drukowanie 3d · 2021年5月10日

Koszty druku 3D? Opanuj te sześć elementów projektu, aby obniżyć koszty i zwiększyć korzyści

Jak wszyscy wiemy, technologia druku 3D może wspierać drukowanie szerokiej gamy materiałów eksploatacyjnych, takich jak tworzywa sztuczne, żywice, ceramika, metale itp., Dlatego jest szeroko stosowana w wielu dziedzinach, takich jak lotnictwo, leczenie i wzornictwo przemysłowe. Jednak skracając cykl badawczo-rozwojowy, redukując montaż i zmniejszając koszty form, firmy zwracają większą uwagę na wpływ technologii druku 3D na koszty produkcji. https://retractable-dog-leash.com/W tym celu podsumowaliśmy sześć elementów projektowych druku 3D dla każdego, aby przeanalizować, jak zmniejszyć dodatkowe koszty produkcji, jakie przynosi druk 3D, oraz jak podkreślić jego zalety w obniżaniu kosztów produkcji i poprawie ogólnych korzyści.

Do
Koszty druku 3D? Opanuj te sześć elementów projektu, aby obniżyć koszty i zwiększyć korzyści

W rzeczywistości naukowcy z Purdue University w Stanach Zjednoczonych zaproponowali dwie metody, które mogą znacznie skrócić czas i materiały drukowania 3D: nowy algorytm PackMerger, który ma podzielić obiekt na kilka segmentów, wydrukować je, a następnie skleić ze sobą . Na przykład królik na poniższym zdjęciu jest automatycznie dzielony na wiele komponentów i drukowany. Wymagany czas został skrócony z 13,5 godziny do 9,5 godziny. Ilość materiału również została zmniejszona z 351 gramów do 229 gramów. Wymagany czas jest optymalizowany przez algorytm 1 minuta, 15 minut na montaż. Rdzeniem algorytmu jest umieszczenie jak największej liczby elementów w znanej przestrzeni (podobnie jak w grze Tetris).

Do

Ponadto istnieje inny sposób generowania mniejszej konstrukcji wsporczej za pomocą innych algorytmów, które mogą skrócić czas drukowania średnio o 30%, a materiały do ​​druku 3D o 40% (jak pokazano na poniższym rysunku). Przed drukowaniem użyj algorytmu, aby określić, w jaki sposób model 3D należy umieścić na tacy drukarki, aby zminimalizować wsparcie wymagane dla przedłużonej części.Komputer automatycznie obróci model 3D we wszystkich kierunkach, aby znaleźć model 3D wymagający najmniejszego wsparcia struktura. sposób.

Do

Jeśli uważasz, że powyższa treść jest stosunkowo zaawansowana, a nawet trochę z powodu cierpliwości, nie ma to znaczenia. Równie dobrze możemy zacząć od następujących sześciu punktów:

Zoptymalizuj projekt. Dobrze zaprojektowane części wydrukowane w 3D podlegają wielu zasadom podobnym do formowania wtryskowego, takich jak: stosowanie stopniowych przejść między sąsiednimi powierzchniami; unikanie dużych różnic między polem przekroju poprzecznego a objętością części; unikanie zdarzeń na gotowym elemencie obrabianym Ostre narożniki naprężeń szczątkowych; cienkie, https://chineselasercutter.com/niepodparte konstrukcje murowane nie mogą być zbyt wysokie, w przeciwnym razie nastąpi wypaczenie.

Do

Do

Porzuć tradycję. Powinieneś wiedzieć, że typowe części drukowane w 3D często mają projekty bioniczne, takie jak struktury plastra miodu lub złożone struktury kratowe. Nie bój się używać tej struktury w projekcie, o ile mogą tworzyć lżejsze i mocniejsze części. Nie ma potrzeby unikania w projekcie konstrukcji przypominającej otwór, ponieważ wiercenie otworów w częściach tradycyjnymi metodami wytwarzania w niewidoczny sposób zwiększa marnotrawstwo materiałów, co prowadzi do wzrostu kosztów.

