obróbka cnc · 2021年11月15日

W jaki sposób producenci galwanizacji wybierają między siarczanem a chlorkiem chromu trójwartościowego?

Galwanizernie dekoracyjne w przemyśle motoryzacyjnym ostatecznie podjęli decyzję o przejściu z galwanizacji chromem sześciowartościowym na galwanizację chromem trójwartościowym. Istnieje różnica między kąpielą siarczanową a kąpielą chlorkową, więc jaka jest między nimi różnica? Jakie czynniki możemy wziąć pod uwagę, oceniając opcje?

Oceniając różnicę między tymi dwoma rodzajami wanien, należy wziąć pod uwagę kilka czynników pod względem działania i wydajności. Z operacyjnego punktu widzenia pierwszym i najważniejszym czynnikiem do porównania jest prędkość poszycia. Zwracając się do dekoracyjnej galwanizacji trójwartościowej, wiele warsztatów rozważa istniejący układ i harmonogram linii produkcyjnej i ma nadzieję, że utrzyma ten sam proces i prędkość galwanizacji, co galwanizacja sześciowartościowa, aby zachować wydajność. Systemy oparte na chlorkach są zwykle co najmniej dwa razy szybsze niż systemy siarczanowe, więc jest to ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę, zwłaszcza jeśli wracasz do automatycznej linii galwanicznej.

Na przykład, jeśli bieżący czas powlekania sześciowartościowego wynosi dwie minuty, podczas korzystania z powlekania trójwartościowego na bazie chlorków można użyć tego samego czasu, aby uzyskać równoważną grubość i wydajność. Z operacyjnego punktu widzenia oznacza to, że wystarczy zmienić wyposażenie i rozwiązania zbiornika; nie musisz dodawać stacji radiowych do automatycznej linii powrotnej. W przypadku systemów opartych na siarczanach może być konieczne dodanie stacji roboczych, aby dostosować się do wolniejszych czasów powlekania.

W jaki sposób producenci galwanizacji wybierają między siarczanem a chlorkiem chromu trójwartościowego?

Drugim czynnikiem operacyjnym w ocenie obu systemów jest różnica w anodach. Systemy oparte na chlorkach wykorzystują anody grafitowe, które mogą być używane w sposób ciągły bez końca w odpowiednich warunkach pracy. Systemy oparte na siarczanach wykorzystują droższe anody z mieszanego tlenku metalu (MMO), które wymagają długich okresów pracy lub zarysowań przed ponownym powlekaniem. Warsztaty wykorzystujące systemy siarczanowe są zwykle wyposażone w dwa zestawy anod, aby zapewnić ciągłość pracy, ponieważ w przypadku uszkodzenia powłoki anoda MMO wytworzy sześciowartościowy chrom, który całkowicie zanieczyszcza kąpiel trójwartościową na bazie siarczanu.

Z punktu widzenia wydajności kolor lub jasność powłoki z trójwartościowego chromu jest jednym z najczęstszych czynników przy określaniu przejścia od sześciowartościowego do trójwartościowego. Kolor galwanizacji sześciowartościowej jest kalibrowany do wartości L 81-83. Początkowo wartości L pierwszych systemów opartych na chlorkach wynosiły średnio 74-75, podczas gdy dla systemów opartych na siarczanach średnio 75-77. Ze względu na jasną powierzchnię wcześniej zyskały pierwszeństwo. Jednak najnowsze osiągnięcia w trójwartościowych systemach galwanicznych opartych na chlorkach i nowsze technologie w wielu przypadkach zapewniają wykończenie, które jest tak białe lub bielsze niż systemy oparte na siarczanach, a niektóre wartości L mieszczą się między 78-81.

