obróbka cnc · 2021年11月3日

Kontrola jakości obróbki CNC piasty koła samochodowego

Kontrola jakości obróbki CNC piasty koła samochodowego


Jako istotny element samochodu, koło ma bezpośredni wpływ na właściwości jezdne i bezpieczeństwo samochodu. Wraz z ciągłym podnoszeniem stopnia mechanizacji w moim kraju metody obróbki zostały zasadniczo zastosowane w produkcji i obróbce kół samochodowych, a wydajność przetwarzania kół została znacznie poprawiona. Jednak z różnych powodów niektóre z obecnie obrabianych felg samochodowych mają wady jakościowe. Dlatego ten artykuł połączy sytuację obróbki piast samochodowych na tym etapie, mając na celu czynniki, które wpływają na jakość obróbki piast samochodowych, oraz zbada, jak skutecznie przeprowadzać kontrolę jakości i inspekcję obróbki piast samochodowych.

Kontrola jakości obróbki CNC piasty koła samochodowego

Ton Kontrola jakości obróbki CNC piasty koła samochodowego. -PTJ OBRÓBKA CNC Sklep

Wprowadzenie

Dzięki zastosowaniu obróbki mechanicznej do produkcji piast samochodowych, wydajność produkcji piast samochodowych ulega znacznej poprawie, a nakład pracy personelu zostaje skutecznie zmniejszony. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wydajności wyczynowej montowanego samochodu konieczne jest również wzmocnienie kontroli jakości i kontroli jakości obróbki piasty koła samochodowego. W tym kontekście niniejszy artykuł skupi się na krótkiej analizie i badaniach dotyczących kontroli jakości i inspekcji obróbki kół samochodowych.

2 Sytuacja obróbki kół samochodowych na tym etapie

Wraz z popularyzacją i wykorzystaniem technologii obróbki skrawaniem w przemyśle wytwórczym mojego kraju, roczna produkcja kół samochodowych w moim kraju wykazuje rosnącą tendencję do zmian. Według odpowiednich danych, do 25 roku produkcja samochodów w moim kraju osiągnęła 2015 milionów, a niektórzy eksperci przewidują, że do 2020 roku roczna produkcja samochodów w moim kraju osiągnie 50 milionów. W związku z tym roczna produkcja kół samochodowych w moim kraju zasadniczo ustabilizowała się na poziomie około 80 milionów, co znacznie przyczyniło się do rozwoju przemysłu samochodowego mojego kraju i całej gospodarki krajowej. Chociaż
Ogólnie rzecz biorąc, produkcja kół samochodowych w moim kraju jest ogromna, ale poziom jakości nie jest idealny. Dlatego wzmocnienie kontroli jakości i kontroli jakości obróbki kół samochodowych oraz poprawa ogólnego poziomu jakości stały się kluczowym problemem, który branża kół samochodowych musi pilnie rozwiązać.

3 Czynniki wpływające na jakość obróbki piast kół samochodowych

3.1 Sprzęt materialny

w proces obróbki piast samochodowych, ze względu na wpływ jakości samej piasty samochodowej oraz wpływ sprzętu obróbczego, łatwo jest spowodować różne błędy w obróbce, co z kolei wpływa na jakość piasty samochodowej. Na przykład przy wyborze narzędzia do obróbki nie odpowiada ono przedmiotowi obrabianemu piasty koła lub występuje błąd położenia w obrabiarce itp. Wpłynie to na dokładność obróbki kół samochodowych. A jeśli w samym elemencie koła samochodowego występują problemy z jakością, takie jak brak wysokiej odporności cieplnej materiału, co powoduje problemy, takie jak nadpalanie i odwęglanie podczas obróbki cieplnej, wpłynie to również na jakość odlewu koła [1] .

3.2 Miejsce pracy

Nie tylko obróbka kół samochodowych, ale także środowisko miejsca pracy podczas obróbki dowolnego przedmiotu będzie w pewnym stopniu wpływać na jakość obróbki. Na przykład, w obszarze obróbki, obszar przechowywania piasty koła jest mieszany z piastą koła samochodu niewykwalifikowanego lub innymi obszarami roboczymi, co najprawdopodobniej doprowadzi do przemieszczenia odlewów kół samochodowych o niewystarczającej jakości do następnego procesu. Ponadto w procesie obróbki felg samochodowych, jeśli nie można skutecznie kontrolować temperatury, zwłaszcza braku pleśni
Skuteczna kontrola lokalnej temperatury znacznie zwiększy trudność podawania szprych piasty, poważnie wpłynie na zwartość ogólnej struktury piasty i doprowadzi do odpowiednich problemów z jakością.

