obróbka cnc · 2021年11月16日

Producenci metali muszą dokonać tych przygotowań, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia krawędzi blach

Aby określić ostrość metalowa blacha krawędzie, producenci metali muszą być przygotowani na etapie projektowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o produkty ostre, czy nieostre, istnieje bardzo niewiele nowoczesnych standardów określających przejrzystość. Producenci zwykle stosują kilka standardów lub standardów zastrzeżonych, ale trudno jest znaleźć zrównoważony, opłacalny sposób radzenia sobie z przejrzystością.

Jeśli nie chcesz jasności ze względów bezpieczeństwa, powinieneś postępować zgodnie z systemem oceny produktów bezpieczeństwa określonym w ISO 12100.2010:

1. Zagrożenia projektowe.

2. Jeśli nie jest to możliwe, należy im zapobiec.

3. Jeśli nie jest to możliwe, należy je ostrzec.

Zazwyczaj producent z łatwością zrezygnuje z pierwszych dwóch i wystawi ostrzeżenie. Mogą być umieszczone w instrukcji lub na etykiecie produktu i mogą przenosić ryzyko na konsumenta. Jeśli zostaniesz zraniony, jako producent, możesz obwiniać konsumentów o to, że nie zwracają uwagi na ostrzeżenia i nadużywają produktu. Chociaż może to być poprawne, jeśli wystąpi późniejszy pozew o odpowiedzialność za produkt, musi być w stanie udowodnić ławie przysięgłych.

Jeśli Twój proces projektowania przebiega głównie zgodnie z normą ISO 12100.2010 i próbujesz przestrzegać hierarchii, ale nie możesz znaleźć rozsądnego sposobu na wdrożenie dwóch pierwszych metod, możesz to najlepiej udowodnić. Upewnij się, że rozsądne, obiektywne i możliwe do zarejestrowania przeglądy bezpieczeństwa są zawarte w dokumentacji projektowej.

Producenci metali muszą się nauczyć, jak usuwać zadziory, aby zapewnić bezpieczeństwo krawędzi blach

Jeśli możesz polegać na konsumentach, którzy przeczytają instrukcje dotyczące produktów i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, powinna to być ostatnia obrona. Zwykle, w zależności od produktu, konsumenci zaczynają oczekiwać, że zwykłe produkty mają nieodłączne bezpieczeństwo.

Normy i metody badań

Istnieje kilka standardów publikacji, które definiują przejrzystość. Niektóre z nich są przeznaczone do stosowania w produktach, które powinny być ostre, a niektóre zostały napisane, aby zapobiec ich wyostrzaniu.

W tym drugim przypadku norma UL 1439 próbuje zająć się ostrymi krawędziami produktu. Został wydany na początku lat 1970. XX wieku. Od tego czasu inne organizacje wydały inne podobne standardy.

UL 1439 ma na celu zapewnienie znormalizowanej metody testowania przejrzystości i dodaje: „Krawędzie otworu obudowy, ramy, osłony, gałki, uchwyty itp. powinny być gładkie i zaokrąglone, aby uniknąć przecięć podczas cięcia. W normalnych warunkach Skontaktuj się z nami podczas użytkowania lub konserwacja użytkownika.” Wymaga dociskania i przesuwania krawędzi produktu na specjalnej warstwie taśmy z kontrolowaną siłą docisku 1.5 funta. Jeśli warstwy mogą być cięte przez krawędzie, są one uważane za ostre. Urządzenie Sharp Edge Tester zostało opracowane do mocowania taśmy i kontrolować siłę docisku, a jego wersja jest nadal sprzedawana.

Producenci noży i maszynek do golenia testują przejrzystość za pomocą innych testów, z których wiele jest subiektywnych. Często cytowanym standardem jest BS EN ISO 8442.5:2005, który jest podobny do normy NIJ-0115.00 Narodowej Akademii Sprawiedliwości. Standardy te można wykorzystać do testowania ostrości obiektów, które powinny być ostre. Dostępny sprzęt testowy wykorzystuje gumę silikonową i karty jako medium testowe i jednocześnie mierzy siłę styku i standardy penetracji.

