obróbka cnc · 2021年5月10日

Krótkie wprowadzenie do wiedzy na temat tokarki CNC z szynami skośnymi

Kupując tokarki CNC z szynami skośnymi, ten sam korpus obrabiarki można wyposażyć w wiele systemów CNC. Otwarty system CNC z NC osadzonym w strukturze PC lub SOFT powinien być używany w jak największym stopniu. Oprogramowanie CNC tego typu systemu jest w całości zainstalowane w komputerze, a część sprzętowa to tylko ustandaryzowany ogólny interfejs między komputerem a serwonapęd i zewnętrzny 1 / O.Tak jak różne marki kart dźwiękowych, https://led-heatsink.net/kart graficznych i odpowiednich sterowników mogą być instalowane na komputerze, użytkownicy mogą używać otwartego jądra CNC na platformie WINDOWSNT do rozwijania wymaganych funkcji w celu tworzenia różnych typów Systemy CNC.

 

Ponadto oprócz podstawowych funkcji systemu CNC istnieje wiele funkcji opcjonalnych.Użytkownik może wybrać dodatkowe funkcje, które mają być zawarte w załączniku do zamówienia, zgodnie z własnymi wymaganiami dotyczącymi obróbki detalu, wymaganiami pomiarowymi i wymaganiami programowymi , zwłaszcza funkcja DNC do transmisji w czasie rzeczywistym itp.

 

Wybór gatunku precyzyjnego tokarki CNC z pochyloną szyną zależy od dokładności obróbki typowych części. Ogólnie rzecz biorąc, w kontroli dokładności obrabiarek CNC znajduje się od 20 do 30 pozycji, ale najbardziej charakterystyczne są: dokładność pozycjonowania w jednej osi, dokładność powtarzania pozycji w jednej osi oraz okrągłość elementów testowych przetwarzanych przez połączenie z więcej niż dwiema osiami .

 

Dokładność pozycjonowania i powtarzalna dokładność pozycjonowania kompleksowo odzwierciedlają wszechstronną dokładność ruchomych części osi. Dokładność pozycjonowania jednej osi odnosi się do zakresu błędu podczas pozycjonowania w dowolnym punkcie skoku osi, http://www.berylliumcopperalloys.comktóry bezpośrednio odzwierciedla możliwości dokładności obróbki obrabiarki, a powtarzalna dokładność pozycjonowania odzwierciedla stabilność pozycjonowania dowolnego punktu pozycjonowania osi w skoku Jest to podstawowy wskaźnik do pomiaru, czy wał może pracować stabilnie i niezawodnie. Spośród dwóch powyższych wskaźników szczególnie ważna jest powtarzalna dokładność pozycjonowania.

 

Obecnie oprogramowanie w systemie sterowania numerycznego posiada bogactwo funkcji kompensacji błędów, które mogą stabilnie kompensować błędy systemowe każdego ogniwa w łańcuchu transmisji paszy. Na przykład błąd skoku i skumulowany błąd śruby pociągowej można skompensować za pomocą funkcji kompensacji skoku, a odwrotną strefę martwą łańcucha napędu posuwu można wyeliminować przez kompensację luzu.