obróbka cnc · 2021年11月29日

Technologia przetwarzania plastikowego zbiornika paliwa do samochodu

Samochody są głównym elastycznym środkiem transportu na lądzie, a przemysł samochodowy jest jedną z najważniejszych podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. Wraz z masową produkcją samochodów pojawiły się problemy, takie jak oszczędzanie energii i paliwa, poprawa funkcji, oszczędność materiałów, uproszczenie procedur produkcyjnych i obniżenie kosztów.

1. Plastyfikacja samochodów to ogólny trend

Opiera się na trzech głównych powodach, jednym jest oszczędność energii, drugim usprawnienie funkcji, a trzecim uproszczenie procesów i procesów produkcyjnych.

Zbiornik paliwa samochodowego jest jednym z ważnych elementów funkcjonalnych i bezpieczeństwa w częściach samochodowych. Tradycyjny zbiornik paliwa wykonany jest z metalu. Ze względu na specyfikę obróbki metalu jest trudny do formowania, a wytrzymałość szwu spawalniczego jest również niska, wskaźnik kwalifikacji produkcji jest niski i często występują problemy z użytkowaniem. W ostatnich latach, w celu zmniejszenia masy i kosztów samochodów, przejście z materiałów metalowych na żywice z tworzyw sztucznych wzbudziło szerokie zainteresowanie naukowców.

2, charakterystyka plastikowych zbiorników paliwa

Plastikowe zbiorniki na paliwo mogą lepiej rozwiązać problemy metalowych zbiorników na paliwo, ponieważ: tworzywo sztuczne ma dobrą podatność na formowanie, łatwą produkcję masową, uproszczone procesy produkcyjne i produkcyjne oraz lepsze bezpieczne warunki pracy.

Masa plastikowego zbiornika paliwa jest lżejsza niż metalu, a względna gęstość plastiku wynosi tylko 1/8 ~ 1/7 gęstości metalu. Dlatego w porównaniu z metalowym zbiornikiem paliwa o tej samej objętości, jego waga może być znacznie zmniejszona, co jest korzystne dla zmniejszenia masy samochodu i zwiększenia prędkości. , Oszczędzaj paliwo. Według statystyk, na każdy 1 kg zmniejszenia masy pojazdu, 1 litr benzyny może sprawić, że samochód przejedzie o 0.1 km dłużej. Plastikowy zbiornik paliwa ma dużą swobodę w kształtowaniu, duże wykorzystanie przestrzeni i może być przetwarzany na różne skomplikowane kształty, co sprzyja pełnemu wykorzystaniu przestrzeni karoserii. , co może zwiększyć ładowność paliwa i poprawić wytrzymałość auta. Na przykład plastikowy zbiornik paliwa PASSAT waży 3.5 kg i ma pojemność 51 l plus współczynnik bezpieczeństwa 7 l. W porównaniu z metalowymi zbiornikami paliwa ma pojemność 6 l, a waga jest lżejsza. Plastikowe zbiorniki paliwa mają lepszą wydajność. Izolacja termiczna, benzyna i olej napędowy nie nagrzewają się szybko podczas pożaru pojazdu, co może opóźnić wybuch i zwiększyć nadzieję pasażerów na przeżycie w wypadku.

W Europie plastikowe zbiorniki paliwa zostały po raz pierwszy pomyślnie opracowane i wyprodukowane masowo przez niemiecką korporację Volkswagen Automotive Industry Corporation w 1973 roku. Typy samochodów rozpoczęły się od PASSAT. Następnie plastikowe zbiorniki paliwa rozwinęły się z surowców do urządzeń przetwórczych i produkcyjnych w krajach o rozwiniętym przemyśle samochodowym. Bardzo szybko stał się wyspecjalizowanym przemysłem przetwórczym.

Technologia przetwarzania plastikowego zbiornika paliwa do samochodu

3, obecny proces formowania plastikowego zbiornika paliwa samochodowego

Obecnie szerokie zainteresowanie wzbudza stosowanie samochodowych zbiorników paliwa z tworzyw sztucznych, a procesy ich przetwarzania i formowania są szeroko badane i rozwijane. Podsumowując, proces formowania plastikowych zbiorników paliwa jest następujący.

