obróbka cnc · 2021年11月4日

Proces obróbki CNC tulei spiralnej

Proces obróbki CNC tulei spiralnej


Pandemia Obróbka CNC sprzętu i spirali antykorozyjnej tulejas znajduje zastosowanie w lokalizacji importowanych części urządzeń i zaproponowano nowy pomysł, całkowicie odmienny od tradycyjnej obróbki, który może zapewnić Obróbka CNC i projektowanie programów CNC złożonych części. 

Dwustronna śruba przyspieszająca wał tuleja jest ważną częścią pręta wytłaczarki granulatora w fabryce tworzyw sztucznych. Oryginalna część sprowadzana jest z zagranicy. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalizacji importowanego sprzętu, fabryka maszyn dokonała przeglądu i mapowania tej części. Specyficzny kształt spiralnej tulei jest reprezentowany przez dwie spiralne linie na cylindrycznej powierzchni, których skok zmienia się z równym przyspieszeniem wraz z odległością między spiralną linią a prawym końcem, a każda spiralna linia składa się z pięciu zmieniających się segmentów formalnie. Ten rodzaj spiralnie zakrzywionej powierzchni ma szczególnie złożony kształt i wysokie wymagania dotyczące dokładności wymiarowej. Tak złożona zakrzywiona powierzchnia jest trudna do wykonania zwykłymi metodami obróbki.

Proces obróbki CNC tulei spiralnej

Proces obróbki CNC tulei spiralnej -PTJ OBRÓBKA CNC Sklep

Obrabiarki CNC to nowoczesny sprzęt, który zawiera wiele zaawansowanych technologii i może realizować obróbkę CNC skomplikowanych zakrzywionych powierzchni. Poprzez wyprowadzenie jednowymiarowe komputerowe wyszukiwanie obliczeń matematycznych określa punkt przegięcia, dyskretyzuje złożoną ciągłą powierzchnię na kilka punktów kontrolnych położenia narzędzia i dalej dopasowuje ciągłą krzywą w celu uzyskania ciągłej kontroli. W oparciu o taki model matematyczny skompilowano program NC i frezowano kwalifikowaną oś spiralną z wykorzystaniem czteroosiowej funkcji sprzężenia obrabiarki centrum obróbczego.

Model matematyczny tulei spiralnej i związana z nią analiza numeryczna. Oryginalna tuleja spiralna sprowadzana jest z zagranicy. Proces projektowania jest nieznany. Jeśli położenie spirali i kształt zakrzywionej powierzchni zmienią się podczas produkcji, właściwości mechaniczne tworzywa zmienią się podczas wytłaczania. Dlatego ściśle przestrzegaj wielkości pomiarów i mapowania, aby spełnić oryginalne wymagania projektowe i użytkowe.

11. Model matematyczny Zgodnie z wynikami pomiarów i mapowania pomieszczenia projektowego fabryki maszyn, linia spiralna odpowiada kwadratowi X: odległość między środkiem linii spiralnej a prawą powierzchnią końcową części, mm; Jak pokazano, w punkcie przegięcia a do b szerokość spirali zmienia się z 22 mm na 34 mm; w punkcie przegięcia c do d szerokość spirali zmienia się z 34 mm na 45 mm. Naszym celem jest usunięcie metalu pomiędzy dwiema spiralami i utrzymanie spirali Zakładając, że szerokość spirali wynosi zero, a średnica narzędzia wynosi zero, odpowiednia wartość A: Pokazana jest jedna ze spiral: 1, 5 to ścieżka środka narzędzia; jest krawędzią spirali, w której znajduje się łuk R30; jest środkiem spirali ; 4 to krawędź spirali, w której znajduje się łuk R16.

12 Określenie wielkości kompensacji narzędzia uwzględnia szerokość spirali i promień narzędzia. Dowolny punkt na ścieżce narzędzia to: center=/+Ax, co oznacza, że ​​istnieje zależność jeden do jednego między punktem na ścieżce narzędzia a punktem na środku spirali. Dopóki punkt na środku spirali jest początkiem odwzorowania, a wartość kompensacji jest dodawana do jego wartości współrzędnych X, Y, Z, można uzyskać współrzędne odpowiedniego punktu na ścieżce narzędzia. Używając A jako zmiennej do obliczenia trajektorii środkowej frezu, są: R: promień frezu kulowego; H: szerokość zęba; M: margines; nachylenie punktu I, I=(A), wartość I jest równa jednemu z punktów na krzywej Pochodna rzędu; R, promień przedmiotu obrabianego.

13 W przypadku analizy numerycznej początkiem odwzorowania punktu a jest a. Zgodnie z modelem matematycznym, który ustaliliśmy, a i a mają następujące, odpowiadające sobie zależności. Po a utwórz styczne A i B. Nachylenie stycznej wynosi 1 = I jest krzywą w tym punkcie. Pierwsza pochodna środka frezu znajduje się w punkcie a2, a2a, AB.

Marża, M=0; K: nachylenie tego punktu.

Użyj programu QuickBASIC, aby określić interwał wyszukiwania, wybrać odpowiednią wielkość kroku i wielokrotnie przeprowadzić wyszukiwanie jednowymiarowe. Można uzyskać punkt odpowiadający 1.4 obliczeniom dopasowania zakrzywionej powierzchni. Ponieważ nie ma frezu R30, powierzchnia łuku R30 musi być frezowana z mniejszym promieniem. Nóż jest wysunięty, a nóż kulowy jest w dowolnej pozycji. M=R―R(R―r)cos9AZ, =―Rsin0+1.5―Promień łuku przedmiotu, R=Kompensacja kierunku Z; M―nadwyżka.

