obróbka cnc · 2021年11月30日

Krótko opisz strukturę, funkcję i zasadę maszyny do odlewania ciśnieniowego

Maszyny odlewnicze dzielą się na odlewarki ogólne i odlewarki specjalne według zakresu zastosowania; w zależności od siły zwarcia dzielą się na maszyny małe (≤4 000 kN), maszyny średnie (4 000 kN~10 000 kN) i duże (≥10 000 kN) ); Generalnie klasyfikuje się go głównie ze względu na konstrukcję maszyny i usytuowanie komory wtryskowej (zwanej dalej komorą ciśnieniową) oraz warunki jej pracy. 

1. Mechanizm zaciskania formy:

1. Funkcjonować

Głównie realizuj czynność zamykania i otwierania formy, blokowania formy i wyrzucania produktu

2. kompozycja

(1) Trzy tablice

Ruchoma płyta siedziska, stereotypowa płyta siedziska, płyta tylna

(2) Filar koryncki

(3) Korbawał mechanizm

Długi zawias, mały zawias, zawias hakowy i łączy ruchomą płytę siedziska, płytę tylną i cylinder hydrauliczny do zamykania i otwierania formy

(4) Mechanizm wyrzutnika

Wysuń siłownik hydrauliczny, naparstek i zamocuj go na ruchomej płycie siedziska

(5) Mechanizm regulacji matrycy

Wyreguluj silnik formy, bieg montaż, zamocowany na płycie ogonowej

(6) Układ smarowania

Przełącz pompę smarowania, spust oleju, rurę olejową, rozdzielacz

3. Charakterystyka pracy

(1) Mechanizm przełączania

A. Efekt wzmacniający;

Dzięki systemowi łączników przełączających nacisk siłownika hydraulicznego mocującego formę można zwiększyć od 16 do 26 razy, aby zmniejszyć zużycie paliwa, zmniejszyć średnicę cylindra hydraulicznego mocującego formę, zmniejszyć moc pompy i osiągnąć tę samą moc.

B. Można zrealizować ruch zamykania i otwierania o zmiennej prędkości

W procesie wysuwania formy prędkość ruchu ruchomej płyty gniazda formy szybko wzrasta od zera do maksimum, a następnie stopniowo zwalnia, rozciągając się wraz z kolankiem aż do jego zakończenia, a prędkość docisku staje się zero i wchodzi w samo- stan blokowania.

C. Po zakończeniu zaciskania można usunąć nacisk

Gdy zacisk jest mocno naciągnięty, a dźwignia przełączająca jest naciągnięta w linii prostej, zablokuje się sama. W tym momencie można usunąć nacisk zaciskowego cylindra hydraulicznego. System zaciskowy jest nadal w stanie szczelnym.

(2) Mechanizm wyrzutnika

Po otwarciu formy przez maszynę ruch wypychania popychacza i kołka wypychacza jest realizowany przez względny ruch tłoczyska hydraulicznego cylindra wyrzutowego. Siłę wyrzutu, prędkość wyrzutu i czas wyrzutu można regulować za pomocą układu hydraulicznego. Podwójne siłowniki hydrauliczne mogą być używane do równomiernego naprężania popychacza, płynnego poruszania się i lepszego rozmieszczenia otworów wyrzutowych.

(3) Mechanizm regulacji formy

Zespół przekładni jest napędzany przez silnik regulujący formę, dzięki czemu płyta tylna kolumny zaciskowej formy i ruchoma płyta gniazda formy poruszają się osiowo wzdłuż pręta ściągającego, aby zwiększyć lub zmniejszyć odległość między ruchomymi płytami gniazda formy. Parametry są pokazane w instrukcji.

(4) Układ smarowania

W celu zmniejszenia zużycia sportowego, należy dbać o odpowiedni olej smarujący na nawierzchni sportowej. Realizuje również czasowe i ilościowe smarowanie. Jednocześnie wybierana jest pompa smarująca do realizacji automatycznego smarowania.

2. Mechanizm wtrysku:

Funkcja: 

Ciśnienie hydrauliczne metalu do wnęki formy do napełniania.

