odlewanie ciśnieniowe · 2021年7月30日

Numeryczny proces cięcia gwintu

Numeryczny proces cięcia gwintu

Bardzo ważne jest, aby użytkownicy używali wymiennego narzędzia do toczenia gwintów do toczenia gwintów na tokarkach CNC i centrach obróbczych. Bardzo ważny jest prawidłowy i rozsądny dobór technologii nacinania nici.

Proces nacinania gwintów zależny jest od struktury obrabianych części oraz zastosowanej obrabiarki CNC. Ogólnie rzecz biorąc, używanie prawej krawędzi tnącej do obróbki nici prawoskrętnych i używania lewej krawędzi tnącej do obróbki nici lewoskrętnych ma tę zaletę, że zapewnia stabilne podparcie ostrza. Oczywiście na ogół można również zastosować odwrotną metodę.

Konsekwentny w celu uniknięcia nadmiernego zużycia jednej strony ostrza i maksymalnego skrócenia żywotności narzędzia.

d2――Średnica podziałowa A――Kąt nachylenia ostrza jest zwykle określany przez podkładkę wymiennego narzędzia do toczenia gwintów. Standardowym narzędziem jest +, ale dla narzędzi z gwintem wewnętrznym o średnicach 16mm i 020mm nie ma podkładki ze względu na małą przestrzeń. , Dlatego nie można go obrabiać, gdy nachylenie ostrza jest większe niż +2°.

Sposób posuwu toczenia gwintu zależy od obrabiarki, materiału obrabianego, geometrii płytki i skoku obrabianego gwintu. Zwykle występują następujące cztery metody posuwu: *Powszechnie stosowana metoda skrawania, lewa i prawa strona narzędzia tokarskiego są skrawane w tym samym czasie, Siła osiowej składowej skrawającej jest w pewnym stopniu przesunięta, co częściowo przezwycięża zjawisko narzędzia tokarskiego odchylenie spowodowane osiową siłą elementu skrawającego. Obie strony ścierają się równomiernie, co może zapewnić czysty kształt zęba, ale występują problemy, takie jak słabe odprowadzanie wiórów, słabe odprowadzanie ciepła i skoncentrowana siła. Nadaje się do cięcia gwintów o skoku mniejszym niż 1.5 mm. D Frezy z jednostronnym posuwem podają pod kątem w kierunku promieniowym. Wióry są odwijane z ostrza, tworząc paski, które mają lepsze odprowadzanie ciepła. Wadą jest to, że druga krawędź jest utwardzona ze względu na brak cięcia części ciernej. D jednostronny dosuw w kierunku dosuwu pod kątem 30°. Krawędź tnąca tnie po obu stronach, tworząc wióry walcowane, płynne usuwanie wiórów, dobre odprowadzanie ciepła i niską chropowatość powierzchni gwintu. Ogólnie rzecz biorąc, jest to najlepsza metoda toczenia stali nierdzewnej, stali stopowej i stali węglowej. Około 90% materiałów gwintowanych wykorzystuje tę metodę. Najlepiej stosować tę metodę do obróbki gwintów na tokarce CNC. Ogólnie można wywołać cykl stały, a programowanie jest proste.

Lewa i prawa strona posuwy na przemian skrawają, to znaczy za każdym razem, gdy posuwy promieniowe przesuwają się o pewną odległość w bok w lewo lub w prawo, tak, że tylko jedna strona noża tokarskiego bierze udział w skrawaniu. Ta metoda jest zwykle stosowana do tokarek ogólnego przeznaczenia i obróbki gwintów ze średnią odległością większą niż 3 mm, a programowanie na tokarkach CNC jest bardziej skomplikowane.

Frezowanie gwintów jest wykorzystywane głównie do wytaczania i frezowania CNC, takich jak centra obróbcze. Zasadniczo gwinty wewnętrzne o małej średnicy (20 mm) można obrabiać przez gwintowanie. Jednak w przypadku obróbki gwintów wewnętrznych i zewnętrznych o dużej średnicy istnieje wiele problemów z gwintami gwintowanymi i tulejowymi. Dlatego najlepszym przetwarzaniem jest cięcie żelaza o średniej ziarnistości. znaczy.

