obróbka cnc · 2021年12月14日

Obecna cena PVC osiąga najwyższy poziom od 10 lat

Po tegorocznym Festiwalu Wiosny ceny produktów chemicznych wzrosły łącznie, ale trend zaczął się rozchodzić w połowie i pod koniec marca. Poliolefiny weszły w fazę dostosowania, ale PVC nadal utrzymuje silny trend. W zeszłym tygodniu obecne ceny kontraktów terminowych na PCW osiągnęły najwyższy poziom od 10 lat. Uczestnicy rynku przypominają inwestorom, aby racjonalnie postrzegali zmiany na rynku.

W ostatnim czasie Ministerstwo Przemysłu i Informatyzacji podkreślało, że w odpowiedzi na wzrost cen krajowych surowców chemicznych w tym roku, odpowiednie podwyżki cen mają w większości charakter krótkoterminowy i nagły, a ceny towarów sypkich nie mają podstaw do długoterminowe wzrosty. Ta runda podwyżek cen towarów ma wpływ na przemysł wytwórczy, ale ten wpływ jest generalnie możliwy do opanowania. W kolejnym kroku Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych będzie współpracować z odpowiednimi departamentami w celu aktywnego podjęcia działań na rzecz stabilizacji cen surowców.

Po wzroście „3P” trend się rozchodzi

W pierwszym kwartale ceny PVC, PE i PP gwałtownie wzrosły odpowiednio o 20%, 10% i 9%. Reporter z Futures Daily przeprowadził wywiady z wieloma uczestnikami rynku i dowiedział się, że wysoka cena kontraktów terminowych na PCW jest głównie związana ze zmianami w podaży i popycie oraz po stronie kosztów. W ciągu ostatnich dwóch lat wystąpiła rozbieżność w szybkości uruchamiania nowych zdolności produkcyjnych węglika wapnia i PCW oraz istnieje luka w dostawach. W tym kontekście, gdy przemysł węglika wapnia zostanie dotknięty środkami ochrony środowiska, cena prawdopodobnie szybko wzrośnie, co spowoduje wzrost ceny PCW po stronie kosztów.

Obecna cena PVC osiąga najwyższy poziom od 10 lat

„W ostatnich latach, ze względu na eliminację przestarzałych mocy produkcyjnych w związku z polityką ochrony środowiska, tempo produkcji węglika wapnia znacznie spadło. Baotou, Ordos, Mongolia Wewnętrzna i inne miejsca wprowadziły odpowiednią politykę regionalną w celu zmniejszenia zużycia energii, zmniejszenia obciążenia, ograniczenia mocy i wzrostu energochłonnych przedsiębiorstw. Dopracowane środki kontroli, takie jak koszty energii elektrycznej. W związku z tym krajowe dostawy węglika wapnia były ograniczone, a cena rosła od połowy do końca lutego, przy skumulowanym wzroście o prawie 2,000 juanów/tonę w połowie marca”. Lin Xiaotao, naukowiec z China Plastics Union, powiedział dziennikarzom.

Węglik wapnia jest ważną częścią kosztów produkcji PCW, a gwałtownie rosnąca cena węglika wapnia doprowadziła do ciągłego wzrostu kosztów produkcji PCW. Według Lin Xiaotao, kiedy najwyższa cena węglika wapnia w Shandong w pierwszym kwartale wynosiła 5665 juanów/tonę, odpowiadający jej koszt produkcji PCW wynosił około 9600 juanów/tonę; kiedy najwyższa cena węglika wapnia w pierwszym kwartale Mongolii Wewnętrznej wyniosła 5000 juanów/tonę, odpowiadający jej koszt produkcji PCW wyniósł 8550 juanów/tonę. o.

Niu Hui, analityk z SDIC Anxin Futures, uważa, że ​​chociaż cena węglika wapnia spadła z wysokiego poziomu od połowy do końca marca, cena węglika wapnia zaczęła się ostatnio stabilizować i odbić. Ze względu na odzyskanie popytu na rynkach niższego szczebla podaż węglika wapnia w Mongolii Wewnętrznej jest niewystarczająca, a węglik wapnia Ningxia dostarcza głównie zewnętrznym firmom z węglika wapnia PCW. Czynniki te wspierają cenę węglika wapnia, a obecnie oczekuje się, że wsparcie po stronie kosztów wzrośnie.