Skład: 

zespół cylindra hydraulicznego wtrysku, bęben podający, zespół głowicy młotka, zespół akumulatora szybkiego wtrysku, zespół akumulatora ciśnieniowego.

zasada działania:

①Pierwszy etap powolnego ruchu wtrysku

Po rozpoczęciu wtrysku olej hydrauliczny układu wchodzi do wnęki C2 przez zintegrowaną płytkę obwodu oleju, a następnie wchodzi do wnęki C1 przez kanał A3, popychając w ten sposób tłok wtryskowy 2 w lewo, realizując powolny wtrysk.

②Drugi etap szybkiego ruchu wtrysku

Gdy stempel wtryskowy przekroczy port do nalewania beczki, kontrola akumulatora 3 zawór otwiera się, a olej hydrauliczny szybko dostaje się do wnęki C1 przez porty A1 i A3. Objętość oleju hydraulicznego we wnęce C1 gwałtownie wzrasta, a prędkość wtrysku wzrasta.

Krótko opisz strukturę, funkcję i zasadę maszyny do odlewania ciśnieniowego

③Ćwiczenie ciśnieniowe trzeciego etapu

Stopiony metal jest wypełniany wnęką. Kiedy zbliża się koniec, płyn stopu zaczyna zestalać się. W tym czasie wzrasta opór stempla do przodu. Pod kontrolą programu komputerowego akumulator 4 służy do sterowania otwieraniem zaworu i szybko wchodzi do wnęki C3 przez A2, promując w ten sposób wzrost. Tłok dociskowy 5 i tłoczysko 6 poruszają się szybko w lewo. Kiedy wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie stożkowe tłoczyska 6 i pływającego tłoka 7 są połączone, A3 jest odcinany tak, że C1 tworzy zamkniętą wnękę. Nacisk tłoka wspomagającego, tłoczyska, tłoka pływającego i ciśnienie komór C1 i C2 razem powodują, że tłok 2 uzyskuje efekt doładowania. .

④Niska prędkość, duża prędkość i prędkość doładowania można regulować za pomocą zaworu sterującego oleju na płytce obwodu oleju.

3. Hydrauliczny układ napędowy:

Funkcja: 

Przenoszenie mocy przez różne elementy hydrauliczne (elementy mocy, elementy wykonawcze, elementy sterujące, elementy pomocnicze, czynnik roboczy) i obwody w celu uzyskania różnych działań.

kompozycja:

① Skład układu hydraulicznego

Element zasilający-pompa hydrauliczna
Siłownik-siłownik hydrauliczny/silnik hydrauliczny, realizują odpowiednio ruch liniowy i obrotowy
Zawór sterujący elementu sterującego (kierunek, ciśnienie, zawór przepływowy itp.), Kontroluj i reguluj kierunek przepływu, ciśnienie i przepływ oleju w układzie hydraulicznym, aby spełnić wymagania dotyczące ruchu siłownika.
Elementy pomocnicze – zbiorniki paliwa, filtry, akumulatory, wymienniki ciepła, manometry, złączki rurowe, urządzenia uszczelniające itp.
Roboczy średni olej hydrauliczny

②Skład układu hydraulicznego maszyny odlewniczej:

Zbiorniki oleju, pompy hydrauliczne, cylindry hydrauliczne zamykania formy, cylindry hydrauliczne wyrzutu, cylindry hydrauliczne wtrysku, silniki hydrauliczne do regulacji formy, elementy sterowania hydraulicznego, akumulatory hydrauliczne, filtry itp.

③Akumulator hydrauliczny

Funkcja

Służy do przechowywania pewnej ilości cieczy i wydawania jej w razie potrzeby w celu uzupełnienia oleju hydraulicznego mechanizmu wtryskowego i zwiększenia stałego ciśnienia dynamicznego i prędkości.

B. Zakres adaptacji

Nadaje się do systemów o dużej objętości i dużym przepływie, temperatura wynosi od -53 ℃ ~ 121 ℃.

C. Wspólne kategorie

Typ tłoka, typ pęcherza

④Filtr

Funkcja

Odfiltruj zanieczyszczenia, zmniejsz zanieczyszczenia do dopuszczalnego poziomu i zapewnij normalną pracę systemu.

