obróbka cnc · 2021年5月10日

Obróbka Zastosowanie narzędzia do frezowania końca obrabiarki CNC

Używając frezu trzpieniowego do obróbki przedmiotu obrabianego na obrabiarce CNC, można wyraźnie zauważyć, że skrajnia toru ruchu środka narzędzia nie pokrywa się z konturem przedmiotu obrabianego. Dzieje się tak, ponieważ kontur przedmiotu obrabianego jest utworzony przez obwiednię ruchu frezu palcowego.
Wcześniejsze
Środek frezu trzpieniowego nazywany jest punktem lokalizacji narzędzia (obrabiarki CNC o współrzędnych 4, 5 nazywane są wektorem lokalizacji narzędzia), a miernik ścieżki ruchu punktu położenia narzędzia przedstawia trajektorię ruchu narzędzia. W obróbce CNC, https://www.cncmachiningptj.com/die-castingniezależnie od tego, czy należy skompilować program zgodnie z rozmiarem konturu obrabianego przedmiotu, czy też skompilować program zgodnie z rozmiarem ścieżki ruchu punktu położenia narzędzia, należy to załatwić w zależności od konkretnej sytuacji.
Wcześniejsze
W pełni funkcjonalnej obrabiarce CNC system CNC posiada funkcję kompensacji narzędzia, którą można zaprogramować w zależności od rozmiaru konturu przedmiotu obrabianego.Po ustaleniu i wykonaniu kompensacji narzędzia system CNC automatycznie oblicza, a pozycja narzędzia punkt jest automatycznie dopasowywany do ścieżki ruchu narzędzia. Bezpośrednio użyj rozmiaru obrabianego przedmiotu do skompilowania programu obróbki, narzędzie zużywa się, a program obróbki pozostaje niezmieniony po wymianie, dzięki czemu jest prosty i wygodny w użyciu.
Wcześniejsze

 

Ekonomiczne obrabiarki CNC mają prostą konstrukcję, niską cenę i mają pewną własność w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W ekonomicznym systemie obrabiarek CNC, jeśli nie ma funkcji kompensacji narzędzia, program obróbki można skompilować tylko zgodnie z rozmiarem ścieżki ruchu punktu położenia narzędzia.Wymaga to, aby rozmiar ścieżki punktu położenia narzędzia był obliczany zgodnie z wielkość konturu przedmiotu obrabianego i średnicę narzędzia. Dlatego wielkość obliczeń jest duża i skomplikowana, a zużycie i wymiana narzędzia wymagają ponownego obliczenia rozmiaru ścieżki punktu lokalizacji narzędzia i przeprogramowania programu obróbki.
Wcześniejsze
Kompensacja narzędzi w pełni funkcjonalnym systemie obrabiarek CNC: 1. Kompensacja narzędzi tokarki CNC
Wcześniejsze
Funkcja kompensacji narzędzia tokarki CNC obejmuje dwa aspekty: kompensację położenia narzędzia i kompensację promienia łuku narzędzia. Użyj funkcji t, aby określić w programie obróbki, pierwsze dwa xx w t *** x to numer narzędzia, a ostatnie dwa xx to numer kompensacji narzędzia, na przykład t0202. Jeśli numer kompensacji narzędzia wynosi 00, oznacza, że ​​kompensacja narzędzia jest anulowana.
Wcześniejsze
(1) Kompensacja położenia narzędzia Zmiany położenia narzędzia spowodowane zużyciem narzędzia lub ponowną instalacją narzędzia Po ustaleniu i wykonaniu kompensacji położenia narzędzia nie ma potrzeby ponownego programowania programu obróbki. https://www.cncmachiningptj.com/laser-cuttingMetoda polega na pomiarze położenia każdego narzędzia i wprowadzeniu go do wyznaczonej pamięci Po wykonaniu przez program polecenia kompensacji narzędzia rzeczywiste położenie narzędzia zastępuje położenie pierwotne.
Wcześniejsze
Jeśli nie ma kompensacji narzędzia, narzędzie przesuwa się z punktu 0 do punktu 1, a odpowiadający mu blok to n60g00c45x93t0200. Jeśli kompensacja narzędzia wynosi x = 3, z = 4 i jest przechowywana w odpowiedniej pamięci kompensacji, po narzędziu kompensacja jest wykonywana, narzędzie przesunie się od punktu 0 Przesuń na godzinę 2 zamiast godziny 1, odpowiedni segment programu to n60g00x45z93t0202.
Wcześniejsze
(2) Kompensacja promienia łuku narzędzia Podczas kompilacji programu obróbki tokarki CNC, wierzchołek narzędzia tokarskiego jest traktowany jako punkt (wyimaginowany punkt p ostrza narzędzia), ale w rzeczywistości w celu zwiększenia żywotności narzędzia i zmniejszenia powierzchni chropowatość przedmiotu obrabianego, toczenie Końcówka narzędzia jest szlifowana na łuk kołowy o małym promieniu (ostrze narzędzia w łuku), co nieuchronnie spowoduje błąd kształtu obrabianego przedmiotu. Z drugiej strony, położenie łuku końcówki narzędzia i kształt narzędzia tokarskiego również wpływają na obróbkę przedmiotu obrabianego, co można rozwiązać za pomocą kompensacji promienia łuku narzędzia. Parametry kształtu i położenia narzędzia tokarskiego nazywane są azymutem końcówki narzędzia, który jest reprezentowany przez parametry 0-9, a punkt p jest teoretycznym punktem ostrza narzędzia.
Wcześniejsze
(3) Parametry kompensacji narzędzia Każdy numer kompensacji narzędzia odpowiada 4 parametrom kompensacji położenia narzędzia (wartości xiz) i kompensacji promienia narzędzia (wartości r i t), które są wprowadzane do odpowiedniej pamięci przed obróbką i wyświetlane na crt . W procesie automatycznego wykonywania system sterowania numerycznego automatycznie koryguje błąd położenia narzędzia i automatycznie kompensuje promień ostrza narzędzia zgodnie z wartościami x, z, r i t zapisanymi w pamięci.
Wcześniejsze
2. Centrum obróbcze, kompensacja obrabiarek CNC
Wcześniejsze
System CNC centrum obróbczego i frezarki CNC, funkcja kompensacji narzędzia obejmuje funkcje kompensacji narzędzia, takie jak kompensacja promienia narzędzia, kompensacja kąta i kompensacja długości.
Wcześniejsze
(1) Kompensacja promienia narzędzia (g41, g42, g40) Wartość http://”https://www.diecastingcompany.com/mold-manufacturing „promienia narzędzia jest wstępnie zapisana w pamięci hxx, a xx to numer pamięci. Po wykonaniu kompensacji promienia narzędzia system CNC automatycznie oblicza i sprawia, że ​​narzędzie automatycznie kompensuje zgodnie z wynikiem obliczeń. Kompensacja promienia narzędzia w lewo (g41) odnosi się do odchylenia narzędzia na lewo od zaprogramowanego kierunku ruchu ścieżki obróbki, a kompensacja promienia narzędzia w prawo (g42) odnosi się do odchylenia narzędzia na prawo od zaprogramowanego kierunku ruchu ścieżki obróbki. Użyj g40, aby anulować kompensację promienia narzędzia i użyj h00, aby anulować kompensację promienia narzędzia.
Wcześniejsze
Uwaga podczas użytkowania: Podczas tworzenia lub anulowania kompensacji narzędzia, to znaczy segment programu wykorzystujący g41, g42 i g40 musi używać g00 lub g01, a nie g02 lub g03. Gdy kompensacja promienia narzędzia przyjmuje wartość ujemną, funkcje g41 i wymiana g42.

