obróbka cnc · 2021年10月29日

Typowe błędy obróbki mechanicznej i środki poprawy improvement

Przeanalizuj przyczyny deformacji podczas obróbki części mechanicznych


Wydajność obróbki jest związana nie tylko z interesami przedsiębiorstw, ale także z bezpieczeństwem. Przynosząc korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwom, może również skutecznie zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów bezpieczeństwa.

Typowe błędy obróbki mechanicznej i środki poprawy improvement

Przeanalizuj przyczyny deformacji podczas obróbki części mechanicznych

1.1 Siła wewnętrzna powoduje zmianę dokładności obróbki części

Podczas obróbki na tokarce zwykle stosuje się siłę dośrodkową do mocowania części za pomocą uchwytu trójpazurowego lub czteroszczękowego tokarki, a następnie obrabia części mechaniczne. Jednocześnie, aby zapewnić, że część nie poluzuje się po przyłożeniu siły, a wewnętrzna siła promieniowa zostanie zmniejszona, siła zacisku musi być większa niż mechaniczna siła cięcia. Siła docisku wzrasta wraz ze wzrostem siły skrawania i maleje wraz ze spadkiem. Ten rodzaj operacji może sprawić, że części mechaniczne będą stabilne podczas przetwarzania. Jednak po poluzowaniu uchwytu trójszczękowego lub czteroszczękowego obrobione części będą dalekie od oryginalnych, niektóre będą wyglądały na wielokątne, inne na eliptyczne i wystąpi duże odchylenie.

1.2 Problem deformacji łatwo po obróbce cieplnej

W przypadku części mechanicznych podobnych do arkusza, ponieważ długa średnica jest bardzo duża, słomiany kołpak może zostać wygięty po obróbce cieplnej. Z jednej strony pojawi się zjawisko wybrzuszenia w środku, zwiększy się odchyłka płaszczyzny, a z drugiej strony pod wpływem różnych czynników zewnętrznych części będą wyginane. Te problemy z deformacją są spowodowane nie tylko zmianami wewnętrznego naprężenia części po obróbce cieplnej, ale także profesjonalna wiedza operatorów nie jest solidna, a stabilność strukturalna części nie jest dobrze zrozumiana, co zwiększa prawdopodobieństwo odkształcenia części.

1.3 Odkształcenie sprężyste spowodowane siłą zewnętrzną

Istnieje kilka głównych przyczyn sprężystego odkształcenia części podczas obróbki. Po pierwsze, jeśli wewnętrzna struktura niektórych części zawiera cienkie arkusze, będą wyższe wymagania dotyczące sposobu działania. W przeciwnym razie, gdy operator ustawia i zaciska części, nie może to odpowiadać projektowi z rysunków, co łatwo spowodować sprężyste odkształcenie. produkować. Druga to nierówność tokarki i docisku, przez co siły po obu stronach części nie są równomierne podczas wykonywania mocowania, a strona z niewielką siłą przyłożoną podczas cięcia zostanie odkształcona siłą pod wpływem działanie siły. Po trzecie, pozycjonowanie części podczas obróbki jest nieuzasadnione, tak że sztywność części jest zmniejszona. Po czwarte, istnienie siły skrawania jest również jedną z przyczyn sprężystego odkształcenia części. Odkształcenie sprężyste spowodowane tymi różnymi przyczynami wskazuje na wpływ siły zewnętrznej na jakość obróbki części mechanicznych.

2.Środki poprawy obróbki odkształceń części mechanicznych

W rzeczywistej obróbce części istnieje wiele czynników, które powodują deformację części. Aby fundamentalnie rozwiązać te problemy związane z deformacją, operator musi dokładnie zbadać te czynniki w rzeczywistej pracy i połączyć niezbędne elementy pracy w celu opracowania środków usprawniających.

2.1 Użyj specjalnego armatura w celu zmniejszenia deformacji mocowania

W obróbce części mechanicznych wymagania dotyczące udoskonalenia są bardzo surowe. W przypadku różnych części można zastosować różne specjalne oprzyrządowanie, aby części były mniej podatne na przemieszczenie podczas obróbki. Ponadto przed obróbką personel musi również wykonać odpowiednie prace przygotowawcze, kompleksowo sprawdzić części stałe, sprawdzić poprawność części mechanicznych zgodnie z rysunkami, aby zmniejszyć odkształcenie mocowania.

2.2 Obróbka wykończeniowa

Części są podatne na problemy z deformacją po obróbce cieplnej, co wymaga środków zapewniających bezpieczeństwo części. Po obróbce i naturalnej deformacji części mechanicznych do wykańczania wykorzystywane są profesjonalne narzędzia. Podczas przycinania obrabianych części konieczne jest przestrzeganie standardowych wymagań branżowych, aby zapewnić jakość części i przedłużyć ich żywotność. Ta metoda jest najskuteczniejsza po zdeformowaniu części. Jeśli część ulegnie deformacji po obróbce cieplnej, można ją odpuszczać po hartowaniu. Ponieważ austenit szczątkowy jest obecny w części po hartowaniu, substancje te są dalej przekształcane w martenzyt w temperaturze pokojowej, a następnie obiekt rozszerza się. Każdy szczegół powinien być traktowany poważnie podczas przetwarzania części, aby można było zmniejszyć prawdopodobieństwo odkształcenia części, koncepcję projektu na rysunkach można było uchwycić, a wytwarzane produkty mogły spełniać normy zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi, poprawiać efektywność ekonomiczną i wydajność pracy, zapewniając tym samym park maszynowy. Jakość obróbki części.