3.3 Technologia obróbki

Chociaż zastosowanie obróbki mechanicznej do produkcji piast samochodowych skutecznie uwalnia operatorów od ciężkiej produkcji i prac obróbkowych, musi ono opierać się na wymaganiach dotyczących obróbki piast samochodowych, aby skonfigurować odpowiednie procesy i systemy obróbki. W trakcie procesu, jeśli operator ma problemy, takie jak nieprawidłowe ustawienia lub błędy regulacji, wpłynie to bezpośrednio na pierwotną dokładność obrabiarek, narzędzi i półfabrykatów kół samochodowych, a nawet spowoduje „śmiertelne obrażenia” odwrócenia procesu, co nie tylko wpłynie na obróbkę
Uporządkowany postęp koła samochodowego ma również niekorzystny wpływ na jakość obróbki kół samochodowych.

3.4 Czynnik personalny

Czynnik ludzki jest również ważnym czynnikiem wpływającym na jakość obróbki felg samochodowych. Sprawne zakończenie obróbki wymaga od personelu wycierającego dokładnego wdrożenia każdego procesu obróbki i normy technicznej. Zwłaszcza w związku z ciągłym rozwojem przemysłu kół samochodowych w moim kraju, rodzaje kół samochodowych stają się coraz bardziej zróżnicowane, a umiejętności obróbki coraz bardziej zróżnicowane. Stało się to coraz bardziej skomplikowane, przez co wzrastają również jego wymagania wobec operatorów. A jeśli sami operatorzy nie mają odpowiedniej technologii obróbki i przepływu operacji
Zrozumienie Chenga nieuchronnie wpłynie na faktyczną obróbkę i jakość felg samochodowych.

4 Kontrola jakości obróbki kół samochodowych i strategia inspekcji

4.1 Surowce

Aby skutecznie kontrolować wskaźnik błędów i wskaźnik błędów obróbki kół samochodowych oraz poprawić ich poziom jakości, konieczne jest wzmocnienie kontroli jakości i kontroli jakości obróbki kół samochodowych. W procesie kontroli jakości i kontroli surowców kół samochodowych, biorąc pod uwagę, że obecna produkcja i produkcja kół samochodowych wykorzystuje głównie materiały ze stopów aluminium, a narzędzia do obróbki mają zwykle wysoką sztywność, więc przed obróbką personel musi Obrabiane materiały i detale podlegają pełnemu zakresowi kontroli jakości. W tym procesie inspektorzy jakości mogą sprawdzać certyfikaty kwalifikacyjne materiałów jeden po drugim i korzystać z profesjonalnych przyrządów testujących, aby upewnić się, że ich sztywność, odporność na ciepło i odporność na odkształcenia mogą spełniać wymagania standardów obróbki, zanim będą mogli oficjalnie uruchomić maszynę. Obróbka jest również kluczowym środkiem kontroli pierwotnego błędu obróbki kół samochodowych od źródła.

4.2 sprzęt

W procesie kontroli jakości i kontroli jakości sprzętu i narzędzi potrzebnych do obróbki skrawaniem personel musi skoncentrować się na poprawie dokładności. Przed rozpoczęciem obróbki należy wyregulować i skalibrować obrabiarki i narzędzia skrawające zgodnie ze standardowymi wymaganiami obróbki kół samochodowych oraz instrukcjami kontroli sprzętu i narzędzi oraz ściśle sprawdzić ich jakość. Po stwierdzeniu zużycia narzędzi lub wygięcia i odkształcenia powiązanych narzędzi, takich jak oprawki narzędziowe,
Należy go natychmiast wymienić, aby zapewnić, że wszystkie używane urządzenia do obróbki mają wysoki poziom dokładności i jakości, co stanowi dobrą podstawę do poprawy jakości obróbki kół samochodowych.

4.3 Środowisko pracy

Skuteczna kontrola środowiska pracy w miejscu obróbki pomaga również poprawić poziom jakości obróbki kół samochodowych. W tym procesie niezbędne jest zapewnienie sprawnej logistyki miejsca pracy. Personel musi podzielić miejsce pracy zgodnie z wymaganiami obróbki i użyć wyraźnych znaków, aby wyraźnie oddzielić obszar przechowywania piasty, obszar do obróbki oraz obszar niewykwalifikowanego produktu. W ten sposób może skutecznie zapobiegać przepływowi niewykwalifikowanych produktów do następnego procesu [Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że podczas przetwarzania koła samochodowego podawanie szprych będzie miało bezpośredni wpływ na kontrolę temperatury. Dlatego wchodząc w proces chłodzenia formy, operator musi ściśle kontrolować temperaturę zgodnie z wymaganiami norm procesowych, takich jak szprychy koła przed chłodzeniem. Kanały chłodzące są osadzone w częściach, aby zapewnić, że szprychy piasty mogą skutecznie uzupełniać podawanie, zapewniając w ten sposób dobrą zwartość całej konstrukcji.

