obróbka cnc · 2021年12月3日

Krótkie wprowadzenie technologii formowania półstałego stopu magnezu

Technologia formowania półstałego, znana również jako matryca półstała kucie lub matryca tiksotropowa kucie, to nowa technologia obróbki części, która jest zaawansowaną technologią formowania pomiędzy formowaniem płynnym (odlewanie) a formowaniem stałym (obróbka ciśnieniowa). Pomysł polega na zastosowaniu fizycznych lub mechanicznych metod do energicznego mieszania zakrzepłego stopionego metalu, aby strącić zestalone gałęzie dendrytów i sprawić, by były równomiernie zawieszone w stopie, tworząc rodzaj pływającego sferoidalnego pierwotnego ciała stałego. Mieszana zawiesina ciało stałe-ciecz jest zawiesiną reologiczną, a objętość fazy stałej wynosi zwykle od 50% do 90%.

Podczas odlewania odlewów ze stopu magnezu nie tylko oczekuje się, że stop ma dobrą płynność, może być zadowalająco wypełniony i uformowany, może być dobrze podawany w celu wyeliminowania wad, takich jak skurcz i porowatość, ale także może uzyskać drobną i jednorodną strukturę ziarna. Nie ma segregacji komponentów ani lekkiej segregacji, aby osiągnąć cel wysokiej gęstości odlewów, doskonałej struktury i wydajności oraz wysokiej dokładności wymiarowej. Technologia formowania półstałego to zaawansowana technologia odlewania, która jest na etapie rozwoju i doskonalenia. Chociaż masowa produkcja kół samochodowych i części elektronicznych jest stosowana w Stanach Zjednoczonych i Europie, produkty nie są konkurencyjne cenowo w małych partiach.
Płynność stopionego metalu podczas procesu krzepnięcia jest nie tylko ściśle związana z jego nieodłącznymi właściwościami, ale także z morfologią, rozmiarem i ułamkiem objętościowym pierwotnej fazy stałej w stopie. Technologia formowania półstałego dobrze rozwiązuje ten złożony problem techniczny. Może odlewać części ze stopu magnezu o doskonałej wydajności.

Schemat ideowy procesu formowania wtryskowego półstałego stopu magnezu

W porównaniu z konwencjonalnym procesem odlewania i procesem obróbki ciśnieniowej, metoda formowania półstałego ma następujące cechy:

Krótkie wprowadzenie technologii formowania półstałego stopu magnezu
Temperatura formowania jest niższa niż w konwencjonalnym procesie odlewania, oszczędność energii i redukcja emisji, a stop uwolnił część ciepła utajonego podczas procesu krzepnięcia, co znacznie zmniejsza szok termiczny formy i poprawia żywotność formy; ponieważ półstała zawiesina jest rodzajem Jest to mieszanina ciała stałego i cieczy, ciśnienie formowania jest znacznie zmniejszone, łatwo jest przygotować duże przedmioty obrabiane, prędkość formowania jest szybka, a części o złożonych strukturach i częściach cienkościennych można wyprodukować; W tradycyjnych odlewach występują grube dendryty i kryształy kolumnowe, a wady, takie jak pory, porowatość i segregacja w odlewach, prawie nie istnieją lub są znacznie zmniejszone. Półstała zawiesina płynnie wypełnia wnękę w postaci przepływu laminarnego. W przeciwieństwie do konwencjonalnych stopów, nie ma turbulentnego przepływu ani rozpylania. Korzystne jest zmniejszenie uwięzienia gazu i utleniania zawiesiny oraz znacznie poprawia jakość wewnętrzną i powierzchniową odlewu, może również zmniejszyć szok termiczny i erozję powierzchniową formy; właściwości mechaniczne odlewów są znacznie poprawione, na ogół o ponad 20% wyższe niż w przypadku odlewów konwencjonalnych; zakres zastosowania jest szeroki. 

Początkowo metoda ta została opracowana do produkcji odlewów ze stopów aluminium, ale układy stopowe z obszarami dwufazowymi ciało stałe-ciecz na dwufazowym diagramie fazowym mogą być formowane w stanie półstałym, takim jak żelazo, aluminium, cynk- na bazie miedzi, na bazie magnezu itp. Można stosować stopy; łatwo jest zrealizować automatyczną i ciągłą produkcję, a proces jest stosunkowo łatwy do kontrolowania. Oczywiście nie nadaje się do produkcji małoseryjnej. Zwykle roczna produkcja nie powinna być mniejsza niż 500,000 XNUMX sztuk.

Generalnie proces odlewania reologicznego jest prosty, nie wymaga wtórnego nagrzewania, oszczędności energii i redukcji emisji, a także niski jest koszt odlewów i odkuwek. Jednak wymagania dotyczące retencji i transportu gnojowicy są surowe i trudne i trudno jest osiągnąć automatyczną ciągłą pracę, więc rozwój jest powolny. Technologia formowania półstałego dla zagranicznych zastosowań przemysłowych odnosi się do technologii odlewania tiksotropowego i technologii kucia matrycowego tiksotropowego. Przy wdrażaniu tiksoformowania pierwszym głównym procesem jest przygotowanie półpłynnych półfabrykatów, co zwiększa koszt produkcji. Jednocześnie wymagane jest ogrzewanie wtórne, które zużywa energię elektryczną, a proces jest bardziej skomplikowany. Jednak łatwo jest zrealizować automatyczną ciągłą produkcję. Osiągnęła wielki rozwój, a wiele komercyjnych linii produkcyjnych zbudowano za granicą, głównie produkując części ze stopów aluminium.

Naukowcy przenoszą proces formowania wtryskowego tworzyw sztucznych na formowanie półstałego metalu, aby utworzyć nowy proces reologiczno-tiksotropowego odlewania wtryskowego, który integruje przygotowanie, transport i formowanie półstałej zawiesiny metalu, dzięki czemu technologia półstała została skomercjalizowana. scena staje się rzeczywistością. Zastosowanie technologii formowania półstałego do przygotowania samochodowych części ze stopów magnezu ma duży potencjał.

Link do tego artykułu: Krótkie wprowadzenie technologii formowania półstałego stopu magnezu

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Krótkie wprowadzenie technologii formowania półstałego stopu magnezuPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi w tym frezowanie, metalowa blacha zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, cięcie laserowe,wiercenie,odlewanie, blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.