obróbka cnc · 2021年6月17日

Umiejętności kontroli wymiarów w obróbce części ze stali nierdzewnej

Zmodyfikuj wartość przesunięcia narzędzia, aby zapewnić dokładność wymiarową

Według producentów obrabiających części ze stali nierdzewnej, gdy błąd przedmiotu obrabianego przekracza tolerancję przedmiotu obrabianego z powodu pierwszego błędu ustawienia narzędzia lub z innych powodów, a wymagania dotyczące obróbki nie mogą zostać spełnione, przedmiot obrabiany można zmodyfikować w celu uzyskania wymaganego rozmiaru, modyfikując kompensację narzędzia . Metoda zapewnienia rozmiaru promieniowego jest następująca:https://cncoperating.com/

Metoda wprowadzania współrzędnych bezwzględnych

Zgodnie z zasadą „duża redukcja, mały wzrost” zmodyfikuj kompensację narzędzia na 001~004. Jeśli rozmiar przedmiotu obrabianego jest większy o 0,1 mm podczas skrawania rowka narzędziem skrawającym nr 2, a wyświetlanie kompensacji narzędzia przy 002 to X3,8, można wprowadzić X3,7, aby zmniejszyć kompensację narzędzia nr 2.

Metoda współrzędnych względnychhttps://ptjcnc.com/

Podobnie jak w powyższym przykładzie, wprowadź U-0,1 przy 002 kompensacji frezu i ten sam efekt można również uzyskać.
To samo dotyczy operacji CNC rozmiaru osiowego. Na przykład, jeśli używasz zewnętrznego narzędzia nr 1 do obróbki określonego segmentu wału, a rozmiar jest dłuższy niż 0,1 mm, możesz wprowadzić W0,1 przy korekcji narzędzia 001.

Obróbka półwykańczająca eliminuje wpływ szczeliny śrubowej, aby zapewnić dokładność wymiarowąhttps://cnc-machining.org/

Jak wynika z analiz producentów zajmujących się obróbką części ze stali nierdzewnej, dla większości obróbek CNC, po długim okresie użytkowania, ze względu na wpływ szczeliny śrubowej, wielkość obrabianego przedmiotu często wydaje się niestabilna. W tym czasie możemy wykonać proces półwykańczający po obróbce zgrubnej w celu wyeliminowania wpływu luzu śruby. Na przykład, po obróbce zgrubnej zewnętrznego okręgu za pomocą narzędzia nr 1 G71, można wprowadzić U0.3 przy 001 kompensacji narzędzia i raz wywołać G70 toczenie dokładne. Po zatrzymaniu pomiaru wprowadź U-0,3 przy kompensacji narzędzia 001 i ponownie wywołaj G70 dokładne toczenie. . Po tym półfabrykatowym toczeniu eliminowany jest wpływ szczeliny śrubowej i zapewniona jest stabilność dokładności wymiarowej.