obróbka cnc · 2021年11月4日

Kroki i metody konserwacji maszyn CNC

Kroki i metody konserwacji maszyn CNC


Wraz z szybkim rozwojem obróbki skrawaniem w moim kraju, w Chinach jest coraz więcej obrabiarek CNC. Ze względu na zaawansowany charakter obrabiarek CNC i niestabilność usterek, a większość usterek występuje w postaci usterek kompleksowych, konserwacja obrabiarek CNC stała się znacznie trudniejsza, ale kroki i metody rozwiązywania problemów to nic innego niż następujące punkty.

Kroki i metody konserwacji maszyn CNC

Kroki i metody konserwacji maszyn CNC. -PTJ OBRÓBKA CNC Sklep

1. Pełne zbadanie miejsca usterki

Kiedy pojawia się usterka, musisz najpierw w pełni zrozumieć okoliczności, w jakich doszło do awarii maszyny, jakie zjawiska wystąpiły w momencie jej wystąpienia i jakie działania podjął operator po jej wystąpieniu. Jeśli miejsce usterki jest nadal obecne, zawartość w systemie CNC należy uważnie obserwować, aby zrozumieć zawartość wykonywanego segmentu programu oraz zawartość alarmu wyświetlaną przez autodiagnostykę, a także obserwować lampki alarmowe na każdej płytce drukowanej. Następnie naciśnij przycisk resetowania systemu, aby sprawdzić, czy usterka zniknie. Jeśli alarm błędu zniknie, ten typ alarmu jest głównie błędem oprogramowania.

2. Wymień wszystkie czynniki, które mogą spowodować awarię

Przyczyny tej samej awarii obrabiarek CNC mogą być różne, m.in. mechaniczne, elektryczne, system sterowania i wiele innych. Dlatego wszystkie istotne czynniki powinny być wymienione podczas analizy awarii. Na przykład oś X obrabiarki drga podczas ruchu. Czynnikami, które powodują to zjawisko mogą być: Połączenie enkodera osi X może mieć słaby kontakt; b. Szyna wyspowa osi X jest za ciasna, a tłumienie za duże. Powoduje, że obciążenie silnika osi X jest zbyt duże; C. Sprzężenie serwomotoru osi X i pręta śrubowego jest luźne lub szczelinowe; D. Serwonapęd silnika osi X jest uszkodzony; mi. Serwomotor osi X jest uszkodzony i tak dalej.

3. Jak ustalić przyczynę oklasków?

Istnieje wiele rodzajów systemów CNC do obrabiarek CNC, ale bez względu na rodzaj systemu CNC, do kompleksowej oceny awarii w przypadku jej wystąpienia można zastosować następujące metody.

