obróbka cnc · 2021年5月10日

Materiał i konstrukcja narzędzia

W procesie skrawania to narzędzie bezpośrednio wykonuje cięcie. Bez względu na rodzaj narzędzia, zazwyczaj składa się ono z części tnącej i części zaciskowej. Część zaciskowa to część służąca do mocowania narzędzia na obrabiarce. Wymagana jest do zapewnienia prawidłowej pozycji roboczej narzędzia, przenoszenia wymaganego ruchu i mocy. Mocowanie jest niezawodne, a załadunek i rozładunek jest wygodny. Część skrawająca to część narzędzia, https://www.chinacncmachining.cn/która bezpośrednio uczestniczy w pracy skrawającej Wydajność skrawania narzędzia zależy od materiału, kąta i struktury części skrawającej.

1. Materiał narzędzia

1. Powszechnie używane materiały

Obecnie większość materiałów narzędziowych stosowanych w produkcji to stal szybkotnąca i węgliki spiekane. Stale narzędziowe węglowe (takie jak T10A, T12A) i stale narzędziowe (takie jak 9SiCr, CrWMn) są używane tylko do narzędzi ręcznych lub narzędzi o niskich prędkościach skrawania ze względu na ich słabą odporność na ciepło.

Stal szybkotnąca to wysokostopowa stal narzędziowa zawierająca więcej pierwiastków stopowych, takich jak wolfram, molibden, chrom i wanad. Ma wysoką stabilność termiczną, wysoką wytrzymałość, twardość, twardość i odporność na zużycie; jego proces produkcji jest prosty, łatwy do szlifowania w ostre krawędzie tnące i może być kuty, co nadaje się do niektórych narzędzi o złożonych kształtach, takich jak wiertła i formowanie narzędzia, przeciągacze, frezy do kół zębatych itp. są szczególnie ważne i są głównymi materiałami do produkcji tych frezów.

Stal szybkotnąca jest podzielona na ogólną stal szybkotnącą i wysokowydajną stal szybkotnącą zgodnie z przeznaczeniem; zgodnie z różnymi procesami produkcyjnymi dzieli się na wytopioną stal szybkotnącą i proszkową stal szybkotnącą.

 

2. Węglik spiekany

Wykonany jest z ogniotrwałych związków metali (takich jak WC, TiC) i spoiwa metalowego (Co) metodą metalurgii proszków.

Ponieważ zawiera dużą ilość węglików metali o wysokiej temperaturze topnienia, dużej twardości, dobrej stabilności chemicznej i dobrej stabilności termicznej, twardość, odporność na zużycie i żaroodporność węglika spiekanego są bardzo wysokie. Twardość może osiągnąć HRA89 ~ 93 i wytrzymuje cięcie w temperaturze 800 ~ 1000 ° C, a jej trwałość jest dziesiątki razy większa niż w przypadku stali szybkotnącej. Gdy trwałość jest taka sama, prędkość skrawania https://www.swissmachining.cn/można zwiększyć od 4 do 10 razy. Jednak wytrzymałość na zginanie jest niższa niż w przypadku stali szybkotnącej, udarność jest słaba i nie może wytrzymać dużych wibracji i obciążeń udarowych podczas skrawania.

Gdy zawartość węglików jest wysoka, twardość jest wysoka, ale wytrzymałość na zginanie jest niska; gdy zawartość spoiwa jest wysoka, wytrzymałość na zginanie jest wysoka, ale twardość jest niska.

Węglik spiekany jest szeroko stosowany jako materiał narzędziowy (około 50%) ze względu na doskonałą wydajność skrawania. Takich jak większość narzędzi tokarskich, frezów walcowo-czołowych i wierteł do głębokich otworów, rozwiertaków, frezów zębatych itp. Może być również używany do obróbki twardych materiałów, takich jak stal hartowana, których nie można ciąć narzędziami ze stali szybkotnącej.

 

2. Kąt narzędzia

1. Skład części tnącej narzędzia

(1) Powierzchnia przednia (powierzchnia natarcia): Powierzchnia narzędzia, która styka się z wiórami i oddziałuje z nimi.

(2) Główna powierzchnia tylna (powierzchnia główna): Powierzchnia narzędzia, która styka się z powierzchnią przejściową przedmiotu obrabianego i oddziałuje z nią.

