obróbka cnc · 2021年5月10日

Podsumowanie głównych punktów projektowania konstrukcji mechanicznej

1. Projekt konstrukcyjny poprawiający wytrzymałość i sztywność

1. Unikaj zbyt dużej odległości między punktem siły a punktem podparcia

2. Unikaj konstrukcji wspornikowej lub zmniejsz długość wspornika

3. Nie ignoruj ​​korzystnych skutków, jakie może wywołać obciążenie robocze

4. Unikaj wykorzystywania tarcia do przenoszenia siły na części narażone na wibracje

5. Unikaj niezrównoważonych sił w organizacji

6. Unikaj rozważania tylko jednego sposobu przenoszenia mocy

7. Nie należy ignorować wpływu odkształcenia części na rozkład sił podczas pracy

8. Unikać dużych naprężeń https://itsoug.com/rozciągających na częściach żeliwnych;

9. Unikaj naprężeń zginających na cienkich prętach

10. Unikać nadmiernej sztywności części poddawanych obciążeniom udarowym

11. Unikaj nadmiernie chropowatych powierzchni lub zadrapań na częściach podlegających zmiennemu naprężeniu

12. Powierzchnia części poddawanych zmiennemu naprężeniu powinna unikać szczątkowego naprężenia rozciągającego

13. Części podlegające zmiennemu obciążeniu powinny unikać koncentracji naprężeń lub je zmniejszać

14. Unikaj zbyt bliskich lokalnych struktur, które mają wpływ na wytrzymałość

15. Unikać odkształcenia wstępnego w tym samym kierunku, co odkształcenie spowodowane obciążeniem roboczym

16. Średnica krążka i bębna liny stalowej nie powinna być zbyt mała

17. Unikaj zbyt wielu zagięć liny stalowej, zwracaj szczególną uwagę, aby uniknąć wielokrotnych zgięć

18. Podczas podnoszenia należy zachować margines na połączeniu liny stalowej z bębnem

19. W miarę możliwości należy unikać części pośrednich, które nie mogą przenosić siły

20. Staraj się unikać dodatkowej siły spowodowanej niewspółosiowością osi podczas montażu

21. Zminimalizuj siłę działającą na fundament

2. Projekt konstrukcyjny poprawiający odporność na zużycie

1. Unikaj tego samego https://cncturning.biz/materiału co para ślizgowa

2. Unikać zbyt grubej białej metalowej warstwy odpornej na ścieranie

3. Unikaj zwiększania wymagań dla całej części, aby poprawić odporność powierzchni na zużycie

4. Unikać miejscowego zużycia dużych części i prowadzić do złomowania części

5. Używając białego metalu jako okładziny łożyska, należy zwrócić uwagę na dobór materiału łożyska i konstrukcję konstrukcji nośnej

6. Zapas smaru jest wystarczający, pokrywający powierzchnię roboczą

7. Zbiornik oleju smarowego nie powinien być zbyt mały

8. Nie pozwól, aby filtr odfiltrował dodatki ze smaru

9. Rozmiar, położenie i kształt rowka olejowego łożyska ślizgowego powinny być rozsądne

10. Ilość smaru dodanego do łożyska tocznego nie powinna być zbyt duża

11. Dodać pewną ilość marginesu zużycia do powierzchni podlegającej zużyciu części

12. Zwróć uwagę na regulację po zużyciu części

13. Prędkość i różnica ciśnień między punktami na tej samej powierzchni styku powinny być małe

14. Zastosuj urządzenie odporne na kurz, aby zapobiec zużyciu ściernemu

15. Unikaj tworzenia się stopniowego zużycia

16. Uszczelnienia olejowe stykowe nie mogą być stosowane w łożyskach ślizgowych

17. Części, które są łatwe do noszenia, powinny być chronione

18. Strukturę, która automatycznie kompensuje zużycie, można zastosować do części łatwych do noszenia

3. Projekt konstrukcyjny poprawiający dokładność

1. Staraj się nie przyjmować schematów strukturalnych, które nie są zgodne z zasadą Abbego

2. Unikać nakładania się błędu spowodowanego wielkością zużycia

3. Unikać nakładania się błędów obróbki i zużycia

4. Punkt przyłożenia siły napędowej szyny prowadzącej powinien oddziaływać na środek nacisku siły tarcia dwóch szyn prowadzących, tak aby moment obrotowy generowany przez siłę tarcia dwóch szyn prowadzących był ze sobą zrównoważony.

5. W przypadku szyn prowadzących, https://www.ptjmachining.com/które wymagają dużej precyzji, nie zaleca się stosowania niewielkiej liczby kulek do podparcia

6. W przekładni redukcyjnej, która wymaga dokładności ruchu, przełożenie ostatniego stopnia powinno przyjmować wartość maksymalną

7. Liczba nakrętek do pomiaru nie powinna być zbyt mała

8. Ruch osiowy łożyska spiralnego musi być ściśle ograniczony

9. Unikaj nieuzasadnionego dopasowywania dokładności łożysk

10. Unikaj nieracjonalnej konfiguracji bicia promieniowego łożyska

11. Unikaj śrub mocujących wpływających na dokładność prowadnicy tocznej

12. Gdy szczelina między popychaczem a ścieżką prowadzącą jest zbyt duża, zamiast mechanizmu stycznego należy zastosować mechanizm sinusoidalny

13. Dokładność mechanizmu sinusoidalnego jest większa niż dokładności mechanizmu stycznego

Po czwarte, rozważ konstrukcję ergonomii

1. Rozsądnie wybierz postawę operacyjną

2. Stosunek wysokości stołu warsztatowego wyposażenia do rozmiarów ciała ludzkiego powinien przyjmować rozsądną wartość

3. Rozsądnie zorganizuj linki dostosowawcze, aby zwiększyć przydatność sprzętu

4. Mechaniczne urządzenie manipulacyjne, sterujące i wyświetlające powinno być umieszczone w najbardziej rozsądnej pozycji przed operatorem

5. Urządzenie wyświetlające przyjmuje rozsądną formę

6. Napis na desce rozdzielczej powinien być wyraźny i łatwy do odczytania

7. Rozmiar i kształt gałki powinny być rozsądne

8. Klawisze powinny być łatwe w obsłudze

9. Siła potrzebna do obsługi rękojeści i zakres ruchu ręki nie powinny być zbyt duże

10. Kształt rączki jest łatwy w obsłudze i wywieraniu siły

11. Rozsądnie zaprojektuj rozmiar i kształt krzesła

12. Rozsądnie zaprojektuj materiał i elastyczność krzesła

13. Unikaj nadmiernego hałasu w środowisku pracy

14. Oświetlenie miejsca operacji nie powinno być zbyt niskie

5. Projekt konstrukcyjny uwzględniający ciepło, korozję, hałas i inne kwestie

1. Unikaj stosowania niewydajnych struktur mechanicznych

2. Wielkość zbiornika oleju smarowego powinna być dostatecznie duża

3. Płyn powrotny z układu bocznikowego musi być schłodzony

4. Unikaj wystawiania zbiorników wysokociśnieniowych, rurociągów itp. Na gorące słońce

5. Części narażone na działanie wysokiej temperatury nie powinny być wykonane z gumy, tworzywa polietylenowego itp.

6. Nie zaleca się umieszczania zbiornika paliwa wewnątrz części skrzyni maszyn precyzyjnych, aby uniknąć deformacji termicznej

7. W przypadku dłuższych części mechanicznych należy wziąć pod uwagę, że mogą one swobodnie odkształcać się, gdy zmieniają rozmiar w wyniku zmian temperatury.

