obróbka cnc · 2021年11月26日

Rozwiąż problemy rozwojowe przemysłu odlewniczego

Od czasu „dwunastego planu pięcioletniego” chiński przemysł odlewniczy rozwija się stabilnie, ale tempo wzrostu znacznie spadło. Podobnie jak inne branże gospodarki narodowej wkroczyła w nową normę rozwoju.

Jaka jest obecna sytuacja rozwojowa chińskiego przemysłu odlewniczego i jakie są jego główne problemy? Jaki jest trend rozwoju chińskiego przemysłu odlewniczego w okresie „13. planu pięcioletniego”? Jakie są przewodnie ideologie, strategie, cele i główne zadania rozwoju przemysłu? Jakie powiązane polityki i środki zostaną wprowadzone? Kilka dni temu China Foundry Association wydało pełny tekst „13. Pięcioletni Plan Rozwoju Przemysłu Odlewniczego” (zwany dalej „Planem”), aby szczegółowo odpowiedzieć na powyższe pytania.

Rozwiąż problemy rozwojowe przemysłu odlewniczego

Kluczowe zadania rozwojowe bezpośrednio wskazują na problemy branży

„Plan” wskazał główne problemy stojące przed chińskim przemysłem odlewniczym: przemysł odlewniczy nadal ma dużą liczbę zacofanych zdolności produkcyjnych, nadwyżka zdolności produkcyjnych w większości obszarów wzrosła, kluczowe odlewy w kilku obszarach nie spełniły jeszcze wymagań głównego silnika , jakość i świadomość marki nie są silne, a rozbudowane metody rozwoju nie są podstawą. reszta. Standardowy system przemysłu odlewniczego nie odpowiada potrzebom gospodarki rynkowej, a system kształcenia i szkolenia zawodowego nie odpowiada potrzebom rozwoju przemysłu.

Wen Ping, wiceprezes wykonawczy i sekretarz generalny China Foundry Association, powiedział, że aby dostosować się do strategii silnego kraju produkcyjnego i przekształcić Chiny w potężny kraj odlewniczy, przemysł odlewniczy stanie w obliczu bardzo żmudnych zadań związanych z transformacją i rozwojem. okres „13. planu pięcioletniego”. Dlatego „Plan” stawia kluczowe zadania branży odlewniczej w okresie „13 Planu Pięcioletniego”.

