obróbka cnc · 2021年11月28日

Szczegółowe typowe wady i analiza maszyny do odlewania ciśnieniowego

Po pojawieniu się na maszynie ciśnieniowej znaku ostrzegawczego w trakcie procesu pracy, operator powinien zwrócić na niego szczególną uwagę i spokojnie go obserwować, określić miejsce uszkodzenia i możliwą przyczynę oraz określić możliwą do realizacji metodę konserwacji. Operatorom należy przypomnieć, że powinni pracować zgodnie z „procedurami pracy” opracowanymi przez firmę i nie działać wbrew przepisom, aby uniknąć większych wypadków. 

1. Nie można uruchomić pompy olejowej

Kontrola i analiza: Naciśnij przycisk uruchamiania pompy olejowej i obserwuj, czy przekaźnik silnika jest zamknięty.

1. Sprawdź, czy przekaźnik nie jest zamknięty

1) Czy przekaźnik termiczny silnika jest włączony lub uszkodzony.
2) Czy obwód zasilania jest normalny (sprawdź za pomocą multimetru).
3) Czy styki przycisków start i stop są normalne i czy obwód sterowania jest otwarty.
4) Czy cewka przekaźnika jest uszkodzona (sprawdzić multimetrem).

2. Sprawdź, czy przekaźnik jest zamknięty po uruchomieniu pompy olejowej

1) Czy pompa olejowa jest uszkodzona lub zablokowana.
2) Czy obwód od przekaźnika do silnika jest normalny.
3) Czy pompa olejowa jest uszkodzona lub zespół jest zbyt ciasny. Ręczne przesuwanie sprzęgła powinno być łatwe i należy zachować luz około 3~5 mm dla ruchu osiowego sprzęgła.

2. Naciśnij przycisk start pompy olejowej, a przekaźnik termiczny wyłączy się;

Kontrola i analiza: Naciśnij przycisk uruchamiania pompy olejowej, a przekaźnik termiczny zadziała. Jest to związane z tym, czy prąd, obciążenie i rezystancja trójfazowa są symetryczne.

1) Przekaźnik termiczny silnika jest uszkodzony lub ustawiony prąd jest za mały.
2) Napięcie jest zbyt niskie, aby zwiększyć prąd lub napięcie trójfazowe jest niezrównoważone.
3) Rezystancja trójfazowego uzwojenia silnika jest niezrównoważona.
4) Całkowite ciśnienie lub ciśnienie podwójnej pompy jest ustawione na zbyt wysokie, co powoduje przeciążenie i wyłączenie maszyny.
5) Pompa olejowa jest uszkodzona lub zespół jest zbyt ciasny, co powoduje przeciążenie i wyłączenie silnika.

3, brak całkowitego ciśnienia

Kontrola i analiza: Po uruchomieniu pompy olejowej naciśnij przycisk ciśnienia i najpierw obserwuj, czy amperomierze wskaźnika ciśnienia i przepływu pokazują wartości, aby określić, czy w cewce elektromagnesu jest prąd proporcjonalnego ciśnienia zawór (proporcjonalna ulga zawór) i rozróżnić, czy jest to awaria elektryczna, czy hydrauliczna.

1. Sprawdź, czy jest wyjście prądowe

1) Czy pompa olejowa jest odwrócona (gdy osoba jest skierowana w stronę pompy olejowej) wał, obrót w prawo oznacza obrót do przodu).
2) Sprawdź zawór przelewowy, aby zobaczyć, czy jest nieprawidłowo wyregulowany lub zablokowany.
3) Sprawdź, czy zawór odcinający jest zamknięty.
4) Brak lub poluzowanie zaworu dławiącego proporcjonalnego zaworu nadmiarowego.