8. Temperatura pracy stwardniałych https://www.wondercopper.com/materiałów nie powinna być zbyt wysoka

9. Unikać kondensacji wilgoci spowodowanej opróżnianiem zaworu pod wysokim ciśnieniem

10. Puszki o dużej rozszerzalności cieplnej mogą być podtrzymywane w środku

11. Kołnierz połączony śrubami służy jako połączenie rurociągu.Gdy jedna strona jest wystawiona na działanie promieni słonecznych, temperatura i wydłużenie obu stron są różne, co powoduje zginanie

12. Konstrukcja stykająca się z mediami korozyjnymi powinna unikać szczelin

13. Ciecz w pojemniku powinna mieć możliwość czystego odpływu

14. Zwrócić uwagę, aby uniknąć mechanochemicznego zużycia (zużycia frettingowego) na powierzchni styku wału i piasty

15. Unikać korozyjnej konstrukcji śrubowej

16. Po podłączeniu rur stalowych i miedzianych łatwo może dojść do korozji elektrochemicznej, a odcinek rury można regularnie wymieniać

17. Unikaj stosowania struktur, które łatwo ulegają korozji

18. Należy zwrócić uwagę, aby uniknąć uderzenia i korozji ciernej rur wymiennika ciepła

19. Zredukuj lub unikaj uderzeń i kolizji ruchomych części, aby zredukować hałas

20. Szybkoobrotowe wirniki muszą być wyważone

21. Jakość uderzanych części nie powinna być zbyt mała

22. Aby absorbować wibracje, części powinny mieć mocne tłumienie

Sześć, projekt konstrukcji odlewniczej

1. Powierzchnia podziału stara się być prosta

2. Unikać recesji na powierzchni odlewu

3. Występy powierzchni powinny być maksymalnie skoncentrowane

4. Nie powinno być małych wypukłości na zewnętrznej powierzchni dużych odlewów

5. Popraw konstrukcję, która utrudnia przeciąganie

6. Unikaj dużych i cienkich powierzchni poziomych

7. Unikaj używania kształtów, które powodują większe naprężenia wewnętrzne

8. Zapobiegaj niekorzystnemu wpływowi odchylenia kształtu na wygląd

9. Zastosuj strukturę, która jest łatwa do usunięcia rdzenia

10. Powierzchnia podziału powinna być jak najmniejsza

11. Dąż do jednakowej grubości ścianki odlewu

12. Użyj żeber wzmacniających, aby ujednolicić grubość ściany

13. Rozważ sekwencję krzepnięcia, aby zaprojektować grubość ścianki odlewu

14. Grubość ściany wewnętrznej powinna być mniejsza niż grubość ściany zewnętrznej

15. Grubość ścianek odlewów powinna się stopniowo zmieniać

16. Kiedy dwie ściany się przecinają, kąt nie powinien być zbyt mały

17. Wewnętrzna wnęka odlewu powinna być wygodna do wykonania rdzenia

18. Brak lub mniejsze wykorzystanie podstawowego wsparcia

19. Staraj się nie używać rdzeni

20. Krawędź otworu odlewu powinna mieć występ

21. Struktura odlewu powinna sprzyjać usuwaniu piasku rdzeniowego

22. Konstrukcja rdzenia powinna przyczynić się do poprawy jakości odlewów

23. Otwór odlewu jest tak dokładny, jak to tylko możliwe

24. Rozsądne rozmieszczenie żeber wzmacniających

25. Gwarantujemy wolny skurcz odlewów, aby uniknąć wad

26. Zwróć uwagę na siłę działającą na żebra

27. Ustawienie żebra powinno uwzględniać stabilność strukturalną

28. Usuń zbędne zaokrąglone rogi

29. Zamień duże w małe, złożone w proste

30. Zwróć uwagę na rozsądną transmisję i wsparcie odlewów

Siedem, kucie i tłoczenie konstrukcji konstrukcji

1. Swobodne kucie części powinno unikać zbieżności i klina

2. Staraj się uprościć formę przecinającą

3. Unikaj używania żeber

4. Darmowe odkuwki nie powinny być projektowane ze złożonymi występami

5. W wolnych, kutych częściach w kształcie wideł nie powinno być żadnych występów

6. Rozmiar powierzchni rozdzielającej odkuwek matrycowych powinien być maksymalnym rozmiarem części, a powierzchnia rozdzielająca powinna być płaska

