obróbka cnc · 2021年11月4日

Pięcioosiowa obróbka CNC korpusów o specjalnych kształtach

Pięcioosiowa obróbka CNC korpusów o specjalnych kształtach


Możliwe sterowanie pięcioosiowe Obróbka CNC zaproponowano część o specjalnym kształcie. Po pierwsze, utworzono model trójwymiarowy . Po drugie – zaplanowano politykę obróbki i tor narzędzia. Następnie (oprogramowanie VERICUT zostało użyte do realizacji symulacji przetwarzania) Wreszcie (faktyczną obróbkę zakończono przy użyciu sterowania pięcioosiowego) Obróbka CNC centrum z podwójnymi stolikami. Proces pokazuje zalety sterowania pięcioosiowego Obróbka CNC środek.

Pięcioosiowa obróbka CNC korpusów o specjalnych kształtach

Pięcioosiowa obróbka CNC korpusów o specjalnych kształtach. -PTJ OBRÓBKA CNC Sklep

Wraz z szybkim rozwojem przemysłu lotniczego, zbrojeniowego, okrętowego, samochodowego i innych gałęzi przemysłu maszynowego struktura części produktów staje się coraz bardziej złożona i wyrafinowana. Zwykłe 3-osiowe centra obróbcze CNC nie są już w stanie sprostać potrzebom obróbki. Pojawienie się 5-osiowych centrów obróbczych CNC dostosowało się do wymagań produkcji wyrobów i stało się nieudanym.
Kierunek rozwoju i popularyzacji technologii wytwarzania maszyn. Celując w specjalnie ukształtowaną część z podciętą powierzchnią (patrz rysunek 1), pięcioosiowe centrum obróbcze CNC z podwójnymi stołami obrotowymi może zakończyć obróbkę wszystkich procedur w jednym mocowaniu, co rozwiązuje problem zakrzywionych części, których nie można ukończyć przez trzyosiowe obrabiarki CNC. Obróbka.

1 Analiza obróbki części

Na rysunku 1 widać, że część korpusu o specjalnym kształcie składa się głównie z odwróconego korpusu kubka w kształcie litery U, podstawy i powierzchni przejściowej oraz materiał do obróbki to 45 stali. Konstrukcja wydaje się prosta, ale ze względu na podciętą powierzchnię części nie mogą być obrabiane przez trzyosiową obrabiarkę CNC. Pięcioosiowe centrum obróbcze CNC dodaje dwie osie obrotowe w oparciu o trzy osie liniowe X, Y i Z, które mogą sterować kierunkiem osi narzędzia, aby zmieniać się odpowiednio do normalnego kierunku obrabianej powierzchni, tak aby może przetwarzać złożone Zakrzywioną powierzchnię lub zakrzywioną powierzchnię, której nie można całkowicie przetworzyć w trzech osiach. Dlatego części o specjalnym kształcie muszą być obrabiane przez pięcioosiowe centrum obróbcze CNC.

2 Modelowanie parametryczne części

Rysunek 2 Model 3D części karoserii o specjalnych kształtach modelowanie geometryczne części za pomocą oprogramowania CAXA Manufacturing Engineer 2011 [2]
Pięcioosiowa obróbka CNC korpusów o specjalnych kształtach

  • (1) Użyj polecenia tyczenia, aby wygenerować odwrócony kubek w kształcie litery U;
  • (2) Podstawę tworzy się przez rozciąganie i dodawanie materiałów;
  • (3) Użyj polecenia przejścia, aby wygenerować kompletny model ciała obcego (patrz rysunek 2).

3 Planowanie strategii obróbki zgrubnej obróbki części.

Aby poprawić wydajność obróbki, najpierw należy zastosować funkcję osi stałej i cięcie warstwowe, a frez płaskodenny służy do obróbki zgrubnej półfabrykatu, aby zapewnić usunięcie naddatku na obróbkę o dużej powierzchni w jak najkrótszym czasie.

Półprodukty. Wykorzystaj pięcioosiową funkcję powiązania i przyjmij trajektorię narzędzia dostosowaną do cech geometrycznych obrabianej powierzchni, aby wykonać obróbkę półwykańczającą na różnych powierzchniach, aby zapewnić usunięcie dużego marginesu po obróbce zgrubnej, tak aby każda obrabiana powierzchnia zachowała odpowiednią i jednolity margines wykończeniowy. wykończeniowy. Aby zapewnić dokładność, jakość powierzchni i wydajność obróbki części, funkcja pięcioosiowego połączenia jest ostatecznie wykorzystywana do wykańczania różnych powierzchni za pomocą frezu z kulką.