Frezowanie gwintów różni się od toczenia gwintów plus X. Dzieje się tak, ponieważ frezowanie CNC wzoru jest realizowane głównie poprzez trójosiowe połączenie i obróbkę interpolacji śrubowej obrabiarki, to znaczy, podczas gdy dwuosiowe cięcie wrażliwe na łuk jest przetwarzane, pierwszy trójosiowy liniowy ruch posuwowy. Odległość ruchu osiowego jest frezowana. Jest to proces frezowania jednokrawędziowego. Dlatego najlepszym sposobem posuwu jest zastosowanie metody promieniowego posuwu bezpośredniego, tak aby dwie krawędzie skrawające skrawały w tym samym czasie, a siła była bardziej równomierna. , co może zapewnić dokładność gwintu, a programowanie CNC jest stosunkowo proste.

Po drugie, wybór toczenia i frezowania gwintu Wybór parametrów skrawania gwintu (prędkość skrawania, ilość skrawania wstecznego, liczba przejść) zależy od materiału narzędzia i części. Prędkość skrawania podczas toczenia gwintów jest zwykle o 25% ~ 50% niższa niż w przypadku zwykłego toczenia. Szczególnie ważny jest również dobór ilości podkładu i ilości przejść. To, czy wartość D jest poprawna, czy nie, jest bezpośrednio związane z tym, czy wzorzec nośnika jest kwalifikowany, czy nie. Ilość bezpośrednio wpływa na wielkość siły cięcia. Wysokość grzbietu skolopendry musi być zgodna z zasadą zmniejszania się, to znaczy wysokość grzbietu noża musi być mniejsza niż wysokość poprzedniego, a wartość minimalnego grzbietu noża nóż nie może być mniejszy niż. 5 żołądka. Poniższe dwie tabele zawierają wartości bazowe wzorca nośnika wewnętrznego i zewnętrznego metryki. Ten stół nadaje się również do frezowania gwintów.

Tabela 1 Wartość ustawienia scyzoryka o wzorze metrycznym ISO (gwint zewnętrzny) (mm) Czasy cięcia noża z podziałką Ilość noża smakowego Czasy cięcia Tabela 2 Wartość ustawienia scyzoryka o wzorze metrycznym ISO (gwint wewnętrzny) Czasy cięcia noża kadmowego Do wytaczania i frezowania CNC obrabiarki, chociaż frezowanie gwintów jest realizowane przez trójosiową obróbkę interpolacji spiralnej, która różni się od toczenia gwintów, wybór ilości skrawania nadal może być stosowany przez media tokarskie. Odpowiednie parametry cięcia wzoru. Ponieważ frezowanie gwintów jest wykonywane przez skrawanie jednoostrzowe, prędkość skrawania powinna być o połowę mniejsza niż w przypadku toczenia, a ilość skrawania wstecznego można nadal dobierać w zależności od toczenia.

3. Toczenie i frezowanie gwintów Przygotowanie programu CNC Dla tokarek CNC, ogólne standardowe instrukcje programowania toczenia gwintów to G33 (cięcie ze stałym skokiem), G34 (cięcie motylkowe ze zmiennym skokiem z rosnącym skokiem), G35 (zmienny skok z malejącym skokiem Obcinanie gwintów). Średnia odległość jest określona przez / i linijkę osoby, gdzie K /, A: odpowiadają odpowiednio osiom X i Z. Jednak ogólne systemy CNC i producenci obrabiarek zapewniają użytkownikom cykle standardowe toczenia gwintów i muszą jedynie wprowadzić niezbędne parametry. H. Przy przetwarzaniu specjalnych wzorów motylkowych konieczne jest skorzystanie z polecenia G i metody programowania samodzielnego obliczania punktów współrzędnych.

Programowanie obróbki frezowania gwintów różni się od programowania toczenia CNC. Używane są głównie polecenia interpolacji łukowej G02 i G03, to znaczy dodawana jest interpolacja liniowa trzeciej osi, podczas gdy interpolacja łukowa dwuosiowa jest dodawana w celu utworzenia ruchu interpolacji spiralnej. Poniżej znajduje się zwykły gwint wewnętrzny M30X 2, program do frezowania CNC o głębokości 14 mm, cofnij nóż do 1.2 mm, zastosuj metodę bezpośredniego cięcia promieniowego.

