obróbka cnc · 2021年12月20日

Jakie są powszechnie używane materiały do ​​druku 3D?

Jakie są powszechnie używane materiały do ​​druku 3D?

①Plastik ABS

ABS jest obecnie najszerzej stosowanym polimerem. Łączy w sobie różne cechy PS, SAN, BS i ma cechy twarde, twarde i twarde. abs jest terpolimerem akrylonitrylu, butadienu i styrenu. A oznacza akrylonitryl, B oznacza butadien, a S oznacza styren.

Tworzywa ABS są na ogół nieprzezroczyste, mlecznobiałe, nietoksyczne i bez smaku, o doskonałej udarności, dobrej stabilności wymiarowej, właściwościach elektrycznych, odporności na ścieranie, odporności chemicznej, odporności na ścieranie, obróbce formowania i obróbce mechanicznej.

②Plastik PLA

Kwas polimlekowy (pla) to nowy rodzaj materiału biodegradowalnego, który jest materiałem skrobiowym wytwarzanym z odnawialnych zasobów roślinnych, takich jak kukurydza. Kwas polimlekowy ma dobrą kompatybilność, degradowalność, właściwości mechaniczne i właściwości fizyczne. Nadaje się do formowania z rozdmuchem, tworzyw termoplastycznych i innych metod przetwarzania. Proces jest prosty i wszechstronny. Jednocześnie ma dobry połysk i przezroczystość, dobrą wytrzymałość na rozciąganie i plastyczność.

(drukowane w 3D gitary elektryczne są wykonane z wytrzymałych materiałów)

Materiały pla i abs mogą być wykonane z wielu materiałów i istnieje wiele zakładek. Dlatego trudno sądzić po samym zwykłym produkcie. Zaobserwowano, że ABS jest matowy, a ** jest bardzo jasny. Po podgrzaniu do 195°C pla może być gładko wytłaczana, ale abs nie. Po podgrzaniu do 220°C ABS może być gładko wytłaczany, aw PLA pojawią się wybrzuszenia, a nawet może być karbonizowany. Karbonizacja może zatkać dyszę, co jest bardzo niebezpieczne.

③Inżynieryjne tworzywa sztuczne

Tworzywa konstrukcyjne to tworzywa przemysłowe stosowane jako części przemysłowe lub materiały obudów. W porównaniu z innymi materiałami ma zrównoważone zalety wytrzymałości, odporności na uderzenia, odporności na starzenie i twardości. Dlatego jest to również materiał najczęściej wykorzystywany w druku 3D. Powszechnie stosowane tworzywa konstrukcyjne obejmują przemysłowe materiały abs, materiały PC, materiały nylonowe i tak dalej.

Przemysłowy materiał ABS

Jest to jeden z najczęściej stosowanych termoplastów konstrukcyjnych w FDM (modelowanie osadzania stopu). Ma zalety wysokiej wytrzymałości, dobrej wytrzymałości i odporności na uderzenia. Normalna temperatura odkształcenia przekracza 90°C. Może być stosowany do obróbki (wiercenie, gwintowanie), malowania i galwanizacji.

Materiał PC

Jest to prawdziwy materiał termoplastyczny, posiadający wszystkie właściwości tworzyw konstrukcyjnych: wysoką wytrzymałość, odporność na wysoką temperaturę, udarność, odporność na zginanie i może być stosowany jako część końcowa. Próbki wykonane z materiału PC mogą być bezpośrednio montowane i używane oraz mogą być wykorzystywane w przemyśle transportowym i AGD. Materiał PC ma jeden kolor, tylko biały, a jego wytrzymałość jest o około 60% wyższa niż materiałów ABS. Ma doskonałe właściwości materiałów inżynierskich i jest szeroko stosowany w elektronice użytkowej, sprzęcie gospodarstwa domowego, produkcji samochodów, lotnictwie i sprzęcie medycznym.