  • – Jednym z nich jest przyspieszenie likwidacji zacofanych mocy produkcyjnych w przemyśle odlewniczym. Dalsze pogłębianie wdrażania systemu dostępu dla przemysłu odlewniczego i wzmacnianie formułowania polityk ochrony środowiska i eliminowania zacofanych zdolności produkcyjnych poprzez wytyczne polityki przemysłowej krajowego zarządzania dostępem dla przemysłu odlewniczego, promowanie wdrażania polityk wspierających rozwój powiązane branże lokalne i aktywnie rozwiązywać problemy przemysłu odlewniczego poprzez stymulowanie rynku Sprzeczność nadwyżki zdolności produkcyjnych prowadzi do koncentracji zdolności produkcyjnej w celu uzyskania wyższej zdolności produkcyjnej.
  • – Drugim jest skupienie się na przezwyciężeniu „wąskiego gardła” w produkcji szeregu kluczowych odlewów w branży produkującej sprzęt wysokiej klasy. W szczególności przezwyciężył technologię odlewania rdzenia kluczowych odlewów wymaganych w dziedzinach energetyki i energetyki, transportu kolejowego, lotnictwa i innych dziedzinach, a także przezwyciężył produkcję podstawowych odlewów, takich jak wysokociśnieniowe i wielkoprzepływowe wysokiej klasy odlewy hydrauliczne do maszyn budowlanych.
  • – Trzeci to badania nad kluczowymi wspólnymi technologiami i priorytetowy rozwój głównych urządzeń technicznych. Aby poprawić poziom techniczny chińskiego przemysłu odlewniczego i poprawić jakość produktów odlewniczych, ważne jest opracowanie partii materiałów, produkcji, technologii, kontroli jakości i napraw, oszczędności energii i redukcji emisji, regeneracji i recyklingu zasobów, inżynierii symulacja i informatyzacja oraz inteligentna produkcja. Badania nad kluczową wspólną technologią odlewania. Jednocześnie dokonano przełomu w rozwoju i zastosowaniu szeregu ważnych urządzeń technicznych w dziedzinie zaawansowanych zautomatyzowanych urządzeń odlewniczych, regeneracji piasku odpadowego, wysokowydajnych i energooszczędnych urządzeń do topienia oraz odlewniczych urządzeń do drukowania 3D.
  • – Po czwarte jest wspieranie rozwoju przemysłu odlewniczego opartego na innowacjach. Promować budowę systemu innowacji technologicznych z przedsiębiorstwami jako głównym organem, zorientowanym na rynek i łączącym produkcję, edukację, badania i zastosowania, nadal wspierać rozwój przemysłowych instytucji badawczych i energicznie podnosić poziom konstrukcji nowych badań instytucje takie jak China Green Casting Research Institute. Kontynuuj kultywowanie grupy kluczowych wspólnych instytucji badawczych technologicznych, sojuszy branżowych i wspólnych platform roboczych w zakresie innowacji w branżach takich jak odlewanie technologii, materiałów odpornych na zużycie, odlewów precyzyjnych i innych branż w podbranżach lub obszarach tematycznych w celu promowania innowacyjnego rozwoju przemysłu odlewniczego. Stworzyć kompletną platformę wymiany informacji o osiągnięciach naukowych i technologicznych, przyspieszyć transformację i uprzemysłowienie osiągnięć naukowo-technicznych, promować dokowanie produkcji i popytu między przedsiębiorstwami odlewniczymi a przedsiębiorstwami typu mainframe oraz przełamać „wąskie gardło” produkcyjne kluczowych odlewów, które ograniczają kluczowe obszary rozwoju komputerów mainframe.
  • – Piątym jest promowanie dogłębnego wdrażania „integracji industrializacji i industrializacji” w przemyśle odlewniczym oraz wykorzystanie technologii informatycznych i inteligentnej technologii wytwarzania do promowania modernizacji tradycyjnego przemysłu odlewniczego.
  • – Po szóste, promuj tworzenie nowego niskoemisyjnego, cyrkularnego modelu rozwoju dla całej branży. Zwiększyć stosowanie zaawansowanych energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii, procesów i urządzeń w dziedzinie odlewnictwa, promować wdrażanie koncepcji zielonego odlewania w całym procesie produkcji odlewów przez przedsiębiorstwa odlewnicze oraz promować rozwój niskoemisyjny, odlewanie okrężne i intensywne surowe w przemyśle odlewniczym.

Ponadto w okresie „13 Planu Pięcioletniego” do kluczowych zadań branży odlewniczej należy: energiczna promocja jakości i budowanie marki branży odlewniczej; poprawa poziomu budowy istniejących klastrów (parków) przemysłu odlewniczego oraz budowa charakterystycznych klastrów (parków) przemysłu odlewniczego; Kierując się potrzebami transformacji i modernizacji przemysłu odlewniczego, przyspieszyć rozwój nowoczesnych branż usług produkcyjnych w przemyśle odlewniczym; przyspieszyć formułowanie standardów grup przemysłu odlewniczego, które spełniają potrzeby rynku, i zbudować nowy rodzaj standardowego systemu odlewniczego, który spełnia potrzeby rynku i innowacje; stworzenie i udoskonalenie systemu i mechanizmu szkolenia talentów w przemyśle odlewniczym, energiczny rozwój kształcenia zawodowego w przemyśle odlewniczym; ustanowić globalną perspektywę, wdrożyć międzynarodową strategię rozwoju „wychodzenia”, promować wymianę międzynarodową i współpracę w dziedzinie odlewnictwa; uchwycić wielką szansę na energiczny rozwój przemysłu kulturalnego w kraju, Energicznie promować budowę kultury przemysłu odlewniczego.

