metalowa blacha · 2021年5月10日

Ważne zastosowanie śrutu stali Songhuai w dziedzinie odrdzewiania przemysłowego

Pierwszy ze stali Songhuai ma zaawansowane parametry, podczas gdy drugi jest ekonomiczny, wygodny i praktyczny. Ze względu na duży ciężar maszyn budowlanych i ich części oraz dużą pojemność cieplną, suszenie powłoki antykorozyjnej odbywa się na ogół w jednolitej metodzie wypalania konwekcji gorącym powietrzem.
Źródło ciepła można dostosować do lokalnych warunków, takich jak para, prąd, lekki olej napędowy, gaz ziemny i gaz płynny. Ze względu na szeroką gamę maszyn budowlanych, wiele specyfikacji, ciężkie części maszyn i duże części, do malowania zwykle stosuje się metody natryskowe.
Narzędzia natryskowe obejmują pneumatyczne pistolety natryskowe, https://cncturning.biz/wysokociśnieniowe pistolety bezpowietrzne, pistolety wspomagane powietrzem i przenośne elektrostatyczne pistolety natryskowe. Wydajność natrysku pneumatycznych pistoletów natryskowych jest niska (około 30%), a wysokociśnieniowy pistolet natryskowy bezpowietrzny marnuje farbę. Wspólną cechą tych dwóch jest to, że zanieczyszczenie środowiska jest poważne, więc zostały one zastąpione natryskiem wspomaganym powietrzem. pistolety i przenośne elektrostatyczne pistolety natryskowe. Urządzenia do powlekania maszyn budowlanych na ogół są wyposażone w bardziej zaawansowaną kabinę natryskową z wirowaniem wodnym. Małe i średnie części mogą również wykorzystywać kabinę natryskową z kurtyną wodną lub kabinę natryskową bez pompy.

1. Proces powlekania antykorozyjnego maszyn budowlanych

 

Proces powlekania antykorozyjnego maszyn budowlanych można ogólnie podzielić na powlekanie wstępne, proces obróbki powierzchni i proces antykorozyjny, podkład, proces powlekania podkładu.

1: Obróbka powierzchni śrutu stalowego i żwiru stalowego

 

Obróbka powierzchni jest jednym z ważnych procesów powlekania antykorozyjnego. Jakość powłoki antykorozyjnej maszyn budowlanych zależy w dużej mierze od sposobu obchodzenia się z powierzchnią. Żywotność powłoki jest ograniczona trzema czynnikami: utylizacja wyglądu stanowi 60%, konstrukcja malarska 25%, a jakość farby 15% Według wprowadzenia British Empire Chemical Company. Wygląd części jest traktowany inaczej. Branża maszyn budowlanych jest inna.

Zwiększ siłę wiązania między powłoką antykorozyjną a metalowym podłożem, a czyszczenie mechaniczne może skutecznie usunąć rdzę, żużel spawalniczy i zgorzelinę tlenkową na obrabianym przedmiocie oraz wyeliminować naprężenia spawalnicze. W ten sposób znacznie https://www.diecastingcompany.com/poprawia jakość antykorozyjną części maszyn budowlanych. Specyfikacja czyszczenia mechanicznego wymaga osiągnięcia poziomu ISO85011: 1988Sa2.5. Chropowatość powierzchni musi osiągnąć 1/3 grubości powłoki antykorozyjnej. Śrut stalowy używany do natryskiwania i śrutowania musi spełniać wymagania GB6484.

 

Obróbka powierzchni wytłoczek z blachy jest ogólnie nazywana chemiczną obróbką powierzchni. Przebieg procesu to:

 

Ręczna obróbka wstępna → mycie gorącą wodą → odtłuszczanie wstępne → odtłuszczanie → mycie wodą przemysłową 1 → mycie wodą przemysłową 2 → regulacja wyglądu → fosforanowanie → mycie wodą przemysłową 3 → mycie wodą przemysłową 4 → mycie czystą wodą 1 → mycie czystą wodą 2 → wlewanie wody → suszenie

 

Lub bez procesu wytrawiania, powyższy proces można również odpowiednio dostosować do warunków oleju i rdzy części tłoczonych w arkuszach. Lub bez procesu odtłuszczania. Odtłuszczanie i fosforanowanie to kluczowe procesy w procesie chemicznej obróbki śrutu stalowego, które mają bezpośredni wpływ na jakość https://titanium-machining.com/obróbki chemicznej obrabianego przedmiotu oraz jakość powłoki antykorozyjnej. Odpowiednie parametry procesu i powiązany sprzęt pomocniczy są również czynnikami, których nie można ignorować, a które mają wpływ na jakość obróbki powierzchni.