2. Sprawdź, czy nie ma wyjścia prądowego

1) Czy płyta prostownika jest normalna i czy płyta wzmacniacza proporcjonalnego do ciśnienia jest nieprawidłowo wyregulowana lub uszkodzona.
2) Obserwuj, czy komputer działa prawidłowo, naciśnij przycisk obniżacza ręką, aby sprawdzić, czy w odpowiednim punkcie komputera jest sygnał wejściowy i czy jest sygnał wyjściowy w punkcie całkowitego ciśnienia. Jeśli nie ma sygnału wejściowego, sprawdź, czy linia między przyciskiem zmniejszania ciśnienia a komputerem jest normalna, jeśli jest sygnał wejściowy. Jeśli całkowity punkt ciśnienia nie ma sygnału wyjściowego, komputer działa nieprawidłowo lub tylne drzwiczki nie są zamknięte, a inne warunki nie są spełnione.
3) Sprawdź, czy obwód między wyjściem elektrycznej płytki proporcjonalnej a zaworem oleju jest w normie i czy elektryczna cewka proporcjonalna jest w porządku.
4) Sprawdź, czy kod wybierania ciśnienia jest prawidłowy.

4, bez automatycznego

Jeżeli działania ręczne są normalne, ale nie ma działania automatycznego, należy sprawdzić, czy wyłącznik krańcowy drzwi bezpieczeństwa jest normalny i czy odpowiednie działanie powraca do pierwotnego punktu (zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi maszyny). Na przykład, pozioma maszyna do odlewania ciśnieniowego zimnokomorowego Lijin powinna spełniać następujące warunki przed wykonaniem czynności automatycznej: sygnał wejściowy drzwi bezpieczeństwa jest włączony; automatyczny sygnał wejściowy jest włączony; sygnał wejściowy blokowania formy jest włączony; sygnał wejściowy ograniczenia powrotu gilzy jest włączony, a młot powrotny jest na swoim miejscu Świeci się.

Jeśli ręczne działanie jest nieprawidłowe, należy je najpierw sprawdzić i wykluczyć.

5, nie można dostosować formy!

Kontrola i analiza: Wybierz tryb regulacji formy do pracy, maszyna nie może zrealizować ruchu regulacji formy, należy sprawdzić następujące elementy:

1) Czy spełnione są warunki ruchu regulacji formy.
2) Czy wartość ciśnienia regulacji formy jest ustawiona zbyt nisko.
3) Czy metoda obsługi ręcznej jest prawidłowa.
4) Jeśli nie ma problemu z powyższym sprawdzeniem zawartości, sprawdź następującą zawartość:

① Czy silnik hydrauliczny regulujący formę jest zablokowany lub czy silnik regulujący formę jest uszkodzony.
②Czy szpula zaworu hydraulicznego regulacji formy jest zablokowana.
③ Czy każda para przekładni mechanizmu regulacji formy jest zużyta lub zablokowana.

6, cała maszyna nie działa!

Kontrola i analiza: Po uruchomieniu pompy olejowej cała maszyna nie ma działania ręcznego ani automatycznego. Naciśnij przycisk ciśnienia (ciśnienie i przepływ zostały ustawione jako parametry), aby sprawdzić, czy jest ciśnienie.

1. Sprawdź, czy nie ma ciśnienia

1) Czy płytka prostownika jest uszkodzona lub bezpiecznik jest przepalony.
2) Czy wejście i wyjście płyty P01 jest normalne.
3) Sprawdź, czy proporcjonalny zawór nadmiarowy jest prawidłowo wyregulowany, uszkodzony lub zablokowany.
4) Czy komputer działa prawidłowo.
5) Czy kod wybierania ciśnienia jest uszkodzony, czy linia jest normalna lub czy ustawienie przepływu ciśnienia jest zbyt małe.

2. Sprawdź, czy jest ciśnienie

1) Czy czternastodrożna płyta wzmacniacza jest normalna.
2) Czy okablowanie 0 V wszystkich przewodów zaworu oleju jest normalne.

7, bez blokowania formy

Kontrola i analiza: zamknij drzwi bezpieczeństwa, naciśnij przycisk blokady formy (jeśli jest pleśń, wybierz małą prędkość, aby uniknąć uszkodzenia formy), obserwuj, czy wskaźnik blokady formy na panelu skrzynki elektrycznej jest włączony, czy główny komputer ma wyjście sygnału blokady formy.