B. Wspólne kategorie

Rodzaj siatki, rodzaj przerwy liniowej, rodzaj tulei papierowej, rodzaj spiekany (rodzaj siatki dla odlewanie maszyna)

⑤Zbiornik paliwa

Funkcja

Służy do przechowywania oleju w celu zapewnienia wystarczającej ilości czynnika roboczego dla układu hydraulicznego. Jednocześnie posiada odprowadzanie ciepła, dzięki czemu powietrze wnikające do oleju może uciec i osadzać się na nim zanieczyszczenia.

B. Konstrukcja zbiornika oleju do odlewania ciśnieniowego

Typ integralny: składa się z głównego zbiornika paliwa, zbiornika paliwa na końcu zasilania i zbiornika powrotnego, które są połączone w całość rurociągami.

⑥Filtr powietrza

Funkcja

Filtruj olej hydrauliczny, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do zbiornika, a jednocześnie posiada funkcję wentylacji, aby zrównoważyć wahania poziomu cieczy

B. Filtr powietrza do zwykłego oleju maszyny do odlewania ciśnieniowego

4, ochrona bezpieczeństwa:

① rola

Zapewnij bezpieczną produkcję i zapobiegaj wypadkom

②Kompozycja

Ochrona obszaru wtrysku, ochrona obszaru mocowania, system kontroli bezpieczeństwa, ochrona bezpieczeństwa zatrzymania awaryjnego

③Skład ochronny i funkcja obszaru strzału

Przednie i tylne drzwi bezpieczeństwa, ruchoma osłona płyty siedziska, przegroda z materiału muchowego. Zapobiegaj rozpryskiwaniu stopionego metalu podczas wtrysku

④Skład ochronny i funkcja obszaru mocowania

Przednie i tylne drzwi bezpieczeństwa, ruchoma osłona płyty siedziska, osłona tylnej płyty, tylna osłona łokcia, przednia osłona łokcia. Przypadkowy uraz występuje, gdy zapobiega się zginaniu łokcia i naparstkowi szablonu.

⑤System kontroli bezpieczeństwa

Składa się z przednich i tylnych systemów sterowania drzwiami bezpieczeństwa, odpowiednio kontrolowanych przez Kirgistan i PLC

⑥ Ochrona bezpieczeństwa zatrzymania awaryjnego

Skonfiguruj wyłącznik awaryjny, skonfiguruj wyświetlacz i alarm

5. Sterowanie elektryczne:

①Kompozycja

Silnik, system sterowania PLC, różne elementy elektryczne, okablowanie elektryczne

②Funkcja

Dostarcz zasilanie do maszyny i upewnij się, że maszyna pracuje przy zadanym ciśnieniu, prędkości, temperaturze i czasie.

Przebieg procesu

Zasada: Stosuj prawidłowe metody działania i dobieraj rozsądne parametry procesu, aby uzyskać doskonałe produkty.

1. Ustaw parametry sprzętu. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli nie jesteś zaznajomiony z procesem odlewania ciśnieniowego, nieznacznie dostosuj czas otwierania formy, aby zapobiec rozpryskiwaniu i zranieniu ludzi z powodu niepełnego zestalenia się przedmiotu obrabianego po otwarciu formy;

2. Wybierz piec, ustaw i podgrzej płyn magnezowy do odpowiedniej temperatury, aby piec był w trybie czuwania;

3. Rozgrzej formę i komorę ciśnieniową do odpowiedniej temperatury;

4. Nalewanie i wstrzykiwanie

1) Czysta ciecz stopowa, to znaczy warstwa tlenku na powierzchni nie może być jednocześnie wtryskiwana do komory ciśnieniowej;

2) Podczas wstrzykiwania należy wybrać odpowiednią prędkość i czas, aby upewnić się, że koniec wstrzyknięcia jest połączony z początkiem wstrzyknięcia;

3) Temperatura odlewania powinna być oparta na strukturze i grubości ścianki odlewu. Ogólnie rzecz biorąc, temperatura cieczy stopowej powinna wynosić 650 ~ 690 ℃, górną granicę temperatury należy wybrać dla części cienkościennych, a dolną granicę temperatury należy wybrać dla części grubościennych. Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z zasadą nie wpływania na jakość odlewów, temperatura odlewania jest ogólnie niska;

