obróbka cnc · 2021年5月10日

Typowe przyczyny błędów obróbki i środki usprawniające

Wydajność obróbki skrawaniem związana jest nie tylko z interesem przedsiębiorstwa, ale także z bezpieczeństwem, przynosząc przedsiębiorstwu korzyści ekonomiczne, może również skutecznie zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków bezpieczeństwa. Dlatego szczególnie ważne jest, aby uniknąć odkształcenia części podczas obróbki części. Operatorzy muszą wziąć pod uwagę różne czynniki i podjąć odpowiednie środki, aby zapobiechttps://www.diecastingcompany.com/ deformacji podczas przetwarzania, tak aby gotowe części mogły być używane normalnie. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest przeanalizowanie przyczyn odkształceń w obróbce części i znalezienie wiarygodnych miar odkształcenia części, aby położyć solidny fundament pod realizację strategicznych celów współczesnych przedsiębiorstw.

1 Przeanalizuj przyczyny odkształceń w obróbce części mechanicznych
1.1 Siła wewnętrzna powoduje zmianę dokładności obróbki części

W obróbce tokarskiej siła dośrodkowa jest zwykle używana do zaciskania części za pomocą trójszczękowego lub czteroszczękowego uchwytu tokarki, a następnie obrabiane są części mechaniczne. Jednocześnie, aby zapewnić, że części nie poluzują się pod działaniem siły i zmniejszyć wpływ wewnętrznej siły promieniowej, siła mocowania musi być większa niż mechaniczna siła skrawania. Siła mocowania rośnie wraz ze wzrostem siły skrawania, a następnie maleje wraz ze spadkiem. Ten rodzaj operacji może spowodować, że części mechaniczne otrzymają stabilną siłę podczas procesu obróbki. Jednak po zwolnieniu uchwytu trójszczękowego lub czteroszczękowego obrabiane części będą bardzo różne od oryginalnych, niektóre są wielokątne, a niektóre eliptyczne, z dużymi odchyleniami.

1.2 Łatwo jest spowodować problemy z deformacją po obróbce cieplnej

W przypadku części mechanicznych o kształcie arkusza, ze względu na ich bardzo dużą, długą średnicę, słomkowy kapelusz może się zgiąć po obróbce cieplnej. Z jednej strony wystąpi zjawisko wybrzuszenia na środku i wzrośnie odchylenie płaszczyzny, https://titanium-machining.com/z drugiej strony pod wpływem różnych czynników zewnętrznych części ulegną wygięciu. Te problemy z odkształceniami są spowodowane nie tylko zmianami naprężeń wewnętrznych części po obróbce cieplnej, ale także dlatego, że wiedza zawodowa operatora nie jest solidna, a stabilność strukturalna części nie jest dobrze poznana, co zwiększa prawdopodobieństwo odkształcenia. części.

1.3 Odkształcenie sprężyste spowodowane siłą zewnętrzną

Istnieje kilka głównych przyczyn elastycznej deformacji części podczas obróbki. Jednym z nich jest to, że jeśli wewnętrzna struktura niektórych części zawiera cienkie plastry, będzie miała wyższe wymagania dotyczące sposobu działania.W przeciwnym razie, gdy operator lokalizuje i zaciska części, nie będzie w stanie odpowiadać projektowi rysunku, co łatwo doprowadzi do elastycznej deformacji. Drugi to nierówności tokarki i uchwytu, które powodują nierównomierną siłę po obu stronach części, gdy część jest zamocowana, co powoduje, że część z mniejszą siłą podczas cięcia przesuwa się i powoduje odkształcenie części pod działaniem siła. Trzeci to nieracjonalne pozycjonowanie części podczas procesu obróbki, co zmniejsza sztywność części. Po czwarte, istnienie siły skrawania jest również jedną z przyczyn sprężystego odkształcenia części. Wszystkie odkształcenia sprężyste spowodowane tymi różnymi przyczynami wyjaśniają wpływ siły zewnętrznej na jakość obróbki części mechanicznych.

2 Środki usprawniające odkształcenia obróbki skrawaniem części mechanicznych
W rzeczywistej obróbce części istnieje wiele czynników, które powodują deformację części. Aby zasadniczo rozwiązać te problemy z deformacją, operatorzy muszą dokładnie zbadać te czynniki w rzeczywistej pracy i połączyć istotę pracy w celu sformułowania środków usprawniających.

2.1 Użyj specjalnych mocowań, aby zmniejszyć odkształcenie mocowania

W procesie obróbki części mechanicznych wymagania dotyczące uszlachetniania są bardzo surowe. W przypadku różnych części można wybrać różne specjalne narzędzia, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przemieszczania się części podczas obróbki. Ponadto przed obróbką personel musi również wykonać odpowiednie przygotowania, kompleksowo sprawdzić części stałe, sprawdzić rysunki i sprawdzić, czy położenie części mechanicznych jest prawidłowe, aby zmniejszyć odkształcenie mocowania.