Formę z metalu lekkiego do formowania rotacyjnego można zainstalować na ramie maszyny do formowania rotacyjnego w celu uzyskania trójwymiarowego obrotu. Plastikowy proszek jest dodawany do gorącej formy. Podczas obracania proszek z tworzywa sztucznego jest stale topiony i wklejany na wewnętrzną ściankę gorącej formy. Po całkowitym uplastycznieniu do wymaganej grubości, wstrzyknij zimną wodę do płaszcza formy w celu schłodzenia, a następnie wyjmij produkt.

Wadą tej metody jest to, że trudno jest zapewnić równomierność grubości ścianek w narożach i wąskich przekrojach. Materiały wymagane w tej metodzie wymagają, aby po podgrzaniu na wewnętrznej ściance formy tworzył się szczelny i jednorodny stop. Jednak materiały spełniające powyższe warunki nie mogą spełniać wymagań wydajnościowych zbiorników paliwa samochodowego. Polimeryzacja kationowa (odlewanie monomeru) Metoda polimeryzacji kationowej polega na wstrzyknięciu monomeru kaprolaktamu do ogrzanej formy obrotowej, polimeryzacji kationowej, wyjęciu z formy z chłodzeniem. Zaletą jest to, że forma jest tania i łatwa do malowania. Ponieważ ta metoda ogranicza się do odlewania nylonu i nie może w pełni spełnić wymagań zbiorników paliwa samochodowego, ta metoda zwykle nie jest stosowana. Formowanie wtryskowe jest ograniczone ze względu na rozformowanie. Zbiornik paliwa wytworzony metodą wtrysku należy podzielić na dwie połowy, a następnie połączyć w całość za pomocą kleju lub zgrzewania na gorąco. Siła klejenia zmienia się w zależności od rodzaju materiału, a forma wtryskowa musi wytrzymać wtrysk pod wysokim ciśnieniem (60 ~ 130 MPa), struktura formy jest złożona, a koszt produkcji jest wysoki. Powyższe są wadami. Zaletą formowania wtryskowego jest to, że grubość ścianki gotowego produktu jest łatwa do kontrolowania, bardzo jednolita, a wymagane wkładki można zamontować w formie wtryskowej, a korpus zbiornika paliwa i zespół wtryskowy części akcesoriów można połączyć w jeden . Formowanie próżniowe w blistrze podgrzewa arkusz z tworzywa sztucznego poprzez formowanie próżniowe w blistrze, aby utworzyć dwie połówki zbiornika paliwa, a następnie za pomocą kleju lub zgrzewania na gorąco połączyć dwie połówki w całość. Różni się to od formowania wtryskowego: ta pierwsza nie może być wykonana w skrzynce o skomplikowanym kształcie i konstrukcji i nie może być montowana z różnymi wkładkami podczas formowania. Ponadto formy są w większości wykonane ze stopów aluminium, o stosunkowo niskich wymaganiach wytrzymałościowych, prostej konstrukcji i niskich kosztach. Wadą są również problemy z przyczepnością.

Proces formowania różnych paliw z tworzyw sztucznych, formowanie z rozdmuchem jest najlepszą metodą formowania zbiorników na paliwo. Obecnie tę metodę stosuje się głównie w plastikowych zbiornikach na paliwo. Gdy zbiornik paliwa jest formowany z rozdmuchem, materiał jest stale podgrzewany, topiony i wytłaczany, wysyłany do akumulatora w celu przechowywania, a następnie wytłaczany od góry do dołu przez rdzeń i tuleję w celu uformowania kształtu, a kształtka jest zaciskana przez dwie połówki formy (Hough) Następnie kształtka jest rozdmuchiwana i napompowana, aby uformować się mocno we wnęce formy, a gotowy zbiornik paliwa jest wyjmowany z formy po ochłodzeniu. Ta metoda jest najlepszą metodą formowania, która nie tylko może być produkowana masowo, ale także upraszcza proces produkcji i nie ma problemu z przyczepnością.