4) Gdy stopiony metal całkowicie dostanie się do komory ciśnieniowej, wtrysk należy przeprowadzić natychmiast, w przeciwnym razie temperatura stopionego metalu w komorze ciśnieniowej gwałtownie spadnie, co wpłynie na wydajność napełniania;

5) Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo podczas wstrzykiwania, operator powinien zamknąć drzwi i pozwolić odejść nieodpowiedniemu personelowi;

6) Ilość roztopionej metalowej łyżki powinna być stabilna. Ogólnie rzecz biorąc, grubość zarezerwowanego ciasta materiałowego powinna być kontrolowana na poziomie 15 ~ 20 mm. Jest to nie tylko kontrola końcowego przenoszenia ciśnienia, ale także kontrola stanu przepływu napełnienia ciekłego stopu;

7) Na początku produkcji najlepiej wybrać powolny wtrysk, aby forma była w pełni i równomiernie podgrzana, aby uniknąć zjawiska przyklejania się formy i latających materiałów na początku produkcji;

5. Kondensacja i otwieranie formy

Ciecz stopowa zaczyna zestalać się wkrótce po napełnieniu wnęki, ale odlew musi mieć wystarczającą wytrzymałość po otwarciu formy, aby zapobiec uszkodzeniu. Czas otwarcia formy powinien być odpowiednio dobrany do rozmiaru, kształtu i grubości odlewu.

6. Wyrzucanie i odbiór

Wskazane jest dostosowanie suwu wyrzutnika, ciśnienia wypychacza i prędkości kołka wypychacza, aby odlew mógł usunąć siłę formy bez uszkodzenia odlewu i można go było łatwo wyjąć z formy za pomocą szczypiec.

7. Rozpylanie środka antyadhezyjnego

Po wyjęciu odlewu oczyść powierzchnię formy i młotka wtryskowego sprężonym powietrzem i natryśnij odpowiednią ilość środka antyadhezyjnego na powierzchnię wnęki i rdzenia, aby utworzyć niezwykle cienką niemetaliczną warstwę na powierzchni. Odlew jest wyjmowany z formy. Warunkiem tworzenia filmu jest to, że powierzchnia formy ma odpowiednią temperaturę (250 ~ 280 ℃), a środek antyadhezyjny musi być drobną mgiełką.

8. Kontrola temperatury formy i cyklu odlewania ciśnieniowego

Temperatura formy ma bezpośredni związek z cyklem odlewania ciśnieniowego. Długi cykl oznacza niską temperaturę formy; krótki cykl oznacza wysoką temperaturę formy. Jeśli temperatura formy jest zbyt niska, łatwo jest wykonać długie odlewanie, separację na zimno, wzory, pęknięcia skurczowe itp., podczas gdy temperatura formy jest zbyt wysoka, prędkość kondensacji jest niska, a pęcherzyki i przywieranie do formy są łatwe do wystąpienia . Ogólnie temperatura formy jest kontrolowana na 200~250°C. Odnosi się to do temperatury formy po czyszczeniu i natryskiwaniu, a przed zamknięciem formy.

9. Kontrola prędkości wtrysku

Prędkość wtrysku odnosi się do odległości, na jaką stempel porusza się w jednostce czasu. Jest podzielony na trzy poziomy, a mianowicie jednobiegowy, dwubiegowy i szybki wtrysk.

1) Wtrysk jednobiegowy odnosi się do prędkości od początku głowicy młotka do punktu, w którym głowica młotka uszczelnia otwór wtryskowy, co można zmienić, regulując powolny przepływ wtrysku, zwykle 0.1 ~ 0.3 m / s;

2) Wtrysk dwubiegowy odnosi się do prędkości postępu, z jaką płyn stopowy w komorze wtryskowej jest popychany do wnęki z portu wtryskowego, aż płyn stopowy zostanie wysłany do wewnętrznej bramki. Zasada selekcji: Popchnij wtryskiwaną ciecz stopową Strata ciepła przed wewnętrzną bramką jest minimalna; b. Ciecz stopu nie będzie się toczyć, pęcznieć i porywać, gdy jest popychana do przodu;

