obróbka cnc · 2021年11月5日

Rozwój i zastosowanie technologii walcowania gwintów

Rozwój i zastosowanie technologii walcowania gwintów


Przy opracowywaniu i stosowaniu technologii obróbki walcowania gwintów w rozwoju i zastosowaniu wykorzystuje się zalety wysokiej dokładności obróbki, stabilnej jakości i wysokiej wydajności produkcji tej technologii. Uważa się, że ma wysoką niezawodność w specjalnych urządzeniach do obróbki drutu. Wewnętrzna praca silnika z dużą mocą sprawia, że ​​element gwintowany odgrywa rolę łączącą we właściwościach mechanicznych.

Rozwój i zastosowanie technologii walcowania gwintów

Rozwój i zastosowanie technologii walcowania gwintów. -PTJ OBRÓBKA CNC Sklep

Obecna technologia walcowania gwintów wymaga pilnej poprawy. Demonstruje się istotne błędy obróbki napotkane w miejscu produkcji, analizuje przyczyny i proponuje skuteczne środki usprawniające.

W celu poprawy wydajności i dokładności części śrubowych walcarki do gwintów, do montażu w stanie rdzeni stojana i wirnika silnika do komutatora, zespołu Huahuan, silnika prądu stałego stosuje się zwykle niestandardowe bardzo długie śruby montaż i tak dalej. W porównaniu ze zwykłymi śrubami, te gwintowane części charakteryzują się wysoką wytrzymałością, dobrym materiałem i dużymi właściwościami mechanicznymi. W procesie korzystania z maszyny do walcowania gwintów zastosowanie nowych metod i nowych procesów jest stale badane w celu promowania zdolności adaptacyjnych maszyny do walcowania gwintów Potrzeby różnorodności produktów.

1 Metoda obróbki obrabiarki do gwintów

Obróbka maszyn do walcowania gwintów przyjmuje jednorazową metodę walcowania, która jest łatwa w obsłudze, bezpieczna i niezawodna. Zgodnie ze standardowym ustawieniem gwintu średnicę pręta stalowego można dostosować zgodnie z wymaganiami projektowymi, a długość gwintu może zaspokoić potrzeby metody obróbki obrabiarki. Jest przetwarzany metodą walcowania gwintów z jednorazowym formowaniem rolkowym. Specyfikacje pręta stalowego są gwintowane. Długość trybu pracy automatycznego cofania i powrotu do Libanu, budowa pałacu i automatyczne parkowanie, za pomocą urządzenia chłodzącego, niezawodne działanie, poprawa wydajności pracy, włączanie z kolei przełącznika, może w sposób ciągły przetwarzać dużą ilość jedwabiu.

Walcarka do gwintów jest zwykle używana do produkcji gwintowanych główek gwintowanych do stalowych walców żebrowanych. Może obrabiać stalowe pręty żebrowane o średnicy od 16 do 40 mm. Mechanizm automatycznego otwierania i zamykania, układ chłodzenia, układ sterowania itp. Głównymi parametrami są na przykład stalowa maszyna wentylatorowa z prostym gwintem. Może jednocześnie zakończyć obróbkę od szkła po gwint toczny. Jego unikalne narzędzie może automatycznie otwierać i zamykać, obróbka Tylna klamra i struktura gwintu są zwarte i mogą być również obrabiane z wysoką wytrzymałością mechaniczną. Dokładność wymiaru gwintu po obróbce jest wysoka, a kształt zęba pełny.

Wykonaj przygotowania przed obróbką i podłącz przewód uziemiający i przewód zasilający zgodnie z wymaganiami. Zasilacz jest zwykle trójfazowym zasilaczem prądu przemiennego 380 V, 50 Hz, z automatycznym przełącznikiem z funkcją ochrony przed wyciekiem w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa. Płyn chłodzący w skrzyni chłodzącej walcarki do gwintów jest testowany w pustym samochodzie. Po włączeniu zasilania można zagwarantować normalne działanie pompy wody chłodzącej. Ciągłe działanie przycisku sprawdziło, czy elektryczny układ sterowania działa prawidłowo. Walcarka do gwintów jest regulowana przed obróbką, a koło do walcowania gwintów dostosowane do wykonania obróbki jest wymieniane. Upewnij się, że zasilacz jest uziemiony zgodnie ze średnicą obrabianych stalowych prętów, złącza na sprzęcie są zamocowane, ruch jest elastyczny, a płyn chłodzący w skrzyni chłodniczej jest wystarczający. Wykorzystuje przesuwną samocentrującą metodę obróbki do obróbki łba gwintu i kończy obróbkę śrub z prędkością 50 obrotów na minutę. Głowica rolkowa obraca się i porusza osiowo. Operator obsługuje uchwyt, a zębatka napędza reduktor i szklane kamienie do toczenia, aby przejść wzdłuż suwaka, aby zakończyć. Po zainstalowaniu i uformowaniu gwintu maszyna do walcowania gwintów wykorzystuje aktywny silnik do kontrolowania posuwu i cofania noża, a obrót silnika napędza operatora zwalniania, aby poruszyć rączką, aby to nadać. Podczas obróbki gwintu płytka dotykowa przełącznika spustowego wycofuje się w odwrotnym kierunku i zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu pozycji wyjściowej.