7. Kształt odkuwek matrycowych powinien być symetryczny

8. Odkuwki matrycowe powinny mieć odpowiedni promień zaokrąglenia

9. Odkuwki matrycowe powinny nadawać się do rozformowania

10. Kształt odkuwek matrycowych powinien być jak najprostszy

11. Kształt części tłoczonych powinien być jak najbardziej symetryczny

12. Częściowa szerokość części nie powinna być zbyt wąska

13. Głębokość i kształt piasty i otworu powinny mieć określone wymagania

14. Projekt części tłoczonych powinien uwzględniać oszczędność materiału

15. Kształt części tłoczonychhttps://tsmachining.com/ powinien unikać dużych płaszczyzn

16. Części zginane powinny unikać zmarszczek na zgięciach

17. Zwróć uwagę na nachylenie projektowe

18. Zapobiegaj deformacji otworu

19. Uprość rozszerzony widok

20. Zwróć uwagę, że wspornik nie powinien być zbyt cienki

21. Cienkie części gięte z blachy muszą mieć nacięcia na zagięciach

22. Żebra dociskowe mogą poprawić sztywność, ale mają kierunkowość

23. Staraj się mieć prosty kształt narysowanej części

24. Wypukła krawędź rysowanej części powinna być jednolita

25. Zastosowanie technologii wycięć może uprościć konstrukcję

26. Części tłoczone powinny być zwymiarowane z uwzględnieniem zużycia matrycy

27. Proces tłoczenia należy wziąć pod uwagę przy oznaczaniu wielkości części tłoczonych

Osiem, struktura pustych części spawanych

1. Rozsądny wygląd projektu

2. Zmniejsz ilość odpadów

3. Do wycinania użyj zagnieżdżania

4. Spoiny nie powinny być układane w punkcie zwrotnym przekroju

5. Spawane elementy nie mogą ignorować swoich własnych cech i po prostu imitować odlewy

6. Kształt przekroju poprzecznego powinien pomóc zmniejszyć odkształcenia i koncentrację naprężeń

7. Prawidłowo wybierz położenie spoiny

8. Nie pozwól, aby strefa dotknięta spawaniem znajdowała się zbyt blisko

9. Zwróć uwagę na siłę zgrzewu

10. Rozmieszczenie żeber zbrojenia spoiny powinno być rozsądne

11. Zmniejszyć naprężenia na spoinie

12. Zmniejszyć odkształcenia termiczne

13. Rozsądne wykorzystanie profili, upraszczające proces spawania

14. Szew spawalniczy powinien omijać obrabianą powierzchnię

15. Rozważ dyfuzję gazów

16. Zamiast części obrobionych można zastosować elementy tłoczone

17. Użyj części giętych z blachy, aby zredukować spoiny

9. Projekt konstrukcyjny części obrabianych

1. Zwróć uwagę na zmniejszenie rozmiaru półfabrykatu

2. Obrobiona powierzchnia i nieprzetworzona powierzchnia nie powinny być równe

3. Zmniejszyć długość obrabianej powierzchni

4. Powierzchnie o różnej dokładności obróbki powinny być rozdzielone

5. Zamień części o skomplikowanych kształtach w zespoły w celu łatwego przetwarzania

6. Unikaj niepotrzebnych wymagań dotyczących precyzji

7. Narzędzie łatwo wchodzi i wychodzi z obrabianej powierzchni

8. Unikaj przetwarzania zamkniętych przestrzeni

9. Unikaj sytuacji, w której narzędzie nie może zbliżyć się do przedmiotu obrabianego

10. Nie jest możliwe przyjęcie kształtu konstrukcji części, który nie jest odpowiedni dla kształtu narzędzia

11. Rozważ wpływ błędów rzutowania

12. Unikaj łączonego przetwarzania wielu części

13. Złożoną powierzchnię obróbki należy zaprojektować na powierzchni zewnętrznej zamiast powierzchni wewnętrznej

14. Unikaj fazowania części o skomplikowanych kształtach

15. Należy unikać nieokrągłych części złączki czopowej

16. Unikaj niepotrzebnego dodatkowego przetwarzania

17. Unikaj konstrukcji części, których nie można zacisnąć

18. Unikaj konstrukcji części bez pomiaru powierzchni podstawy

19. Unikać wstrząsów i wibracji podczas obróbki

20. Unikaj wiercenia otworów na zboczach

21. Nie wykonuj częściowego niewywierconego otworu na dnie otworu przelotowego

22. Zmniejsz liczbę narzędzi używanych do obróbki tej samej części

23. Unikaj wielu poprawek podczas przetwarzania

24. Zwróć uwagę na możliwość jednoczesnej obróbki wielu części

Dziesięć, obróbka cieplna i projektowanie konstrukcji części do obróbki powierzchni

1. Unikaj dużych różnic w grubości ścian części

2. Rozmiar części wymagających dużej twardości (ogólna obróbka hartująca) nie może być zbyt duży

3. Należy unikać ostrych narożników i nagłych zmian wielkości

4. Unikaj stosowania struktur asymetrycznych

5. Unikaj hartowania otwartych części

6. Unikaj zbyt skomplikowanej konstrukcji hartowanych części

7. Unikaj części o zbyt małej sztywności, powodującej odkształcenie w wyniku hartowania

8. Zastosować częściowe hartowanie, aby zmniejszyć odkształcenia

9. Unikaj otworów zbyt blisko krawędzi części

10. Pomiędzy dwoma kołami zębatymi bloku przekładni hartowanej o wysokiej częstotliwości powinna być pewna odległość

11. Powierzchnia galwanizowanych elementów stalowych nie powinna być zbyt szorstka

12. Należy wziąć pod uwagę grubość warstwy galwanicznej dla współpracujących części powłoki galwanicznej podczas obróbki skrawaniem

13. Zwróć uwagę, że odbicie części galwanizowanych nie jest odpowiednie w pewnych warunkach pracy

11. Projekt konstrukcji mechanicznej z uwzględnieniem montażu i konserwacji

1. Unikaj konieczności wyjmowania innych części podczas demontażu jednej części

2. Unikaj jednoczesnego obciążania dwóch współpracujących powierzchni

3. Konieczne jest pozostawienie niezbędnej przestrzeni roboczej do demontażu i montażu części

4. Unikaj nieprawidłowego działania z powodu złej instalacji

5. Zastosuj specjalną strukturę, aby uniknąć nieprawidłowej instalacji

6. Użyj symetrycznej struktury, aby uprościć proces montażu

7. Podczas montażu tulei elastycznej musi znajdować się część prowadząca

8. Pasujące części, które są trudne do zobaczenia, muszą mieć część prowadzącą

9. W celu ułatwienia instalacji za pomocą manipulatora zastosowano klamrę lub wewnętrzną konstrukcję blokującą

10. Łeb elementu mocującego powinien mieć gładką prostą krawędź ułatwiającą wyrywanie

11. Część montażowa części powinna mieć niezbędne sfazowanie

12. Części dostarczane przez automatyczny mechanizm podający powinny unikać splątania i zachodzenia na siebie

13. Uprościć sposób ruchu montażu

14. Części maszyny powinny być rozsądnie podzielone

15. Zminimalizuj obciążenie pracą związaną z montażem na miejscu

16. Spróbuj użyć standardowych części

17. Po uszkodzeniu części powinny być łatwe do usunięcia i recyklingu materiałów

12. Projektowanie konstrukcji połączenia gwintowego

1. Jeśli wysokość przeciwnakrętki jest inna, nie należy jej montować odwrotnie

2. Metoda zapobiegania obluzowywaniu musi być niezawodna

3. W przypadku konstrukcji śruby narażonej na moment zginający, siłę gwintu należy zminimalizować

4. Unikaj naprężeń zginających na śrubie

5. Pozycjonowanie z częściami gwintowanymi

6. Wkręt należy umieścić w miejscu o największej sztywności łączonej części

7. Unikaj nadmiernego odkształcania połączonych części podczas dokręcania nakrętki (lub śruby)

8. Nie umieszczać śrub kołnierzowych bezpośrednio pod

9. Rozstaw śrub osłony bocznej powinien uwzględniać skuteczność uszczelnienia

10. Nie przesuwaj otworu na śrubę, aby zapobiec wyciekowi

11. Otwór gwintowany nie powinien przechodzić przez dwie części zgrzewane

12. W przypadku głębokich otworów na śruby należy zaprojektować odpowiednie piasty na częściach

13. Nie wyciągać łba śruby mocującej szybko obracającego się korpusu

14. Otwory na śruby nie powinny przecinać się

15. Unikać przechodzenia śruby przez komorę z różnicą temperatur

16. Nie zaleca się umieszczania śrub kotwiących w pobliżu końca betonu fundamentowego

17. Pręt gwoździa śruby ścinanej powinien mieć większą długość styku

18. Zwróć uwagę, że podczas https://sandcasting.org/dokręcania nakrętki jest wystarczająco dużo miejsca na klucz

19. Należy odpowiednio dobrać średnicę śruby, rozstaw i grubość połączenia konstrukcji kołnierza

20. Zapewnij miejsce na montaż i demontaż śrub

21. Wkręt dociskowy może być dodawany tylko w kierunku, który nie przenosi obciążenia

22. Uszczelki aluminiowe nie nadają się do stosowania w urządzeniach elektrycznych

23. W przypadku wkrętów z powłoką na powierzchni wielkość obróbki przed powlekaniem powinna pozostawiać margines na powłokę