W kierunku celu rozwojowego, jakim jest założenie potężnego państwa

„Planowanie” przewiduje, że niski lub średni wzrost stanie się nową normą dla rozwoju przemysłu odlewniczego w okresie „13. planu pięcioletniego”. W nowej normie przemysł odlewniczy stanie przed nowymi możliwościami rozwoju. Struktura przemysłu odlewniczego przyspieszy dostosowanie, a układ przemysłowy będzie dalej optymalizowany. Integracja industrializacji i industrializacji oraz dążenie do innowacji stanie się nowym motorem rozwoju przemysłu odlewniczego. Znacznej poprawie ulegnie ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Stopniowo będą tworzone modele szkolenia talentów na wszystkich poziomach, które odpowiadają potrzebom rozwoju. Dlatego Wen Ping wprowadził cele rozwojowe „Planu” w ramach powyższych trendów rozwojowych.

Zwiększ koncentrację przemysłu odlewniczego i dokonaj transformacji od skali do wydajności. Od 2000 r. produkcja odlewnicza w Chinach zajmuje pierwsze miejsce na świecie. W 2014 r. produkcja odlewnicza w Chinach osiągnęła 46.2 mln ton, co stanowi 44.6% światowej produkcji odlewniczej.

W okresie „dwunastego planu pięcioletniego” tempo wzrostu produkcji odlewniczej w Chinach uległo spowolnieniu. W okresie „13. planu pięcioletniego”, aby dostosować się do rozwoju chińskiego przemysłu wytwórczego sprzętu i potrzeb rynku międzynarodowego, całkowita produkcja odlewnicza w Chinach wykaże średni lub niski trend wzrostu. Skala. Ponadto w okresie „Trzynastego Planu Pięcioletniego” poprzez konkurencję rynkową i realizację polityki zwiększania eliminacji zapóźnionych mocy produkcyjnych, liczba zakładów odlewniczych z roku na rok spadała, a koncentracja przemysłu odlewniczego będzie dalej wzrastać. Szacuje się, że do 2020 roku liczba zakładów odlewniczych zmniejszy się do niecałych 15,000 tys., a produkcja odlewni (ok. 4,500) stanowiących 30% ogólnej liczby firm przekroczy 80% całości. produkcja odlewów. Jednocześnie ulegnie dalszemu zwiększeniu przeciętna skala zakładów odlewniczych. W branżach przemysłowych samochodów, silników spalinowych, obrabiarek, urządzeń do wytwarzania energii, energii elektrycznej i transportu kolejowego powstanie szereg dużych i wyspecjalizowanych przedsiębiorstw odlewniczych o wysokim poziomie jakości, a także szereg niezależnych przedsiębiorstw odlewniczych zostanie utworzony. Wiodąca firma odlewnicza o innowacyjnych zdolnościach i międzynarodowej konkurencyjności.

Podbij technologię produkcji odlewów wysokiej klasy i kluczy. Obecnie, przy nadmiarze mocy produkcyjnych w większości dziedzin w chińskim przemyśle odlewniczym, niektóre wysokiej klasy kluczowe odlewy (takie jak części hydrauliczne o wysokim ciśnieniu i dużym przepływie, monokrystaliczne łopatki turbin gazowych itp.) nadal nie spełniają wymagań jakościowych krajowych komputerów typu mainframe i główne wyposażenie techniczne i stały się przemysłem produkującym wysokiej klasy sprzęt. „Wąskie gardło” rozwoju. Jednym z głównych zadań rozwoju chińskiego przemysłu odlewniczego w okresie „13. planu pięcioletniego” jest skupienie się na przełamaniu szeregu kluczowych odlewów, które mają wpływ na rozwój przemysłu produkującego wysokiej klasy sprzęt. Szacuje się, że do 2020 r. Chiny mogą w zasadzie zrealizować niezależną produkcję kluczowych odlewów wymaganych do głównych urządzeń domowych, takich jak wysokiej klasy odlewy hydrauliczne do maszyn budowlanych, odlewy energetyczne na dużą skalę i odlewy rdzeniowe w dziedzinie transportu kolejowego, lotnictwo itp.

