obróbka cnc · 2021年12月5日

Technologia próżniowej obróbki cieplnej łożysk precyzyjnych

Dla małej i miniaturowej precyzji Łożyskos, skład chemiczny surowców, oryginalna organizacja, poziom obróbki, proces obróbki cieplnej i sprzęt do przetwarzania mogą znacznie wpłynąć na żywotność Łożysko. Ten artykuł dotyczy głównie moich osobistych poglądów na temat procesu i urządzeń do próżniowej obróbki cieplnej. Proszę krytykować i poprawiać wszelkie nieprawidłowości.

Przegląd rozwoju próżniowej obróbki cieplnej

Około 1968 roku amerykańskie firmy i Japan Vacuum Research Institute opracowały olej do hartowania próżniowego i wodny środek do hartowania. W obróbce cieplnej stali łożyskowej zaczęto wykorzystywać próżniową obróbkę cieplną, a technologia próżniowa również została szybko rozwinięta w branży obróbki cieplnej. Od jednokomorowego pieca do wielokomorowego zespołu maszyn kombinowanych, od ogólnej próżniowej obróbki cieplnej do hartowania w gazie pod wysokim ciśnieniem, hartowania w wodzie próżniowej, nawęglania próżniowego, węgloazotowania próżniowego i wieloskładnikowej współinfiltracji itp. pracy, jakość produkcji i poziom domowych pieców próżniowych również uległy znacznej poprawie, koszty produkcji używanej jednostki zostały obniżone, a zakres zastosowania próżniowej obróbki cieplnej szybko się rozszerzył.

Obecnie obróbkę cieplną próżniową stosuje się do obróbki cieplnej ważnych części, takich jak różne stale narzędziowe, stale nierdzewne, stale szybkotnące, stale łożyskowe oraz wszystkie stale węglowe i stale stopowe.

Zalety próżniowej obróbki cieplnej

(1) Można zrealizować jasną obróbkę cieplną. Gdy obrabiany przedmiot jest nagrzewany pod ciśnieniem niższym od ciśnienia atmosferycznego, nie styka się z powietrzem i nie zmienia swojej powierzchni. Gdy piec jest opróżniany do 0.1~1Pa, zawartość zanieczyszczeń w obrabianym przedmiocie można zmniejszyć do 1.5ppm (1ppm=0.0001%), dzięki czemu obrabiany przedmiot osiąga cel czystego i jasnego hartowania.

Technologia próżniowej obróbki cieplnej łożysk precyzyjnych

(2) Odkształcenie przedmiotu obrabianego jest niewielkie po hartowaniu próżniowym. Na przykład pierścień łożyska promieniowego 9Cr18 o średnicy zewnętrznej 65 mm i grubości ścianki 2 mm, po hartowaniu próżniowym, jego eliptyczność jest zmniejszona do 1/8~1/9 w porównaniu ze zwykłą obróbką cieplną.

(3) Ma efekt odgazowania, co poprawia właściwości mechaniczne i żywotność obrabianego przedmiotu. Ponieważ stal będzie wdychać gaz (H2, N2, CO itp.) podczas wytapiania, powodując małe pory i kruchość wodorową, technologię próżniową można zastosować do ekstrakcji zanieczyszczonych gazów, takich jak wilgoć z przedmiotu obrabianego, dzięki czemu powierzchnia przedmiotu jest czyste i jasne, a wodór nie jest łatwo generowany. chrupiący. A ponieważ poprawia się jakość powierzchni, poprawia się odporność przedmiotu obrabianego na zużycie, a jego żywotność można zwiększyć o 30% do 120%.

(4) Naddatek na obróbkę po obróbce cieplnej można zmniejszyć. Po obróbce cieplnej próżniowej nie występuje odwęglenie oksydacyjne, a zniekształcenia są bardzo małe, więc przetwarzanie można ograniczyć lub nawet wyeliminować po obróbce cieplnej.

(5) Rozkład tlenków. Gdy stopień podciśnienia jest niższy niż ciśnienie rozkładu odpowiednich tlenków metalu lub stopu, tlenki ulegną rozkładowi, tworząc wolny tlen, który ma być odprowadzany, tak że jakość powierzchni przedmiotu obrabianego ulega dalszej poprawie, a powierzchnia obrabiany przedmiot może być aktywowany.

(6) Środowisko pracy jest czyste, operacja jest automatyczna i prosta oraz jest to wolna od zanieczyszczeń i wolna od zanieczyszczeń czysta obróbka cieplna.

