obróbka cnc · 2021年10月21日

Montaż przedmiotu obrabianego i jego osprzęt

Instalacja przedmiotu obrabianego i jego oprawy


Metoda montażu bezpośredniego Obrabiany przedmiot jest umieszczany bezpośrednio na stole obrabiarki lub ogólnym uchwycie (takim jak standardowe akcesoria, takie jak uchwyt trójszczękowy, uchwyt czteroszczękowy, szczypce płaskie, uchwyt elektromagnetyczny itp.), a czasami jest mocowany bez znalezienie innego prawidłowego, na przykład Uchwyt trójszczękowy lub uchwyt elektromagnetyczny służy do montażu przedmiotu obrabianego; czasami konieczne jest wyrównanie przedmiotu obrabianego zgodnie z określoną powierzchnią lub linią żłobienia na przedmiocie obrabianym, a następnie zaciśnięcie go, np. Montaż przedmiotu obrabianego na uchwycie czteroszczękowym lub na stole maszyny.

Montaż przedmiotu obrabianego i jego osprzęt

Instalacja przedmiotu obrabianego i jego oprawy -PTJ OBRÓBKA CNC Sklep

Instalacja przedmiotu obrabianego

Pozycjonowanie: Przed obróbką przedmiot obrabiany należy umieścić na stole maszyny lub uchwycie, aby zajął prawidłową pozycję.

Po ustawieniu przedmiotu obrabianego należy go zacisnąć, aby zapobiec odchyleniu się od prawidłowej pozycji pod wpływem siły cięcia, grawitacji i siły bezwładności podczas procesu cięcia.

Montaż: cały proces od pozycjonowania do mocowania przedmiotu obrabianego.

Podczas montażu przedmiotu obrabianego jest on zazwyczaj najpierw pozycjonowany, a następnie mocowany. Podczas montażu przedmiotu obrabianego na uchwycie trójszczękowym pozycjonowanie i mocowanie są wykonywane jednocześnie.

Montaż przedmiotu obrabianego i jego osprzęt

Metoda instalacji

(1) Metoda montażu bezpośredniego 

Obrabiany przedmiot jest umieszczany bezpośrednio na stole maszyny lub ogólnym uchwycie (takim jak standardowe akcesoria, takie jak uchwyt trójszczękowy, uchwyt czteroszczękowy, szczypce płaskie, uchwyt elektromagnetyczny itp.), a czasami jest mocowany bez znalezienia innego prawidłowego , na przykład uchwyt trójszczękowy lub uchwyt elektromagnetyczny służy do montażu przedmiotu obrabianego; czasami konieczne jest wyrównanie przedmiotu obrabianego zgodnie z określoną powierzchnią lub linią żłobienia na przedmiocie obrabianym, a następnie zaciśnięcie go, np. Montaż przedmiotu obrabianego na uchwycie czteroszczękowym lub na stole maszyny.

Podczas instalowania przedmiotów w ten sposób znalezienie wyrównania jest czasochłonne, a dokładność pozycjonowania zależy głównie od dokładności używanych narzędzi lub instrumentów oraz poziomu technicznego pracowników. Dokładność pozycjonowania nie jest łatwa do zagwarantowania, a produktywność jest niska, dlatego zwykle nadaje się tylko do pojedynczych części Produkcja małoseryjna.

(2) Specjalna metoda instalacji oprawy 

Oprawa jest specjalnie zaprojektowana i wyprodukowana do obróbki części. Bez korekty można szybko i niezawodnie zapewnić prawidłowe położenie przedmiotu obrabianego względem obrabiarki i narzędzia oraz szybko zacisnąć.

Korzystanie ze specjalnego armatura obróbka detali może nie tylko zapewnić dokładność obróbki, ale także poprawić wydajność produkcji, ale nie ma uniwersalności. Projektowanie, produkcja i konserwacja specjalnych armatura wymagają pewnej inwestycji, więc tylko w produkcji seryjnej lub masowej można osiągnąć stosunkowo dobre wyniki.

Montaż przedmiotu obrabianego i jego osprzęt

Klasyfikacja i skład osprzętu obrabiarek

Przyrząd i osprzęt do obrabiarki można podzielić na oprawy ogólne, oprawy specjalne, oprawy kombinowane, oprawy ogólne regulowane i oprawy grupowe zgodnie z ich zakresem zastosowania.

