plastikowa forma wtryskowa · 2021年5月10日

System gorących kanałów podczas obróbki formy

Obecnie systemy gorącokanałowe stopniowo wchodzą na rynek, a także pojawiły się różne powiązane technologie, takie jak technologia współwtrysku, technologia formowania wtryskowego, technologia wtrysku wielokomponentowego i tak dalej. Jako ważna część systemu form, system gorących kanałów może skutecznie poprawić jakość i wydajność produkcji form plastikowych.

System gorących kanałów wywodzi się z systemu gorących kanałów. Zwykle dysza nie zawsze jest instalowana na kolektorze, ale można ją również podłączyć do kołnierza dyszy, ale ten typ systemu wymaga stałej płyty, aby zachować integralność systemu. https://aluminum-reflector.comW przypadku większości procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych, ponieważ temperatura formy jest bliska 200 ° C, występuje różnica temperatur między gorącym kanałem a formą. Jeśli system jest podłączony do płyty formy, spowoduje to wzrost temperatury i zwiększenie strat ciepła, a także może wystąpić martwy kąt przepływu między kolektorem a dyszą. Gdy kanał gorącokanałowy wymaga naprawy, należy go całkowicie wyjąć z formy. Ponieważ dysza nie jest podłączona do kolektora, przewody elektryczne i hydrauliczne należy całkowicie zdemontować i podłączyć po remoncie.

Chociaż gorącokanał i forma wtryskowa stanowią całość, to jego rola i funkcja są zupełnie inne niż samej formy. W przypadku niezależnej jednostki składającej się z systemu, jej instalacja, podłączenie i działanie mają szczególne wymagania dotyczące pozycji o wysokiej precyzji. Z tych powodów montaż systemu gorących kanałów stał się wąskim gardłem podczas montażu form. Dlatego uniknięcie błędów w procesie instalacji systemu gorącokanałowego, uproszczenie podłączenia systemu i oszczędność czasu montażu stało się bardzo istotną kwestią.

Wprowadzenie połączonego systemu gorących kanałów

Połączony system gorącokanałowy znajduje się w środku formy i ma bardzo małe połączenie z formą, a jego materiał do produkcji nie wymaga wysokiej przewodności cieplnej, ani nie wymaga zaciskania i wstępnego naprężenia formy. To minimalne połączenie zapewnia wysoką precyzję i stabilny profil temperatury, dzięki czemu zużycie energii jest znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnego systemu gorących kanałów. Połączony system gorących kanałów może bezpośrednio wstępnie zmontować obwód hydrauliczny niezależnie od formy. Port zaworu napędzany bezpośrednio przez sprzęt hydrauliczny można również zainstalować bezpośrednio w systemie, dzięki czemu pominięto zawór sterujący w tradycyjnej maszynie, a formowanie wtryskowe jest bardziej elastyczne. Ponadto obwody elektryczne i hydrauliczne można również skonfigurować zgodnie z wymaganiami klienta.

W połączonym systemie gorących kanałów dysza i kolektor tworzą prostą jednostkę. Stop przepływa bezpośrednio do dyszy z kolektora, dzięki czemu nie występuje odchylenie i martwy kąt przepływu. Gwintowana dysza jest osadzona w kolektorze, https://sandcasting.topco eliminuje nieszczelność między dyszą a kolektorem. Tradycyjny projekt systemu przepustów powoduje rozszerzalność cieplną, a ten połączony system jest szczególnie skuteczny w eliminowaniu tego typu wycieków.

Ponieważ system przed dostawą zostanie poddany testom elektrycznym, temperaturowym, hydraulicznym lub pneumatycznym, klient otrzyma instrukcje dotyczące wstępnego montażu systemu, aby można go było łatwo zainstalować w formie i natychmiast wprowadzić do produkcji. Gdy forma lub system wymaga regularnej konserwacji, połączony system gorących kanałów można również wyjąć z formy w prostych krokach, aby można go było naprawić i sprawdzić niezależnie od formy.

Połączony system gorących kanałów może bardzo dobrze obniżyć koszty konserwacji, a także jest bardzo wygodny w zakresie demontażu. Zintegrowany system gorących kanałów można dobrze konserwować bez demontażu, oszczędzając czas i koszty.