obróbka cnc · 2021年5月10日 0

Obróbka Zastosowanie narzędzia do frezowania końca obrabiarki CNC

Używając frezu trzpieniowego do obróbki przedmiotu obrabianego na obrabiarce CNC, można wyraźnie zauważyć, że skrajnia toru ruchu środka narzędzia nie pokrywa się z konturem przedmiotu obrabianego. Dzieje się tak, ponieważ kontur przedmiotu obrabianego jest utworzony przez obwiednię ruchu frezu palcowego.
Wcześniejsze
Środek frezu trzpieniowego nazywany jest punktem lokalizacji narzędzia (obrabiarki CNC o współrzędnych 4, 5 nazywane są wektorem lokalizacji narzędzia), a miernik ścieżki ruchu punktu położenia narzędzia przedstawia trajektorię ruchu narzędzia. W obróbce CNC, https://www.cncmachiningptj.com/die-castingniezależnie od tego, czy należy skompilować program zgodnie z rozmiarem konturu obrabianego przedmiotu, czy też skompilować program zgodnie z rozmiarem ścieżki ruchu punktu położenia narzędzia, należy to załatwić w zależności od konkretnej sytuacji.
Wcześniejsze
W pełni funkcjonalnej obrabiarce CNC system CNC posiada funkcję kompensacji narzędzia, którą można zaprogramować w zależności od rozmiaru konturu przedmiotu obrabianego.Po ustaleniu i wykonaniu kompensacji narzędzia system CNC automatycznie oblicza, a pozycja narzędzia punkt jest automatycznie dopasowywany do ścieżki ruchu narzędzia. Bezpośrednio użyj rozmiaru obrabianego przedmiotu do skompilowania programu obróbki, narzędzie zużywa się, a program obróbki pozostaje niezmieniony po wymianie, dzięki czemu jest prosty i wygodny w użyciu.
Wcześniejsze

 

Ekonomiczne obrabiarki CNC mają prostą konstrukcję, niską cenę i mają pewną własność w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W ekonomicznym systemie obrabiarek CNC, jeśli nie ma funkcji kompensacji narzędzia, program obróbki można skompilować tylko zgodnie z rozmiarem ścieżki ruchu punktu położenia narzędzia.Wymaga to, aby rozmiar ścieżki punktu położenia narzędzia był obliczany zgodnie z wielkość konturu przedmiotu obrabianego i średnicę narzędzia. Dlatego wielkość obliczeń jest duża i skomplikowana, a zużycie i wymiana narzędzia wymagają ponownego obliczenia rozmiaru ścieżki punktu lokalizacji narzędzia i przeprogramowania programu obróbki.
Wcześniejsze
Kompensacja narzędzi w pełni funkcjonalnym systemie obrabiarek CNC: 1. Kompensacja narzędzi tokarki CNC
Wcześniejsze
Funkcja kompensacji narzędzia tokarki CNC obejmuje dwa aspekty: kompensację położenia narzędzia i kompensację promienia łuku narzędzia. Użyj funkcji t, aby określić w programie obróbki, pierwsze dwa xx w t *** x to numer narzędzia, a ostatnie dwa xx to numer kompensacji narzędzia, na przykład t0202. Jeśli numer kompensacji narzędzia wynosi 00, oznacza, że ​​kompensacja narzędzia jest anulowana.
Wcześniejsze
(1) Kompensacja położenia narzędzia Zmiany położenia narzędzia spowodowane zużyciem narzędzia lub ponowną instalacją narzędzia Po ustaleniu i wykonaniu kompensacji położenia narzędzia nie ma potrzeby ponownego programowania programu obróbki. https://www.cncmachiningptj.com/laser-cuttingMetoda polega na pomiarze położenia każdego narzędzia i wprowadzeniu go do wyznaczonej pamięci Po wykonaniu przez program polecenia kompensacji narzędzia rzeczywiste położenie narzędzia zastępuje położenie pierwotne.
Wcześniejsze
Jeśli nie ma kompensacji narzędzia, narzędzie przesuwa się z punktu 0 do punktu 1, a odpowiadający mu blok to n60g00c45x93t0200. Jeśli kompensacja narzędzia wynosi x = 3, z = 4 i jest przechowywana w odpowiedniej pamięci kompensacji, po narzędziu kompensacja jest wykonywana, narzędzie przesunie się od punktu 0 Przesuń na godzinę 2 zamiast godziny 1, odpowiedni segment programu to n60g00x45z93t0202.
Wcześniejsze
(2) Kompensacja promienia łuku narzędzia Podczas kompilacji programu obróbki tokarki CNC, wierzchołek narzędzia tokarskiego jest traktowany jako punkt (wyimaginowany punkt p ostrza narzędzia), ale w rzeczywistości w celu zwiększenia żywotności narzędzia i zmniejszenia powierzchni chropowatość przedmiotu obrabianego, toczenie Końcówka narzędzia jest szlifowana na łuk kołowy o małym promieniu (ostrze narzędzia w łuku), co nieuchronnie spowoduje błąd kształtu obrabianego przedmiotu. Z drugiej strony, położenie łuku końcówki narzędzia i kształt narzędzia tokarskiego również wpływają na obróbkę przedmiotu obrabianego, co można rozwiązać za pomocą kompensacji promienia łuku narzędzia. Parametry kształtu i położenia narzędzia tokarskiego nazywane są azymutem końcówki narzędzia, który jest reprezentowany przez parametry 0-9, a punkt p jest teoretycznym punktem ostrza narzędzia.
Wcześniejsze
(3) Parametry kompensacji narzędzia Każdy numer kompensacji narzędzia odpowiada 4 parametrom kompensacji położenia narzędzia (wartości xiz) i kompensacji promienia narzędzia (wartości r i t), które są wprowadzane do odpowiedniej pamięci przed obróbką i wyświetlane na crt . W procesie automatycznego wykonywania system sterowania numerycznego automatycznie koryguje błąd położenia narzędzia i automatycznie kompensuje promień ostrza narzędzia zgodnie z wartościami x, z, r i t zapisanymi w pamięci.
Wcześniejsze
2. Centrum obróbcze, kompensacja obrabiarek CNC
Wcześniejsze
System CNC centrum obróbczego i frezarki CNC, funkcja kompensacji narzędzia obejmuje funkcje kompensacji narzędzia, takie jak kompensacja promienia narzędzia, kompensacja kąta i kompensacja długości.
Wcześniejsze
(1) Kompensacja promienia narzędzia (g41, g42, g40) Wartość http://”https://www.diecastingcompany.com/mold-manufacturing „promienia narzędzia jest wstępnie zapisana w pamięci hxx, a xx to numer pamięci. Po wykonaniu kompensacji promienia narzędzia system CNC automatycznie oblicza i sprawia, że ​​narzędzie automatycznie kompensuje zgodnie z wynikiem obliczeń. Kompensacja promienia narzędzia w lewo (g41) odnosi się do odchylenia narzędzia na lewo od zaprogramowanego kierunku ruchu ścieżki obróbki, a kompensacja promienia narzędzia w prawo (g42) odnosi się do odchylenia narzędzia na prawo od zaprogramowanego kierunku ruchu ścieżki obróbki. Użyj g40, aby anulować kompensację promienia narzędzia i użyj h00, aby anulować kompensację promienia narzędzia.
Wcześniejsze
Uwaga podczas użytkowania: Podczas tworzenia lub anulowania kompensacji narzędzia, to znaczy segment programu wykorzystujący g41, g42 i g40 musi używać g00 lub g01, a nie g02 lub g03. Gdy kompensacja promienia narzędzia przyjmuje wartość ujemną, funkcje g41 i wymiana g42.