1. Sprawdź, czy nie ma wyjścia sygnału

1) Czy jest wejście sygnału, jeśli nie ma wejścia sygnału, sprawdź obwód zewnętrzny.
2) Czy naparstek jest z powrotem, a formy nie można zablokować, jeśli naparstek nie jest z powrotem.
3) Sprawdź, czy wyłącznik krańcowy (Gee) nie jest uszkodzony, dociskając formę na miejscu.
4) Jeśli wszystkie warunki blokowania trybu są spełnione i nie ma wyjścia sygnału blokowania trybu, komputer jest uszkodzony.

2. Komputer ma wyjście sygnału, ale nadal nie blokuje trybu, proszę sprawdzić

1) Czy ciśnienie zaciskania jest normalne (naciśnij przycisk zaciskania, aby obserwować wartość ciśnienia na manometrze).
2) Czy czternastodrożna płyta wzmacniacza jest normalna (kontrolki wejścia i wyjścia są włączone w tym samym czasie podczas pracy).
3) Czy normalny zawór wolnoobrotowy jest prawidłowo wyregulowany lub uszkodzony oraz czy otwór formy i zawór zaciskowy są nieprawidłowo wyregulowane lub uszkodzone.
4) Sprawdź, czy połączenie wyjścia blokującego formę skrzynki elektrycznej z przewodem zaworu oleju jest normalne i czy cewka zaworu elektromagnetycznego blokującego formę jest normalna.
5) Czy cylinder zaciskowy jest uszkodzony.

8, bez blokowania trybu niskiego ciśnienia

Kontrola i analiza: obserwuj, czy wskaźnik blokady trybu niskiego napięcia na panelu skrzynki elektrycznej jest włączony.

1) Jeśli lampka nie świeci, sprawdź przełącznik czujnika blokowania trybu niskiego napięcia, aby sprawdzić, czy można go wykryć lub czy jest uszkodzony.
2) Jeśli kontrolka się świeci, sprawdź, czy kod wybierania niskiego napięcia jest dobrze ustawiony lub uszkodzony.

9, brak mocowania formy pod wysokim ciśnieniem

Kontrola i analiza: Jeśli nie ma wysokiego napięcia, gdy zacisk formy przesuwa się do przełącznika czujnika wysokiego napięcia, sprawdź, czy przełącznik czujnika wysokiego napięcia jest uszkodzony lub wykryty. Jeśli całkowite ciśnienie jest ustawione na zbyt niskie, nie ma zaciskania wysokiego napięcia.

10. Mocowanie formy z nieograniczoną prędkością

Kontrola i analiza: obserwuj, czy komputer ma wejścia i wyjścia ze stałą prędkością.

1) Jeśli komputer nie ma wejścia stałej prędkości, sprawdź, czy linia z zewnętrznego pokrętła wyboru stałej prędkości do komputera jest normalna.
2) Jeśli komputer ma wejście lub nie ma wyjścia, oznacza to awarię komputera.
3) Jeśli komputer ma wejście i wyjście, sprawdź: czy czternastodrożna płyta wzmacniacza działa prawidłowo; czy linia od czternastodrożnej płyty wzmacniacza do zaworu oleju jest normalna; czy cewka zaworu oleju jest uszkodzona.
4) Szpula zaworu hydraulicznego o normalnej prędkości jest zablokowana przez ciała obce lub przepływ o normalnej prędkości jest zbyt mały.

11, bez pleśni

Kontrola i analiza: Najpierw sprawdź, czy wskaźnik otwarcia formy na głównym panelu skrzynki elektrycznej jest włączony i czy główny komputer ma wejścia i wyjścia.

1. Brak elementów do sprawdzenia wyjścia sygnału

1) Czy przełącznik indukcyjny otwierania formy jest normalny.
2) W trybie ręcznym lampka sygnalizacyjna otwierania formy na komputerze powinna być włączona. W przeciwnym razie sprawdź, czy okablowanie między przyciskiem otwierania formy a komputerem jest normalne. Jeśli to normalne, komputer jest uszkodzony.
3) W trybie automatycznym, jeśli obwód pokrętła automatycznego wyboru jest w słabym kontakcie (wibracje mogą spowodować automatyczne odłączenie sygnału podczas podawania), jeden cykl czynności nie może zostać zakończony.