24. Krawędź otworu na śrubę powinna być sfazowana

25. Gdy gwint na górze śruby jest zagrożony obiciem, powinien być cylindryczny koniec, aby chronić gwint

26. W przypadku mocowania za pomocą wielu wkrętów z łbem wpuszczanym, każdy łeb nie może być zamknięty

13. Projekt sworznia pozycjonującego i konstrukcji sworznia łączącego

1. Odległość między dwoma kołkami pozycjonującymi powinna być jak największa

2. W przypadku części o konstrukcji symetrycznej kołki pozycjonujące nie powinny być rozmieszczone symetrycznie

3. Dwa kołki pozycjonujące nie powinny znajdować się na dwóch częściach

4. Otwory na kołki pasujących części powinny być przetwarzane w tym samym czasie

5. Otwory na kołki hartowanych części również powinny być dopasowane

6. Kołek pozycjonujący powinien być prostopadły do ​​powierzchni złącza

7. Należy upewnić się, że sworzeń daje się łatwo wyciągnąć

8. Nie instalować kołków pozycjonujących na powierzchni pasowanej na wcisk

9. Należy podjąć odpowiednie kroki przy montażu sworzni, które nie są łatwe do zaobserwowania

10. Zainstalowanie kołków pozycjonujących nie powinno utrudniać demontażu części

11. Unikaj niezrównoważonej siły podczas używania szpilek do przenoszenia siły

Podsumowanie głównych punktów projektowania konstrukcji mechanicznej
1. Projekt konstrukcyjny poprawiający wytrzymałość i sztywność

1. Unikaj zbyt dużej odległości między punktem siły a punktem podparcia

2. Unikaj konstrukcji wspornikowej lub zmniejsz długość wspornika

3. Nie ignoruj ​​korzystnych skutków, jakie może wywołać obciążenie robocze

4. Unikaj wykorzystywania tarcia do przenoszenia siły na części narażone na wibracje

5. Unikaj niezrównoważonych sił w organizacji

6. Unikaj rozważania tylko jednego sposobu przenoszenia mocy

7. Nie należy ignorować wpływu odkształcenia części na rozkład sił podczas pracy

8. Unikać dużych naprężeń rozciągających na częściach żeliwnych;

9. Unikaj naprężeń zginających na cienkich prętach

10. Unikać nadmiernej sztywności części poddawanych obciążeniom udarowym

11. Unikaj nadmiernie chropowatych powierzchni lub zadrapań na częściach podlegających zmiennemu naprężeniu

12. Powierzchnia części poddawanych zmiennemu naprężeniu powinna unikać szczątkowego naprężenia rozciągającego

13. Części podlegające zmiennemu obciążeniu powinny unikać koncentracji naprężeń lub je zmniejszać

14. Unikaj zbyt bliskich lokalnych struktur, które mają wpływ na wytrzymałość

15. Unikać odkształcenia wstępnego w tym samym kierunku, co odkształcenie spowodowane obciążeniem roboczym

16. Średnica krążka i bębna liny stalowej nie powinna być zbyt mała

17. Unikaj zbyt wielu zagięć liny stalowej, zwracaj szczególną uwagę, aby uniknąć wielokrotnych zgięć

18. Podczas podnoszenia należy zachować margines na połączeniu liny stalowej z bębnem

19. W miarę możliwości należy unikać części pośrednich, które nie mogą przenosić siły

20. Staraj się unikać dodatkowej siły spowodowanej niewspółosiowością osi podczas montażu

21. Zminimalizuj siłę działającą na fundament

2. Projekt konstrukcyjny poprawiający odporność na zużycie

1. Unikaj tego samego materiału co para ślizgowa

2. Unikać zbyt grubej białej metalowej warstwy odpornej na ścieranie

3. Unikaj zwiększania wymagań dla całej części, aby poprawić odporność powierzchni na zużycie

4. Unikać miejscowego zużycia dużych części i prowadzić do złomowania części

5. Używając białego metalu jako okładziny łożyska, należy zwrócić uwagę na dobór materiału łożyska i konstrukcję konstrukcji nośnej

6. Zapas smaru jest wystarczający, pokrywający powierzchnię roboczą

7. Zbiornik oleju smarowego nie powinien być zbyt mały

8. Nie pozwól, aby filtr odfiltrował dodatki ze smaru

9. Rozmiar, położenie i kształt rowka olejowego łożyska ślizgowego powinny być rozsądne

10. Ilość smaru dodanego do łożyska tocznego nie powinna być zbyt duża

11. Dodać pewną ilość marginesu zużycia do powierzchni podlegającej zużyciu części

12. Zwróć uwagę na regulację po zużyciu części

13. Prędkość i różnica ciśnień między punktami na tej samej powierzchni styku powinny być małe

14. Zastosuj urządzenie odporne na kurz, aby zapobiec zużyciu ściernemu

15. Unikaj tworzenia się stopniowego zużycia

16. Uszczelnienia olejowe stykowe nie mogą być stosowane w łożyskach ślizgowych

17. Części, które są łatwe do noszenia, powinny być chronione

18. Strukturę, która automatycznie kompensuje zużycie, można zastosować do części łatwych do noszenia

3. Projekt konstrukcyjny poprawiający dokładność

1. Staraj się nie przyjmować schematów strukturalnych, które nie są zgodne z zasadą Abbego

2. Unikać nakładania się błędu spowodowanego wielkością zużycia

3. Unikać nakładania się błędówhttps://lasercutting-service.com obróbki i zużycia

4. Punkt przyłożenia siły napędowej szyny prowadzącej powinien oddziaływać na środek nacisku siły tarcia dwóch szyn prowadzących, tak aby moment obrotowy generowany przez siłę tarcia dwóch szyn prowadzących był ze sobą zrównoważony.

5. W przypadku szyn prowadzących, które wymagają dużej precyzji, nie zaleca się stosowania niewielkiej liczby kulek do podparcia

6. W przekładni redukcyjnej, która wymaga dokładności ruchu, przełożenie ostatniego stopnia powinno przyjmować wartość maksymalną

7. Liczba nakrętek do pomiaru nie powinna być zbyt mała

8. Ruch osiowy łożyska spiralnego musi być ściśle ograniczony

9. Unikaj nieuzasadnionego dopasowywania dokładności łożysk

10. Unikaj nieracjonalnej konfiguracji bicia promieniowego łożyska

11. Unikaj śrub mocujących wpływających na dokładność prowadnicy tocznej

12. Gdy szczelina między popychaczem a ścieżką prowadzącą jest zbyt duża, zamiast mechanizmu stycznego należy zastosować mechanizm sinusoidalny

13. Dokładność mechanizmu sinusoidalnego jest większa niż dokładności mechanizmu stycznego

Po czwarte, rozważ konstrukcję ergonomii

1. Rozsądnie wybierz postawę operacyjną

2. Stosunek wysokości stołu warsztatowego wyposażenia do rozmiarów ciała ludzkiego powinien przyjmować rozsądną wartość

3. Rozsądnie zorganizuj linki dostosowawcze, aby zwiększyć przydatność sprzętu

4. Mechaniczne urządzenie manipulacyjne, sterujące i wyświetlające powinno być umieszczone w najbardziej rozsądnej pozycji przed operatorem

5. Urządzenie wyświetlające przyjmuje rozsądną formę

6. Napis na desce rozdzielczej powinien być wyraźny i łatwy do odczytania

7. Rozmiar i kształt gałki powinny być rozsądne

8. Klawisze powinny być łatwe w obsłudze

9. Siła potrzebna do obsługi rękojeści i zakres ruchu ręki nie powinny być zbyt duże

10. Kształt rączki jest łatwy w obsłudze i wywieraniu siły

11. Rozsądnie zaprojektuj rozmiar i kształt krzesła

12. Rozsądnie zaprojektuj materiał i elastyczność krzesła

13. Unikaj nadmiernego hałasu w środowisku pracy

14. Oświetlenie miejsca operacji nie powinno być zbyt niskie

5. Projekt konstrukcyjny uwzględniający ciepło, korozję, hałas i inne kwestie

1. Unikaj stosowania niewydajnych struktur mechanicznych

2. Wielkość zbiornika oleju smarowego powinna być dostatecznie duża

3. Płyn powrotny z układu bocznikowego musi być schłodzony

4. Unikaj wystawiania zbiorników wysokociśnieniowych, rurociągów itp. Na gorące słońce

5. Części narażone na działanie wysokiej temperatury nie powinny być wykonane z gumy, tworzywa polietylenowego itp.

6. Nie zaleca się umieszczania zbiornika paliwa wewnątrz części skrzyni maszyn precyzyjnych, aby uniknąć deformacji termicznej

7. W przypadku dłuższych części mechanicznych należy wziąć pod uwagę, że mogą one swobodnie odkształcać się, gdy zmieniają rozmiar w wyniku zmian temperatury.