Niektórzy producenci żyletek używają sprzętu optycznego (takiego jak interferometry laserowe) do pomiaru ostrości ich krawędzi. Oprócz tych kontrolowanych metod często stosuje się inne metody o niskiej technologii, w tym cięcie materiałów wykonanych przez człowieka i szukanie światła odbitego od krawędzi skrawającej. Oczywiście mają one wątpliwe zastosowanie w identyfikowaniu szkód dla konsumentów.

Innym pokrewnym standardem Narodowej Akademii Sprawiedliwości jest NIJ Standard-0101.05, który służy do testowania skuteczności kamizelek kuloodpornych na penetrację ostrych przedmiotów. Norma obejmuje jedynie skutki ran kłutych i wspomina o potrzebie materiałów „symulowanej pulpy” (takich jak glina), ale norma nie precyzuje, jak określić lub określić wymagane właściwości materiału.

Ponieważ proces cięcia polega na doprowadzeniu materiału do poziomu naprężenia niszczącego, przed użyciem ostrza testowego należy zastanowić się, jak kontrolować naprężenie w materiale. W porównaniu z materiałami bez maszynki do golenia, materiał, który jest napięty przed nałożeniem maszynki na jej powierzchnię, będzie bardziej podatny na uszkodzenia. W przypadku luźniejszych materiałów ostrze musi generować wszystkie naprężenia, dlatego musi być przykładane z większą siłą docisku.

Nawet przy tej samej sile ostra krawędź zastosowana na mniejszej powierzchni styku spowoduje większe naprężenie niż większa powierzchnia styku.

Niektóre testy są przeprowadzane tylko w celu określenia względnej przejrzystości, na przykład testowanie dwóch krawędzi, aby zobaczyć, która krawędź jest wyraźniejsza. Do tego typu testu można użyć tanich materiałów, takich jak polimery, arkusze gumy, glina, pianka, zamsz i filc.

Stres i proces cięcia

Gdy materiały (w tym skóra) wejdą w kontakt z przedmiotami, które przekraczają pewien naprężenie, ulegną uszkodzeniu.

Naprężenie jest miarą przyłożenia siły do ​​danego obszaru. Stres jest kluczem do klarowności, ponieważ jeśli siła jest rozłożona na wystarczająco dużym obszarze, nawet duża siła spowoduje niewielkie naprężenie i na odwrót. W zależności od powierzchni styku możesz wytrzymać tę samą siłę, ale różne naprężenia.

Różnicę między wytrzymałością a naciskiem widać w rakietach śnieżnych. Kiedy ktoś chodzi po śniegu, jego ciężar (siła) wywiera nacisk na śnieg. Im większe buty śnieżne, tym mniejsze ciśnienie i mniejsze prawdopodobieństwo śniegu.

Daje to taki sam efekt jak ostrzenie noża. Na rysunku 1 siła przyłożona do dwóch obiektów jest rozłożona na jednym obszarze, co zmniejsza naprężenie kontaktowe na powierzchni.

Gotowy produkt może mieć różne ostre krawędzie. Niewielkie zmiany krawędzi (na przykład fazowanie w kwadratowe narożniki) mogą zmniejszyć obszar styku, a tym samym zmniejszyć ostrość.

Metody cięcia mechanicznego (cięcie, piłowanie, rozdrabnianie, cięcie, cięcie ścierne) zwykle wykorzystują twarde i ostre przedmioty, aby wytworzyć pewną kombinację naprężeń osiowych i naprężeń ścinających, aby uzyskać działanie tnące.

Rysunek 2 pokazuje kilka teoretycznych ostrych krawędzi, które można zobaczyć na gotowym produkcie. W nich niewielkie zmiany krawędzi (na przykład fazowanie kwadratowych narożników) mogą zmniejszyć powierzchnię styku, zmniejszając w ten sposób przejrzystość. Ale istnieje również ryzyko nieintuicyjnej ostrości, np. krawędzi ciętych blach. Mogą stanowić większe niebezpieczeństwo niż cięcie ostrzy, ponieważ to niebezpieczeństwo jest ukryte.

Trudność w ustaleniu, czy krawędzie produktu są bezpieczne, nie jest usprawiedliwieniem dla wytwarzania niebezpiecznych produktów. Chociaż trudności nie należy lekceważyć, nie należy lekceważyć konsekwencji unikania problemów. Gdy producenci nie doceniają krawędzi niebezpieczeństwa, może dojść do poważnych obrażeń.