4.4 technologia procesu

Z punktu widzenia technologii procesu, podczas obróbki kół samochodowych operatorzy muszą starannie skonfigurować prawidłowy proces i przepływ systemu procesowego w oparciu o odpowiednie normy i wymagania oraz odpowiednio dostosować proces w połączeniu z warunkami obróbki piasty samochodowej, aby skutecznie kontrolować Błąd. Na przykład w systemie zalewania jest ustawiony jako zalewanie centralne, zapobiegając w ten sposób problemowi wtrącania żużla. Wciśnij odpowiedni kod identyfikacyjny do każdego odlewu koła. Przed przystąpieniem do następnego procesu inspektorzy jakości muszą ponownie sprawdzić odlewy kół, użyć technologii wykrywania defektów magnetycznych itp., aby sprawdzić obciążenie-Łożysko wydajność i właściwości mechaniczne odlewów kół oraz dokładne rejestrowanie wyników kontroli i organizowanie ich w formie raportu, który jest ogólną kontrolą jakości koła. Podaj ważne odniesienie; po upewnieniu się, że wszystkie aspekty spełniają standardy procesu, zostanie przeniesiony do następnego procesu. Biorąc jednak pod uwagę, że pierwotny błąd nie może być całkowicie wyeliminowany z różnych przyczyn podczas obróbki, operator musi w odpowiednim czasie dostosować inne parametry obróbki, aby skompensować błąd lub przenieść błąd poprzez ocenę ważności odlewu, czyli Błąd jest przenoszony na nieistotne części, aby skutecznie kontrolować błąd obróbki piasty samochodowej i starać się nie wpływać na jakość obróbki piasty samochodowej.

4.5 Operator

Wymagania kontrolne dla operatorów. W obróbce kół samochodowych operatorzy muszą być w pełni zaznajomieni i ilościowo opanować różne etapy obróbki i zasady obróbki oraz posiadać podstawowy sprzęt i technologię kontroli jakości odlewów kół, a także być w stanie elastycznie korzystać z profesjonalnych kontroli Przyrządy i sprzęt, oraz poprzez odczytanie odpowiednich parametrów procesowych i technicznych uzyskanych w wyniku wykrywania, naukowej oceny i oceny jakości przyrządów i wyposażenia oraz kół samochodowych. Dlatego zanim operatorzy zajmą stanowiska, kierownictwo
Personel musi przeprowadzić rygorystyczny przegląd swoich kwalifikacji i umiejętności, a wszyscy operatorzy będą zatrudnieni z certyfikatami; profesjonalni technicy obsługi przeprowadzą dla nich ujednolicone i systematyczne szkolenia przed rozpoczęciem pracy
Pomóż im w dalszym wyjaśnieniu odpowiednich standardów technologii obróbki i ugruntuj silne poczucie odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Po zakończeniu obróbki piasty koła samochodowego operator zobowiązany jest do dokładnego zarejestrowania procesu obróbki i związanych z nim parametrów, a jednocześnie podsumowania i refleksji nad całym procesem obróbki, wyjaśnienia problemów występujących podczas procesu obróbki i znalezienia skutecznego rozwiązania, których należy unikać Wpływ na późniejszą obróbkę kół samochodowych.

5. Wniosek

Podsumowując, przy ciągłym wzroście liczby pojazdów w moim kraju, w przyszłości będzie produkowana duża liczba felg samochodowych. Biorąc pod uwagę, że w procesie obróbki kół samochodowych materiały, sprzęt, technologia i personel będą w różnym stopniu wpływać na jakość obróbki. Dlatego autor uważa, że ​​podczas obróbki piast samochodowych kierownicy i inspektorzy jakości muszą również skutecznie kontrolować materiały piast samochodowych, sprzęt do obróbki, środowisko pracy na miejscu, technologię procesu i operatorów itp., Aby skutecznie zmniejszyć liczbę piast samochodowych. Błąd obróbki piasty koła dodatkowo poprawia poziom jakości obróbki piasty koła samochodowego.

Link do tego artykułu: Kontrola jakości obróbki CNC piasty koła samochodowego

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Kontrola jakości obróbki CNC piasty koła samochodowegoWarsztat CNC PTJ produkuje części o doskonałych właściwościach mechanicznych, dokładności i powtarzalności z metalu i tworzywa sztucznego. Dostępne 5-osiowe frezowanie CNC.Obróbka stopu wysokotemperaturowego zakres w tym obróbka inconelowa,obróbka monelu,Obróbka Geek Ascology,Obróbka karpia 49,Obróbka Hastelloy,Obróbka Nitronic-60,Obróbka Hymu 80,Obróbka stali narzędziowej,itp.,. Idealny do zastosowań lotniczych.Obróbka CNC produkuje części o doskonałych właściwościach mechanicznych, dokładności i powtarzalności z metalu i tworzywa sztucznego. Dostępne 3-osiowe i 5-osiowe frezowanie CNC. Opracujemy z Tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.