W zależności od zastosowanej obrabiarki, uchwyty można podzielić na uchwyty tokarek, uchwyty frezarek, uchwyty wiertarek (wykrojniki), uchwyty wytaczarek (wykrojniki), uchwyty szlifierek i bieg osprzęt maszyn.

W zależności od źródła zasilania, które generuje siłę docisku, oprawę można podzielić na oprawę ręczną, oprawę pneumatyczną, oprawę hydrauliczną, oprawę elektryczną, oprawę elektromagnetyczną i oprawę próżniową.

Specjalna oprawa składa się z reguły z następujących części:

Montaż przedmiotu obrabianego i jego osprzęt

(1) Element pozycjonujący 

Oprawa styka się z wybraną powierzchnią odniesienia pozycjonowania przedmiotu obrabianego, aby określić prawidłowe położenie przedmiotu obrabianego.

Gdy obrabiany przedmiot jest ustawiony w płaszczyźnie, użyj gwoździa podtrzymującego i płytki podtrzymującej jako elementów pozycjonujących

Podczas pozycjonowania przedmiotu obrabianego poza powierzchnią cylindryczną blok w kształcie litery V i tuleja pozycjonująca są używane jako elementy stałe

Gdy obrabiany przedmiot jest pozycjonowany z otworem, trzpień pozycjonujący i kołek pozycjonujący są wykorzystywane jako elementy pozycjonujące.

(2) Mechanizm zaciskowy 

Mechanizm, który zaciska i napina obrabiany przedmiot po ustawieniu, aby zapobiec przemieszczeniu obrabianego przedmiotu pod wpływem sił skrawania i innych sił zewnętrznych.

Powszechnie stosowane mechanizmy zaciskowe obejmują śruby dociskowe, mimośrodowe płyty dociskowe, mechanizmy zaciskowe z ukośnym klinem, mechanizmy zaciskowe zawiasów itp.

(3) Element prowadzący 

Część używana do ustawiania narzędzia i prowadzenia narzędzia we właściwej pozycji obróbki

Tuleje wiertarskie i tuleje prowadzące są stosowane głównie w uchwytach wiertarek i uchwytach wytaczarek, a bloki do ustawiania narzędzi są stosowane głównie w uchwytach frezarek.

(4) Części zaciskowe i inne części 

Części zaciskowe są częściami odniesienia osprzętu. Użyj go do połączenia i zamocowania elementu pozycjonującego, mechanizmu zaciskowego, elementu prowadzącego itp., tworząc całość i zamontuj uchwyt na obrabiarce.

Zgodnie z wymaganiami obróbki przedmiotów obrabianych czasami na uchwycie znajduje się mechanizm indeksujący, klucze prowadzące, żelazko wyważające i części robocze.

Całe urządzenie i jego części muszą mieć wystarczającą precyzję i sztywność, a konstrukcja powinna być zwarta, kształt powinien być prosty, a obrabiany przedmiot powinien być ładowany i rozładowywany, a usuwanie wiórów powinno być wygodne.

Montaż przedmiotu obrabianego i jego osprzęt

Benchmarki i selekcja

Podczas projektowania i obróbki części, pewne punkty, linie i obszary są często używane do określenia geometrycznej relacji między elementami. Te punkty, linie i obszary nazywane są odniesieniami.

Benchmark: podzielony na dwie kategorie: benchmark projektu i benchmark procesu.

(1) Podstawa projektu 

Podstawa projektowa jest podstawą używaną na rysunkach części podczas projektowania.

Na podstawie projektu do określenia wielkości i wzajemnej relacji położenia między elementami geometrycznymi

(2) Wzorzec procesu 

Benchmark procesowy to benchmark stosowany w procesie produkcji części i maszyn montażowych. Repery procesowe dzielą się na repery pozycjonujące, pomiarowe i montażowe, które służą do pozycjonowania, pomiaru i kontroli detali oraz montażu części podczas obróbki detali.

Odniesienie pozycjonowania: powierzchnia przedmiotu obrabianego w celu określenia względnego położenia przedmiotu obrabianego względem obrabiarki i narzędzia podczas obróbki.

Odniesienie zgrubne: Odniesieniem pozycjonowania używanym w procesie początkowym jest nieobrobiona powierzchnia półfabrykatu.