Test ŚOI

Ze względu na brak odpowiednich standardów testowania przejrzystości produktu w trudnych warunkach inżynierowie mogą rozważyć zastosowanie nowatorskich metod testowania bezpieczeństwa krawędzi produktu. Testy te można również wykorzystać do określenia skuteczności środków ochrony osobistej (PPE).

Ochrona rąk została opisana w przepisach OSHA Departamentu Pracy USA 1910.132 i 1910.138. To ostatnie wymaga od pracodawców wyboru i wymaga od pracowników stosowania „odpowiedniej” ochrony dłoni, gdy ich ręce są zranione, aby chronić je przed skaleczeniami i skaleczeniami, ukłuciami i otarciami. Ponadto 1910.132(b) stanowi, że nawet jeśli pracownicy przynoszą własny sprzęt ochrony osobistej, pracodawcy są odpowiedzialni za przydatność, konserwację i higienę swojego sprzętu.

Najpopularniejszym standardem testowania i oceny skuteczności rękawic roboczych w zapobieganiu zadrapaniom jest ANSI / ISEA 105-2016, który jest standardem dobrowolnym. Polega ona na testowaniu ostrego ostrza w poprzek materiału rękawicy z kontrolowaną siłą w celu stworzenia kryterium zaliczenia/niezaliczenia dla rękawic roboczych. Ostrze należy wymieniać między każdym testem, aby zapewnić stałą przejrzystość i wyniki. Jeśli rękawica nie jest przecięta, można ją ocenić na podstawie zastosowanej wagi.

Dostawcy rękawic ochronnych muszą testować i oceniać produkty zgodnie ze swoimi normami. Zawartość ta powinna być dokładnie sprawdzana, ponieważ test ASTM dla tego standardu dotyczy ostrych krawędzi, istnieje również norma ASTM dotycząca odporności na ścieranie.

Bezpieczny projekt

Produkty, które wyglądają na nieszkodliwe, mogą powodować drobne obrażenia. Zazwyczaj takich sytuacji można uniknąć dzięki prostej operacji gratowania. Oczywiście producent nie zamierza powodować tych obrażeń i oczywiście producent nie może przewidzieć skrajnego nadużywania swoich produktów.

Rozwiązanie jest częścią fazy projektowej i stanowi kompleksowy proces kontroli bezpieczeństwa obiektów. Chociaż nie możesz przewidzieć wszystkich przyszłych warunków, możesz opracować proces, który spróbuje to zrobić i zminimalizować odpowiedzialność konsumenta za zapobieganie szkodom.

W jednym przypadku producent ciężko pracował, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu, ale pozostawił ostrą krawędź odsłoniętą podczas procesu montażu. Producent zaleca, aby nie używać ostrych krawędzi, ale zamiast tego zaleca konsumentom stosowanie rękawic ochronnych. Problem w tym, że produktu nie da się zmontować w rękawicach ochronnych. Fakt ten został potwierdzony przez inżyniera w zeznaniu. Producent wie, że nie gratowanie ostrych krawędzi jest ryzykowne. To spowodowało, że prawa ręka montażysty przecięła ścięgna dłoni przez ostre krawędzie blachy. Poszarpane krawędzie strzaskały końce ścięgien i zapobiegały im. Aby ponownie się połączyć.

Producenci metali muszą dokonać tych przygotowań, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia krawędzi blach

Krawędzie ciętej blachy mają kilka właściwości, które czynią je wyraźnymi. Krawędzie mogą wyglądać na płaskie, ale wykrojnik pozostawi zadziory.

Wiele produktów wykorzystuje cięte blachy, ale tylko jeden standard, UL 1439, bezpośrednio rozwiązuje problem przejrzystości blachy. Istnieją inne standardy ostrości, które określają, kiedy produkty, które powinny być ostre, są wystarczająco ostre, lub oceniają produkty zaprojektowane w celu ochrony użytkowników przed ostrymi produktami.

Oczywiście trudno jest zaprojektować jeden standard chroniący konsumentów przed różnymi ostrymi produktami. Ale to nie wyciąga producenta z tarapatów. W przypadku braku odpowiednich norm, muszą rozwiązywać kwestie bezpieczeństwa produktów na zasadzie jednostkowych przypadków w oparciu o istniejącą i domniemaną wiedzę o produktach i branżach.