Materiał nylonowy

Sproszkowany materiał nylonowy SLS według niniejszego wynalazku ma cechy lekkości, odporności na ciepło, niskiego współczynnika tarcia, dobrej odporności na zużycie i tym podobnych. Wielkość cząstek proszku jest niewielka, a precyzja formowania wysoka. Wyrób spiekany nie wymaga specjalnej obróbki końcowej, to znaczy może mieć wyższą wytrzymałość na rozciąganie. Wybór koloru nie jest tak dobry jak pla i abs, ale można go wybrać i pokolorować za pomocą malowania natryskowego, barwienia zanurzeniowego itp. Temperatura odkształcenia cieplnego materiału wynosi 110 ℃ i jest stosowana głównie w samochodach, sprzęcie AGD , elektronikę użytkową, wzornictwo artystyczne i produkty przemysłowe.

Cechy: Temperatura spiekania – temperatura topnienia proszku 180 ℃; spiekane części nie wymagają specjalnej obróbki końcowej, to znaczy mają dużą wytrzymałość na rozciąganie. W procesie szybkiego prototypowania spiekania proszku nylonowego wymagana jest wyższa temperatura podgrzewania wstępnego, wymagana jest atmosfera ochronna, a wydajność sprzętu jest wysoka.

Jakie są powszechnie używane materiały do ​​druku 3D?

Materiał PC-ABS

Jest to jeden z najczęściej stosowanych termoplastów konstrukcyjnych. PC-ABS ma wytrzymałość ABS oraz wysoką wytrzymałość i odporność na ciepło materiałów PC i jest stosowany głównie w przemyśle motoryzacyjnym, AGD i telekomunikacyjnym. Wytrzymałość próbki wykonanej z tego materiału i urządzenia do pomiaru siły jest o około 60% wyższa niż w przypadku elementów wykonanych tradycyjnym systemem fdm, dzięki czemu można użyć pc-ab do drukowania elementów termoplastycznych, w tym modeli koncepcyjnych, prototypów funkcjonalnych, produkcja narzędzi i części końcowych .

Materiał PC-ISO

Jest to biały materiał termoplastyczny certyfikowany przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej wytrzymałości, szeroko stosowany w przemyśle farmaceutycznym i sprzętu medycznego. Jest stosowany w profesjonalnych dziedzinach, takich jak symulacja chirurgiczna, odbudowa czaszki, stomatologia i tak dalej. Jednocześnie, ponieważ ma wszystkie cechy komputera PC, może być również stosowany w przemyśle opakowań spożywczych i farmaceutycznych. Próbki te można wykorzystać jako modele koncepcyjne, funkcjonalne prototypy, narzędzia produkcyjne i części końcowe.

Materiały zasilacza

Jest to bursztynowy materiał o temperaturze odkształcenia termicznego 189°C. Jest to materiał o najwyższej wytrzymałości, odporności na ciepło** i odporności na korozję** spośród wszystkich materiałów termoplastycznych. Zwykle używany jako końcowy komponent, szeroko stosowany w przemyśle lotniczym, transportowym i **. Materiały te mogą zapewnić bezpośrednie doświadczenie w produkcji cyfrowej, a wydajność jest bardzo stabilna. Pracując ze sprzętem rortus, można osiągnąć niesamowite rezultaty.

Tworzywo termoutwardzalne

Żywice termoutwardzalne, takie jak żywice epoksydowe, nienasycone poliestry, żywice fenolowe, żywice aminowe, żywice poliuretanowe, żywice silikonowe, aromatyczne żywice heterocykliczne charakteryzują się wysoką wytrzymałością i dobrą ognioodpornością i są bardzo odpowiednie do laserów proszkowych do drukowania 3D Proces formowania spiekanego. Naukowcy zajmujący się materiałami z Harvard School of Engineering and Applied Sciences i WYSS Institute of Bioengineering wspólnie opracowali nadający się do druku 3D termoutwardzalną żywicę epoksydową, którą można drukować w 3D na konstrukcjach budowlanych i stosować w lekkich budynkach.