2 Awarie i przyczyny walcowania gwintów

2.1 Awarie walcowania długich gwintów są podatne na awarie, które różnią się od zwykłych śrub.

Na przykład podczas procesu instalacji stwierdzono, że długi nić może mieć długość do 560 mm, a po walcowaniu nić jest losowo wyginana. Podczas procesu walcowania gwintów, ponieważ środek ciężkości znajduje się blisko położenia walca gwintującego i palety maszyny, występuje problem z ustawieniem palety maszyny do walcowania gwintów równolegle do osi koła do walcowania gwintów, które prowadzi do walcowania środkowej i długiej śruby walcowania gwintu oraz występowania odwirowania. W sytuacji zdalnej, nawet jeśli przyjęto ręczną metodę korekcji pomocniczej, nie można zagwarantować normalnego poziomu wątku. Wynika to z niestabilności sztucznie wykonanych części, które nie spełniają standardów projektowych. Podczas obrotu pojawiły się problemy, takie jak nierównoległe i przesunięcie osi koła tocznego, które nie spełniało wymagań konstrukcyjnych.

2.2 Awaria walcowania krótkiego gwintu występuje, gdy sztuczne koło obraca się, część jest poddawana sztucznej sile zewnętrznej podczas procesu walcowania, co powoduje odległość. Tam, gdzie odległość między powierzchniami czołowymi Schlumn jest mniejsza niż 5 mm, przenika on do mniejszych części. Pośrodku rolki w pobliżu nici, jeśli operator nie zwolni palca na czas, palec zostanie ściśnięty.

2.3 Walcowanie gwintów o wysokiej wytrzymałości spowoduje pękanie czoła i problemy w połowie biegu.
Po obróbce cieplnej wysokowytrzymałej, przy projektowaniu niezawodności, wystąpią również różnice w obróbce przy walcowanych przedmiotach, przekrojach i fazach. Na przykład, składowa osiowa siły jest zginana, korzeń kształtu zęba jest kruchym pęknięciem, a siła ścinająca generowana przez zginanie jest większa niż granica wytrzymałości materiału, co prowadzi do problemów, takich jak ćwiczenia Mercedes-Benz /ekspansja. Powyższe powody są związane ze strukturą samego Rossa Roshana. Szybkość ścinania jest większa niż walcowanie gwintu, wytrzymałość materiału jest ograniczona, między kwadratowymi łbami metalowej śruby o płynności występuje łuk promienia, a pierwszym problemem jest głęboki kształt zęba. W przypadku gwintowanego kształtu zęba siła po obu stronach jest nierówna, co powoduje, że siła zewnętrzna jest większa niż siła wewnętrzna, co powoduje zapadanie się sekcji.

3 Rozwiązania podjęte przez obróbkę maszynową do walcowania gwintów

3.1 Aby rozwiązać problem walcowania długich gwintów, wyreguluj położenie poziome w lewo i w prawo i przymocuj śruby płyty bocznej, mocując płytę dolną i płytę boczną. Spawanie przedniej przegrody walcarki do gwintów można również regulować, mocując śrubami na bębnie przyczepy, aby uzyskać regulację wysokości podparcia w górę iw dół. Poprzez naprężenie i ściśnięcie sprężyny należy przytrzymać uchwyt jedną ręką, aby uzyskać pełne podparcie. Celem jest zamocowanie jedną ręką płyty dolnej wspornika na beczce przyczepy, a następnie obrót obrabianego przedmiotu i Łożysko z powrotem do odkształcalnego Łożysko. Operator pełni rolę dokręcania. Śruba ręczna zastępuje Łożysko. Po zakończeniu operacji usuń obrabiany przedmiot i zainstaluj nowy przedmiot do przetworzenia.

3.2 Przy zwijaniu krótkiego gwintu zwróć uwagę na małą śrubę, położenie małego przedłużenia, przytrzymaj tuleję jedną ręką i dodaj łuk i strzałę, a następnie poluzuj uchwyt i zablokuj siłę ściskania sprężyny przez tłok i uchwyt. Aby osiągnąć cel zaciskania. Trzymaj mocno rękaw, aby zwinąć małą lampę uliczną. Z ciasnej pozycji małego gwintu wyjmij i zainstaluj nowy przedmiot.

3.3 W odpowiedzi na wypadki spowodowane toczeniem się śrub o dużej wytrzymałości, żywotność koła tocznego musi zostać przedłużona, a odcinek surowej rury nie może się zapaść. Aby spełnić wymagania dotyczące powierzchni czołowej i wielkości fazowania części, zoptymalizuj przebieg procesu, wykonaj obróbkę cieplną regulacji walcowania gwintu, zwiększ podcięcie rowka na końcu gwintu, zwiększ długość koła tocznego do stopkę i upewnij się, że półfabrykat może być również zmniejszony. Promień łuku jest kontrolowany przez proces obróbki cieplnej w celu poprawy warunków procesu walcowania, tak aby ciśnienie szyny osiągało odpowiednią wielkość i spełniało normy jakości produktu [.