F200 wykonuje kompensację krawędzi, posuw promieniowy do pozycji narzędzia chwytającego. W wiekach skrawania jest to często spowodowane poprawnym doborem narzędzi (m.in. wkładek, podkładek i trzpieni itp.), sposobu posuwu, ilości skrawania itp. Wpływa na jakość obróbki stonogi, np.: powierzchnia gwintu ma wstrząsy znaki, wartość chropowatości powierzchni wynosi 篼. Może to być spowodowane nadmiernym wydłużeniem części lub narzędzi, słabą sztywnością, nadmiernym cięciem środka narzędzia, niewłaściwym doborem ilości cięcia, ostrzy i żądeł oraz innymi czynnikami. Możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie prędkości skrawania, skrócenie wydłużenia zewnętrznego narzędzia, regulacja wysokości środka lub sposób posuwu, zastosowanie posuwu bocznego lub promieniowego, odpowiednie chłodzenie, zwiększenie liczby przejść i inne rozwiązania.

Szybkie zużycie narzędzia i krótka żywotność narzędzia są spowodowane zbyt dużą prędkością skrawania, niewystarczającym chłodzeniem, zbyt długimi czasami skrawania i niewłaściwą marką brzeszczotu. Może być stosowany do zmniejszenia prędkości cięcia, pełnego chłodzenia, zmniejszenia liczby cięć, wyboru twardości odpornego na zużycie ostrza D o dobrej wytrzymałości, zmiany kąta cięcia, zwiększenia chłodzenia, zwiększenia prędkości cięcia, zmniejszenia ilości tylnego noża i wyreguluj ramę środkową.

W tradycyjnym procesie obróbki dolna powierzchnia jest najpierw żłobiona i strugana, a następnie obrabiana na wytaczarce T611. Podczas obróbki każdy element wymaga korekty, co jest kłopotliwe w mocowaniu, czasochłonne i pracochłonne oraz mało wydajne.

Zdolność przetwarzania jest niewystarczająca. Dlatego zaprojektowaliśmy specjalny uchwyt narzędziowy do toczenia i wytaczania w celu wyprodukowania wspornika łożyskowego (H7rr35 z wysokością środka 257 s), która jest głównym wymiarem obrabianego przedmiotu. Na tej podstawie projekt oprzyrządowania narzędziowego jest taki, jak pokazano. Przyrząd jest używany na tokarce CW6263.

Zacisk składa się z korpusu głównego 3 i uchwytu samocentrującego z trzema szczękami 4. Wyjmij jeden pazur z uchwytu samocentrującego z trzema szczękami. Lewy koniec korpusu 3 jest połączony z uchwytem i mocowany śrubą 1. Stolik boczny A jest umieszczony na powierzchni pozycjonowania wspornika łożyska. Korpus główny posiada dwa wycięcia umożliwiające swobodny ruch pazurów. s Najpierw upewnij się, że środek wspornika łożyskowego 5, a następnie skorzystaj z samodzielnego wyboru trzech pazurów z powodu niewłaściwego doboru, aby zmienić metodę posuwu i ścinać rogi.

Narost na krawędzi skrawającej zwiększa prędkość skrawania i zwiększa chłodzenie. Płytki z węglika powlekanego są używane do skrawania z ulepszonym posuwem bocznym.

Nadmierne odkształcenie plastyczne narzędzia jest spowodowane słabym chłodzeniem, zbyt dużą prędkością skrawania, niewłaściwą klasą ostrza oraz zbyt dużym każdorazowym chwytem wstecznym. Należy zmniejszyć ilość chwytu wstecznego, zwiększyć chłodzenie, zmniejszyć prędkość cięcia, wydłużyć czas cięcia, użyć ostrzy o wysokiej twardości, odpornego na zużycie twardego stopu lub ostrzy z warstwą Xu.

Jeśli na gwincie jest zadzior, należy zwiększyć prędkość skrawania. Użyj zasady automatycznego centrowania uchwytu centrującego 4 do mocowania przedmiotu obrabianego do obróbki.

Następnie dokręć uchwyt, aby zacisnąć obrabiany przedmiot.

Zastosowanie samochodu zamiast kolizji w pełni spełnia wymagania konstrukcyjne wspornika łożyska, gwarantuje dokładność wymiarową i dokładność położenia, a także oszczędza trasowanie i korekcję obrabianego przedmiotu, gwarantuje jakość i poprawia wydajność pracy o 1.8 razy w porównaniu z wytaczaniem.

Wsporniki łożysk o różnych wysokościach środkowych można regulować, dodając podkładki, ale muszą być mocowane za pomocą śrub.

Przed użyciem wymagana jest regulacja wyważenia, aby uniknąć wpływu siły odśrodkowej na jakość obrabianego przedmiotu i płyty dociskowej na sprzęcie.