Rzeczywista stabilność koloru trójwartościowego systemu każdego koloru jest bezpośrednio związana z kolorem, a kluczowym czynnikiem dla każdej maszyny do wytwarzania płyt, która obecnie wykonuje prace dekoracyjne dla producentów OEM z branży motoryzacyjnej, jest jej rzeczywista stabilność koloru. Amerykańska Rada ds. Badań Motoryzacyjnych (USCAR) opublikowała niedawno wyniki wieloletniego, wszechstronnego badania „Ostatecznej oceny narażenia na dekoracyjny trójwartościowy chrom w środowiskach zimowych”. W ramach swojego celu, jakim było ustalenie, czy procesy trójwartościowego chromu oparte na chlorku lub siarczanie działają lepiej w ogólnej i wysokiej korozji chlorkowej oraz ogólnej stabilności koloru, USCAR ocenił wartości L, a i b przed i po osadzeniu chromu. Test terenowy obserwacji wyglądu. Wyniki badań i wnioski z trzeciego roku wskazują, że wartość L układu chlorkowego jest stabilna w kolorze, natomiast wartość L układu siarczanowego z czasem maleje. Zespół czuł, że części zamienne mogą nie pasować. W oparciu o wyniki tego trzyletniego wszechstronnego badania terenowego, wszyscy trzej producenci OEM uznali, że chemikalia zawierające jasny trójwartościowy chrom na bazie chlorków mają przewagę nad siarczanami. (Dowiedz się więcej o teście kwalifikacyjnym USCAR dla trójwartościowego chromu tutaj.)

Wreszcie, kolejnym ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest odporność na korozję obu systemów. Ten czynnik został również zbadany w badaniu USCAR, a jego wyniki są godne Twojej oceny. W ramach trzyletniego badania terenowego system chlorkowy został przetestowany w porównaniu z systemem siarczanowym i działał lepiej niż system siarczanowy w środowisku korozyjnym o wysokiej zawartości chlorków. Jeśli chodzi o specyficzne właściwości obszarów o wysokiej zawartości chlorków, badania wykazały, że korozja chromu o wysokiej zawartości siarczanów (rosyjskie błoto) występuje częściej w przypadku chemikaliów na bazie siarczanów niż w przypadku chemikaliów na bazie chlorków. Badanie wykazało, że 13 z 14 chemikaliów o znacznej utracie chromu to układy siarczanowe. Ponownie, te wyniki testów są specyficzne dla badań terenowych USCAR,

Oceniając różnicę między trójwartościowymi roztworami do powlekania galwanicznego chlorkami i siarczanami, kluczowymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę, są szybkość powlekania i typ anody oraz funkcja składu roboczego i koloru, stabilność koloru i odporność na korozję kompozycji użytkowej. Podejmujesz właściwą Decyzję. Ponieważ powłoki sześciowartościowe podlegają coraz bardziej rygorystycznym przepisom i kontrolom dotyczącym środowiska i narażenia pracowników, wielu światowych i krajowych producentów określiło lub określa trójwartościowy chrom w swoich planach, aby spełnić nowe przepisy, więc Twoje zmiany Czas wykonania dekoracyjnego powlekania trójwartościowego jest tylko Prawidłowy.

Link do tego artykułu: W jaki sposób producenci galwanizacji wybierają między siarczanem a chlorkiem chromu trójwartościowego?

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


W jaki sposób producenci galwanizacji wybierają między siarczanem a chlorkiem chromu trójwartościowego?Precyzja 3, 4 i 5-osiowa Obróbka CNC usługi dla obróbka aluminium, beryl, stal węglowa, magnez, obróbka tytanu, Inconel, platyna, superstop, acetal, poliwęglan, włókno szklane, grafit i drewno. Zdolne do obróbki części do 98 cali. średnica toczenia. i +/- 0.001 cala tolerancja prostoliniowości. Procesy obejmują frezowanie, toczenie, wiercenie, wytaczanie, gwintowanie, gwintowanie, formowanie, radełkowanie, pogłębianie, pogłębianie, rozwiercanie i cięcie laserowe. Usługi drugorzędne, takie jak montaż, szlifowanie bezkłowe, obróbka cieplna, galwanizacja i spawanie. Prototyp i produkcja od małych do dużych ilości oferowana z maksymalnie 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do zasilania płynów, pneumatyki, hydrauliki i zawór Aplikacje. Obsługuje przemysł lotniczy, lotniczy, wojskowy, medyczny i obronny. PTJ opracuje strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.