obróbka cnc · 2021年12月22日

Używając kulek żelowych jako materiału do polerowania kamienia, można go bardzo dobrze polerować bez zanieczyszczeń!

Aby zrealizować ekologiczną produkcję kamieni uszczelniających, opracowano nowy typ narzędzia do polerowania zolowo-żelowego składającego się z kulek żelowych, a także oceniono jego wydajność przetwarzania i zdolność do degradacji. Dzięki różnym metodom formowania i suszenia uzyskano kulki żelowe o niewielkich rozmiarach.

Badając morfologię powierzchni i chropowatość powierzchni kamienia uszczelniającego, zbadano wydajność technologiczną narzędzia do polerowania metodą zol-żel. Podatność na degradację narzędzia do polerowania zol-żel analizowano na podstawie morfologii powierzchni kulki żelowej w różnych środowiskach i spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera.

Używając kulek żelowych jako materiału do polerowania kamienia, można go bardzo dobrze polerować bez zanieczyszczeń!

Wyniki pokazują, że wybrana metoda pozwala z powodzeniem przygotowywać kulki żelowe o kulistym kształcie poniżej 3 mm2. Powierzchnia kamienia uszczelniającego po obróbce za pomocą narzędzia do polerowania zol-żel jest gładka i gładka. Kulkę żelową można umieścić w zbiorniku do recyklingu wraz z wodą i bakteriami w celu degradacji, unikając zanieczyszczenia środowiska i recyklingu cząstek ściernych.

Badania tle

Kamień fok ma długą historię i głębokie podłoże kulturowe. Jest to rodzaj kamienia, który doskonale nadaje się do wyrobu pieczęci i kunsztu. Ma ciepłą fakturę, bogatą kolorystykę, dziwne wzory i proste tło. Głównymi składnikami zamkniętego kamienia są minerały ilaste, takie jak kamień Deca, pirofilit, kaolinit itp., o twardości Mohsa odpowiednio około 3.0, 1.5 i 2.5.

Dlatego też, ze względu na skład mineralny o niskiej twardości i wysokiej kruchości, kamień uszczelniający można określić jako miękki i kruchy materiał o twardości w skali Mohsa około 2.5.

Główne techniki obróbki kamienia pieczęci obejmują rzeźbienie i polerowanie. Rzeźba w kamieniu to proces selektywnego usuwania oryginalnego materiału w celu określenia podstawowego rozmiaru i kształtu kamienia.

Celem polerowania kamienia jest usunięcie śladów powierzchniowych powstałych w wyniku grawerowania bez zmiany lub minimalnej zmiany wielkości i kształtu przedmiotu obrabianego, tak aby poprawić połysk powierzchni, a tym samym poprawić jakość powierzchni przedmiotu obrabianego. Ze względu na wady kruchego i łatwego pękania kamienia uszczelniającego, kamień uszczelniający musi być obrabiany w warunkach wodnych i odpowiedniej temperaturze, a wytrzymałość obróbki musi być dobrze kontrolowana.

Dlatego tradycyjną metodą obróbki kamienia uszczelniającego jest obróbka ręczna, co skutkuje niską wydajnością produkcji kamienia uszczelniającego. Jednak szybki wzrost popytu na kamienie fok i niewystarczający potencjał produkcyjny kamieni fok bezpośrednio doprowadziły do ​​poważnej nierównowagi w podaży i popycie na kamienie fok.

Obecnie oddano do użytku automatyczną maszynę do grawerowania służącą do wycinania pieczęci, która może całkowicie zastąpić ręczny proces grawerowania i znacznie poprawić wydajność grawerowania. Grawerowane półprodukty muszą zostać wypolerowane, aby spełnić wymagania jakościowe procesu kamienia pieczęci ze względu na ślady obróbki i wady samego kamienia. Metody polerowania kamienia stemplowego na tym etapie obejmują głównie polerowanie ręczne wyposażone w podstawowe narzędzia oraz polerowanie ręczne wyposażone w maszyny.

Jednak podczas przetwarzania będzie generowana duża ilość pyłu, ścieków i hałasu, co stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia operatorów. Dlatego istnieje pilna potrzeba automatycznej metody polerowania, aby uwolnić pracę, aby całkowicie wykorzystać maszyny zamiast pracy do realizacji całego procesu uszczelniania kamienia.

Głównym powodem, dla którego trudno jest wykonać automatyczne polerowanie kamienia uszczelniającego, jest to, że na kamieniu uszczelniającym znajduje się wiele nieregularnych powierzchni. Metody obróbki nieregularnych powierzchni obejmują głównie polerowanie wibracyjne, polerowanie płynem, polerowanie poduszek powietrznych, polerowanie energetyczne i polerowanie robotów. W przypadku precyzyjnej obróbki kamieni uszczelniających, polerowanie wibracyjne może być jedną z najbardziej odpowiednich metod ze względu na niski koszt i umiarkowaną cenę sprzętu.

Polerowanie wibracyjne jest obecnie główną metodą polerowania jadeitu i pereł. Zasada przetwarzania polerowania wibracyjnego polega na osiągnięciu dobrego efektu polerowania poprzez tarcie między przedmiotem obrabianym, blokiem ściernym i medium. Tradycyjne bloki ścierne o wysokiej twardości są wykonane głównie z proszku tlenku glinu i spieku gliny. Jednak w procesie stosowania tradycyjnych bloczków ściernych na powierzchni kamienia pojawi się duża ilość rys i uszkodzeń. Podstawową przyczyną powyższego zjawiska jest to, że twardość tradycyjnego bloku ściernego jest znacznie wyższa niż kamienia uszczelniającego.

W oparciu o zasadę zol-żel opracowano nowy typ narzędzia polerskiego do polerowania nieregularnych próbek, który obejmuje głównie mieszanie, formowanie i suszenie.