8. Temperatura pracy stwardniałych materiałów nie powinna być zbyt wysoka

9. Unikać kondensacji wilgoci spowodowanej opróżnianiem zaworu pod wysokim ciśnieniem

10. Puszki o dużej rozszerzalności cieplnej mogą być podtrzymywane w środku

11. Kołnierz połączony śrubami służy jako połączenie rurociągu.Gdy jedna strona jest wystawiona na działanie promieni słonecznych, temperatura i wydłużenie obu stron są różne, co powoduje zginanie

12. Konstrukcja stykająca się z mediami korozyjnymi powinna unikać szczelin

13. Ciecz w pojemniku powinna mieć możliwość czystego odpływu

14. Zwrócić uwagę, aby uniknąć mechanochemicznego zużycia (zużycia frettingowego) na powierzchni styku wału i piasty

15. Unikać korozyjnej konstrukcji śrubowej

16. Po podłączeniu rur stalowych i miedzianych łatwo może dojść do korozji elektrochemicznej, a odcinek rury można regularnie wymieniać

17. Unikaj stosowania struktur, które łatwo ulegają korozji

18. Należy zwrócić uwagę, aby uniknąć uderzenia i korozji ciernej rur wymiennika ciepła

19. Zredukuj lub unikaj uderzeń i kolizji ruchomych części, aby zredukować hałas

20. Szybkoobrotowe wirniki muszą być wyważone

21. Jakość uderzanych części nie powinna być zbyt mała

22. Aby absorbować wibracje, części powinny mieć mocne tłumienie

Sześć, projekt konstrukcji odlewniczej

1. Powierzchnia podziału stara się być prosta

2. Unikać recesji na powierzchni odlewu

3. Występy powierzchni powinny być maksymalnie skoncentrowane

4. Nie powinno być małych wypukłości na zewnętrznej powierzchni dużych odlewów

5. Popraw konstrukcję, która utrudnia przeciąganie

6. Unikaj dużych i cienkich powierzchni poziomych

7. Unikaj używania kształtów, które powodują większe naprężenia wewnętrzne

8. Zapobiegaj niekorzystnemu https://cncmachining.jpwpływowi odchylenia kształtu na wygląd

9. Zastosuj strukturę, która jest łatwa do usunięcia rdzenia

10. Powierzchnia podziału powinna być jak najmniejsza

11. Dąż do jednakowej grubości ścianki odlewu

12. Użyj żeber wzmacniających, aby ujednolicić grubość ściany

13. Rozważ sekwencję krzepnięcia, aby zaprojektować grubość ścianki odlewu

14. Grubość ściany wewnętrznej powinna być mniejsza niż grubość ściany zewnętrznej

15. Grubość ścianek odlewów powinna się stopniowo zmieniać

16. Kiedy dwie ściany się przecinają, kąt nie powinien być zbyt mały

17. Wewnętrzna wnęka odlewu powinna być wygodna do wykonania rdzenia

18. Brak lub mniejsze wykorzystanie podstawowego wsparcia

19. Staraj się nie używać rdzeni

20. Krawędź otworu odlewu powinna mieć występ

21. Struktura odlewu powinna sprzyjać usuwaniu piasku rdzeniowego

22. Konstrukcja rdzenia powinna przyczynić się do poprawy jakości odlewów

23. Otwór odlewu jest tak dokładny, jak to tylko możliwe

24. Rozsądne rozmieszczenie żeber wzmacniających

25. Gwarantujemy wolny skurcz odlewów, aby uniknąć wad

26. Zwróć uwagę na siłę działającą na żebra

27. Ustawienie żebra powinno uwzględniać stabilność strukturalną

28. Usuń zbędne zaokrąglone rogi

29. Zamień duże w małe, złożone w proste

30. Zwróć uwagę na rozsądną transmisję i wsparcie odlewów

Siedem, kucie i tłoczenie konstrukcji konstrukcji

1. Swobodne kucie części powinno unikać zbieżności i klina

2. Staraj się uprościć formę przecinającą

3. Unikaj używania żeber

4. Darmowe odkuwki nie powinny być projektowane ze złożonymi występami

5. W wolnych, kutych częściach w kształcie wideł nie powinno być żadnych występów

6. Rozmiar powierzchni rozdzielającej odkuwek matrycowych powinien być maksymalnym rozmiarem części, a powierzchnia rozdzielająca powinna być płaska