Kompensacja promienia narzędzia ma dwie formy kompensacji: funkcję b i funkcję c. Ponieważ kompensacja promienia narzędzia funkcji b oblicza tylko kompensację narzędzia zgodnie z tym programem, nie może rozwiązać problemu przejścia między segmentami programu. Kontur obrabianego przedmiotu musi zostać przetworzony w przejście okrągłe. Dlatego obróbka na ostro narożniki przedmiotu obrabianego nie są dobre, a funkcja c kompensacja promienia narzędzia może automatycznie przetwarzać transfer trajektorii środka narzędzia z dwóch segmentów programu i może być całkowicie zaprogramowana zgodnie z konturem przedmiotu obrabianego. Dlatego nowoczesna maszyna CNC narzędzia prawie wszystkie używają funkcji c kompensacji promienia narzędzia. W tym momencie wymagane jest, aby następne dwa bloki bloku kompensacji promienia narzędzia miały polecenia przemieszczenia (g00, g01, g02, g03 itd.), Które określają płaszczyznę kompensacji, w przeciwnym razie nie można ustalić prawidłowej kompensacji narzędzia.

(2) Uwzględniona kompensacja kąta (g39) Przecięcie dwóch płaszczyzn jest kątem zawartym, który może powodować przekroczenie i nadcięcie, prowadząc do błędów obróbki. Do rozwiązania tego problemu można zastosować uwzględnioną kompensację kąta (g39). https://www.diecastingcompany.com/magnesium-castingNależy zwrócić uwagę, że podczas używania polecenia kompensacji kąta (g39), polecenie to działa niemodalnie i działa tylko w zadanym bloku i może być używane tylko po poleceniach g41 i g42.

(3) Przesunięcie długości narzędzia (g43, g44, g49) może wykorzystywać polecenia korekcji długości narzędzia (g43, g44) w celu skompensowania zmian długości narzędzia w dowolnym momencie bez zmiany programu. Wielkość kompensacji jest przechowywana w pamięci zadanej przez kod h. g43 oznacza dodanie wielkości kompensacji w pamięci do wartości współrzędnych punktu końcowego polecenia programu, a g44 oznacza odejmowanie.Aby anulować kompensację długości narzędzia, można użyć polecenia g49 lub polecenia h00. W segmencie programu n80g43z56h05 i in, jeżeli wartość w pamięci 05 wynosi 16, oznacza to, że wartość współrzędnej punktu końcowego wynosi 72mm.

Wartość wielkości kompensacji w pamięci można z wyprzedzeniem zapisać w pamięci za pomocą mdi lub dpl, lub można użyć polecenia segmentu programu g10p05r16.0 do wskazania, że ​​wielkość kompensacji w pamięci 05 wynosi 16 mm.

Ekonomiczny system obrabiarek CNC, jeśli nie ma polecenia kompensacji narzędzia, może tylko obliczyć rozmiar ścieżki ruchu punktu położenia narzędzia, a następnie zaprogramować zgodnie z tym lub wykonać obróbkę częściowej kompensacji.