Kompensacja promienia narzędzia ma dwie formy kompensacji: funkcję b i funkcję c. Ponieważ kompensacja promienia narzędzia funkcji b oblicza tylko kompensację narzędzia zgodnie z tym programem, nie może rozwiązać problemu przejścia między segmentami programu. Kontur obrabianego przedmiotu musi zostać przetworzony w przejście okrągłe. Dlatego obróbka na ostro narożniki przedmiotu obrabianego nie są dobre, a funkcja c kompensacja promienia narzędzia może automatycznie przetwarzać transfer trajektorii środka narzędzia z dwóch segmentów programu i może być całkowicie zaprogramowana zgodnie z konturem przedmiotu obrabianego. Dlatego nowoczesna maszyna CNC narzędzia prawie wszystkie używają funkcji c kompensacji promienia narzędzia. W tym momencie wymagane jest, aby następne dwa bloki bloku kompensacji promienia narzędzia miały polecenia przemieszczenia (g00, g01, g02, g03 itd.), Które określają płaszczyznę kompensacji, w przeciwnym razie nie można ustalić prawidłowej kompensacji narzędzia.

(2) Uwzględniona kompensacja kąta (g39) Przecięcie dwóch płaszczyzn jest kątem zawartym, który może powodować przekroczenie i nadcięcie, prowadząc do błędów obróbki. Do rozwiązania tego problemu można zastosować uwzględnioną kompensację kąta (g39). https://www.diecastingcompany.com/magnesium-castingNależy zwrócić uwagę, że podczas używania polecenia kompensacji kąta (g39), polecenie to działa niemodalnie i działa tylko w zadanym bloku i może być używane tylko po poleceniach g41 i g42.

(3) Przesunięcie długości narzędzia (g43, g44, g49) może wykorzystywać polecenia korekcji długości narzędzia (g43, g44) w celu skompensowania zmian długości narzędzia w dowolnym momencie bez zmiany programu. Wielkość kompensacji jest przechowywana w pamięci zadanej przez kod h. g43 oznacza dodanie wielkości kompensacji w pamięci do wartości współrzędnych punktu końcowego polecenia programu, a g44 oznacza odejmowanie.Aby anulować kompensację długości narzędzia, można użyć polecenia g49 lub polecenia h00. W segmencie programu n80g43z56h05 i in, jeżeli wartość w pamięci 05 wynosi 16, oznacza to, że wartość współrzędnej punktu końcowego wynosi 72mm.

Wartość wielkości kompensacji w pamięci można z wyprzedzeniem zapisać w pamięci za pomocą mdi lub dpl, lub można użyć polecenia segmentu programu g10p05r16.0 do wskazania, że ​​wielkość kompensacji w pamięci 05 wynosi 16 mm.

Ekonomiczny system obrabiarek CNC, jeśli nie ma polecenia kompensacji narzędzia, może tylko obliczyć rozmiar ścieżki ruchu punktu położenia narzędzia, a następnie zaprogramować zgodnie z tym lub wykonać obróbkę częściowej kompensacji.