Dzięki tej metodzie cięcia można uzyskać wielościenne narzędzie żelowe o małym rozmiarze i jednolitym rozmiarze. Jednakże, ze względu na zewnętrzną zasadę utwardzania alginianu sodu, wewnętrzna i zewnętrzna wytrzymałość mechaniczna żelu jest niespójna, co skutkuje nierównomierną wytrzymałością mechaniczną wielościennego narzędzia żelowego. Metoda kroplowa służy do efektywnego uzyskiwania kulek żelowych o jednolitej wielkości cząstek, a ich wytrzymałość mechaniczna jest w zasadzie taka sama. Gdy narzędzie żelowe jest przygotowywane metodą kruszenia, otrzymuje się pokruszoną próbkę żelu o mniejszej wielkości cząstek, ale wytrzymałość mechaniczna i elastyczność pokruszonej próbki żelu są znacznie zmniejszone.

Wyniki pokazują, że zawartość wody w kuli żelowej po całkowitym wyschnięciu wynosi 0%, a objętość kulki żelowej poważnie się kurczy. Chociaż wytrzymałość mechaniczna całkowicie wysuszonej kulki żelowej została znacznie poprawiona, naturalna elastyczność narzędzia żelowego została całkowicie utracona. Po wysuszeniu zawartość wody w kuli żelowej spadła z 92% do 83.48%.

Na początkowym etapie polerowania, przy użyciu 40m ściernego narzędzia polerskiego zol-żel, chropowatość powierzchni Ra uszczelnionego kamienia zmniejsza się z 1000 nm do około 500 nm. Następnie chropowatość powierzchni Ra powoli maleje w ostatnich trzech cyklach roboczych. Większość białych plam i rys pozostających na powierzchni kamienia uszczelniającego jest usuwana po polerowaniu. Ostatecznie uzyskano gładką i gładką powierzchnię kamienia uszczelniającego o chropowatości powierzchni Ra około 400 nm. W trakcie procesu polerowania, za pomocą narzędzia polerskiego zol-żel zawierającego 20 m ścierniwa, chropowatość powierzchni Ra zamkniętego kamienia stopniowo się zmniejsza.

Ze względu na wydajność technologiczną narzędzi polerskich zol-żel z dwoma różnymi ziarnami ściernymi (40 m tlenku glinu, 20 m tlenku glinu i nieścierne), narzędzie zol-żel do polerowania zawierające 40 m tlenku glinu ściernego i nieścierne narzędzie do polerowania zol-żel zaproponowane. Proces zgrubnego polerowania kamienia uszczelniającego za pomocą narzędzia do polerowania kleju. .

Chropowatość powierzchni Ra kamienia uszczelniającego stabilizuje się po trzech cyklach roboczych. W porównaniu z morfologią powierzchni kamienia przed polerowaniem, większość nierównej mikrostruktury powierzchni kamienia staje się gładka, a połysk zapieczętowanego kamienia po polerowaniu jest oczywiście poprawiony.

Zgodnie z wynikami eksperymentów degradacji objętość kulek żelowych umieszczonych na powietrzu i na ziemi została znacznie zmniejszona z powodu odwodnienia. Chociaż objętość kulki żelowej umieszczonej w wodzie nie zmieniała się, na powierzchni kulki żelowej wyrosła duża liczba kolonii bakteryjnych, a następnie kulka żelowa uległa rozkładowi.

Wniosek z analizy

W technologii zol-żel przygotowano nowy typ uszczelniającego narzędzia do polerowania kamienia zielonego, a także oceniono jego wydajność przetwarzania i zdolność do degradacji. Z badań można wyciągnąć następujące główne wnioski:

1. Proponuje się nową metodę wsadowego przygotowania małogabarytowych narzędzi polerskich zolowo-żelowych, która obejmuje głównie przygotowanie metodą kroplową oraz przygotowanie i suszenie metodą suszenia na powietrzu.

2. Proponuje się mechaniczne automatyczne polerowanie uszczelek grawerowanych w kamieniu. Obejmuje głównie dwa kroki. Pierwszym krokiem jest zgrubne polerowanie za pomocą narzędzi do polerowania zol-żel i materiałów ściernych z tlenku glinu 40μm. 3 godziny pracy, a drugim krokiem jest jasne przetwarzanie. Do polerowania narzędzia 4 użyj metody ściernej zol-żel. Powierzchnia kamienia uszczelniającego po obróbce za pomocą narzędzia do polerowania zolowo-żelowego jest gładka.

3. Używane narzędzie do polerowania zol-żel można umieścić w zbiorniku do recyklingu z wodą i bakteriami w celu degradacji, unikając zanieczyszczenia środowiska i recyklingu cząstek ściernych.

Link do tego artykułu: Używając kulek żelowych jako materiału do polerowania kamienia, można go bardzo dobrze polerować bez zanieczyszczeń!

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com


Używając kulek żelowych jako materiału do polerowania kamienia, można go bardzo dobrze polerować bez zanieczyszczeń!PTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi. Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100.
Warsztat obróbki skrawaniem specjalizująca się w usługach prefabrykacji dla branży budowlanej i transportowej. Możliwości obejmują cięcie plazmowe i tlenowo-paliwowe, Obróbka na miarę, MIG i Niestandardowe aluminiowe urządzenie do precyzyjnego frezowania CNC do spawaniaformowanie rolkowe, montaż, Tokarka do obróbki stali nierdzewnej maszyna cnc wał, strzyżenie i Szwajcarskie usługi obróbki CNC. Obsługiwane materiały obejmują węgiel i Pasywacja Części pokrywy do obróbki stali nierdzewnej.
Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z Tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami ( [email protected] ).