obróbka cnc · 2021年12月17日

Tlen może pomóc w syntezie metaloorganicznego szkieletu

Rama metaloorganiczna (MOF) składa się z jonów metali okresowo otoczonych przez organiczne molekuły pomostowe. Te hybrydowe struktury kryształowe mają pustą strukturę przypominającą klatkę.

Ta unikalna struktura zapewnia ogromny potencjał dla szerokiego zakresu zastosowań w dziedzinie magazynowania energii, konwersji chemicznej, optoelektroniki, wykrywania opóźnienia chemicznego i (fotoelektrycznej) elektrokatalizy.

Tlen może pomóc w syntezie metaloorganicznego szkieletu

MOF pojawił się na początku XXI wieku i jest bardzo dobrym nanomateriałem. Chociaż wiele zastosowań wykorzystuje MOF, niewiele wiadomo o sposobie działania tlenu w syntezie MOF.

Chemicy z Centrum Wielowymiarowych Materiałów Węglowych (CMCM) w Instytucie Nauk Podstawowych (IBS) w Narodowym Instytucie Nauki i Technologii (IBIST) w Ulsan, pod kierownictwem dyrektora Rodneya S. Ruoffa i starszego chemika dr Yi Jianga, oraz Koledzy UNIST i Sungkyunkwan z Uniwersytetu (SKKU) ustalili, w jaki sposób tlen wpływa na syntezę nowego MOF; 1,3,5-triamino-2,4,6-benzotriol metaloorganiczny szkielet [Cu 3 (TABTO) 2-MOF].

Ich odkrycia zostały opublikowane w najnowszym artykule w Journal of the American Chemical Society („Synthesis of copper 1,3,5-triamino-2,4,6-benzenetriol metal-organic framework”).

Rysunek 1 Struktura Cu 3 (TABTO) 2-MOF (atom węgla, azotu, tlenu, wodoru i miedzi jest odpowiednio szary, niebieski, czerwony, biały i fioletowy).

„Ponieważ organiczne ligandy redox-aktywne są zwykle wrażliwe na tlen, obecność tlenu jest niekorzystna w wielu reakcjach organicznych. Jednak tlen może pomóc w syntezie niektórych MOF opartych na ligandach redox-aktywnych, ale wielu chemików nie zdaje sobie z tego sprawy. ” Dr Yi Jiang, główny autor badania, wskazał. Naukowcy zsyntetyzowali 2D sprzężony typ MX 2 Y 2 (M = metal, X, Y = N, S, O i X! = Y) oparty na aktywnych ligandach redoks Cu 3 (TABTO) 2-MOF, 3-triamino -5-benzenotriol).

Porównując wyniki eksperymentalne w powietrzu i gazie obojętnym (argonie) określa się rolę tlenu w syntezie MOF: czysta miedź 3 (TABTO) 2 -MOF powstaje w obecności tlenu, natomiast Cu 3 (TABTO) 2- MOF tworzy się razem z metaliczną miedzią, jeśli nie ma tlenu.

Dr Jiang dodał: „Nasze badania pokazują, że tlen uniemożliwia tym ligandom redukowanie jonów Cu (I i II) do metalu Cu, promując w ten sposób syntezę czystego MOF”.

Odkryli również, że Cu 3 (TABTO) 2-MOF staje się przewodzący po chemicznym utlenieniu przez jod w wyniku tworzenia CuI i nośników. Pierwotnie był to izolator o prawie zerowej przewodności.

Przewodnictwo cząstek Cu 3 (TABTO) 2-MOF zsyntetyzowanych w powietrzu przez domieszkowanie jodem daje 0.78 siemensa na centymetr. Dalsze eksperymenty i analizy wykazały właściwości metaliczne materiału.

Struktura została zamodelowana za pomocą szczegółowych obliczeń teorii funkcjonału gęstości (DFT). Do modelowania struktury dwuwymiarowego MOF naukowcy wykorzystali również dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego, odbicie rozproszone UV-vis, fotoelektron promieniowania rentgenowskiego, elektronowy rezonans paramagnetyczny i spektroskopię Ramana. Badania eksperymentalne.

„Nasza praca przyczynia się do podstawowego zrozumienia roli tlenu w syntezie MOF opartych na aktywnych ligandach redoks i powinna stymulować społeczność do zwracania większej uwagi na rolę tlenu w syntezie MOF opartych na aktywnych ligandach redoks. ” powiedział dyrektor Rodney S. Ruoff, korespondent autor badania. Dr Jiang wyjaśnił dalej: „Większość prac w tej dziedzinie koncentrowała się na syntezie typu MX4 (M = metal, X = N, O lub S ) MOF oparty na aktywnych ligandach redoks Nowy przewodzący MOF nie typu MX4 Synteza Cu 3 (TABTO) 2-MOF jest zarówno trudna, jak i znacząca. Zarówno świeżo zsyntetyzowany, jak i domieszkowany jodem Cu 3 (TABTO) 2-MOF może być użyteczny w katalizie i zastosowaniach związanych z energią.”

Współpracownicy UNIST i SKKU zmierzyli właściwości fizyczne i teoretycznie modelowali nowy MOF. Profesor YOO Jung-Woo i profesor OH Inseon z jego Wydziału Materiałoznawstwa i Inżynierii UNIST badali przewodnictwo Cu 3 (TABTO) 2-MOF indukowane przez domieszkowanie jodem.

Profesor Huang Rongxi z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Sungkyunkwan i jego doktor habilitowany dr Xu Yucheng omówili również właściwości metaliczne tego materiału domieszkowanego jodem. Profesor KWAK Sang Kyu i jego student UNIST School of Energy and Chemical Engineering JOO Se Hun modelowali strukturę za pomocą szczegółowych obliczeń DFT.

Link do tego artykułu: Tlen może pomóc w syntezie metaloorganicznego szkieletu

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Tlen może pomóc w syntezie metaloorganicznego szkieletuPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi. Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Producent obróbki na dużą skalę toreb medycznych, świadcząc usługi projektowania 3D, prototypów i dostaw globalnych. Oferujemy również twarde etui, półtwarde pianki EVA, miękkie szyte etui, woreczki i wiele innych dla producentów OEM. Wszystkie etui są wykonane na zamówienie zgodnie ze specyfikacją z nieskończoną liczbą kombinacji materiały, formy, kieszenie, szlufki, zamki, uchwyty, logotypy i akcesoria. Odporne na wstrząsy, wodoodporne i przyjazne dla środowiska opcje. Części medyczne, reagowanie w sytuacjach awaryjnych, Części elektroniczne, korporacyjnym, edukacyjnym, wojskowym, ochroniarskim, sportowym, outdoorowym i budowlanym. Usługi obejmują konsultacje koncepcji przypadku, projektowanie 3D, prototypowanie, rototypowanie,Wiercenie CNC Usługi i produkcja.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z Tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami ( [email protected] ).