Szwecja spróbuje wykorzystać tę technologię do drukarni

④Żywica światłoczuła

Żywica światłoczuła składa się z monomerów polimerowych i prepolimerów. Ciekła żywica światłoczuła jest preferowanym materiałem do drukowania produktów o wysokiej precyzji ze względu na dobrą płynność cieczy i natychmiastowe właściwości utwardzania światłem. Żywica światłoczuła charakteryzuje się dużą szybkością utwardzania i dobrą wydajnością schnięcia powierzchni. Po uformowaniu produkt ma gładki wygląd, który może być przezroczysty, półprzezroczysty i matowy. W szczególności żywica światłoczuła ma niski zapach i składniki o niskim stopniu podrażnień, co jest bardzo odpowiednie dla osobistych stacjonarnych systemów drukowania 3D.

Powszechnymi żywicami światłoczułymi są somos-next, somos11122, somos19120 i żywica epoksydowa.

somos NASTĘPNY materiał

Biały materiał, nowy materiał klasy PC, dobra wytrzymałość, może zasadniczo osiągnąć wydajność nylonowego materiału selektywnego spiekania laserowego (SLS, selektywne spiekanie laserowe), dokładność i jakość powierzchni są lepsze. Wykonane z materiału Somos NEXT Elementy mają najwyższą sztywność i wytrzymałość do tej pory, przy jednoczesnym zachowaniu znakomitego kunsztu, dokładnego rozmiaru i pięknego wyglądu światłoutwardzalnego trójwymiarowego materiału do modelowania. Stosowane są głównie w samochodach, sprzęcie AGD, elektronice użytkowej i innych dziedzinach.

Wentylator chłodnicy wydrukowany w 3D i tuleja na zatyczki do uszu

somos11122 materiał

Wygląda bardziej jak prawdziwe przezroczyste tworzywo sztuczne, ma doskonałą wodoodporność i stabilność wymiarową oraz może zapewnić wiele podobnych tworzyw konstrukcyjnych, w tym ABS i PBT, dzięki czemu idealnie nadaje się do produktów motoryzacyjnych, motoryzacyjnych i elektronicznych.

somos19120 materiał

Wykonany jest z różu, który jest specjalnym materiałem odlewniczym. Po uformowaniu może bezpośrednio zastąpić prototyp filmu woskowego odlewu precyzyjnego, unikając ryzyka rozwoju formy, skracając cykl i charakteryzując się niskim współczynnikiem retencji popiołu i wysoką precyzją.

Żywica epoksydowa

Jest to żywica do szybkiego prototypowania laserowego, łatwa do odlewania. Jego zawartość popiołu jest bardzo niska (zawartość resztkowego popiołu przy 800°C jest mniejsza niż 0.01%). Może być stosowany w wysokotemperaturowych powłokach z topionej krzemionki i tlenku glinu, nie zawiera antymonu metali ciężkich i może być stosowany do wytwarzania niezwykle precyzyjnych form do szybkiego odlewania.

⑤Materiały gumowe

Materiały gumowe mają właściwości różnych gatunków materiałów elastycznych. Twardość, wydłużenie przy zerwaniu, wytrzymałość na rozdarcie i wytrzymałość na rozciąganie tych materiałów sprawiają, że są one idealne do zastosowań wymagających antypoślizgowych lub miękkich powierzchni. Drukowane w 3D produkty gumowe obejmują głównie elektronikę użytkową, sprzęt medyczny, wnętrza samochodów, opony, uszczelki itp.

⑥Materiały metalowe

Proszek metalowy używany do drukowania 3D na ogół wymaga wysokiej czystości, dobrej kulistości, wąskiego rozkładu wielkości cząstek i niskiej zawartości tlenu. Obecnie proszkami metali stosowanymi w druku 3D są głównie stopy tytanu, stopy kobaltowo-chromowe, stopy stali nierdzewnej i aluminium, a także proszki metali szlachetnych, takie jak złoto i srebro wykorzystywane do drukowania biżuterii.