Ponadto wczesny zimny prąd w Ameryce Północnej doprowadził do zamknięcia około 3.5 miliona ton instalacji PCW, a napięta podaż międzynarodowa doprowadziła do gwałtownego wzrostu eksportu PCW rok do roku. „Obecnie okno arbitrażu eksportowego jest otwarte. Chociaż sytuacja w Indiach jest ciężka, ogólny popyt eksportowy nadal nie jest zły. Z perspektywy popytu wewnętrznego jest to obecnie szczyt popytu. Wyższy”. Niu Hui powiedział, że zapasy handlowców ze średniej półki nadal spadają, co wskazuje na silny popyt. Ogólne zamówienia downstream są do zaakceptowania, zbliża się podejście „1 maja”, a downstream również ma pewne zapotrzebowanie na zapasy.

Z punktu widzenia rynku krajowego przedświąteczne zapasy petrochemiczne są ściśle kontrolowane, a przedświąteczne zapasy są w ostatnich latach na niskim poziomie. W tym roku kraj opowiada się za chińskim Nowym Rokiem na miejscu. Niektóre duże fabryki mają dobre zamówienia i ciągłą produkcję, co wzmogło rozpoczęcie dalszych operacji podczas Święta Wiosny. Wskaźnik.

Jednak wraz z ustępowaniem wpływu nieoczekiwanych zdarzeń i spadkiem cen ropy naftowej sprzeczność między podażą a popytem na rynku stopniowo uwidaczniała się. Choć skumulowane zapasy petrochemikaliów podczas Święta Wiosny w tym roku były znacznie niższe niż w poprzednich latach, to wyprzedaż petrochemikaliów po wakacjach była również najwolniejsza w ostatnich latach, a zapasy w ogniwach pośrednich obiegu pozostawały wysokie. Popyt na rynku downstream był trudny ze względu na wysokie ceny surowców i słabą transmisję kosztów. Ciężka objętość.

„Od strony kosztów, przy jednoczesnym osłabieniu podaży i popytu, ceny zaczęły spadać. Jednak tendencje trzech odmian zaczęły się rozchodzić w połowie marca. Tworzywa sztuczne i polipropylen utrzymały jednoczesną tendencję spadkową, ale PVC był wyjątkowo silny ”. powiedział Niu Hui.

Obecna cena PVC osiąga najwyższy poziom od 10 lat

W zeszłym tygodniu cena kontraktów terminowych na PCW osiągnęła najwyższy poziom od 10 lat. Wielu uczestników rynku uważało to za rozsądne. Silne fundamenty były główną siłą napędową wzrostu cen PCW.

Analityk Huaan Futures, Lu Zheyuan, powiedział reporterowi Futures Daily, że od początku tego roku ceny PCW rosły jedna po drugiej, głównie ze względu na wpływ zimnej fali w USA, która rozpoczęła się pod koniec lutego. Zimna fala spowodowała zamknięcie dużej liczby zakładów PCW w Teksasie z powodu problemów z zasilaniem. Stany Zjednoczone, jako główny międzynarodowy dostawca źródeł PVC, zostały dotknięte falą zimna, a zawieszenie produkcji wielu fabryk PVC wpłynęło na wzrost cen PVC na międzynarodowym rynku PVC.

„W drugiej połowie zeszłego roku zakłady olefin w Europie i Stanach Zjednoczonych nie działały normalnie. Oprócz zimnej fali w Stanach Zjednoczonych w lutym tego roku nastąpiła awaria urządzeń energetycznych i instalacji chloro-alkalicznej. uszkodzony.) Z 1,450 USD/tonę do 1,800 USD/tonę Cena CFR firmy Formosa Plastics w Chinach wzrosła z 1,160 juanów/tonę do 1,510 juanów/tonę, co odpowiada 11,000 12,000-510,000 2019 juanów za tonę.” Lin Xiaotao powiedział, że otwiera się krajowa przestrzeń eksportowa. Wielkość eksportu w pierwszym kwartale osiągnęła 2020 XNUMX ton, przekraczając poziom z całego roku XNUMX i zbliżając się do poziomu z roku XNUMX.

W rzeczywistości eksport PCW wzrósł bardziej niż oczekiwano. Od sierpnia ubiegłego roku stopniowo powiększała się luka cenowa między rynkiem krajowym i zagranicznym, otworzyło się okno arbitrażu eksportowego, poprawiła się sytuacja na rynku eksportu PCW.

„W 2021 r. rynek eksportowy PCW jest nadal stosunkowo optymistyczny, a liczba zamówień eksportowych znacznie wzrosła. Statystyki pokazują, że skumulowany eksport PCW w moim kraju w pierwszym kwartale wyniósł 509,300 229,300 ton, co było znacznie wyższe niż w tym samym okresie w poprzednim Wśród nich wolumen eksportu w marcu wyniósł aż XNUMX XNUMX t. Sytuacja epidemiologiczna za granicą poprawiła się, a popyt na PCW szybko się odbudował, ale ożywienie produkcji PCW nie było wystarczające, co doprowadziło do znacznego wzrostu w popycie handlu zagranicznego, a rola rynku eksportowego PCW w stymulowaniu konsumpcji została znacznie zwiększona.” Xia Congcong, założyciel, analityk ds. średnioterminowych kontraktów terminowych, powiedział.