2. Sprawdź, czy komputer działa normalnie (z wejściem i wyjściem)

1) Czy czternastodrożna płyta wzmacniacza działa prawidłowo.
2) Czy obwód od 14-drożnej płytki wzmacniacza do zaworu oleju jest normalny i czy cewka zaworu oleju jest uszkodzona.
3) Czy rdzeń zaworu otwierającego formę jest zablokowany przez ciała obce.
4) Czy ciśnienie otwarcia formy jest nieprawidłowe (obserwować manometr).
5) Czy nakrętka mocująca między tłoczyskiem a poprzeczką jest luźna.
6) Po zablokowaniu formy następuje nagła awaria zasilania i forma może nie być otwierana przez długi czas. W tym momencie należy ustawić ciśnienie całkowite na maksimum i wybrać szybkie otwieranie formy.
7) Sprawdź, czy w cylindrze otwierającym formę nie ma wycieków.

Szczegółowe typowe wady i analiza maszyny do odlewania ciśnieniowego

12. Brak działania wtrysku (w skrócie brak strzału)

Kontrola i analiza: ręczne działanie stempla jest normalne, ale w trybie automatycznym nie ma akcji wtrysku, sprawdź następujące elementy (gorąca komora odlewanie maszyna powinna wyjąć młotek, aby sprawdzić):

1) Czy pokrętło wyboru ręcznego czy automatycznego jest normalne.
2) Przełącznik czujnika zakończenia blokowania formy i wyłącznik krańcowy potwierdzenia blokowania formy nie współpracują dobrze, przełącznik czujnika zakończenia blokowania formy wyczuwa, ale wyłącznik krańcowy potwierdzenia blokowania formy nie jest wciśnięty lub wyłącznik krańcowy jest uszkodzony .
3) Przełącznik indukcyjny zakończenia wtrysku jest uszkodzony. (Odlewarka ciśnieniowa z gorącą komorą nie ma tej opcji)
4) Czy istnieje sygnał elektryczny dla pierwszej prędkości wtrysku i zaworu oleju powrotnego młotka oraz czy rdzeń zaworu jest aktywowany.
5) Czas wtrysku jest zbyt krótki lub pierwsza regulacja prędkości jest zbyt wolna.
6) Cylinder wtryskowy jest uszkodzony.
7) Brak ciśnienia w układzie hydraulicznym.
8) Czy obowiązuje przed odliczeniem. (Odlewarka ciśnieniowa zimnokomorowa nie ma tej opcji)

13. Brak ruchu wtrysku z dwiema prędkościami

Kontrola i analiza: Ręczne działanie stempla jest normalne i nie ma dwubiegowego ruchu wtrysku w trybie automatycznym. Po pierwsze, obserwuj, czy komputer ma wejście sygnału wtrysku o dwóch prędkościach i czy ma sygnał wyjściowy o dwóch prędkościach, gdy jest on automatyczny (odlewarka ciśnieniowa z gorącą komorą powinna usunąć młotek, aby to sprawdzić).

1. Brak elementów kontrolnych wejścia sygnału

1) Sprawdź, czy przełącznik czujnika dwóch prędkości jest w normie.
2) Czy czas wtrysku jest ustawiony prawidłowo.
3) Czy pierwsze ćwiczenie szybkości jest normalne.

2. Komputer ma elementy kontroli wejścia i wyjścia sygnału

1) Czy 14-drożna płyta wzmacniacza ma wejście i wyjście do zaworu oleju.
2) Czy cewka zaworu oleju jest w normie.
3) Czy zawór sterujący drugiej prędkości jest normalny i czy zawór nabojowy drugiej prędkości jest normalny.
4) Pierwszy skok prędkości jest zbyt długi, a drugi skok nie ma skoku.

14. Wtrysk jest słaby

Kontrola i analiza: najpierw sprawdź czy jest sygnał dwóch prędkości i czy wtrysk ma drugą prędkość, jeśli nie ma drugiej prędkości, zobacz analizę awarii drugiej prędkości, jeśli jest druga prędkość, sprawdź następujące elementy:

1) Czy pierwsza i druga regulacja prędkości spełniają wymagania i czy druga regulacja przepływu prędkości może normalnie otworzyć zawór przepływu drugiej prędkości.
2) Czy ciśnienie azotu w akumulatorze szybkiego wtrysku mieści się w wymaganym zakresie.
3) Czy ustawienie ciśnienia wtrysku jest za małe.