7. Kształt odkuwek matrycowych powinien być symetryczny

8. Odkuwki matrycowe powinny mieć odpowiedni promień zaokrąglenia

9. Odkuwki matrycowe powinny nadawać się do rozformowania

10. Kształt odkuwek matrycowych powinien być jak najprostszy

11. Kształt części tłoczonych powinien być jak najbardziej symetryczny

12. Częściowa szerokość części nie powinna być zbyt wąska

13. Głębokość i kształt piasty i otworu powinny mieć określone wymagania

14. Projekt części tłoczonych powinien uwzględniać oszczędność materiału

15. Kształt części tłoczonych powinien unikać dużych płaszczyzn

16. Części zginane powinny unikać zmarszczek na zgięciach

17. Zwróć uwagę na nachylenie projektowe

18. Zapobiegaj deformacji otworu

19. Uprość rozszerzony widok

20. Zwróć uwagę, że wspornik nie powinien być zbyt cienki

21. Cienkie części gięte z blachy muszą mieć nacięcia na zagięciach

22. Żebra dociskowe mogą poprawić sztywność, ale mają kierunkowość

23. Staraj się mieć prosty kształt narysowanej części

24. Wypukła krawędź rysowanej części powinna być jednolita

25. Zastosowanie technologii wycięć może uprościć konstrukcję

26. Części tłoczone powinny być zwymiarowane z uwzględnieniem zużycia matrycy

27. Proces tłoczenia należy wziąć pod uwagę przy oznaczaniu wielkości części tłoczonych

Osiem, struktura pustych części spawanych

1. Rozsądny wygląd projektu

2. Zmniejsz ilość odpadów

3. Do wycinania użyj zagnieżdżania

4. Spoiny nie powinny być układane w punkcie zwrotnym przekroju

5. Spawane elementy nie mogą ignorować swoich własnych cech i po prostu imitować odlewy

6. Kształt przekroju poprzecznego powinien pomóc zmniejszyć odkształcenia i koncentrację naprężeń

7. Prawidłowo wybierz położenie spoiny

8. Nie pozwól, aby strefa dotknięta spawaniem znajdowała się zbyt blisko

9. Zwróć uwagę na siłę zgrzewu

10. Rozmieszczenie żeber zbrojenia spoiny powinno być rozsądne

11. Zmniejszyć naprężenia na spoinie

12. Zmniejszyć odkształcenia termiczne

13. Rozsądne wykorzystanie profili, upraszczające proces spawania

14. Szew spawalniczy powinien omijać obrabianą powierzchnię

15. Rozważ dyfuzję gazów

16. Zamiast części obrobionych można zastosować elementy tłoczone

17. Użyj części giętych z blachy, aby zredukować spoiny

9. Projekt konstrukcyjny części obrabianych

1. Zwróć uwagę na zmniejszenie rozmiaru półfabrykatu

2. Obrobiona powierzchnia i nieprzetworzona powierzchnia nie powinny być równe

3. Zmniejszyć długość obrabianej powierzchni

4. Powierzchnie o różnej dokładności obróbki powinny być rozdzielone

5. Zamień części o skomplikowanych kształtach w zespoły w celu łatwego przetwarzania

6. Unikaj niepotrzebnych wymagań dotyczących precyzji

7. Narzędzie łatwo wchodzi i wychodzi z obrabianej powierzchni

8. Unikaj przetwarzania zamkniętych przestrzeni

9. Unikaj sytuacji, w której narzędzie nie może zbliżyć się do przedmiotu obrabianego

10. Nie jest możliwe przyjęcie kształtu konstrukcji części, który nie jest odpowiedni dla kształtu narzędzia

11. Rozważ wpływ błędów rzutowania

12. Unikaj łączonego przetwarzania wielu części

13. Złożoną powierzchnię obróbki należy zaprojektować na powierzchni zewnętrznej zamiast powierzchni wewnętrznej

14. Unikaj fazowania części o skomplikowanych kształtach

15. Należy unikać nieokrągłych części złączki czopowej

16. Unikaj niepotrzebnego dodatkowego przetwarzania

17. Unikaj konstrukcji części, których nie można zacisnąć

18. Unikaj konstrukcji części bez pomiaru powierzchni podstawy

19. Unikać wstrząsów i wibracji podczas obróbki

20. Unikaj wiercenia otworów na zboczach

21. Nie wykonuj częściowego niewywierconego otworu na dnie otworu przelotowego

22. Zmniejsz liczbę narzędzi używanych do obróbki tej samej części

23. Unikaj wielu poprawek podczas przetwarzania

24. Zwróć uwagę na możliwość jednoczesnej obróbki wielu części

Dziesięć, obróbka cieplna i projektowanie konstrukcji części do obróbki powierzchni

1. Unikaj dużych różnic w grubości ścian części

2. Rozmiar części wymagających dużej twardości (ogólna obróbka hartująca) nie może być zbyt duży

3. Należy unikać ostrych narożników i nagłych zmian wielkości

4. Unikaj stosowania struktur asymetrycznych

5. Unikaj hartowania otwartych części

6. Unikaj zbyt skomplikowanej konstrukcji hartowanych części

7. Unikaj części o zbyt małej sztywności, powodującej odkształcenie w wyniku hartowania

8. Zastosować częściowe hartowanie, aby zmniejszyć odkształcenia

9. Unikaj otworów zbyt blisko krawędzi części

10. Pomiędzy dwoma kołami zębatymi bloku przekładni hartowanej o wysokiej częstotliwości powinna być pewna odległość

11. Powierzchnia galwanizowanych elementów stalowych nie powinna być zbyt szorstka

12. Należy wziąć pod uwagę grubość warstwy galwanicznej dla współpracujących części powłoki galwanicznej podczas obróbki skrawaniem

13. Zwróć uwagę, że odbicie części galwanizowanych nie jest odpowiednie w pewnych warunkach pracy

11. Projekt konstrukcji mechanicznej z uwzględnieniem montażu i konserwacji

1. Unikaj konieczności wyjmowania innych części podczas demontażu jednej części

2. Unikaj jednoczesnegohttps://ptjcnc.com obciążania dwóch współpracujących powierzchni

3. Konieczne jest pozostawienie niezbędnej przestrzeni roboczej do demontażu i montażu części

4. Unikaj nieprawidłowego działania z powodu złej instalacji

5. Zastosuj specjalną strukturę, aby uniknąć nieprawidłowej instalacji

6. Użyj symetrycznej struktury, aby uprościć proces montażu

7. Podczas montażu tulei elastycznej musi znajdować się część prowadząca

8. Pasujące części, które są trudne do zobaczenia, muszą mieć część prowadzącą

9. W celu ułatwienia instalacji za pomocą manipulatora zastosowano klamrę lub wewnętrzną konstrukcję blokującą

10. Łeb elementu mocującego powinien mieć gładką prostą krawędź ułatwiającą wyrywanie

11. Część montażowa części powinna mieć niezbędne sfazowanie

12. Części dostarczane przez automatyczny mechanizm podający powinny unikać splątania i zachodzenia na siebie

13. Uprościć sposób ruchu montażu

14. Części maszyny powinny być rozsądnie podzielone

15. Zminimalizuj obciążenie pracą związaną z montażem na miejscu

16. Spróbuj użyć standardowych części

17. Po uszkodzeniu części powinny być łatwe do usunięcia i recyklingu materiałów

12. Projektowanie konstrukcji połączenia gwintowego

1. Jeśli wysokość przeciwnakrętki jest inna, nie należy jej montować odwrotnie

2. Metoda zapobiegania obluzowywaniu musi być niezawodna

3. W przypadku konstrukcji śruby narażonej na moment zginający, siłę gwintu należy zminimalizować

4. Unikaj naprężeń zginających na śrubie

5. Pozycjonowanie z częściami gwintowanymi

6. Wkręt należy umieścić w miejscu o największej sztywności łączonej części

7. Unikaj nadmiernego odkształcania połączonych części podczas dokręcania nakrętki (lub śruby)

8. Nie umieszczać śrub kołnierzowych bezpośrednio pod

9. Rozstaw śrub osłony bocznej powinien uwzględniać skuteczność uszczelnienia

10. Nie przesuwaj otworu na śrubę, aby zapobiec wyciekowi

11. Otwór gwintowany nie powinien przechodzić przez dwie części zgrzewane

12. W przypadku głębokich otworów na śruby należy zaprojektować odpowiednie piasty na częściach

13. Nie wyciągać łba śruby mocującej szybko obracającego się korpusu

14. Otwory na śruby nie powinny przecinać się

15. Unikać przechodzenia śruby przez komorę z różnicą temperatur

16. Nie zaleca się umieszczania śrub kotwiących w pobliżu końca betonu fundamentowego

17. Pręt gwoździa śruby ścinanej powinien mieć większą długość styku

18. Zwróć uwagę, że podczas dokręcania nakrętki jest wystarczająco dużo miejsca na klucz

19. Należy odpowiednio dobrać średnicę śruby, rozstaw i grubość połączenia konstrukcji kołnierza

20. Zapewnij miejsce na montaż i demontaż śrub

21. Wkręt dociskowy może być dodawany tylko w kierunku, który nie przenosi obciążenia

22. Uszczelki aluminiowe nie nadają się do stosowania w urządzeniach elektrycznych

23. W przypadku wkrętów z powłoką na powierzchni wielkość obróbki przed powlekaniem powinna pozostawiać margines na powłokę

