania, przed którymi stoją firmy, staną się siłą napędową, napędzającą firmy modelowe do postępu w powodzi informatyzacji. W odróżnieniu od innych branż produkcyjnych, poszczególne firmy z branży form mają odmienne cechy zawodowe, ale nie sprzyjają one sprostaniu złożonym wymaganiom klientów. Wymaga to ducha wzajemnej współpracy, chociaż nie jest to obecny tryb działania firm formujących. Powinniśmy jednak wierzyć, że będzie to główny nurt w dobie informacji.

Pojawienie się chmury obliczeniowej w branży form może całkowicie zmienić tryb działania branży form. Wielu rywali, którzy nadal są w ostrej rywalizacji, jutro może zostać kolegami z drużyny, którzy będą pracować ramię w ramię. To nie jest sprzeczność, ale będzie lepiej. Odzwierciedla przewagę synergii przemysłu form. W pełni wierzymy również w moc przetwarzania w chmurze. Tylko specjalny przemysł form może najlepiej odzwierciedlić tę cechę. Niemal niewyobrażalne jest osiągnięcie sukcesu w erze informacji bez uświadomienia sobie tego związku i polegania na słabych osobach do ciężkiej pracy.

Link do tego artykułu: Wpływ przetwarzania w chmurze na chiński przemysł produkcji form


Wpływ przetwarzania w chmurze na chiński przemysł produkcji formMetalowa blacha, Frezowanie miedzi, Stal węglowa,Online cięcie laserowe serwis, druk 3D, precyzja Obróbka CNC usługi dla przemysłu ciężkiego, budowlanego, rolniczego i hydraulicznego. Nadaje się do tworzyw sztucznych i rzadkich obróbka stopów. Może toczyć części o średnicy do 15.7 cala. Procesy obejmują obróbka szwajcarskaprzeciąganie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i gwintowanie. Zapewnia również polerowanie metali, malowanie, szlifowanie powierzchni i wał usługi prostowania. Zakres produkcji (m.in. aluminium odlewanie dzięki odlewanie ciśnieniowe cynku,) wynosi do 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do śrub, złączy, Łożyskopompa, biegobudowa skrzyniowa, suszarka bębnowa i podajnik obrotowy zawór Applications.PTJ opracuje strategię z Tobą, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.