Sprawa produkcyjna

Główne przyczyny uszkodzeń małych i miniaturowych łożysk precyzyjnych to zużycie i uszkodzenia zmęczeniowe. Dlatego przedmiot obrabiany musi mieć jednolitą twardość, wysoką odporność na zużycie, granicę sprężystości i wytrzymałość zmęczeniową styku, wystarczającą hartowność i wytrzymałość oraz niewielkie odkształcenie.

Małe i miniaturowe łożyska produkowane przez naszą firmę są wykonane z krajowego GCr15, średnica pierścienia zewnętrznego 4-50 mm, grubość 0.2-1.5 mm, średnica pierścienia wewnętrznego 3 ~ 45 mm, grubość 0.5 ~ 1.5 mm, twardość hartowania wynosi ≥63HRC, a struktura metalograficzna jest zgodna z JB /T 1255-2001 „Warunki techniczne obróbki cieplnej łożysk tocznych ze stali wysokowęglowej chromowej” określonymi na drugim poziomie kryptokrystalicznego lub drobnokrystalicznego martenzytu, równomiernie rozłożone drobne węgliki resztkowe i niewielka ilość austenitu szczątkowego. Różnica twardości tego samego produktu pieca wynosi ≤1HRC, a zniekształcenie ≤0.01 mm. W przypadku łożysk precyzyjnych bardzo ważna jest ich stabilność jakości, wśród których kluczową rolę odgrywa obróbka cieplna. Z tego powodu szczególnie ważne jest określenie urządzeń procesowych i technologii.

Z tego powodu wybraliśmy poziomy dwukomorowy piec próżniowy do hartowania w oleju i gazie WZC-45, wyprodukowany przez Pekiński Instytut Technologii Mechanicznych i Elektrycznych, a olej do hartowania w próżni i olej do hartowania w próżni KR368 oraz do hartowania KR 535 firmy Nanjing Kerun Industrial Media Co., Ltd. Olej. Od momentu użycia w 2005 roku produkty dostarczane przez te dwie jednostki charakteryzują się dobrą jakością, stabilną wydajnością i wysoką jakością obsługi posprzedażowej.

(1) WZC—45 dwukomorowy piec do hartowania olejowo-gazowego

Moc grzewcza pieca to 60kW, wielkość komory grzewczej pieca to 450mm×670mm×350mm, znamionowa pojemność pieca to 120kg, maksymalna temperatura pracy to 1300℃, równomierność temperatury pieca to ±5℃, a końcowa podciśnienie komory grzewczej wynosi 6.6 x 10-3 ~ 6.6 Pa, szybkość wzrostu ciśnienia wynosi 0.66 Pa/h, a ciśnienie gazu hartującego wynosi 8.7 x 104 Pa. Ten typ pieca nadaje się do hartowania małych i miniaturowych łożysk.

W celu zapewnienia jakości hartowania i wydajności pierścieni łożyskowych w koszu materiału hartowniczego umieszczane są trzy warstwy tac. Według różnych typów pierścieni łożyskowych, wydajność na piec wynosi 40-70 kg. Ponieważ prędkość nagrzewania próżniowego jest stosunkowo niska, czas nagrzewania próżniowego jest 4-6 razy dłuższy niż w piecu solnym i 1.5-2 razy dłuższy niż w piecu powietrznym. Dlatego wymagane jest wstępne podgrzanie, aby temperatura okucia na każdej warstwie tacy materiału była równomierna. Ustaw temperaturę podgrzewania na 700 ℃, czas nagrzewania od temperatury pokojowej do 700 ℃ wynosi 45 minut, utrzymuj temperaturę 700 ℃ przez 40 minut, a stopień próżni wynosi 40 Pa; następnie zostanie podgrzany do 835~845 ℃ przez 15 minut i utrzymany przez 50~90 minut (w zależności od modelu Odpowiednia temperatura hartowania i czas utrzymywania), stopień próżni wynosi 0.1 Pa. W przypadku stali łożyskowej, nagrzewającej się poniżej 900 ℃, im wyższy stopień próżni, tym lepszy efekt odgazowania i jaśniejsza powierzchnia; ale stopień podciśnienia nie powinien być zbyt wysoki, w przeciwnym razie spowoduje to odbarwienie i adhezję produktu, co wpłynie na użytkowanie łożyska. życie.

(2) Chłodzenie medium chłodzącego

W przypadku małych i miniaturowych łożysk, gdy stosuje się hartowanie próżniowe, medium chłodzące musi używać oleju do hartowania próżniowego, a olej do hartowania próżniowego musi spełniać następujące warunki:

①Prężność pary jest niska, zwykle 10-2~10-4Pa, aby zapewnić, że olej do hartowania próżniowego nie ulatnia się w warunkach próżni 10-1~10Pa.