  1.  – Metoda intuicyjna: polega na wykorzystaniu ludzkich zmysłów, aby zwrócić uwagę na zjawisko, w którym pojawia się awaria i ocenić możliwą część awarii. Jeśli występują nienormalne odgłosy i iskry, gdy występuje usterka, gdzie jest spalona pozycja i gdzie występuje nienormalne zjawisko ciepła, należy dalej obserwować stan powierzchni każdej płytki drukowanej, która może być uszkodzona, na przykład, czy występuje dowolne na płytce drukowanej Sprawdź, czy nie ma przypalonych, poczerniałych lub pękniętych elementów elektronicznych, aby jeszcze bardziej zawęzić zakres kontroli. Jest to najbardziej podstawowa i najprostsza metoda, ale wymaga od personelu zajmującego się konserwacją obrabiarek pewnego doświadczenia w konserwacji.
  2.  – Użyj funkcji alarmu sprzętowego systemu sterowania numerycznego: wskaźnik alarmu może ocenić usterkę. Na płytce obwodu sprzętowego systemu CNC znajduje się wiele wskaźników alarmowych, które mogą z grubsza określić lokalizację usterki.
  3.  – Wykorzystaj w pełni funkcję alarmową oprogramowania systemu CNC: wszystkie systemy CNC mają funkcję autodiagnostyki. Podczas pracy systemu program autodiagnostyczny może służyć do szybkiego zdiagnozowania systemu. Po wykryciu usterki, usterka zostanie wyświetlona na ekranie formularza w trybie alarmowym lub zaświecą się różne kontrolki alarmowe. Podczas konserwacji usterkę obrabiarki można znaleźć zgodnie z treścią alarmu.
  4.  – Funkcja diagnozy za pomocą wyświetlania stanu: System CNC może nie tylko wyświetlać informacje diagnostyczne o usterkach, ale także dostarczać różne stany diagnostyki obrabiarki w postaci adresu diagnostycznego i danych diagnostycznych. Na przykład zapewnia interfejs między systemem a obrabiarką. Status sygnału wejścia/wyjścia lub status sygnału wejścia/wyjścia interfejsu między komputerem PC a urządzeniem CNC, komputerem i obrabiarką, można użyć wyświetlania stanu na ekranie, aby sprawdzić, czy system CNC wprowadza sygnał do obrabiarki, lub Czy informacje o przełączniku obrabiarki zostały wprowadzone do systemu CNC. Krótko mówiąc, usterkę można rozróżnić, czy jest ona po stronie obrabiarki, czy po stronie systemu CNC, dzięki czemu można zmniejszyć zakres kontroli obrabiarki CNC.
  5.  – Gdy wystąpi awaria, parametry systemu CNC powinny zostać sprawdzone w odpowiednim czasie: zmiany parametrów systemu bezpośrednio wpłyną na wydajność obrabiarki, a nawet spowodują awarię obrabiarki i niemożność pracy całej obrabiarki. Zakłócenia zewnętrzne mogą powodować zmiany poszczególnych parametrów w pamięci. Wydaje się, że w przypadku wystąpienia niewytłumaczalnych awarii w obrabiarce można sprawdzić parametry systemu CNC.
  6.  – Metoda wymiany części zamiennych: Gdy awaria obrabiarki zostanie przeanalizowana i okaże się, że płytka drukowana może być uszkodzona, płytka z częściami zamiennymi może zostać użyta do jej wymiany, a wadliwa płytka drukowana może zostać szybko określona. Jednak podczas korzystania z tej metody należy zwrócić uwagę na następujące dwa punkty: ①Zwróć uwagę na położenie regulowanych przełączników na płytce drukowanej. Podczas wymiany płytki należy zwrócić uwagę na stan ustawień dwóch płytek drukowanych, które mają zostać wymienione. Spraw, aby system był niestabilny lub nieoptymalny, a nawet alarm. ②Po wymianie niektórych płytek drukowanych (takich jak płytki CCU) konieczne jest zresetowanie lub wprowadzenie parametrów i programów obrabiarki.
  7.  – Wykorzystaj zaciski wykrywające na płytce drukowanej: na płytce drukowanej znajdują się zaciski wykrywające do pomiaru napięcia obwodu i przebiegu, aby określić, czy część obwodu działa prawidłowo podczas debugowania i konserwacji. Ale podczas testowania tej części obwodu powinieneś znać zasadę obwodu i logiczną relację obwodu. W przypadku nieznanych zależności logicznych, dwie identyczne płytki drukowane można porównać do testów, aby znaleźć usterkę płytki drukowanej.

Krótko mówiąc, gdy obrabiarka CNC ulegnie awarii, konserwatorzy mogą prawidłowo określić przyczynę i lokalizację awarii, postępując zgodnie z wyżej wymienionymi krokami i metodami wykrywania.

Link do tego artykułu: Kroki i metody konserwacji maszyn CNC

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Kroki i metody konserwacji maszyn CNCWarsztat CNC PTJ produkuje części o doskonałych właściwościach mechanicznych, dokładności i powtarzalności z metalu i tworzywa sztucznego. Dostępne 5-osiowe frezowanie CNC.Obróbka stopu wysokotemperaturowego zakres w tym obróbka inconelowa,obróbka monelu,Obróbka Geek Ascology,Obróbka karpia 49,Obróbka Hastelloy,Obróbka Nitronic-60,Obróbka Hymu 80,Obróbka stali narzędziowej,metalowa obudowa itp.,. Idealny do zastosowań lotniczych.Obróbka CNC produkuje części o doskonałych właściwościach mechanicznych, dokładności i powtarzalności z metalu i tworzywa sztucznego. Dostępne 3-osiowe i 5-osiowe frezowanie CNC. Opracujemy z Tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email chroniony] ) bezpośrednio do nowego projektu.