Jednorazowa produkcja kombinacji wirnika i łopaty, źródło: RSC Engineering Co., Ltd.

Metalowe materiały do ​​drukowania 3D są szeroko stosowane w petrochemii, lotnictwie, produkcji samochodów, formach wtryskowych, odlewaniu stopów metali lekkich, przetwórstwie spożywczym, odzieży, papiernictwie, energetyce, biżuterii, modzie i innych dziedzinach.

Szybkie prototypowanie proszków metali to trend rozwojowy szybkiego prototypowania laserowego od produkcji prototypów do bezpośredniej szybkiej produkcji. Może przyspieszyć rozwój nowych produktów i ma szerokie perspektywy zastosowań. W metodzie selektywnego spiekania proszków metali występują trzy popularne proszki metali:

(1) W przypadku mieszaniny proszku metalicznego i spoiwa organicznego oba proszki miesza się równomiernie w określonej proporcji, a następnie spieka laserowo.

(2) Mieszanina dwóch proszków metali, z których jeden ma niższą temperaturę topnienia i spoiwo podczas procesu spiekania laserowego.

(3) W przypadku proszku pojedynczego metalu spiekanie systemu jednostek, zwłaszcza metali o wysokiej temperaturze topnienia, musi osiągnąć temperaturę topnienia w krótkim czasie i wymagany jest laser o dużej mocy. Głównym problemem bezpośredniego spiekania metalu jest niska gęstość i złe właściwości mechaniczne części ze względu na porowatą strukturę.

Materiał metalowy ze stali narzędziowej,

Stosowalność stali narzędziowej wynika z jej doskonałej twardości, odporności na ścieranie i odkształcenia, a także zdolności do utrzymania krawędzi skrawającej w wysokich temperaturach. Jednym z nich jest stal narzędziowa do pracy na gorąco typu H13, która może wytrzymać niepewny czas.

Materiał metalowy ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna różni się od stali węglowej. Obecnie zawartość chromu jest inna. Najniższy stop stali o zawartości chromu 10.5%, stal nierdzewna nie jest łatwa do rdzewienia i korodowania.

Austenityczna stal nierdzewna 316l charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na korozję itp. i może być redukowana do niskich temperatur w szerokim zakresie temperatur. Może być stosowany w lotnictwie, petrochemii i innych dziedzinach inżynierii, a także w przetwórstwie spożywczym i medycynie.

Stal nierdzewna maraging 15 5PH, znana również jako stal nierdzewna maraging (hartowanie wydzieleniowe), ma wysoką wytrzymałość, dobrą ciągliwość, odporność na korozję i może być dalej hartowana. Obecnie jest szeroko stosowany w przemyśle lotniczym, petrochemicznym, chemicznym, spożywczym, papierniczym i metalowym.

Maraging stal nierdzewna 17≤4PH nadal ma wysoką wytrzymałość i wytrzymałość w temperaturze 315 ℃ i ma silną odporność na korozję. W stanie obróbki laserowej ma dwa rodzaje doskonałej skalowalności.

Materiały ze stopów metali

Najszerzej stosowane stopy proszków metali w materiałach do drukowania 3D obejmują czysty tytan i stopy tytanu, stopy aluminium, stopy na bazie niklu, stopy kobaltowo-chromowe i stopy na bazie miedzi.

Stopu tytanu

Czysty tytan stosowany na rynku, znany również jako dostępny w handlu czysty tytan, dzieli się na 1 i 2 proszki, gatunek 2 jest mocniejszy niż gatunek 1 i ma taką samą odporność na korozję w większości zastosowań. Czysty tytan 2 ma dobrą biokompatybilność i ma szerokie perspektywy zastosowań w przemyśle farmaceutycznym.