15, wtrysk ciśnieniowy

Kontrola i analiza: jeśli ciśnienie stempla gwałtownie spada podczas wtrysku, sprawdź

1) Czy cylinder wtryskowy, zawór redukcyjny ciśnienia i zawór naboju przeciekają wewnętrznie.
2) Czy zawór odcinający jest dokręcony.
3) Czy jest azot, ciśnienie azotu jest niewystarczające lub ciśnienie azotu jest zbyt wysokie.
4) Akumulator jest uszkodzony.

16. Temperatura pieca nie może być kontrolowana

Kontrola i analiza: Po nagrzaniu pieca przez pewien czas wskazówka termometru nie porusza się. Powody są następujące:

1) Obwód sondy jest odwrócony, luźny lub uszkodzony.
2) Termometr jest uszkodzony.

17. Alarm

Kontrola i analiza: Jeżeli maszyna alarmuje podczas pracy ręcznej lub automatycznej, to znaczy lampka alarmowa na skrzynce elektrycznej miga, a głośnik na skrzynce elektrycznej emituje brzęczący dźwięk, może to być spowodowane następującymi czynnikami (gdy maszyna posiada funkcję wyświetlania usterki, można obsługiwać bezpośrednio zgodnie z lokalizacją usterki wyświetlaną na wyświetlaczu):

1) Alarm limitu otwarcia i blokady formy: zakończenie otwierania formy, zakończenie zaciskania formy, wyłącznik indukcyjny lub zakończenie blokowania formy, sprawdź, czy wyłącznik krańcowy jest jednocześnie zablokowany przez ciała obce.
2) Nieprawidłowy alarm ochrony przed blokowaniem formy: Podczas automatycznej produkcji czas ochrony przed blokowaniem formy o niskim napięciu upłynął, ale czynność blokowania formy nie została zakończona.
3) Napięcie baterii komputera jest zbyt niskie: Napięcie baterii programu procesora PLC jest zbyt niskie i bateria musi zostać wymieniona tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć utraty programu.
4) Przełącz alarm smarowania: Przełącz ciśnienie oleju smarującego nie może osiągnąć ustawionego ciśnienia.
5) Alarm limitu gilzy: limit wyjścia gilzy i limit powrotu gilzy są wykrywane jednocześnie przez ciała obce.
6) Alarm limitu wyciągania rdzenia: wyłączniki krańcowe przed i po suwie wyciągania rdzenia są włączone w tym samym czasie; lub jeśli nie wybrano wciągania rdzenia, limit wciągania rdzenia jest WŁĄCZONY.
7) Alarm przeciążenia silnika: Silnik jest przeciążony i jednocześnie przestaje się obracać.
8) Alarm limitu regulacji formy: Wyłączniki krańcowe grubości formy i grubości formy są WYŁĄCZONE.

18. Bez naparstka

Kontrola i analiza: Cylinder wyrzutnika nie może zrealizować działania kołka wypychającego. Należy najpierw sprawdzić, czy wskaźnik wypychacza na panelu skrzynki elektrycznej jest włączony lub czy komputer ma wyjście sygnału.

1. Sprawdź, czy lampka kontrolna jest wyłączona lub komputer nie ma sygnału wyjściowego

1) Czy forma jest otwarta na miejscu.
2) Jeśli zainstalowano przeciąganie rdzenia, sprawdź, czy jest ono na swoim miejscu.
3) Czy wyłącznik krańcowy bębenka jest uszkodzony.

2. Sprawdź, czy komputer ma wyjście sygnału

1) Czy ciśnienie w gilzie jest normalne (obserwować manometr).
2) Czy płytka wzmacniacza czternastodrożnego jest normalna (zwróć uwagę, czy wskaźnik wyjścia gilzy na płytce wzmacniacza czternastodrożnego jest włączony).
3) Czy linia od czternastodrożnej płyty wzmacniacza do zaworu hydraulicznego jest otwarta i czy cewka zaworu oleju jest normalna.
4) Czy zawór oleju naparstka jest w normie i czy cylinder naparstka ma przeciek wewnętrzny.
5) Kołek wypychacza formy jest zablokowany i nie można go wyrzucić.