4 Generowanie ścieżki narzędzia

Generowanie trajektorii narzędzi jest kluczowym ogniwem w realizacji obróbki CNC zakrzywionych powierzchni. Rozsądna trajektoria narzędzia może nie tylko poprawić jakość i wydajność obróbki powierzchniowej, ale także dać pełny luz możliwościom obróbczym obrabiarek CNC [3-6]

W procesie wykańczania odwrócona powierzchnia odwróconego korpusu kubka w kształcie litery U i górna powierzchnia podstawy są przetwarzane za pomocą frezu z kulką 8 i pięcioosiowego frezowania bocznego, a odwrócony korpus kubka w kształcie litery U powierzchnia jest obrabiana przez frez kulkowy 8. Kontur wał drobno dodany

W tej specjalnej obróbce korpusu, obróbka zgrubna przyjmuje 3-osiową obróbkę zgrubną płaskiego obszaru, a półfabrykat jest obrabiany warstwami za pomocą frezu walcowo-czołowego 8 z płaskim dnem. Obróbka zgrubna płaskiego obszaru może skutecznie usunąć duże marginesy i stworzyć warunki do obróbki półwykańczającej. . Ścieżkę narzędzia pokazano na rysunku 3. W procesie półwykańczania powierzchnia podcięcia korpusu kubka w kształcie litery U i górna powierzchnia podstawy wykorzystują frez kulkowy 8, który wykorzystuje 3 osie do generowania trajektorii i obraca się do pięciu osi dla pięcioosiowego frezowania bocznego. Frezowanie boczne w pięciu osiach pozwala uzyskać lepsze wyniki. Powierzchnia może poprawić wydajność skrawania i uniknąć zerowej prędkości skrawania narzędzia podczas proces obróbki. Kąt pomiędzy osią narzędzia a powierzchnią obróbki można kontrolować poprzez ustawienie parametrów obróbki. Ustawienia parametrów sterowania osią narzędzia pokazano na rysunku 4. Półwykańczanie wewnętrznej powierzchni miseczki odwróconej miseczki w kształcie litery U wykorzystuje frez kulisty 8 z 3-osiową parametryczną obróbką wykańczającą. Powierzchnia przejściowa jest również obrabiana przez pięcioosiowe frezowanie boczne. Drobny dodatek części
Ścieżkę narzędzia pokazano na rysunku 6.

5 Symulacja obróbki części

Po wygenerowaniu pliku pozycji narzędzia części jest on konwertowany na standardowy program NC poprzez ustawienie wieloosiowej obróbki końcowej, a następnie wygenerowany program NC jest importowany do oprogramowania do symulacji VERICUT7.0 NC do obróbki symulacyjnej części. Obrabiarka zbudowana podczas obróbki symulacyjnej powinna być zgodna z rzeczywistą konstrukcją obrabiarki, a położenie montażowe części również powinno być zgodne z rzeczywistą pozycją obrabiarki. Poprzez obróbkę symulacyjną można zweryfikować racjonalność ścieżki narzędzia, sprawdzić zjawisko interferencji i kolizji w rzeczywistym procesie obróbki, zweryfikować poprawność ustawień postobróbkowych i wygenerowanego programu obróbki CNC, optymalizując w ten sposób ścieżki narzędzia i zmniejszenie rzeczywistej obróbki części. Wskaźnik błędów poprawił wydajność obróbki i dokładność części.

6 Rzeczywista obróbka części na obrabiarkach

Po przejściu symulacji obróbki części zoptymalizowany program obróbki CNC można zaimportować do rzeczywistej obrabiarki w celu rzeczywistej obróbki części. Pięcioosiowe centrum obróbcze CNC z podwójnym stołem obrotowym stosowane w rzeczywistej obróbce części, oś C może obracać się w sposób ciągły w zakresie od 0° do 360°, a oś A może obracać się tam i z powrotem w zakresie -10° do 100°. Półfabrykat jest bezpośrednio mocowany za pomocą trzech pazurów zainstalowanych na stole obrotowym, a wszystkie części są przetwarzane w jednym mocowaniu. Po przeprowadzeniu testów dokładność wymiarowa i jakość powierzchni są kwalifikowane. Obrabiany obiekt pokazano na rysunku 8.

Link do tego artykułu:  Pięcioosiowa obróbka CNC korpusów o specjalnych kształtach

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Pięcioosiowa obróbka CNC korpusów o specjalnych kształtachWarsztat CNC PTJ produkuje części o doskonałych właściwościach mechanicznych, dokładności i powtarzalności z metalu i tworzywa sztucznego. Dostępne 5-osiowe frezowanie CNC.Obróbka stopu wysokotemperaturowego zakres w tym obróbka inconelowa,obróbka monelu,Obróbka Geek Ascology,Obróbka karpia 49,Obróbka Hastelloy,Obróbka Nitronic-60,Obróbka Hymu 80,Obróbka stali narzędziowej,itp.,. Idealny do zastosowań lotniczych. Obróbka CNC pozwala uzyskać części o doskonałych właściwościach mechanicznych, dokładności i powtarzalności z metalu i tworzywa sztucznego. Dostępne 3-osiowe i 5-osiowe frezowanie CNC. Opracujemy z Tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.