2.3 Popraw jakość wykrojów

W specyficznym procesie eksploatacji różnych urządzeń poprawa jakości półfabrykatu jest gwarancją zapobiegania deformacji części, tak aby gotowe części spełniały określone standardowe wymagania części i zapewniały gwarancję użytkowania późniejszych części. Dlatego operator musi sprawdzić jakość różnych półfabrykatów i wymienić wadliwe półfabrykaty na czas, aby uniknąć niepotrzebnych problemów. Jednocześnie operator musi dobierać niezawodne półfabrykaty zgodnie ze specyficznymi wymaganiami sprzętu, aby zapewnić, że jakość i bezpieczeństwo obrabianych części spełniają standardowe wymagania, przedłużając tym samym żywotność części.

2.4 Zwiększ sztywność części, aby zapobiec nadmiernej deformacji;

W obróbce mechanicznej części mechanicznych na bezpieczeństwo części wpływa wiele obiektywnych czynników. Zwłaszcza po obróbce cieplnej części ulegną one deformacji z powodu skurczu naprężeniowego. Dlatego, aby zapobiec występowaniu deformacji, technik musi wybrać odpowiedni rodzaj obróbki ograniczającej ciepło, aby zmienić sztywność części. Wymaga to połączenia wydajności części i zastosowania odpowiednich środków obróbki ograniczających ciepło, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność. Nawet po obróbce cieplnej nie występuje znaczące odkształcenie.

2.5 Środki mające na celu zmniejszenie siły zacisku

Podczas obróbki części o słabej sztywności należy podjąć pewne środki w celu zwiększenia sztywności części, takie jak podpora pomocnicza. Zwróć także uwagę na obszar styku między punktem a częścią. W zależności od różnych części wybierz różne metody mocowania. Na przykład podczas obróbki części cienkościennych można użyć elastycznej wał urządzenie do mocowania. Zwróć uwagę, że pozycja dokręcania powinna być: Wybierz część o dużej sztywności. W przypadku długich osi mechanicznych można stosować oba końce. W przypadku części o bardzo długich średnicach konieczne jest ściśnięcie obu końców razem. Nie można stosować metody „zaciskania na jednym końcu i wieszania na jednym końcu”. Ponadto przy obróbce części żeliwnych konstrukcja uchwytu musi opierać się na zasadzie zwiększenia sztywności części wspornikowej. Można również zastosować nowy typ hydraulicznego narzędzia mocującego, aby skutecznie zapobiegać problemom z jakością spowodowanym deformacją mocowania części podczas obróbki.

2.6 Zmniejsz siłę cięcia

W procesie skrawania konieczne jest ścisłe połączenie wymagań obróbkowych z kątem skrawania w celu zmniejszenia siły skrawania. Kąt natarcia i główne odchylenie narzędzia można zmaksymalizować, aby ostrze było ostre, a rozsądne narzędzie ma również kluczowe znaczenie dla siły toczenia podczas toczenia. Na przykład przy toczeniu części cienkościennych, jeśli kąt przedni jest zbyt duży, kąt klina narzędzia zostanie zwiększony, prędkość zużycia zostanie przyspieszona, a odkształcenie i tarcie zostaną zmniejszone. Rozmiar przedniego narożnika można dobrać zgodnie z różnymi narzędziami. Jeśli używane jest narzędzie o dużej prędkości, kąt natarcia wynosi korzystnie od 6° do 30°; jeśli używane jest narzędzie z węglika spiekanego, kąt natarcia wynosi korzystnie od 5° do 20°.

Wnioski: Istnieje wiele czynników, które powodują deformację części mechanicznych i należy podjąć różne środki, aby rozwiązać różne przyczyny. W praktyce musimy zwracać uwagę na każdy szczegół obróbki, stale doskonalić proces produkcyjny, dążyć do minimalizacji strat ekonomicznych, zapewnić stabilną pracę maszyn i urządzeń, osiągnąć wysokiej jakości, wysokowydajne cele obróbki, w ten sposób promowanie branży obróbki skrawaniem ma lepsze perspektywy rozwoju i szerszy rynek.

Link do tego artykułu:  Typowe błędy obróbki mechanicznej i środki poprawy improvement

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Typowe błędy obróbki mechanicznej i środki poprawy improvementPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi obejmujące frezowanie, toczenie według specyfikacji klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, wiercenie,odlewanie,metalowa blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email chroniony] ) bezpośrednio do nowego projektu.