Wraz z przyspieszonym ożywieniem gospodarki światowej i poprawą otoczenia makroekonomicznego, krajowy popyt na PCW w dół strumienia stopniowo wzrastał. „Odsetek produktów końcowych z PVC niewiele się zmienił. Rury/złączki rurowe, profile/drzwi i okna znajdują się na ważnej pozycji, która jest główną siłą napędową wzrostu popytu na PVC. Rury/złączki rurowe i profile/drzwi i okna znajdują zastosowanie głównie w budownictwie. Rozwój budownictwa krajowego wpływa na PVC Popyt odgrywa decydującą rolę.” Xia Congcong poinformował, że pozasezonowy efekt rynku nieruchomości osłabł w pierwszym kwartale, powierzchnia podaży komercyjnych budynków mieszkalnych w kluczowych miastach nadal rosła, a transakcje utrzymały pewien poziom aktywności. W pierwszym kwartale krajowa powierzchnia sprzedaży mieszkań komercyjnych oraz wielkość sprzedaży osiągnęły nowe maksima w tym samym okresie w ostatnich latach. Rynek jako całość poprawia się, a inne wskaźniki branży również uległy znacznej poprawie. Z punktu widzenia popytu w terminalach PCW musi po prostu utrzymać stały trend wzrostowy.

Ponadto rosnące koszty również w pewnym stopniu wspierają ceny PCW. Xia Congcong powiedział reporterowi Futures Daily, że od marca poziom polis zwiększył swój wpływ na rynek węglika wapnia. Autonomiczny Region Mongolii Wewnętrznej wydał „Środki gwarancyjne w celu zapewnienia realizacji czternastego planu pięcioletniego w zakresie zadań podwójnej kontroli zużycia energii (projekt do uzyskania komentarzy)”. Pod wpływem polityki podwójnej kontroli zużycia energii eksploatacja zakładu karbidu wapniowego uległa dalszemu zmniejszeniu, co pogorszyło ciasną podaż węglika wapnia. „Cena węglika wapnia przebiła ubiegłoroczny szczyt i osiągnęła rekordowy poziom. Zakres operacyjny cen węglika wapnia jako surowca znacznie się zwiększył, a koszty produkcji PCW nadal rosną”.

Producenci podnoszą ceny i mają wystarczającą pewność, aby podkreślić presję na dalszych etapach produkcji

Według reportera Futures Daily wzrost i spadek cen producentów PCW wyraźniej podążał za cenami kontraktów terminowych. Od pierwszego kwartału tego roku, ze wzrostem ceny głównego kontraktu terminowego, następuje generalnie dyskonto w wysokości ±50 litrów. „Środki wzrostu cen odzwierciedlają, że rynek wydobycia PCW w ciągu roku jest dobry, a rynek sprzedającego jest dominujący. Po stronie makro, wraz z dalszą poprawą krajowej gospodarki, utrzymuje się prosperity przemysłu wydobywczego i przetwórczego rosnąć od pierwszego kwartału, a ożywienie sztywnego popytu na rynku downstream nakłada się na ograniczenia po stronie podaży. Zostań producentem, aby z ufnością podnosić ceny”. powiedział Lu Zheyuan.

Według Yang Xiao, analityka Top Securities Futures, drugi kwartał jest tradycyjnym sezonem konserwacyjnym dla PCW. Obecnie niektóre firmy ogłosiły plany konserwacji. Ponadto Ningxia ogłosiła niedawno cel „podwójnej kontroli”, a problem ścisłej podaży węglika wapnia stanie się bardziej widoczny i nie jest wykluczone, że nie wyklucza się możliwości wpłynięcia na start przedsiębiorstw PCW w późniejszym okresie . Spadek produkcji PCW w drugim kwartale miesiąc do miesiąca jest zdarzeniem wysoce prawdopodobnym.

Ceny spotowe PCW pozostają wysokie, co prowadzi do znacznego wzrostu kosztów produkcji i presji kosztowej. „Chociaż ceny niektórych produktów niższego szczebla również wzrosły, wzrost ten nie jest tak wysoki, jak w przypadku surowców. Zyski z dalszej produkcji są ograniczone, a niektórzy ponoszą straty”. Według Xia Congcong, analityka Founder Mid-term Futures, obecnie operacje downstream są bardziej ostrożne, a większość z nich utrzymuje tylko potrzebne zakupy. Głównym celem jest niskie i umiarkowane uzupełnianie, a entuzjazm do pogoni za wzrostem nie jest duży, a niektóre firmy są odporne na drogie źródła. Chociaż ceny głównego nurtu na rynku PCW wzrosły, tempo rzeczywistych transakcji spot uległo spowolnieniu.