② Mniej zanieczyszczeń i pozostałości węgla oraz niska liczba kwasowa. Jasność powierzchni części po hartowaniu próżniowym nie powinna być mniejsza niż 70% próbki standardowej.

③Niskie ciśnienie krytyczne i dobra wydajność chłodzenia. Twardość detali po hartowaniu próżniowym powinna być jednolita, osiągając twardość hartowania atmosferycznego lub wyższą.

④Dobra stabilność termiczna, czyli dobra odporność na starzenie i długa żywotność.

W wyniku badań rynkowych nasza firma wybrała olej do hartowania próżniowego KR368 produkowany przez Nanjing Kerun Industrial Media. Ten olej do hartowania próżniowego może spełniać wymagania techniczne produktu, ma dobrą jasność, łatwe czyszczenie, niskie zużycie oleju, łatwy do odkurzania, oraz właściwości utleniania termicznego i dobrej temperatury, twardość hartowanego przedmiotu obrabianego jest jednolita, a odkształcenie jest mały. Przez lata jakość oleju była stabilna, a żywotność długa. Od 2005 roku cały zbiornik nie został wymieniony na nowy olej do hartowania. Przy normalnym zużyciu zwykle dodawany jest tylko nowy olej.

Nasza firma ściśle przestrzega procedur operacyjnych, odgazowując, gdy nowy olej jest wprowadzany do użytku, a temperatura oleju próżniowego jest kontrolowana na 70~80 ℃. Po zakończeniu wygrzewania i przygotowaniu do hartowania, brama grzewcza musi być natychmiast zamknięta, gdy kosz materiału wejdzie do komory hartowania z komory grzewczej, a komora grzewcza musi być stale opróżniana, aby zapewnić, że stopień podciśnienia komory grzewczej jest zawsze wyższa niż komora hartowania, tak aby między dwiema komorami była szczelina. Dobra izolacja cieplna i stan uszczelnienia. Podczas hartowania zbiornik oleju powinien być wypełniony azotem o wysokiej czystości 4~6.7×104 Pa (99.999%) w celu utrzymania ciśnienia powierzchniowego oleju, zahamowania ulatniania się oleju hartowniczego i zmniejszenia stężenia mgły olejowej w komorze hartowniczej. Po całkowitym ochłodzeniu pierścienia łożyska należy spuścić pozostały olej z wylotu oleju, opróżnić komorę hartowania w celu usunięcia mgły olejowej, otworzyć drzwi pieca i wyjąć obrabiany przedmiot. Po wyłączeniu pieca komorę grzewczą należy utrzymywać w stanie próżni (3.99×104 Pa), aby zapobiec przedostawaniu się powietrza lub wilgoci. Gdy temperatura komory grzewczej jest niższa niż 300°C, komora hartowania jest poddawana próżniowi i odgazowywana; gdy temperatura komory grzewczej spadnie poniżej 250°C można odciąć dopływ wody, gazu i prądu.

(3) Piec do odpuszczania w kąpieli olejowej

Piec do odpuszczania z cyrkulującą kąpielą olejową ma zapewnić całkowite odciążenie małych i miniaturowych precyzyjnych pierścieni łożyskowych, stabilność wymiarową jest dobra, twardość jest jednolita, a gotowy produkt nie zostanie zniekształcony z powodu niewystarczającego odpuszczania po montażu. Wymagania dla oleju hartowanego to wysoka temperatura zapłonu, niski poziom oparów oleju, dobra stabilność termiczna utleniania i długa żywotność.

Link do tego artykułu: Technologia próżniowej obróbki cieplnej łożysk precyzyjnych

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Technologia próżniowej obróbki cieplnej łożysk precyzyjnychBlachy, beryl, stal węglowa, magnez, druk 3D, precyzja Obróbka CNC usługi dla przemysłu ciężkiego, budowlanego, rolniczego i hydraulicznego. Nadaje się do tworzyw sztucznych i rzadkich obróbka stopów. Może toczyć części o średnicy do 15.7 cala. Procesy obejmują obróbka szwajcarskaprzeciąganie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i gwintowanie. Zapewnia również polerowanie metali, malowanie, szlifowanie powierzchni i wał usługi prostowania. Zakres produkcji (m.in. aluminium odlewanie dzięki odlewanie ciśnieniowe cynku,) wynosi do 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do śruby, sprzęgła, łożyska, pompy, biegobudowa skrzyniowa, suszarka bębnowa i podajnik obrotowy zawór Applications.PTJ opracuje strategię z Tobą, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.