4, obecnie powszechnie stosowane tworzywa barierowe, tworzywa sztuczne zbiorniki paliwa i technologia przetwarzania

Nie wszystkie tworzywa sztuczne nadają się do produkcji samochodowych zbiorników paliwa. Przede wszystkim materiały muszą przez długi czas wytrzymywać zmienne obciążenia wysokich i niskich temperatur, a nawet wytrzymywać nagłe odkształcenia w temperaturze 40°C. Po przetestowaniu muszą spełniać techniczne warunki bezpieczeństwa oraz normy ogłoszone przez rząd. Posiada również bardzo dobre właściwości barierowe. Zgodnie z międzynarodowymi normami obecny wyciek ze zbiorników samochodowych nie przekracza 2g dziennie, a następnie zmniejsza się z roku na rok. Dlatego do zbiorników paliwa samochodowego należy stosować tworzywa barierowe. Powszechnie występującymi żywicami barierowymi 47 są: polichlorek winylidenu (PVDC), kopolimer alkoholu etylenowo-winylowego (EVOH), poliakrylonitryl (PAN), poliamid (PA), poliester (PET), nowy nylon (MXD6), ciekły kryształ OCP) i zawierające fluor tworzywa sztuczne, wśród których ciekłe kryształy i tworzywa sztuczne zawierające fluor są nie tylko kosztowne, ale także trudne w obróbce; chociaż polichlorek winylidenu ma wysoką barierę gazową, odporność na retortę, przezroczystość, odporność chemiczną, ciepło Ma zalety niskiego skurczu, bezpieczeństwa i higieny oraz niski koszt, ale jego temperatura topnienia (200C) jest zbliżona do temperatury rozkładu (210° C), formowanie i przetwarzanie jest bardzo trudne, a wartość ekonomiczna nie jest duża; chociaż EVOH ma lepsze właściwości niż PA i PA w normalnej temperaturze i stanie suchym. PVDC ma dobre właściwości barierowe, ale nie ma właściwości fizycznych pojedynczego materiału opakowaniowego lub pojemnika ze względu na jego niewystarczające właściwości. Musi być połączony z innymi tworzywami sztucznymi. W porównaniu z innymi polimerami barierowymi, nylon ma doskonałe właściwości w niskich i wysokich temperaturach oraz właściwości mechaniczne. Dobrze, jego właściwości barierowe są lepsze niż EVOH i PVDC w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności, dlatego jest coraz szerzej stosowany jako polimerowy materiał barierowy. Biorąc pod uwagę właściwości barierowe, przetwarzalność i koszty, dzięki serii eksperymentów i prób, polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej o wysokiej gęstości jest bardzo odpowiedni do produkcji zbiorników paliwa samochodowego, ale jego właściwości barierowe nie są dobre, a wskaźnik wycieku oleju jest znacznie wyższy niż w przypadku nylonu . Jego zalety to: nie traci wydajności w niskich temperaturach, a nawet -40C, łatwość rozdmuchu, łatwość zgrzewania tarciowego, zgrzewania termoelementami, zgrzewania prądami wysokiej częstotliwości, zgrzewania gorącym powietrzem. Ze względu na niską gęstość plastikowy zbiornik paliwa jest znacznie lżejszy.于metal. Ogranicza to jednak słaba odporność polietylenu na olej. Obecnie powszechnie stosowane polietylenowe zbiorniki paliwa z tworzywa sztucznego wykorzystują następujące metody produkcji 8 10 w celu poprawy i poprawy właściwości barierowych pustych pojemników: jednowarstwowy plastikowy zbiornik paliwa z obróbka powierzchniowa na wewnętrznej ścianie.

Popularne metody:

①Metoda natrysku epoksydowego, ta metoda jest stosunkowo zacofana, efekt jest również słaby i został zasadniczo wyeliminowany;

②Metoda siarczanowania (2 gazy), która jest stosunkowo dojrzała i nadal jest stosowana w Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych krajach;