24. Krawędź otworu na śrubę powinna być sfazowana

25. Gdy gwint na górze śruby jest zagrożony obiciem, powinien być cylindryczny koniec, aby chronić gwint

26. W przypadku mocowania za pomocą wielu wkrętów z łbem wpuszczanym, każdy łeb nie może być zamknięty

13. Projekt sworznia pozycjonującego i konstrukcji sworznia łączącego

1. Odległość między dwoma kołkami pozycjonującymi powinna być jak największa

2. W przypadku części o konstrukcji symetrycznej kołki pozycjonujące nie powinny być rozmieszczone symetrycznie

3. Dwa kołki pozycjonujące nie powinny znajdować się na dwóch częściach

4. Otwory na kołki pasujących części powinny być przetwarzane w tym samym czasie

5. Otwory na kołki hartowanych części również powinny być dopasowane

6. Kołek pozycjonujący powinien być prostopadły do ​​powierzchni złącza

7. Należy upewnić się, że sworzeń daje się łatwo wyciągnąć

8. Nie instalować kołków pozycjonujących na powierzchni pasowanej na wcisk

9. Należy podjąć odpowiednie kroki przy montażu sworzni, które nie są łatwe do zaobserwowania

10. Zainstalowanie kołków pozycjonujących nie powinno utrudniać demontażu części

11. Unikaj niezrównoważonej siły podczas używania szpilek do przenoszenia siły

14. Projekt konstrukcyjny części łączonych

1. Po połączeniu obu cylindrów należy w środku dodać obudowę lub dodatkową kolumnę łączącą

2. Poprawić strukturę spoiny i zmniejszyć naprężenia na powierzchni klejenia

3. Zastosuj środki wzmacniające dla większej części siły odrywania

4. Struktura spajająca ma inne właściwości niż części odlewane i spawane

5. Kiedy klej jest używany do naprawy, nie można go po prostu skleić, a obszar klejenia powinien zostać zwiększony

6. Oprócz klejenia do naprawy ciężkich części należy dodać klucze faliste

7. Oprócz klejenia należy podjąć inne środki w celu naprawy pękniętych części

15. Projektowanie struktur wpustowych i splajnowych

1. Promień zaokrąglenia dna powinien być wystarczająco duży

2. Po obu stronach płaskiego klucza powinno być mocniej

3. Kiedy dwa płaskie wpusty są używane do części na jednym wale, wymagana jest większa dokładność obróbki

4. Kiedy używane są dwa skośne klucze, muszą być od siebie oddalone od siebie o 90 stopni do 120 stopni

5. W przypadku stosowania dwóch półokrągłych wpustów powinny one znajdować się na tej samej szynie w kierunku osiowym

6. W przypadku używania płaskiego wpustu do mocowania dwóch części na wale, rowek powinien znajdować się na tej samej szynie