4 Analiza charakterystyki sztywności walcarki do gwintów i eksperymentalna analiza weryfikacyjna

Metoda analizy charakterystyki sztywności i weryfikacji modelu doświadczalnego jest wykorzystywana do prowadzenia regularnych badań gwintu obciążenia osiowego, kąta zwilżania i liczby rolek. Wniosek jest taki, że przy tym samym obciążeniu odpowiednio wzrośnie kąt działania, liczba rolek i wysokość obwodu i nadaje się do wielopunktowego kontaktu między częściami tradycyjnej konstrukcji i przenoszenia zmuszać. Test. Przeprowadź eksperymenty na sztywności nieliniowej, ustal dokładny model sztywności, wykonaj modelowanie i użyj analizy dynamicznej, aby uzyskać dane dotyczące nośności, mechanizmu tarcia i obliczeń wydajności. Najpierw tworzony jest model ruchu. Nakrętka, która obraca się wokół osi śruby i porusza się liniowo wzdłuż osi, jest demonstrowana na podstawie zależności między kątem obrotu śruby a przemieszczeniem osiowym i ustalany jest model sztywności. Uproszczony model pokazuje, że wytrzymuje obciążenie i wysokie ciśnienie. Sztywność słupa, taka jak sztywność i sztywność kontaktowa.

Wysokość cylindra ma niewielki wpływ na cały model wysokości. Wysokość jest wyrażona jako sztywność liniowa. Główny wzrost ciała jest wyrażony wzorem. Główny promień krzywizny styku ma większy wpływ na sztywność styku. Konieczne jest ustalenie modelu matematycznego powierzchni styku gwintu poprzez geometrię różniczkową. Forma zakrzywionej powierzchni uzyskuje główny promień krzywizny powierzchni styku i ustanawia model sztywności dla ogólnego kierunku osiowego, który obejmuje głównie sztywność osiową gwintowanej części stykowej i sztywności osiowej niegwintowanej części stykowej. Sztywność osiowa śruby wałeczkowej bez obciążenia, konwersja równania koordynacji deformacji. Poprzez formę charakterystycznej symulacji parametry wpływające na sztywność dźwigni wał otrzymuje. W przypadku rolek z mimośrodem stan idealny uzyskuje się zgodnie z ustawieniem wokół kołowego rozmieszczenia gwintu. Istnienie mimośrodu wpłynie na rozmiar gwintu. Eksperymenty pokazują, że gdy położenie styku jest przesunięte na zewnątrz, szczelina między dwoma kołami jest dodatnia. Urządzenie ładujące spowoduje odkształcenie gwintu pod wpływem nacisku. Z uzyskanych wyników widać, że przy dużym obciążeniu większy wpływ na sztywność ma liczba rolek. Porównując wyniki eksperymentu sztywności osiowej śruby z modelem osiowym stali, bez względu na wpływ sztywności gwintu dotykanej części, w warunkach zwiększonego obciążenia, gdy obciążenie osiąga pewien poziom, sztywność osiowa ma tendencję do wartość maksymalną, aby operacja procesu mogła zapewnić najlepszy efekt obróbki przy rozsądnym projekcie.

Wnioski 4

Maszyna do walcowania gwintów musi powoli rosnąć podczas zwiększania ciśnienia, a ciśnienie oleju pozostaje stabilne podczas pracy, aby zapobiec wpływowi środowiska zewnętrznego. Wibracje obrabiarki podczas pracy są niewielkie, a gwint toczny nie będzie w stanie udarowym. Operacja zwiększania długości fazowania rolki czterokołowej przeprowadzana jest blisko sześciokątnej powierzchni końcowej, co skutecznie ogranicza występowanie awarii przekroju. Koniec przeszedł analizę typowego przedmiotu obrabianego proces obróbki podczas użytkowania maszyny do walcowania gwintów i zaproponowały odpowiednie środki usprawniające z aspektów technologii, przepływu, procesu, struktury produktu itp., które mogą dodatkowo poprawić działanie maszyny do walcowania gwintów i zwiększyć zakres jej obróbki.

Link do tego artykułu: Rozwój i zastosowanie technologii walcowania gwintów

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Rozwój i zastosowanie technologii walcowania gwintówWarsztat CNC PTJ produkuje części o doskonałych właściwościach mechanicznych, dokładności i powtarzalności z metalu i tworzywa sztucznego. Dostępne 5-osiowe frezowanie CNC.Obróbka stopu wysokotemperaturowego zakres w tym obróbka inconelowa,obróbka monelu,Obróbka Geek Ascology,Obróbka karpia 49,Obróbka Hastelloy,Obróbka Nitronic-60,Obróbka Hymu 80,Obróbka stali narzędziowej,itp.,. Idealny do zastosowań lotniczych.Obróbka CNC produkuje części o doskonałych właściwościach mechanicznych, dokładności i powtarzalności z metalu i tworzywa sztucznego. Dostępne 3-osiowe i 5-osiowe frezowanie CNC. Opracujemy z Tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.