Producenci blach rozumieją niebezpieczeństwa związane z przycinaniem i szeroko promują specjalne środki ostrożności w branży. Jednak wiele branżowych środków zapobiegawczych ma charakter anegdotyczny. Na przykład „Test ostrości” zalecany przez organizację producenta wymaga uruchomienia „wykałaczki lub innego przedmiotu” na krawędzi bez określania siły docisku. To sprawia, że ​​ten test jest niepowtarzalny i subiektywny.

Według publikacji brytyjskiej agencji rządowej „Health and Safety Executive” (Health and Safety Executive) „Zapobiegaj urazom spowodowanym ręcznym obchodzeniem się z ostrymi krawędziami w przemyśle inżynieryjnym” (www.hse.gov.uk/pubns/eis16.pdf ), Najlepszym sposobem zapobiegania chorobom i urazom spowodowanym przez ostre krawędzie jest usuwanie lub zakrywanie ostrych krawędzi. Według gazety „ostatnim wyborem powinno być noszenie rękawiczek”. Strona internetowa organizacji przemysłu metalowego informuje również o zagrożeniach związanych z blachami i zawiera zalecenia dotyczące testów.

Jak pokazano na rysunku 3, przecięta krawędź metalowej płyty ma kilka właściwości, dzięki którym jest ostra. Krawędzie mogą wyglądać na płaskie, ale wykrojnik pozostawi zadziory. Chociaż mogą nie być tak ostre, stanowią poważne zagrożenie, zwłaszcza gdy forma jest zużyta lub nieprawidłowo ustawiona.

Produkt na zdjęciu wykonany jest z ciętej blachy o grubości 0.016 cala i został wprowadzony do publicznej wiadomości. Producent uważa, że ​​krawędź nie jest niebezpieczna, ponieważ jest chroniona podczas normalnego użytkowania. Krawędzie nie są jednak chronione podczas procesu montażu (czyli w przypadku kontuzji). W takim przypadku konsumenci na stałe tracą możliwość posługiwania się wieloma palcami.

W tym przypadku producent podjął pewne środki, aby zapobiec uszkodzeniu metalowej płytki, ale nie ma pewności, czy należy ją zastosować na określonej krawędzi. Chociaż blacha jest tak cienka, że ​​większość standardowych metod usuwania zadziorów nie nadaje się do użycia, producent mógł zabezpieczyć produkt w inny sposób — metodę stosowaną w przypadku innych części tego samego produktu. Producent ignoruje jednak ostrą krawędź, ponieważ „odsłania się dopiero podczas montażu”.

Proces projektowania produktu powinien obejmować przegląd bezpieczeństwa obejmujący wszystkie możliwe zastosowania produktu w celu identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka oraz standardów projektowych. Inżynierowie powinni kierować tym procesem, polegając na ciągłych informacjach zwrotnych od sprzedaży, klientów i produkcji. Jest to najlepszy sposób na określenie, jakie zmiany projektowe (w tym bezpieczeństwo produktu) należy wprowadzić.

Jaka jest cena?

Czasami jako producent stajesz w obliczu kompromisu między bezpieczeństwem a kosztami. Musisz zdefiniować zagrożenia, a następnie zdecydować, jak je rozwiązać.

Koszt bezpieczeństwa produktu wydaje się kolidować z zyskiem. Jednak koszt gratowania części może być niższy niż koszt rozstrzygnięcia roszczeń o odszkodowanie lub postępowania sądowego.

Link do tego artykułu: Producenci metali muszą dokonać tych przygotowań, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia krawędzi blach

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Producenci metali muszą dokonać tych przygotowań, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia krawędzi blachMetalowa blacha, beryl, stal węglowa, magnez, 3D drukowanie, precyzja Obróbka CNC usługi dla przemysłu ciężkiego, budowlanego, rolniczego i hydraulicznego. Nadaje się do tworzyw sztucznych i rzadkich obróbka stopów. Może toczyć części o średnicy do 15.7 cala. Procesy obejmują obróbka szwajcarskaprzeciąganie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i gwintowanie. Zapewnia również polerowanie metali, malowanie, szlifowanie powierzchni i wał usługi prostowania. Zakres produkcji wynosi do 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do śrub, złączy, Łożyskopompa, biegobudowa skrzyniowa, suszarka bębnowa i podajnik obrotowy zawór Applications.PTJ opracuje strategię z Tobą, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.