2 Numeryczny program sterujący i efekt przetwarzania 

Zgodnie z powyższą analizą i obliczeniami program przetwarzania sterowania numerycznego jest kompilowany metodą parametryczną. Program składa się z 3 części:

  • (1) Program obróbki zakrzywionej powierzchni, na której znajduje się łuk R30;
  • (2) Program obróbki zakrzywionej powierzchni, na której znajduje się łuk R16;
  • (3) Program obróbki do frezowania środkowej części dwóch spiral. Dla wygody odpowiedniego personelu wymieniono tylko procedury obróbki dla zakrzywionej powierzchni, na której znajduje się łuk R 16: W praktyce stosujemy powyższe trzy zestawy procedur NC, a wartość 84cl70S560e9Ar jest również używana do wymiany sprzętu ze spiralną tuleją i antykorozyjną jednostką do krakingu katalitycznego. Celem analizy przyczyn korozji płaszcza wymiennika ciepła zapewnia normalną pracę urządzeń produkcyjnych i zapewnia doświadczenie w obsłudze wypadków urządzeń w podobnych warunkach pracy.

W przemyśle petrochemicznym ciepło odpadowe każdego destylatu olejowego w wieży rektyfikacyjnej jest często wykorzystywane do ogrzewania różnych surowców przemysłowych, które muszą zostać podgrzane, aby osiągnąć cel oszczędności energii i zmniejszenia zużycia. Wymiennik ciepła H204 jednostki krakingu katalitycznego w zakładzie petrochemicznym Qingdao wykorzystuje zawiesinę olejową na dnie wieży frakcjonującej do ogrzewania zmiękczonej wody w celu uzyskania pary. Odkąd wymiennik ciepła został oddany do użytku w 1992 roku, wyciek płaszcza wystąpił dwukrotnie od 1996 do 1997 roku. Odstęp pomiędzy dwoma zastosowaniami, krótszy niż pół roku, znacznie wpłynął na normalną pracę produkcji i zwiększył koszty produkcji. Aby fundamentalnie rozwiązać ten problem, konieczne jest zbadanie przyczyn jego korozji, aby przepisać odpowiedni lek, aby rozwiązać ten problem.

Badanie na miejscu wycieku płaszcza wymiennika ciepła odbywa się w pobliżu kołnierza rury i spawu płaszcza. Po polerowaniu na miejscu zaobserwowano niewielki wżer korozyjny, który ma kształt paska wzdłuż spawu o powierzchni około 2 cm2. Są jeszcze 4 Pęknięcie jest prostopadłe do spoiny obwodowej, o szerokości około 0.2 cm i długości około 40 ~ 60 cm. Trzy z nich wbijają się w spoinę i przebijają skorupę.

W tym samym czasie 30 listopada 1996 roku wyjęliśmy z płaszcza wymiennika dwa kawałki osadu, który był twardy i kruchy. Jeden kawałek jest w zasadzie białawy z czarnym materiałem na powierzchni, o grubości około 15 mm. Drugi kawałek jest podzielony na dwie warstwy, dolna warstwa jest czerwonawo-brązowa, o grubości około 20 mm, a górna warstwa jest szaro-biała i porowata, o grubości około 10 mm, a na powierzchni znajdują się czarne obiekty. Po eksperymentach oba osady emitują gaz w kwasie. Oba osady są rozpuszczalne w wodzie. Po rozpuszczeniu dno jest miękkim mulistym osadem, a górną warstwą czarnego oleju. Analiza dyfrakcji rentgenowskiej dwóch osadów wykazała, że ​​większość osadów to chlorki, hydroalkalia i ferryty. Dane analityczne przedstawiono w tabeli 1. College of Engineering, a obecnie zarządzanie sprzętem zajmuje się mobilnym biurem zakładu petrochemicznego w Qingdao. Tel: To pokazuje, że projekt programu jest bardzo udany. Jednocześnie projekt programu to >ublishingHouse.Allrightsreserved. Trudny problem, który jest trudny do osiągnięcia zwykłymi metodami obróbki. Powierzchnia spirali obrabiana metodami obróbki CNC ma wysoką precyzję, dobrą konsystencję i jedyną powierzchnię. Może być odpowiednio piłowana i wypolerowana przez montera.

Wnioski 3

Tak skomplikowana spiralna tuleja jest oryginalną częścią importowanego sprzętu i jest rzadkością w rzeczywistej obróbce. Importowanie jednego wątku wymaga dużej ilości walut i należy je wcześniej rezerwować. Obrabiarki do centrów obróbczych MITSUBISHI były w tym czasie nowo importowanym przez naszą fabrykę sprzętem z zagranicy, a lokalizacja tulei spiralnych była dość trudna. Obróbka CNC 4 tulei spiralnych została zakończona przy użyciu tego programu, a stan użytkowania jest dobry. Metoda tworzenia modelu matematycznego, rzeczywista metoda obliczania kontaktu narzędzia z przedmiotem obrabianym, metoda dookólnej korekty narzędzia względem przedmiotu obrabianego oraz metoda dopasowania powierzchni mogą stanowić punkt odniesienia na przyszłość projektowanie programu o skomplikowanych kształtach.

Link do tego artykułu: Proces obróbki CNC tulei spiralnej

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Proces obróbki CNC tulei spiralnejPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. 3, 4 i 5-osiowe usługi szybkiej precyzyjnej obróbki CNC, w tym frezowanie, toczenie zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, wiercenie,odlewanie,metalowa blacha dzięki cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email chroniony] ) bezpośrednio do nowego projektu.