③ Metoda obróbki gazem fluorowym, metoda ta polega na wdmuchiwaniu do zbiornika paliwa azotu zawierającego 1% fluoru w tym samym czasie podczas procesu formowania z rozdmuchiwaniem, dzięki czemu wewnętrzna warstwa zbiornika paliwa tworzy warstwę zawierającą fluor, która zapobiega przenikaniu paliwa. Obróbkę fluorowania przeprowadza się w trakcie normalnego cyklu formowania z rozdmuchiwaniem. Wewnętrzna powierzchnia pojemnika zmienia się chemicznie poprzez zastąpienie wodoru w łańcuchu polimerowym atomami fluoru, czyli w zakresie polaryzacji, energii kohezji, gęstości i napięcia powierzchniowego Następuje zmiana, która ogranicza zwilżanie, rozprzestrzenianie się, a ostatecznie ulatnianie cieczy niepolarnych. Ponieważ ta zmiana występuje tylko na powierzchni (głębokość wynosi 5-10 nm), nie ma znaczącej zmiany w wytrzymałości na rozciąganie i uderzenia. Po fluoryzacji efekt redukcji ilości benzyny penetrującej w zbiorniku paliwa jest bardziej znaczący, który można zmniejszyć z 16g/24h do 0.5g/24h. Jednak dwie ostatnie z powyższych trzech metod spowodują zagrożenie dla społeczeństwa i spowodują zanieczyszczenie środowiska. posługiwać się.

(3) Innym sposobem jest zastosowanie wielowarstwowej technologii współwytłaczania, a mianowicie warstwy HDPE, warstwy wiążącej, warstwy barierowej (PA lub EVOH), warstwy wiążącej, warstwy HDPE 5-warstwowego współwytłaczania, gdzie warstwą barierową są Żywice o właściwościach barierowych, takich jak nylon lub kopolimer etylen-alkohol winylowy itp.; klej zastosowany w warstwie wiążącej ma silną przyczepność do materiału barierowego i HDPE, dobrą trwałość wiązania i wydajność przetwarzania; HDPE jest używany jako warstwa wewnętrzna Warstwa i warstwa zewnętrzna pełnią rolę formującą, wzmacniającą i szkieletową.

Zaletami tej metody są: doskonała jakość gotowego produktu, zwłaszcza odporność na penetrację oleju opałowego. Jednak ta metoda wymaga wysokiego sprzętu, trudnej kontroli procesu i wymaga dedykowanej wielowarstwowej maszyny do formowania z rozdmuchem. Teraz plastikowe zbiorniki paliwa są szeroko stosowane w samochodach.

5, bieżąca kontrola plastikowych zbiorników paliwa

Surowce są formowane z rozdmuchem w gotowe plastikowe zbiorniki na paliwo, a zbiorniki na paliwo są testowane zgodnie z rzeczywistymi obiektami. Stany Zjednoczone i Europa ustanowiły surowe normy techniczne dla samochodowych zbiorników paliwa z tworzyw sztucznych. Obecnie powszechnie używane elementy testowe przedstawiono w Tabeli 2. Tabela 1 Porównanie osiągów pomiędzy krajowymi plastikowymi materiałami zbiorników paliwa i podobnymi produktami zagranicznymi Umieszczona w środowisku o temperaturze 35°C na 12 godzin z wagą 1 tony energia uderzenia wahadła wynosi 4 tys. po uderzeniu, skrzynia nie pęka i nie przecieka, skrzynia jest napełniona czynnikiem chłodniczym i umieszczona w temperaturze 40°C na 12h z energią uderzenia młotka ostro zakończonego 14 7N Jest to 30. Po uderzeniu nie będzie pęknięć w korpusie skrzyni, Nie ma wycieków. Nadwozie skrzyni wypełnione jest w 50% paliwem. Jest umieszczany na bezpośrednim i pośrednim płomieniu przez 120s. Pudełko nie pęknie i nie eksploduje. Korpus skrzyni jest wypełniony czynnikiem chłodniczym w środowisku o temperaturze 40°C. Umieść go w temperaturze pokojowej na 12 godzin i upuść swobodnie z wysokości 10m. Pudełko nie pęka i nie przecieka. Test odporności na ciepło będzie ogrzewany w temperaturze 95°C przez 1h. Brak odkształceń wycieku, odporność na zimno i ciepło w cyklu naprzemiennym, badanie powinno wynosić 80°C (16h) -temperatura pokojowa (1h)-40°C (6h) -temperatura pokojowa (1h) to cykl, po łącznie 14 cyklach, brak wycieków, odkształceń, test odporności na starzenie, test ciśnieniowy, test odporności na wibracje, test szczelności, test penetracyjny, wystawienie na działanie atmosfery przez półtora roku. Pudełko wypełnione jest płynem. Pod ciśnieniem 0.03 MPa i 53°C skrzynka nie pęka, nie przecieka, normalna temperatura, przyspieszenie drgań 28.4m/s2, częstotliwość drgań 33.3Hz, kierunek i czas drgań: góra i dół (4h), lewo i prawo (2h) , przed i po (2h), brak pęknięcia, brak przecieków, normalna temperatura, napełnienie pod ciśnieniem 0.03 MPa (ciśnienie manometryczne) przez 30 sekund i nie powinien wystąpić przeciek. Basen był wystawiony na działanie temperatury dziesięciu 40°C przez 8 tygodni, a średni wyciek według standardów Europy Zachodniej i Japonii wynosi mniej niż 20 d; Standardowy wyciek w Ameryce Północnej i Stanach Zjednoczonych wynosi mniej niż 2 g/d