Należy zwrócić uwagę, że podczas wytwarzania przyrostowego, zwłaszcza przy wykorzystaniu technologii 3D wytapianego laserowo metalu do wykonywania otworów okrągłych, konieczne jest kompleksowe rozważenie, czy dodać konstrukcję wsporczą dla otworu i ewentualną deformację dolnej powierzchni. W niektórych przypadkach struktura w kształcie łzy lub sześciokątnego otworu może być uważana za lepszą metodę projektowania zamiast okrągłych otworów.

Do

Rozważ kompleksowo metodę produkcji części w masowej produkcji. Mówimy, że technologia druku 3D umożliwia swobodne modelowanie i zapewnia dużo miejsca na projektowanie części, na przykład wytwarzanie części z wieloma strukturami otworów. W rzeczywistości wiele firm zdało sobie sprawę, że technologia druku 3D umożliwia produkcję części w małych partiach, ale gdy wymagana jest produkcja masowa, nadal muszą rozważyć przejście na tradycyjne procesy, takie jak obróbka skrawaniem i odlewanie. Dlatego w takim przypadku konstruktor musi kompleksowo rozważyć, jaki proces produkcyjny zostanie zastosowany, gdy dana część trafi do masowej produkcji w przyszłości na początku projektowania i czy plan projektowy również da się z powodzeniem zrealizować.

Zmniejsz liczbę dodatkowych operacji po wydrukowaniu. Niektóre procesy drukowania 3D wymagają dodania struktury podporowej do drukowanego przedmiotu, aby zapobiec zawijaniu się lub wypaczaniu. Na przykład w przypadku druku 3D w technologii stereolitografii (SLA) konieczne jest dodanie konstrukcji nośnej do drukowanego obiektu. Metalową konstrukcję wsporczą utworzoną przez drukowanie należy usunąć za pomocą obróbki skrawaniem lub innymi metodami po zakończeniu drukowania, a plastikową konstrukcję wsporczą można usunąć za pomocą takich środków, jak ręczna szlifierka. Tak czy inaczej, https://plasticmachiningservice.com/spowoduje to wzrost kosztów i wydłużenie cyklu produkcyjnego. Dlatego na początku projektowania należy rozważyć zmianę projektu lub rozmieszczenie części, aby w jak największym stopniu uniknąć dodawania konstrukcji wsporczych do części.

Do

Przestrzegaj tolerancji. Podczas drukowania 3D metalu, aby spełnić wymagania dotyczące tolerancji części metalowych, czasami konieczne jest zastosowanie technik wtórnego przetwarzania, takich jak obróbka mechaniczna. Jednak nadmierne dążenie do wymagań tolerancji wpłynie na projektowanie i produkcję części drukowanych 3D, takich jak: nadmierne Dążenie do precyzji zwiększa liczbę warstw druku, a tym samym wydłuża czas i koszty druku. Dlatego powinniśmy przyjąć odpowiednie strategie projektowe, a czasem ograniczyć stosowanie procesów post-drukarskich.

Do

Skoncentruj się na szerszej perspektywie. Chociaż koszty materiałów i sprzętu do drukowania 3D są wyższe niż w przypadku tradycyjnego procesu produkcyjnego, nie zniechęcaj się. Szczególnie przy projektowaniu części drukowanych 3D powinniśmy zwracać większą uwagę na zalety technologii druku 3D w realizacji złożonych i lekkich konstrukcji oraz funkcjonalnych części zintegrowanych, a także stymulować druk 3D w jak największym stopniu w optymalizacji projektu części. Jeśli tylko zwrócisz uwagę na wpływ technologii druku 3D na koszty produkcji i zaniedbasz pełne uwzględnienie jej potencjału w przekształcaniu projektu i funkcji produktu oraz przekształcaniu łańcucha dostaw, firmy stracą okazję do wykorzystania druku 3D w celu uzyskania bardziej wszechstronnych korzyści.