19. Awaria komputera

Kontrola i analiza: obserwuj wskaźniki na komputerze PLC i przeprowadź następującą analizę:

1) Wskaźnik zasilania POW jest wyłączony, wskazując, że nie ma zasilania; zielone światło oznacza stan normalny.
2) ALM świeci na czerwono, wskazując, że procesor nie działa prawidłowo; jeśli światła są wyłączone, oznacza to normalne.
3) BAT świeci na czerwono, bateria komputera nie działa; świeci na żółto, bateria komputera jest niewystarczająca; kontrolka nie świeci, to znaczy normalne.
4) RUN świeci na zielono, wskazując, że procesor pracuje normalnie; jeśli kontrolki są wyłączone, oznacza to, że procesor nie działa prawidłowo.

20, temperatura oleju w układzie hydraulicznym jest zbyt wysoka;

Kontrola i analiza: Po pracy maszyny przez pewien czas, jeśli temperatura oleju w układzie hydraulicznym jest zbyt wysoka (normalna temperatura oleju wynosi 15~55℃), należy sprawdzić następujące elementy:

1) Dopływ wody chłodzącej jest niewystarczający, a dopływ jest wymagany do spełnienia wymagań.
2) W chłodnicy jest zbyt dużo brudu, aby można było ją wyczyścić zgodnie z wymaganiami.
3) Pojemność przechowywania oleju hydraulicznego w zbiorniku oleju jest niższa niż linia minimalnego poziomu oleju.
4) Układ hydrauliczny ma wyciek wewnętrzny.
5) Wlot i wylot wody z chłodnicy są podłączone odwrotnie, a efekt chłodzenia jest słaby.

21. Wyciek cylindra

Wyciek cylindra olejowego jest jedną z przyczyn różnych awarii cylindra olejowego.

Wyciek cylindra olejowego obejmuje przeciek zewnętrzny i przeciek wewnętrzny. Przeciek zewnętrzny odnosi się do przecieku zewnętrznego w cylindrze i głowicy cylindra, dnie cylindra, otworze olejowym, zaworze wydechowym, zaworze regulacji bufora, głowicy cylindra i tłoczysku itp., które można obserwować bezpośrednio z zewnątrz. Wyciek wewnętrzny odnosi się do wycieku oleju pod ciśnieniem z komory wysokiego ciśnienia wewnątrz cylindra do komory niskiego ciśnienia. Występuje na połączeniu tłoka z wewnętrzną ścianką cylindra, wewnętrznym otworem tłoka i tłoczyskiem. Nie można bezpośrednio zaobserwować przecieku wewnętrznego. Konieczne jest jednostronne przepuszczenie oleju pod ciśnieniem, a po zatrzymaniu tłoka w określonym punkcie lub końcówce, obserwację, czy nie ma wycieku oleju w drugim porcie oleju, aby określić, czy nie ma przecieku wewnętrznego.

Niezależnie od przecieku zewnętrznego lub przecieku wewnętrznego, główną przyczyną przecieku jest słabe uszczelnienie i słabe połączenie na złączu; po drugie, występuje przeciek wewnętrzny spowodowany rozszerzaniem się ciśnienia w butli i przeciek zewnętrzny spowodowany słabym spawaniem butli olejowej ze spawaną konstrukcją.

22, wyciek gęsiej szyi (maszyna z gorącą komorą)

1) Stożek doniczki jest uszkodzony i wymaga naprawy.
2) Stożek korpusu dyszy jest nieprawidłowy i należy wymienić korpus dyszy spełniający wymagania.
3) Metoda instalacji korpusu dyszy jest nieprawidłowa, wyczyść otwór stożkowy garnka i korpus dyszy i zainstaluj go ponownie zgodnie z prawidłową metodą.