Dokładny punkt odniesienia: Punktem odniesienia pozycjonowania wykorzystywanym w kolejnych procesach jest obrobiona powierzchnia.

(3) Wstępne odniesienie 

Wybór zgrubnego odniesienia powinien zapewnić, że wszystkie obrabiane powierzchnie mają wystarczający naddatek na obróbkę, a każda obrabiana powierzchnia ma pewną dokładność położenia względem powierzchni nieobrobionej.

Szczegółowe zasady jego doboru są następujące:

  • 1) Wybierz nieobrabianą powierzchnię jako zgrubne odniesienie. Jeśli na części znajduje się kilka nieobrobionych powierzchni, należy wybrać powierzchnię, która wymaga wysokiej dokładności wzajemnego położenia z powierzchnią obrobioną jako odniesienie zgrubne.
  • 2) Wybierz powierzchnię, która wymaga jednolitego naddatku na obróbkę jako odniesienie zgrubne, aby zapewnić, że powierzchnia używana jako odniesienie zgrubne jest jednorodna podczas obróbki.
  • 3) W przypadku części, które mają być obrabiane na wszystkich powierzchniach, jako zgrubne odniesienie należy wybrać powierzchnię o najmniejszym marginesie i tolerancji, aby uniknąć marnotrawstwa spowodowanego niewystarczającym marginesem.
  • 4) Aby pozycjonowanie przedmiotu obrabianego było stabilne i niezawodne, wymagane jest, aby wybrane zgrubne odniesienie było tak gładkie i gładkie, jak to możliwe, nie kucie dozwolone są naloty, nacięcia nadlewu bramy odlewniczej lub inne defekty, a powierzchnia podparcia jest wystarczająca.
  • 5) W tym samym kierunku rozmiaru, zgrubne odniesienie jest zwykle dozwolone tylko raz. Dzieje się tak, ponieważ zgrubne odniesienie jest generalnie bardzo szorstkie. Jeśli to samo zgrubne odniesienie jest używane wielokrotnie, błąd położenia między dwoma zestawami obrobionych powierzchni będzie dość duży. Dlatego zgrubne odniesienie Ogólnie rzecz biorąc, nie można go ponownie wykorzystać.

Dokładne odniesienie Wybór dokładnego odniesienia powinien zapewnić dokładność obróbki oraz niezawodne i wygodne mocowanie.

Szczegółowe zasady jego doboru są następujące:

  • 1) W miarę możliwości wybierz powierzchnię o większym rozmiarze jako precyzyjne odniesienie, aby poprawić stabilność i dokładność instalacji.
  • 2) Zasada koincydencji benchmarku, w miarę możliwości, wybierz benchmark projektowy jako benchmark pozycjonowania, czyli tzw. Pozwala to uniknąć błędów pozycjonowania spowodowanych niewspółosiowością odniesienia pozycjonowania i odniesienia projektu.
  • 3) Jednolita zasada benchmarkingu. W przypadku niektórych precyzyjnych powierzchni na częściach dokładność wzajemnego położenia często ma wysokie wymagania. Podczas wykańczania tych powierzchni, w miarę możliwości należy wybrać to samo odniesienie pozycjonowania, aby zapewnić wzajemną dokładność położenia między powierzchniami.
  • 4) Zasada wzajemnego odniesienia. Gdy dokładność położenia między dwiema obrobionymi powierzchniami na przedmiocie obrabianym jest stosunkowo wysoka, można zastosować metodę powtarzalnej obróbki dwóch obrobionych powierzchni jako odniesienie do siebie.
  • 5) Zasada samooceny. Gdy niektóre procesy wykańczania powierzchni wymagają małego i jednolitego marginesu (np. szlifowanie szyn), obrabianą powierzchnię można wykorzystać jako odniesienie do pozycjonowania, co nazywa się zasadą samoodniesienia. Dokładność pozycji w tym momencie powinna być zagwarantowana przez poprzedni proces.

Link do tego artykułu: Montaż przedmiotu obrabianego i jego osprzęt

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Montaż przedmiotu obrabianego i jego osprzętPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi obejmujące frezowanie, toczenie według specyfikacji klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, wiercenie,odlewanie,metalowa blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email chroniony] ) bezpośrednio do nowego projektu.