Tytan jest kluczem do przemysłu stopów tytanu. Obecnie stopy tytanu stosowane do druku 3D to głównie stopy tytanu klasy 5 oraz stopy tytanu klasy 23. Ze względu na doskonałą wytrzymałość, odporność na korozję, niski ciężar właściwy i biokompatybilność, ma idealne zastosowanie w przemyśle lotniczym i samochodowym. Dodatkowo ze względu na wysoką wytrzymałość, niski moduł oraz dużą odporność na zmęczenie znajduje zastosowanie w produkcji implantów biomedycznych. Stop tytanu klasy 23, o wysokiej czystości, jest tego samego gatunku co tytan dentystyczny i tytan medyczny.

stop aluminium

Obecnie stopy aluminium wykorzystywane do drukowania 3D z metalu to głównie AlSi12 i AlSi10mg. Al-Si 12 to rodzaj lekkiego materiału. Może być stosowany do części cienkościennych, takich jak wymienniki ciepła lub inne części samochodowe, a także do prototypów przemysłowych i części produkcyjnych, takich jak lotnictwo. Połączenie krzemu i magnezu sprawia, że ​​stop aluminium ma wyższą wytrzymałość i twardość, co jest szczególnie przydatne w przypadku cienkościennych skomplikowanych części geometrycznych, szczególnie w przypadku dobrych właściwości termicznych i niewielkiej wagi.

Proszek brązu stopowego na bazie miedzi

Na rynku szeroko stosowane są stopy na bazie miedzi, powszechnie znane jako brąz. Ma dobrą przewodność cieplną i elektryczną. Może łączyć swobodę projektowania w celu generowania złożonych struktur wewnętrznych i kanałów chłodzących. Nadaje się do bardziej efektywnego chłodzenia form urządzeń półprzewodnikowych itp., a także może być stosowany do mikrowymienników ciepła. Charakteryzuje się cienkościennością i złożonym kształtem.

Materiały z metali szlachetnych

Produkty do druku 3D zyskują coraz większy wpływ w branży modowej. Projektanci biżuterii na całym świecie wydają się korzystać z technologii szybkiego prototypowania druku 3D**, ponieważ jest to potężna branża kreatywna, która z łatwością może zastąpić inne metody produkcji. W branży jubilerskiej powszechnie stosowane są materiały do ​​druku 3D, takie jak złoto, srebro, mosiądz itp.

⑦Materiały ceramiczne

Materiały ceramiczne mają doskonałe właściwości, takie jak wysoka wytrzymałość, wysoka twardość, odporność na wysoką temperaturę, niska gęstość, dobra stabilność chemiczna i odporność na korozję. Są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, biologicznym i innych. Produkty ceramiczne drukowane w 3D są wodoodporne, odporne na ciepło (do 600 ℃), nadają się do recyklingu, nietoksyczne, ale mają niską wytrzymałość i mogą być używane jako idealne naczynia kuchenne, zastawa stołowa (filiżanka, miska, spodek, kubek na jajka, podstawka), świecznik, płytki ceramiczne, wazony, dzieła sztuki i inne materiały do ​​​​dekoracji domu.

Jednak ze względu na twardość i kruchość materiałów ceramicznych ich obróbka i formowanie są szczególnie trudne, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych części ceramicznych, które wymagają formowania w formie. Koszty przetwarzania form są wysokie, a cykl rozwoju jest długi, co utrudnia zaspokojenie zapotrzebowania na ciągłe aktualizacje produktów.

Selektywne spiekanie laserowe proszku ceramicznego polega na dodaniu spoiwa do proszku ceramicznego. Proces przygotowania powlekanego proszku jest podobny do powlekanego proszku metalowego. Ceramika powlekana może być Al2O3, ZrO2, SiC itp. Istnieje wiele różnych spoiw, w tym spoiwa metalowe i plastikowe (w tym żywica, wosk polietylenowy, szkło organiczne itp.), a także spoiwa nieorganiczne.

posługiwać się:

(1) Proszek ceramiczny i spoiwo są równomiernie spiekane w określonej proporcji, a powłoka ceramiczna jest uzyskiwana po drugiej obróbce spiekania, a powłoka ceramiczna jest wylewana w celu uzyskania wytworzonych części metalowych.