(3) Tylna powierzchnia pomocnicza (powierzchnia boczna pomocnicza): Powierzchnia na narzędziu, która styka się z obrobioną powierzchnią przedmiotu obrabianego i oddziałuje z nią.

(4) Główna krawędź skrawająca: linia przecięcia powierzchni natarcia i głównej powierzchni bocznej, która kończy główną pracę skrawania.

(5) Mniejsza krawędź skrawająca: linia przecięcia powierzchni natarcia i pomocniczej powierzchni bocznej, która współpracuje z główną krawędzią skrawającą, aby zakończyć pracę skrawania i ostatecznie utworzyć obrobioną powierzchnię.

(6) Końcówka narzędzia: odcinek krawędzi skrawającej, który łączy główną krawędź skrawającą i pomocniczą krawędź skrawającą. Może to być mała linia prosta lub okrągły łuk.

 

Inne rodzaje narzędzi, takie jak strugarki, wiertła, frezy itp., Można uznać za ewolucję i kombinację narzędzi tokarskich. Jak pokazano na powyższym rysunku, kształt części tnącej strugarki jest taki sam jak kształt narzędzia tokarskiego (rysunek a); wiertło można traktować jako dwa narzędzia tokarskie, które są obracane razem i obracają ściankę otworu na w tym samym czasie są dwie główne krawędzie skrawające, dwie Drugorzędna krawędź skrawająca i krawędź dłuta (Rysunek b); frez można traktować jako narzędzie kompozytowe składające się z wielu narzędzi tokarskich, a każdy ząb jest odpowiednik narzędzia tokarskiego.

 

2. Aby określić i zmierzyć kąt narzędzia, należy wprowadzić trzy wzajemnie prostopadłe płaszczyzny odniesienia:

(1) Płaszczyzna cięcia: płaszczyzna przechodząca przez określony punkt na głównej krawędzi skrawającej i styczna do powierzchni przedmiotu obrabianego

(2) Powierzchnia bazowa: płaszczyzna, która przechodzi przez określony punkt na głównej krawędzi skrawającej i jest prostopadła do kierunku prędkości skrawania tego punktu. (3) Płaszczyzna prostopadła: Płaszczyzna przechodząca przez określony punkt na głównej krawędzi skrawającej i prostopadła do rzutu głównej krawędzi skrawającej na powierzchnię podstawy.

 

 

3. Kąt zaznaczenia narzędzia

(1) Kąt natarcia: kąt zawarty między powierzchnią natarcia a powierzchnią podstawyhttps://ycncmachining.blogspot.com/ mierzony w płaszczyźnie prostopadłej, kąt natarcia wskazuje stopień nachylenia powierzchni natarcia;

(2) Kąt przyłożenia: kąt zawarty między główną powierzchnią reliefu a płaszczyzną cięcia mierzony w płaszczyźnie prostopadłej, kąt przyłożenia przedstawia nachylenie głównej powierzchni reliefu;

(3) Kąt przystawienia: kąt między rzutem głównej krawędzi skrawającej na powierzchnię podstawową a kierunkiem posuwu mierzonym w powierzchni podstawowej Kąt przystawienia jest na ogół wartością dodatnią;

(4) Kąt odchylenia wtórnego Kąt zawarty między rzutem pomocniczej krawędzi skrawającej na powierzchnię podstawową a kierunkiem przeciwnym do ruchu posuwu mierzonego w płaszczyźnie podstawy Dodatkowy kąt odchylenia jest na ogół wartością dodatnią.

(5) Nachylenie ostrza Kąt pomiędzy główną krawędzią skrawającą a powierzchnią podstawy mierzony w płaszczyźnie cięcia

 

 

1. Przyczyna: W rzeczywistym procesie skrawania zmieni się położenie płaszczyzny cięcia, płaszczyzny bazowej i płaszczyzny prostopadłej.

2. Definicja: Kąt narzędzia określony przez przyjęcie rzeczywistej płaszczyzny skrawania, płaszczyzny bazowej i płaszczyzny prostopadłej jako płaszczyzny odniesienia podczas procesu skrawania nazywany jest kątem roboczym narzędzia, zwanym również kątem rzeczywistym.