23, plug usta (maszyna z gorącą komorą)

Dysza czopu oznacza, że ​​materiał stopowy krzepnie w głowicy dyszy lub korpusie dyszy i nie może być wytwarzany w sposób ciągły, co jest spowodowane głównie niewystarczającą temperaturą. W przypadku takich problemów na ogół konieczne jest zwiększenie temperatury dyszy lub bezpośrednie użycie gazu do jej ogrzania.

24, młotek do karty

1) Sprawdź, czy tłoczysko wybijające jest wyrównane ze środkiem garnka, zamontuj łeb młotka, aby zobaczyć, czy można go obrócić ręcznie, a jeśli może się obracać, jest wyrównany.
2) Czy temperatura pieca jest normalna, sprawdź, czy temperatura wyświetlana na wskaźniku temperatury pieca mieści się w zakresie 400 ~ 430 ℃. (Maszyna z ogniwami gorącymi)
3) Ponieważ żużel nie jest oczyszczany przez długi czas, żużel gromadzi się coraz bardziej w piecu lub w piecu jest za mało materiału stopowego. Zwykle normalny poziom cieczy stopowej wynosi około 3 cm od tygla. (Maszyna z ogniwami gorącymi)
4) Tuleja wlewu formy i bęben podający nie są dobrze dopasowane. (Maszyna do chłodni)

25, bez odliczenia (maszyna z gorącą komorą)

Najpierw sprawdź, czy świeci się lampka kontrolna na przednim panelu skrzynki elektrycznej lub czy główny komputer ma wyjście sygnału.

1. Brak elementów do sprawdzenia wyjścia sygnału

Sprawdź sygnał wejściowy przed odliczeniem.

2. Istnieją elementy kontroli wyjścia sygnału

1) Czy połączenie między punktem wyjściowym przed klamrą komputera a przewodem sygnałowym oleju jest normalne.
2) Czy regulacja ciśnienia wykrawania jest prawidłowa (zwrócić uwagę na manometr wykrawania).
3) Czy zawór oleju dyszy klamry i cylinder oleju są normalne.

Uwaga: Jeśli jest forma, należy ją zamknąć przed wyboczeniem, aby uniknąć wybicia formy przed wyboczeniem.

26. Bez odliczenia (maszyna z gorącą komorą)

Analiza: Sprawdź, czy lampka kontrolna świeci się po zapięciu panelu skrzynki elektrycznej lub czy komputer ma wyjście sygnału.

1. Jeśli nie ma wyjścia sygnału

Następnie sprawdź, czy sygnał jest wprowadzany po odliczeniu, np. automatyczny lub półautomatyczny, sprawdź, czy przełącznik jazdy dwubiegowej jest wciśnięty.

2. Jeśli istnieje kontrola wyjścia sygnału

1) Czy regulacja ciśnienia wykrawania jest prawidłowa (zwrócić uwagę na manometr wykrawania).
2) Czy czternastocyfrowa płyta wzmacniacza jest normalna i czy połączenie punktu wyjściowego z przewodem zaworu oleju po zapięciu komputera jest normalne.
3) Czy zawór oleju dyszy klamry i cylinder oleju są normalne.

Link do tego artykułu: Szczegółowe typowe wady i analiza maszyny do odlewania ciśnieniowego

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Szczegółowe typowe wady i analiza maszyny do odlewania ciśnieniowegoBlachy, beryl, stal węglowa, magnez, druk 3D, precyzja Obróbka CNC usługi dla przemysłu ciężkiego, budowlanego, rolniczego i hydraulicznego. Nadaje się do tworzyw sztucznych i rzadkich obróbka stopów. Może toczyć części o średnicy do 15.7 cala. Procesy obejmują obróbka szwajcarskaprzeciąganie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i gwintowanie. Świadczy również usługi polerowania metali, malowania, szlifowania powierzchni oraz prostowania wałów. Zakres produkcji (m.in. odlew aluminiowy dzięki odlewanie ciśnieniowe cynku,) wynosi do 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do śrub, złączy, Łożyskopompa, biegobudowa skrzynkowa, suszarka bębnowa i aplikacje z obrotowym zaworem zasilającym. PTJ opracuje strategię z Tobą, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.