Gu Xiaowen, badacz PCW w Zhejiang Mingri Holding Group Co., Ltd., również potwierdził reporterowi Futures Daily, że w obliczu gwałtownego wzrostu surowców surowców, PCW od początku opierało się stopniowej akceptacji, a akceptacja cen stopniowo rosła, ale zapasy surowców zawsze utrzymywały się na niskim poziomie. , Downstream zasadniczo utrzymał tempo zamówień zwrotnych i wysokiego poziomu oczekiwania i zobaczenia.

Czy nurkowanie krótkoterminowe zmieni długoterminowy trend?

Ceny kontraktów terminowych na PCW wykazywały wczoraj wysoki trend dostosowawczy. Według rozmówców spadek cen PCW jest krótkoterminową korektą rynku, a przestrzeń spadkowa ma być ograniczona. W opinii Xia Congcong w 2021 r. rynek PCW różni się od przeszłości. Bardziej wyraźnie wzrośnie strona kosztowa, a skala uwolnienia nowych mocy będzie również podlegała pewnym ograniczeniom. Jednocześnie umocnienie rynków zagranicznych pozytywnie wpłynie na rozwój krajowego PCW. Dla inwestorów nowe zmiany na rynku należy postrzegać racjonalnie.

„Dyski PCW odnotowały znaczny wzrost i spadek. Uważamy, że jest to spowodowane głównie szybkim pogorszeniem epidemii w Indiach. Ponieważ Indie są największym na świecie importerem PCW, gwałtowne pogorszenie ich krajowej epidemii może spowodować załamanie popytu .To jest zewnętrzny PVC Cena rzuca cień.” Yang Xiao uważa, że ​​ważnym czynnikiem obecnej wysokiej ceny PCW jest duży eksport spowodowany wysoką ceną zewnętrzną. Jednak obecnie, ze względu na gwałtowne pogorszenie sytuacji epidemicznej w Indiach, nie wyklucza się w późniejszym okresie możliwości spadku krajowego eksportu spowodowanego spadkiem cen zewnętrznych.

„Sprzeczności na rynku PCW nie są widoczne. Przy wsparciu kosztów, zamówień eksportowych i niskich zapasów cena kontraktów terminowych utrzyma wysoki trend operacyjny. Chociaż rynek spadnie w krótkim okresie, oczekuje się, że przestrzeń dostosowawcza będzie ograniczone. Nie jest wykluczone, że cena kontraktów futures będzie dalej rosnąć.” powiedział Xia Congcong. Konieczność skupienia się na konserwacji sprzętu, trendach na rynkach eksportowych, zapasach przedświątecznych na rynkach niższego szczebla oraz wpływie polityki.

Zdaniem Lu Zheyuana na wysokie ceny surowców duży wpływ mają nastroje krótkoterminowe. W ostatnim czasie zagraniczna sytuacja makroekonomiczna nie ustabilizowała się. Ceny PCW spadły do ​​pewnego stopnia, ale punkt zwrotny cen może przez jakiś czas nie wzrosnąć ani spaść. Krótkoterminowe nurkowanie z PVC nie zmieni długofalowego trendu. „W przypadku plastiku 3P, PCW jest w tym roku wyraźnie wiodącą pozycją. W przyszłości PCW nadal będzie pierwszym wyborem dla dalszych chemikaliów”.

Link do tego artykułu:Obecna cena PVC osiąga najwyższy poziom od 10 lat

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Obecna cena PVC osiąga najwyższy poziom od 10 latBlachy, beryl, stal węglowa, magnez, druk 3D, precyzja Obróbka CNC usługi dla przemysłu ciężkiego, budowlanego, rolniczego i hydraulicznego. Nadaje się do tworzyw sztucznych i rzadkich obróbka stopów. Może toczyć części o średnicy do 15.7 cala. Procesy obejmują obróbka szwajcarskaprzeciąganie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i gwintowanie. Zapewnia również polerowanie metali, malowanie, szlifowanie powierzchni i wał usługi prostowania. Zakres produkcji (m.in. aluminium odlewanie dzięki odlewanie ciśnieniowe cynku,) wynosi do 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do śrub, złączy, Łożyskopompa, biegobudowa skrzyniowa, suszarka bębnowa i podajnik obrotowy zawór Applications.PTJ opracuje strategię z Tobą, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.