3. Wpływ: wpływ pozycji montażowej narzędzia na kąt roboczy oraz wpływ ruchu posuwu na kąt roboczy.

 

3. Struktura narzędzia

1. Klasyfikacja narzędzi

(1) W zależności od metody przetwarzania i określonego celu można go podzielić na kilka typów, takich jak narzędzia tokarskie, narzędzia do obróbki otworów, frezy, przecinaki, przecinaki do gwintów, frezy do kół zębatych, linie automatyczne oraz obrabiarki CNC i narzędzia ścierne.

(2) Ze względu na charakter zastosowanego materiału można go podzielić na narzędzia skrawające ze stali szybkotnącej, narzędzia skrawające z węglików spiekanych, narzędzia skrawające ceramiczne, narzędzia skrawające z regularnego azotku boru (CBN) i narzędzia skrawające diamentowe itp .;

(3) Ze względu na konstrukcję można go podzielić na narzędzia integralne, narzędzia wtykowe, narzędzia zaciskowe maszyny i narzędzia kompozytowe. (4) Zgodnie z normalizacją można je podzielić na narzędzia standardowe i narzędzia niestandardowe.

2. Wprowadzenie do powszechnie używanych narzędzi

(1) Narzędzie tokarskie: może przetwarzać zewnętrzny okrąg, płaszczyznę końcową, gwint, wewnętrzny otwór na tokarce, a także może być używany do rowkowania i cięcia. a) Proste narzędzie do toczenia zewnętrznego b) Narzędzie do toczenia zewnętrznego łokcia c) Narzędzie do toczenia zewnętrznego łokcia d) Narzędzie do toczenia czołowego e) Narzędzie do toczenia otworów wewnętrznych f) Narzędzie do przecinania g) Narzędzie gładkie z szerokim ostrzem

(2) Narzędzia do obróbki otworów Narzędzia do obróbki otworów można ogólnie podzielić na dwie kategorie: jedna to narzędzie do obróbki otworów z materiałów pełnych, powszechnie stosowane to wiertła kręte, wiertła centrujące i wiertła do głębokich otworów; druga jest przeznaczona do przedmiotów obrabianych Istnieją narzędzia do regeneracja otworów, powszechnie używane rozwiertaki, rozwiertaki i narzędzia do wytaczania. a. Wiertło kręte: Wiertło kręte jest najczęściej stosowanym narzędziem do obróbki otworów, szczególnie nadaje się do obróbki zgrubnej otworów poniżej 30 mm, a czasami może być również używane do rozwiercania.

Przedni koniec części roboczej (korpus narzędzia) jest częścią tnącą, która podejmuje główne prace skrawające, a tylny koniec jest częścią prowadzącą, która pełni rolę prowadzenia wiertła, a także jest częścią zapasową część tnąca.

Część robocza posiada dwa symetryczne ostrza i dwa symetryczne spiralne rowki, część prowadząca jest szlifowana dwoma krawędziami.

Standardowe wiertła kręte mają problemy strukturalne, takie jak długa krawędź skrawająca, duże zmiany kąta natarcia, słabe odprowadzanie wiórów przez spiralne rowki i złe warunki skrawania na krawędzi dłuta. Aby poprawić dokładność i wydajność wiercenia, często stosuje się standardowe wiertła kręte w określony sposób. Naostrz go do „wiertła grupowego” do użycia.

Podstawowe cechy wiertła grupowego to: „Ostry trzonek z trzema https://www.infantpulseoximeter.com/ostrzami i siedmioma ostrzami, rowek w kształcie półksiężyca jest podzielony na dwie strony, jedna zewnętrzna krawędź ma rowki wiórowe, a krawędź dłuta jest szlifowana nisko i wąsko”.

b. Wiertło centrujące: Wiertło centrujące służy do obróbki środkowego otworu przedmiotu obrabianego wału. Podczas wiercenia najpierw nawierca się środkowy otwór, co również sprzyja prowadzeniu wiertła i może zapobiec ugięciu otworu.

c. Wiertło do głębokich otworów: Wiertło do głębokich otworów to wiertło używane do wiercenia głębokich otworów. Aby rozwiązać problemy związane z łamaniem wiórów, usuwaniem wiórów, chłodzeniem i smarowaniem oraz prowadzeniem podczas obróbki głębokich otworów, ludzie sukcesywnie opracowywali różne głębokie otwory, takie jak wiertła do głębokich otworów do zewnętrznego usuwania wiórów, wiertła do głębokich otworów do wewnętrznego usuwania wiórów, odsysanie strumieniowe wiertła i wiertła do zagnieżdżania.