Proszę zachować źródło i adres tego artykułu do przedruku:Numeryczny proces cięcia gwintu 


Minghe Firma odlewnicza są dedykowane do produkcji i zapewniania wysokiej jakości i wysokiej wydajności części odlewniczych (zakres części odlewanych z metalu obejmuje głównie) Cienkościenne odlewanie ciśnieniowe,Odlewanie pod ciśnieniem z komory gorącej,Odlewanie matrycowe w zimnej komorze), Usługa okrągła (usługa odlewania ciśnieniowego,Obróbka CNC,Produkcja form, Obróbka powierzchni). Wszelkie niestandardowe odlewanie ciśnieniowe z aluminium, odlewanie ciśnieniowe magnezu lub znalu / cynku oraz inne wymagania dotyczące odlewów są mile widziane, aby się z nami skontaktować.

Numeryczny proces cięcia gwintu

Pod kontrolą ISO9001 i TS 16949, wszystkie procesy są przeprowadzane przez setki zaawansowanych maszyn do odlewania ciśnieniowego, maszyn 5-osiowych i innych urządzeń, od blasterów po pralki Ultra Sonic. Minghe ma nie tylko zaawansowany sprzęt, ale także profesjonalny zespół doświadczonych inżynierów, operatorów i inspektorów, aby zrealizować projekt klienta.

Numeryczny proces cięcia gwintu

Producent kontraktowy odlewów ciśnieniowych. Możliwości obejmują odlewanie ciśnieniowe aluminium w zimnej komorze od 0.15 funta. do 6 funtów, szybka zmiana konfiguracji i obróbka. Usługi o wartości dodanej obejmują polerowanie, wibrowanie, gratowanie, śrutowanie, malowanie, powlekanie, powlekanie, montaż i oprzyrządowanie. Obrabiane materiały obejmują stopy takie jak 360, 380, 383 i 413.

Numeryczny proces cięcia gwintu

Pomoc w projektowaniu odlewów cynkowych/równoległe usługi inżynieryjne. Zleceniodawca precyzyjnych odlewów cynkowych. Można wytwarzać miniaturowe odlewy, odlewy ciśnieniowe wysokociśnieniowe, odlewy wielopłytkowe, konwencjonalne odlewy formowe, odlewy jednostkowe i niezależne oraz odlewy z uszczelnieniem gniazdowym. Odlewy mogą być produkowane w długościach i szerokościach do 24 cali z tolerancją +/- 0.0005 cala.  

Numeryczny proces cięcia gwintu

Certyfikowany ISO 9001: 2015 producent odlewanego magnezu, Możliwości obejmują odlewanie ciśnieniowe magnezu do 200 ton gorącej komory i 3000 ton zimnej komory, projektowanie oprzyrządowania, polerowanie, formowanie, obróbka skrawaniem, malowanie proszkowe i płynne, pełna kontrola jakości z możliwościami CMM , montaż, pakowanie i dostawa.

Numeryczny proces cięcia gwintu

Certyfikat ITAF16949. Dodatkowa usługa odlewania obejmuje casting inwestycyjny,odlewanie piaskowe,Odlewanie grawitacyjne, Utracone odlewanie pianki,Odlewanie odśrodkowe,Odlewanie próżniowe,Trwałe odlewanie form,.Możliwości obejmują EDI, pomoc inżynierską, modelowanie bryłowe i przetwarzanie wtórne.

Numeryczny proces cięcia gwintu

Przemysł odlewniczy Części Studia przypadków dla: samochodów, rowerów, samolotów, instrumentów muzycznych, jednostek pływających, urządzeń optycznych, czujników, modeli, urządzeń elektronicznych, obudów, zegarów, maszyn, silników, mebli, biżuterii, przyrządów, telekomunikacji, oświetlenia, urządzeń medycznych, urządzeń fotograficznych, Roboty, rzeźby, sprzęt dźwiękowy, sprzęt sportowy, narzędzia, zabawki i inne. 


W czym możemy Ci pomóc dalej?

∇ Przejdź do strony głównej dla Odlewanie ciśnieniowe Chiny

Części odlewnicze-Dowiedz się, co zrobiliśmy.

→Powiązane wskazówki dotyczące Usługi odlewania ciśnieniowego


By Producent odlewów ciśnieniowych Minghe |Kategorie: Przydatne artykuły |Materiał tagi: , , , , , ,Odlew z brązu,Przesyłanie wideo,Historia firmy,Odlew aluminiowy |Komentarze wyłączone