Struktura materiału odlewniczego została dodatkowo zoptymalizowana. W celu zaspokojenia potrzeb rynku niższego szczebla, struktura materiałowa odlewów w Chinach została dodatkowo zoptymalizowana. Wśród nich sukcesywnie rosła produkcja odlewów z żeliwa sferoidalnego i stopów aluminium. Szacuje się, że do 2020 r. udział odlewów z żeliwa sferoidalnego (w tym z żeliwa wermikularnego) w odlewach żeliwnych w Chinach wzrośnie z 37% w 2014 r. do około 42%, a produkcja odlewów ze stopów lekkich, takich jak aluminium i magnez stanowią część całkowitej produkcji odlewniczej. Wzrośnie z 13% w 2014 roku do około 20%.

Oszczędność energii i redukcja emisji osiągnęły nowy poziom. Chociaż rozwój chińskiego przemysłu odlewniczego poczynił w ostatnich latach ogromne postępy, branża jako całość jest nadal w intensywnym trybie rozwoju, z oczywistymi cechami wysokich inwestycji, wysokiego zużycia, wysokiego zanieczyszczenia, niskiej wydajności i niskiej wydajności, zwłaszcza w oszczędność energii, redukcja emisji i zanieczyszczeń. Niewystarczająca uwaga i niewystarczające inwestycje w zarządzanie i inne aspekty poważnie ograniczyły zrównoważony rozwój przemysłu odlewniczego.

W okresie „13. planu pięcioletniego”, wraz z dalszą poprawą chińskich przepisów ustawowych, wykonawczych i norm dotyczących ochrony środowiska, zużycia energii, bezpiecznej produkcji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, będzie dalej promować przemysł odlewniczy w celu zwiększenia inwestycji w powiązane pola. Szacuje się, że do 2020 r. całkowite zużycie energii na tonę odlewów w Chinach zmniejszy się o 10% w porównaniu do 2015 r.; stopień wykorzystania odpadowych (zużytych) mas odlewniczych ulegnie dalszej poprawie, a roczna regeneracja odpadowych mas formierskich wyniesie ponad 3 mln ton, zwłaszcza zgodnie z „Warunkami dostępu” przedsiębiorstw „Przemysłu Odlewniczego” spełniają państwową ochronę środowiska normy emisji i dalej promować rozwój przemysłu odlewniczego w kierunku niskoemisyjnego, okrągłego i intensywnego ekologicznego odlewania.

Ponadto w „Planie” sformułowano również sześć strategii rozwoju: „Jakość i marka, Innowacje, Green Casting, Optymalizacja strukturalna, Lean Management i Szkolenie talentów”. Wymagany system standardów i systemu pracy dla grupy odlewniczej, rozsądne ustanowienie systemu zawodów umiejętności technicznych w odlewnictwie, otwierają ścieżkę rozwoju talentów w branży, wzmacniają zarządzanie branżą, pozwalają w pełni odgrywać rolę organizacji społecznych i innych zaleceń politycznych.

Link do tego artykułu: Rozwiąż problemy rozwojowe przemysłu odlewniczego


Rozwiąż problemy rozwojowe przemysłu odlewniczegoMetalowa blacha, Frezowanie miedzi, Stal węglowa,Online cięcie laserowe serwis, druk 3D, precyzja Obróbka CNC usługi dla przemysłu ciężkiego, budowlanego, rolniczego i hydraulicznego. Nadaje się do tworzyw sztucznych i rzadkich obróbka stopów. Może toczyć części o średnicy do 15.7 cala. Procesy obejmują obróbka szwajcarskaprzeciąganie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i gwintowanie. Zapewnia również polerowanie metali, malowanie, szlifowanie powierzchni i wał usługi prostowania. Zakres produkcji (m.in. odlew aluminiowy dzięki odlewanie ciśnieniowe cynku,) wynosi do 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do śrub, złączy, Łożyskopompa, biegobudowa skrzyniowa, suszarka bębnowa i podajnik obrotowy zawór Applications.PTJ opracuje strategię z Tobą, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.