2.2 Przycinanie

Części są podatne na problemy z odkształcaniem po obróbce cieplnej, co wymaga środków zapewniających bezpieczeństwo części. Po naturalnej obróbce i odkształceniu części mechanicznych należy je przyciąć profesjonalnymi narzędziami. Podczas przycinania obrabianych części należy przestrzegać standardowych wymagań branżowych, aby zapewnić jakość części i przedłużyć ich żywotność. Ta metoda jest najbardziej skuteczna, gdy część jest zdeformowana. Jeśli część odkształci się po obróbce cieplnej, może zostać odpuszczona po hartowaniu. Ponieważ po hartowaniu w częściach pozostanie austenit, substancje te w temperaturze pokojowej zostanąhttps://www.cncmachiningptj.com/medical-machining przekształcone w martenzyt, a następnie ciało będzie się rozszerzać. Podczas obróbki części każdy szczegół należy traktować poważnie, aby można było zmniejszyć prawdopodobieństwo odkształcenia części, uchwycić koncepcję projektu na rysunku, a wyprodukowane produkty mogą spełniać normy zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi, poprawić korzyści ekonomiczne i wydajność pracy, tak aby zapewnić maszynom jakość obróbki części.

2.3 Poprawa jakości wykrojów

W specyficznym procesie eksploatacji różnych urządzeń, poprawa jakości półfabrykatu jest gwarancją zapobiegania odkształcaniu się części, tak aby obrabiane części spełniały określone wymagania normowe części i dawały gwarancję użytkowania późniejszego Części. Dlatego operator musi sprawdzić jakość różnych półfabrykatów i wymienić problematyczne półfabrykaty na czas, aby uniknąć niepotrzebnych problemów. Jednocześnie operator musi wybrać niezawodny półfabrykat zgodnie ze specyficznymi wymaganiami sprzętu, aby zapewnić, że jakość i bezpieczeństwo obrabianych części spełnia standardowe wymagania, wydłużając w ten sposób żywotność części.

2.4 Zwiększyć sztywność części, aby zapobiec nadmiernemu odkształceniu

W obróbce części mechanicznych na bezpieczeństwo tych części wpływa wiele obiektywnych czynników. Zwłaszcza po obróbce cieplnej części zostaną zdeformowane z powodu zjawiska skurczu naprężeniowego. Dlatego, aby zapobiec wystąpieniu odkształcenia, technicy muszą wybrać odpowiednią metodę obróbki ograniczającej ciepło, aby zmienić sztywność części. Wymaga to zastosowania odpowiednich środków do obróbki ograniczającej ciepło w połączeniu z wydajnością części, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność. Nawet po obróbce cieplnej nie będzie znaczącej deformacji.

2.5 Środki zmniejszające siłę zacisku

Podczas obróbki części o słabej sztywności należy podjąć pewne środki w celu zwiększenia sztywności części, takie jak dodanie podpór pomocniczych. Zwróć również uwagę na obszar styku między punktem dokręcania a częściami. W zależności od różnych części, wybierz różne metody mocowania. Na przykład podczas obróbki części cienkościennych możesz wybrać elastyczny wałek do mocowania. Zwróć uwagę na pozycja dokręcania Wybierz miejsce o dużej sztywności. W przypadku części mechanicznych z długim trzpieniem można zastosować metodę pozycjonowania z dwoma końcami. W przypadku części o bardzo dużych, długich średnicach oba końce muszą być zaciśnięte razem, a metoda „jeden koniec zaciśnięty i jeden koniec zawieszony” nie może być zastosowany. Ponadto przy obróbce części żeliwnych konstrukcja uchwytu musi opierać się na zasadzie zwiększania sztywności części wspornikowej. Nowy typ hydraulicznego narzędzia mocującego może być również używany, aby skutecznie zapobiegać problemom z jakością spowodowanym odkształceniem mocowania podczas obróbki.

2.6 Zmniejszyć siłę skrawania

W procesie skrawania konieczne jest ścisłe powiązanie wymagań obróbkowych i zwrócenie uwagi na kąt skrawania w celu zmniejszenia siły skrawania. Kąt natarcia i kąt przystawienia narzędzia można zwiększyć maksymalnie, aby ostrze było ostre, a rozsądne narzędzie ma również kluczowe znaczenie dla wielkości siły toczenia podczas toczenia. Na przykład podczas toczenia części cienkościennych, jeśli kąt natarcia jest zbyt duży, kąt klina narzędzia wzrośnie,https://www.cncmachiningptj.com/highspeedmachining prędkość zużycia zostanie przyspieszona, a odkształcenie i tarcie zostaną zmniejszone. kąt można wybrać zgodnie z różnymi narzędziami. Jeśli używasz narzędzi szybkoobrotowych, najlepszy kąt natarcia wynosi 6 ° ~ 30 °; jeśli używasz narzędzi z węglika spiekanego, najlepszy kąt natarcia wynosi 5 ° ~ 20 °.

3 Wniosek
Istnieje wiele czynników, które powodują deformację części mechanicznych i należy podjąć różne środki, aby rozwiązać różne przyczyny. W praktyce należy zwracać uwagę na każdy szczegół obróbki mechanicznej, stale doskonalić proces produkcyjny oraz dążyć do minimalizacji strat ekonomicznych, tak aby zapewnić stabilną pracę urządzeń mechanicznych oraz osiągnąć wysoką jakość i wysoką sprawność mechaniczną. cele przetwarzania, aby promować przemysł obróbki mechanicznej, aby miał lepsze perspektywy rozwoju i szerszy rynek.