obróbka cnc · 2021年12月23日

Powłoka z tlenku glinu może chronić elektrodę dodatnią akumulatora litowo-jonowego;

Według doniesień zagranicznych mediów, badaczka podoktorancka Rice University, Anulekha Haridas, wykorzystała skonstruowaną baterię litowo-jonową do przetestowania wpływu powłoki z tlenku glinu na elektrodę dodatnią. Powłoka nano może chronić elektrodę dodatnią przed degradacją.

Naukowcy z Brown School of Engineering na Rice University nałożyli cienką warstwę tlenku glinu na zwykłą elektrodę dodatnią i odkryli, że poprawiłoby to wydajność akumulatorów pojazdów elektrycznych i zapewniło silniejszą izolację. Pojemność magazynowania energii w sieci.

Powłoka z tlenku glinu może chronić elektrodę dodatnią akumulatora litowo-jonowego;

Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne opisało w raporcie z badań nieznany wcześniej mechanizm. W ramach tego mechanizmu lit zostaje uwięziony w akumulatorze, co ogranicza liczbę ładowań i rozładowań na pełnej mocy, ale to nie powoduje, że ludzie tracą nadzieję. Sibani Lisa Biswal, inżynier z Rice Chemical and Biomolecular Laboratory, znalazła optymalny punkt w baterii, aby zapewnić płynny cykl dla powiązanych zastosowań, nie maksymalizując pojemności baterii.

Biswal powiedział, że tradycyjne akumulatory litowo-jonowe wykorzystują anody na bazie grafitu o pojemności poniżej 400 mAh/g. W przeciwieństwie do tego, potencjalna pojemność krzemowej elektrody ujemnej może być 10 razy większa od niej. Jednak krzemowa elektroda ujemna ma również wady: gdy krzem łączy się z litem w celu utworzenia stopu, krzem rozszerza się, wywierając nacisk na elektrodę ujemną. Zespół wykorzystał porowaty krzem do zbudowania baterii i ograniczył jej pojemność do 1000 mAh/g. Wyniki pokazały, że testowany cykl baterii jest stabilny i może utrzymać dobrą pojemność. Biswal powiedział: „Maksymalizacja pojemności spowoduje duży nacisk na materiał. Ta strategia może uzyskać pojemność bez generowania takiego samego ciśnienia. 1000 mAh/g to duży skok”.

Zespołem kieruje badaczka z tytułem doktora Anulekha Haridas. Przetestowali koncepcję dopasowania porowatych anod krzemowych o dużej pojemności (zamiast grafitu) do wysokonapięciowych anod niklowo-manganowo-kobaltowych (NMC). Po setkach cykli pełna bateria litowo-jonowa wykazuje stabilną cykliczność i pojemność 1000 mAh/g. W wyniku osadzania warstwy atomowej niektóre elektrody dodatnie są pokryte warstwą tlenku glinu o grubości 3 nm, podczas gdy inne nie. Naukowcy odkryli, że w obecności kwasu fluorowodorowego powłoka z tlenku glinu może zapobiegać rozkładowi elektrody dodatniej. Powstawanie kwasu fluorowodorowego jest spowodowane wnikaniem wody (nawet niewielkiej ilości wody) do ciekłego elektrolitu. Testy pokazują, że tlenek glinu może również przyspieszyć ładowanie baterii i zmniejszyć liczbę ładowań i rozładowań.

Haridas powiedział, że lit jest szybko transportowany w tlenku glinu i może być wychwytywany w dużych ilościach. Naukowcy odkryli, że anody krzemowe mogą zatrzymywać lit w dużych ilościach, przez co nie nadają się do stosowania w urządzeniach zasilających. Ale to pierwszy raport, że sam tlenek glinu może wchłonąć lit, dopóki nie zostanie nasycony. Z tego punktu widzenia warstwa może pełnić rolę katalizatora promującego migrację jonów w elektrodzie dodatniej. Haridas powiedział: „Ten mechanizm wychwytywania litu może skutecznie chronić elektrodę dodatnią i utrzymywać stabilną pojemność i gęstość energii dla całej baterii”.

Link do tego artykułu: Powłoka z tlenku glinu może chronić elektrodę dodatnią akumulatora litowo-jonowego;

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com


Powłoka z tlenku glinu może chronić elektrodę dodatnią akumulatora litowo-jonowego;PTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi. Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100.
Warsztat obróbki skrawaniem specjalizująca się w usługach prefabrykacji dla branży budowlanej i transportowej. Możliwości obejmują cięcie plazmowe i tlenowo-paliwowe, Obróbka na miarę, MIG i Niestandardowe aluminiowe urządzenie do precyzyjnego frezowania CNC do spawaniaformowanie rolkowe, montaż, Tokarka do obróbki stali nierdzewnej maszyna cnc wał, strzyżenie i Szwajcarskie usługi obróbki CNC. Obsługiwane materiały obejmują węgiel i Pasywacja Części pokrywy do obróbki stali nierdzewnej.
Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z Tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami ( [email protected] ).