7. Nie otwieraj wpustu w słabej części części

8. Długość rowka wpustowego nie powinna być otwierana do schodkowej części wału

9. Skośny klucz hakowy nie nadaje się do dużych prędkości

10. Długi wał z wpustem po jednej stronie jest łatwy do zginania

11. Dokręcenie klucza płaskiego śruby nastawczej powoduje mimośrodowość części na wale

12. Użyj płaskiego wpustu, aby wałek stożkowy był możliwie równoległy do ​​osi

13. Gdy kilka części jest naciągniętych na wałek, nie należy ich łączyć oddzielnie wpustami

14. Szczególną uwagę należy zwrócić na wytrzymałość końcową wału wielowypustowego

15. Zwracać uwagę na rozkład sztywności koła, nie przenosić momentu obrotowego tylko przez część wielowypustu

16. Projektowanie struktury pasowanej z wciskiem

1. Pasujące części muszą być łatwe w montażu

2. Części pasowane na wcisk powinny mieć wyraźną strukturę pozycjonowania

3. Unikaj jednoczesnego naciskania na dwie współpracujące powierzchnie

4. W przypadku złączek wciskanych należy rozważyć wygodny demontaż

5. Unikaj instalowania wielu złączek wciskanych o tym samym rozmiarze pasowania

6. Zwróć uwagę na wpływ temperatury roboczej na pasowanie z wciskiem

7. Zwróć uwagę na wpływ siły odśrodkowej na pasowanie ciasne

8. Konieczne jest uwzględnienie zmian innych wymiarów po zmontowaniu dwóch części z pasowaniem ciasnym

9. Pasowania stożkowego nie można ustawić za pomocą odsadzenia wału

10. Stożek powierzchni stożkowej nie powinien być zbyt mały

11. Mały trzonek osadzony w odlewie żeliwnym jest łatwy do odkręcenia

12. Tuleja ze stali nierdzewnej https://numerical-control.com/poluzuje pasowanie ciasne pod wpływem temperatury

13. W przypadku wału i piasty pasowanych na wcisk powierzchnia współpracująca musi mieć określoną długość

14. Gdy pasowanie ciasne i klucz są używane kompleksowo, najpierw należy zainstalować gniazdo wpustowe

15. Nie wykonywać dwóch otworów o tej samej średnicy, co pasowanie ciasne

16. Unikać asymetrycznych nacięć na tulei pasowania z wciskiem

17. Projekt elastycznej struktury transmisyjnej

1. Napęd pasowy powinien zwrócić uwagę na zwiększenie kąta opasania koła

2. Koła pasowe z dwoma wałkami w położeniu górnym i dolnym powinny zwisać pasek, zwiększając kąt opasania.

3. Średnica małego koła pasowego nie powinna być zbyt mała

4. Prędkość napędu pasowego nie powinna być zbyt niska ani zbyt wysoka

5. Odległość między środkami kół pasowych nie powinna być zbyt mała

6. Odległość środkowa napędu pasowego powinna być regulowana

7. Pasek powinien dawać się łatwo wymienić

8. Gdy pasek jest zbyt szeroki, koło pasowe nie nadaje się do montażu wspornikowego

9. Napęd za pomocą paska napinanego pod własnym ciężarem, a gdy waga nie jest wystarczająca, dodaj urządzenia pomocnicze

10. Zwróć uwagę na równoległość obu osi i środkowe położenie koła pasowego

11. Małe koła pasowe napędu płaskiego powinny być lekko wypukłe

12. Powierzchnia robocza koła pasowego powinna być gładka i czysta

13. Pół-krzyżowy płaski napęd pasowy nie może być odwrócony

14. Powierzchnia szybkiego koła pasowego powinna być rowkowana

15. Wymagania montażowe synchronicznego napędu pasowego są wyższe niż zwykłych pasów płaskich

16. Koła pasowe rozrządu powinny rozważyć zamontowanie pierścieni ustalających

17. Zwiększ promień zaokrąglenia wierzchołka zęba i wierzchołka zęba

18. Zewnętrzna średnica paska synchronicznego powinna przyjmować dodatnie odchylenie

19. Napęd łańcuchowy powinien być napięty od góry

20. Gdy dwie zębatki są ustawione w górę iw dół, mała zębatka powinna znajdować się na górze

21. Jeden łańcuch nie może być używany do napędzania wielu zębatek na linii poziomej

22. Zwróć uwagę na wpływ zmiany napięcia przekładni elastycznej na obciążenie łożyska

23. Łańcuch lepiej nasmarować niewielką ilością oleju

24. Rozstaw osi napędu łańcuchowego powinien być regulowany

25. Kierunek pierścienia zabezpieczającego łańcucha powinien być dostosowany do kierunku ruchu łańcucha

26. Należy przykryć napęd pasowy i łańcuchowy

27. Średnica krążka linowego nie może być dowolnie zmniejszana

28. Unikaj wielokrotnego zginania stalowej liny

29. Projektant musi ściśle określić standard złomu liny stalowej

30. Lina stalowa musi być regularnie smarowana

31. Na powierzchni kołowrotka powinien znajdować się rowek na linę

18. Projekt konstrukcji przekładni zębatej

1. Należy rozważyć ustawienie przekładni na korzyść wału i siły łożyska

2. Dwukierunkowy punkt łączenia zębów (A) koła zębatego w jodełkę powinien być zaczepiony jako pierwszy

3. Gdy średnica koła zębatego jest mała, należy ją przekształcić w wałek przekładni

4. Średnica koła zębatego może być mniejsza niż średnica wału

5. Szerokość małego koła zębatego jest większa niż szerokość dużego koła zębatego

6. Blok koła zębatego powinien uwzględniać odległość wyciętą przez narzędzie podczas obróbki koła zębatego

7. Połączenie kół zębatych i wałów powinno ograniczyć obróbkę podczas montażu

8. Zwróć uwagę, aby zapewnić stałą sztywność koła zębatego wzdłuż szerokości zęba

9. Użyj nierównomiernego odkształcenia koła zębatego, aby skompensować odkształcenie wału

10. Dzielone duże koło zębate należy rozdzielić w miejscu bez szprych

11. Nie należy przerywać utwardzonej warstwy powierzchni zębów koła zębatego

12. Wał przekładni stożkowej musi być zamocowany w obu kierunkach

13. Zarówno duże, jak i małe wały przekładni stożkowej powinny mieć możliwość regulacji osiowej

14. Śruby w zespolonej konstrukcji przekładni stożkowej nie powinny być naprężone

19. Projektowanie konstrukcji napędu ślimakowego

1. Samoblokowanie robaka jest zawodne

2. Wentylator chłodzący powinien być zainstalowany na ślimaku

3. Kierunek radiatora na zewnątrz reduktora jest związany ze sposobem chłodzenia

4. Robak jest bardziej narażony na ciepło niż przekładnia ślimakowa

5. Pozycja robaka jest związana z prędkością

6. O sztywności ślimaka decyduje nie tylko siła przyłożona podczas pracy

7. Złożona siła napędu ślimakowego wpływa na precyzję maszyn precyzyjnych

8. Siła napędu ślimakowego wpływa na elastyczność obrotu

Dwadzieścia, projekt konstrukcji reduktora i przekładni

1. Urządzenie transmisyjne powinno dążyć do utworzenia komponentu

2. Przełożenie pierwszego stopnia nie powinno być za duże ani za małe

3. Transmisja bocznikowa powinna być używana do przesyłania dużej mocy

4. Staraj się unikać stosowania zwężek pionowych

5. Zwróć uwagę na równowagę ciśnień wewnątrz i na zewnątrz skrzyni biegów

6. Uszczelek nie należy używać na powierzchni skrzynki

7. Pionowa skrzynka powinna zapobiegać wyciekom oleju na podzielonej powierzchni

8. W zbiorniku powinno być wystarczająco dużo oleju i należy go wymienić na czas

9. Przekładnia planetarna powinna mieć urządzenie do podziału obciążenia

10. Przekładnia ruchoma skrzyni biegów musi znajdować się w położeniu neutralnym

11. Koła zębate skrzyni biegów powinny być zaokrąglone

12. Koła cierne i przekładnie bezstopniowe cierne powinny unikać ślizgania się geometrii

13. Miękki materiał na aktywne koło cierne

14. Koło cierne stożkowe jest napędzane, a sprężyna dociskowa powinna być zainstalowana na małym kole ciernym stożkowym

15. Projekt powinien starać się zwiększyć sposób przenoszenia siły i zamienić siłę nacisku na siłę wewnętrzną

16. Charakterystyki mechaniczne przekładni bezstopniowej powinny być dopasowane do maszyny roboczej i napędu głównego

17. Szyna zbiorcza stożka roboczego koła pasowego z przekładnią bezstopniową nie jest linią prostą

21. Projekt konstrukcyjny systemu przesyłowego

1. Unikaj niepewnego ruchu czteropunktowego mechanizmu zawiasowego

2. Zwróć uwagę na martwe punkty organizacji

3. Unikaj bocznego nacisku szyny prowadzącej

4. Wyłącznik krańcowy powinien być ustawiony na pręcie o większym skoku w mechanizmie łączącym

5. Zwróć uwagę, że kąt transmisji nie powinien być zbyt mały

6. Drążek wahliwy cylindrycznej krzywki popychacza nie powinien być zbyt krótki

7. Prawidłowo ustawić położenie szyny prowadzącej przesuniętej krzywki tarczy popychacza, aby przesunąć popychacz

8. Wyważenie mechanizmu łączącego płaszczyzny

9. Konstrukcja mechanizmu ruchu przerywanego powinna uwzględniać współczynnik ruchu

10. Przeanalizuj niezawodność urządzenia blokującego za pomocą sekcji natychmiastowego zatrzymania

11. Aby wybrać typ przekładni zębatej, najpierw rozważ użycie walcowych kół zębatych

12. Gdy maszyna wymaga zmiany kierunku, ogólnie można rozważyć zmianę kierunku obrotów silnika

13. Należy wziąć pod uwagę startową wydajność głównego napędu

14. W konstrukcji dźwigu nie należy stosować przenoszenia tarcia

15. W przypadku mechanizmu, który wymaga powolnego ruchu, spirala jest lepsza niż zębatka

16. Użyj standardowej skrzyni biegów z dużym przełożeniem zamiast przekładni masowej

17. Stosować motoreduktory zamiast głównych napędów i przekładni

18. Przyjąć reduktor montowany na wale

22. Projekt konstrukcji sprzęgła sprzęgającego

1. Rozsądnie wybierz typ sprzęgła

2. Równowaga sprzęgła

3. W przypadku sprzęgieł z tarciem ślizgowym należy zwrócić uwagę na utrzymanie dobrych warunków smarowania

4. Sprzęgło, które obraca się z dużą prędkością, nie powinno mieć występów wystających na zewnątrz

5. W przypadku stosowania sprzęgła z wypukłym kołnierzem i rowkiem wyśrodkowanym, należy rozważyć demontaż i montaż wału

6. Gdy części przekładni na obu

https://cncmanufacturings.com/ końcach wału wymagają synchronicznego obrotu, nie zaleca się stosowania sprzęgła podatnego z elementami elastycznymi

7. Gdy wałek pośredni nie ma podpory łożyskowej, nie należy używać sprzęgieł krzyżakowych na obu końcach

8. Pojedyncze uniwersalne sprzęgło nie może realizować synchronicznego obrotu między dwoma wałami

9. Nie używać zewnętrznej osłony sprzęgła zębatego jako koła hamulca

10. Zwróć uwagę na smarowanie sprzęgła zębatego

11. Środki ostrożności dotyczące łączenia liny nylonowej

12. Środki ostrożności dotyczące sprzęgła zabezpieczającego z kołkiem ścinanym

13. Nie używaj ciernych sprzęgieł tarczowych smarowanych olejem w celu szybkiego rozłączenia

14. Sprzęgło cierne wielotarczowe nie powinno być używane w przypadku pracy w wysokich temperaturach

15. Pierścień sterujący sprzęgła należy założyć na półsprzęgło połączone z wałem napędzanym