obróbka cnc · 2021年7月1日

Różne części precyzyjnej obróbki CNC

1. Części o wysokich wymaganiach precyzji

Wymagania dotyczące precyzji precyzyjnych części do obróbki CNC odnoszą się głównie do wymagań dotyczących dokładności rozmiaru, kształtu, położenia i powierzchni, a precyzja powierzchni odnosi się głównie do chropowatości powierzchni.

Ponieważ tokarka CNC ma dobrą sztywność, wysoką precyzję w produkcji i ustawianiu narzędzi oraz może łatwo i dokładnie wykonywać ręczną kompensację i automatyczną kompensację, może przetwarzać części wału z wysoką dokładnością wymiarową. W niektórych przypadkach może osiągnąć efekt toczenia zamiast szlifowania. Ponadto, ponieważ ruch tokarki CNC jest realizowany przez interpolację o wysokiej precyzji i serwonapęd, może ona przetwarzać części o wysokich wymaganiach dotyczących dokładności kształtu, takich jak prostoliniowość, okrągłość i cylindryczność.

Ponieważ tokarka CNC może wykonać wiele treści przetwarzania w jednym mocowaniu, może skutecznie poprawić dokładność pozycji części, a jakość obróbki jest stabilna. Tokarka CNC ma funkcję cięcia ze stałą prędkością liniową, dzięki czemu może nie tylko obrabiać części cnc o małej i jednolitej chropowatości powierzchni, ale także nadaje się do toczenia części o różnych wymaganiach dotyczących chropowatości powierzchni. Ogólnie dokładność obróbki tokarek CNC może osiągnąć 0,001 mm, a chropowatość powierzchni Ra może osiągnąć 0,16 μm (precyzyjne tokarki CNC mogą osiągnąć 0,02 μm).

2. Części o małych wartościach chropowatości powierzchni

Precyzyjna tokarka sterowana numerycznie CNC ma funkcję cięcia o stałej prędkości liniowej, która może obrabiać części o małych i jednolitych wartościach chropowatości powierzchni. Problem polega na tym, że chropowatość powierzchni zależy od prędkości posuwu i prędkości skrawania, gdy materiał, naddatek na wykończenie i narzędzie zostały określone. Zmienia się prędkość skrawania, co powoduje niejednolitą chropowatość powierzchni po toczeniu. Korzystając z funkcji stałego cięcia linii tokarki CNC, można wybrać najlepszą prędkość linii do cięcia stożków, kul i powierzchni czołowych, dzięki czemu wartości chropowatości powierzchni po toczeniu są małe i spójne. .

3. Części o skomplikowanych kształtach konturów powierzchni

Ponieważ precyzyjna tokarka CNC do obróbki tytanu ma funkcje interpolacji liniowej i kołowej (niektóre tokarki CNC mają również pewne funkcje interpolacji krzywych niezwiązanych z łukiem), może toczyć złożone kształty złożone z dowolnych linii prostych i różnych krzywych płaskich. Części ciała, w tym listy krzywych, których nie można opisać równaniami, które są przetwarzane przez obliczenia dopasowania. Jak pokazano na rysunku 4-1, powierzchnia formująca zamkniętej wnęki części skorupowej nie może być obrabiana na zwykłej tokarce, ale może być łatwo obrabiana na tokarce CNC.