3) Szybki wtrysk odnosi się do prędkości, z jaką stempel popycha płyn stopowy do wewnętrznej bramy, aż do wypełnienia wnęki. Ogólna zasada wyboru dla tego poziomu to: Ciecz stopowa musi mieć dobrą płynność przed wypełnieniem wnęki; b. Utrzymuj płyn stopowy wypełniający wnękę w idealny i uporządkowany sposób i odprowadzaj gaz z wnęki; C. Nie należy formować szybkiego przepływu metalu w celu przepłukania rdzenia wnęki, aby uniknąć przywierania do formy. Na ogół jest on dostosowywany stopniowo od dolnego limitu do górnego limitu. W przypadku braku wpływu na jakość odlewu, odpowiednia jest mniejsza prędkość napełniania. Na jakość odlewu duży wpływ ma regulacja punktu początkowego szybkiej prędkości wtrysku;

10. Ciśnienie napełniania i ciśnienie doładowania

1) Ciśnienie napełniania odnosi się do ciśnienia wymaganego, aby stempel wstrzyknął metaliczny płyn w komorze ciśnieniowej do wewnętrznej bramki w wymaganym czasie podczas szybkiego wtrysku, aż do wypełnienia wnęki. Ciśnienie napełniania jest określane przez parametry procesu podczas napełniania i pole przekroju poprzecznego zasuwy wewnętrznej. Ma to duży wpływ na jakość odlewu i stanowi podstawę do realizacji ciśnienia końcowego (ciśnienia doładowania).

2) Ciśnienie sprężania odnosi się do końcowego ciśnienia, jakie stempel działa na stopiony metal, gdy stopiony metal wypełnia wnękę, a cylinder wtryskowy jest pod ciśnieniem, zanim zostanie całkowicie zestalony. Zastosowanie ciśnienia pod ciśnieniem sprawi, że wygląd i kontur odlewu będą bardziej wyraźne, wewnętrzna struktura metalu będzie bardziej drobna, a jakość odlewu zostanie znacznie poprawiona. Ale nie można na ślepo zwiększyć ciśnienia doładowania, w przeciwnym razie zwiększy to tylko błysk odlewów i skróci żywotność formy, nie osiągając w ten sposób pożądanego efektu. Zasada: Przepływ wzmacniający części grubościennych jest mały, a przepływ wzmacniający części cienkościennych jest duży. Regulacja wzrostu ciśnienia polega na dostosowaniu czasu narastania ciśnienia, a minimalny czas narastania ciśnienia dla maszyny do odlewania ciśnieniowego jest pewny. Czas narastania ciśnienia maszyny do odlewania ciśnieniowego stopu magnezu Lijin wynosi ≤20ms.

11. W procesie testowania produktów piwnych uważnie obserwuj i analizuj produkty oraz dokonuj odpowiednich korekt parametrów, aż produkty zostaną dostosowane do zadowolenia klienta.

12. Po zakończeniu piwa testowego należy wypełnić tabelę parametrów formy testowej i odesłać ją do firmy w celu archiwizacji.

Link do tego artykułu: Krótko opisz strukturę, funkcję i zasadę maszyny do odlewania ciśnieniowego

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Krótko opisz strukturę, funkcję i zasadę maszyny do odlewania ciśnieniowegoBlachy, beryl, stal węglowa, magnez, druk 3D, precyzja Obróbka CNC usługi dla przemysłu ciężkiego, budowlanego, rolniczego i hydraulicznego. Nadaje się do tworzyw sztucznych i rzadkich obróbka stopów. Może toczyć części o średnicy do 15.7 cala. Procesy obejmują obróbka szwajcarskaprzeciąganie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i gwintowanie. Świadczy również usługi polerowania metali, malowania, szlifowania powierzchni oraz prostowania wałów. Zakres produkcji (m.in. odlew aluminiowy dzięki odlewanie ciśnieniowe cynku,) wynosi do 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do śrub, złączy, Łożysko, pompy, obudowy skrzyni biegów, suszarki bębnowej i obrotowego zaworu zasilającego. PTJ opracuje z Tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.