6, aktualna sytuacja i perspektywy plastikowych zbiorników paliwa do samochodów

Plastikowe zbiorniki paliwa do samochodów pojawiły się w Europie w latach 1970-tych. Najwcześniej rozwiniętymi krajami były Niemcy i Stany Zjednoczone. Były używane głównie w samochodach, ale ich zastosowanie w samochodach osobowych i ciężarowych nadal się rozwijało. Za granicą do masowej produkcji weszły plastikowe zbiorniki paliwa. W ostatnich latach, w związku z szybkim rozwojem samochodów w moim kraju, wprowadzono szereg technologii produkcji pojazdów i komponentów, co znacznie przyczyniło się do rozwoju przemysłu samochodowego w moim kraju i postępu technologii produkcji samochodów, a także zmniejszyło przepaść z przemysłem samochodowym zaawansowanych krajów świata. W przypadku plastikowych zbiorników paliwowych stopniowo zaczęto stosować plastikowe zbiorniki paliwowe zamiast metalowych i osiągnięto dobre wyniki w pracach lokalizacyjnych. Jednak w porównaniu z zaawansowanym poziomem za granicą, nadal istnieje duża przepaść między naszymi plastikowymi zbiornikami paliwa do samochodów. Aby dostosować się do konkurencji na międzynarodowym rynku motoryzacyjnym, energiczny rozwój i promowanie technologii zbiorników paliwa z tworzyw sztucznych stało się tematem, na który należy zwrócić uwagę i pilnie rozwiązać w rozwoju przemysłu motoryzacyjnego mojego kraju. Wraz z szybkim rozwojem samochodów na świecie i zapobieganiem zanieczyszczeniu powietrza, Agencja Ochrony Środowiska USA wprowadziła nowe, ścisłe limity penetracji węglowodorów, wymagające, aby emisja węglowodorów była mniejsza niż 0.2 g/24h. W przypadku zbiorników paliwowych o wysokich właściwościach barierowych, ze względu na sytuację produkcyjną zbiorników paliwowych, lepsze są wielowarstwowe zbiorniki paliwowe z współwytłaczanego tworzywa sztucznego.

Patrząc w przyszłość, zastosowanie plastikowych zbiorników paliwa w samochodach ma szerokie perspektywy. Powszechne stosowanie wielowarstwowych kompozytowych plastikowych zbiorników paliwa w celu zastąpienia metalowych zbiorników paliwa i jednowarstwowych plastikowych zbiorników paliwa stanie się trendem rozwojowym światowego przemysłu motoryzacyjnego w XXI wieku.

Link do tego artykułu: Technologia przetwarzania plastikowego zbiornika paliwa do samochodu

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Technologia przetwarzania plastikowego zbiornika paliwa do samochoduMetalowa blacha, beryl, stal węglowa, magnez, 3D drukowanie, precyzja Obróbka CNC usługi dla przemysłu ciężkiego, budowlanego, rolniczego i hydraulicznego. Nadaje się do tworzyw sztucznych i rzadkich obróbka stopów. Może toczyć części o średnicy do 15.7 cala. Procesy obejmują obróbka szwajcarskaprzeciąganie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i gwintowanie. Zapewnia również polerowanie metali, malowanie, szlifowanie powierzchni i wał usługi prostowania. Zakres produkcji wynosi do 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do śrub, złączy, Łożyskopompa, biegobudowa skrzyniowa, suszarka bębnowa i podajnik obrotowy zawór Applications.PTJ opracuje strategię z Tobą, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.