(2) Inżynieryjne części ceramiczne mogą być również produkowane bezpośrednio. Po spiekaniu i prasowaniu izostatycznym na gorąco końcowa gęstość względna detali sięga 99.9%. W przemyśle może być stosowany do odpornych na zużycie i żaroodpornych elementów ceramicznych, np. impregnowanych olejem Łożyskos.

⑧Kompozytowy proszek gipsowy (pełnokolorowy piaskowiec)

Dziedzina druku 3D jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów. Obiekty wykonane z pełnokolorowego piaskowca mają silne wyczucie koloru, a powierzchnia produktów drukowanych w 3D ma wrażenie ziarnistości, a nadrukowane linie wyraźnie nadają obiektowi szczególny efekt wizualny. Jest bardziej kruchy i łatwiejszy do uszkodzenia i nie nadaje się do drukowania obiektów, które zwykle są umieszczane na zewnątrz lub w ekstremalnych *środowiskach.

Ale kiedy projektanci chcą drukować swoje projekty w wielu kolorach, zwykle wybierają kolorowy piaskowiec. Ponieważ może drukować różne kolory, poziom kolorów i rozdzielczość są bardzo dobre. Model wydrukowany z piaskowca jest niezwykle realistyczny. Dlatego też pełnokolorowy piaskowiec jest szeroko stosowany w ekspozycjach wewnętrznych, takich jak modele, portrety i modele architektoniczne.

⑨Niebieski wosk i czerwony wosk

Dzięki technologii druku stereo z wieloma dyszami (MJM) powierzchnia jest gładka; Precyzyjne odlewanie form woskowych, przewyższające poprzednie proste funkcje tworzenia modeli i wyświetlania. Może być stosowany do standardowych materiałów osłaniających i procesów odlewniczych. Służy do wykonywania kolekcji biżuterii, odzieży, odzieży, części mechanicznych, rzeźb, replik oraz modeli z wosku parafinowego.

Jak wybrać materiały do ​​druku 3D?

Jak wybrać model dla siebie, zwykle należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

Czynniki takie jak koszt, właściwości materiału (właściwości mechaniczne, właściwości mechaniczne, stabilność chemiczna), szczegóły gotowego produktu po obróbce końcowej oraz specjalne środowiska aplikacji.

① Koszt

W przypadku najbardziej zainteresowanych kosztów (z wyłączeniem kosztów obróbki końcowej i robocizny). Drukując kulki materiałowe o tej samej objętości strukturalnej, zgodnie z cenami różnych materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez włoską sieć budowlaną, stwierdziliśmy, że w koszcie produkcji tego samego produktu o objętości 10000 mm3: plastik PLA

Dlatego pod względem kosztów produktu tworzywa sztuczne z kwasem polimlekowym i tworzywa ABS są najtańsze i najlepiej nadają się do stosowania tanich materiałów eksploatacyjnych. Należy tutaj zauważyć, że produkty z tworzywa sztucznego PLA i tworzywa ABS podczas projektowania znajdują się w konstrukcji podwieszonej lub nachylenie w górę wynosi 45 stopni i wymaga dodatkowego podparcia mniejszego niż 45 stopni, to znaczy, gdy produkt jest mniejszy niż 45 stopni, koszt wzrasta w przebraniu.

②Wydajność materiału

Poniższy rysunek przedstawia charakterystykę materiałową niektórych materiałów eksploatacyjnych do drukowania 3D dostarczanych przez Yizao.com. Stopnie twardości, przezroczystości, rozmiaru i dokładności na rysunku wahają się od poziomu 1 do poziomu 5. Jest to podział od poziomu najniższego do trzeciego.

W najmniejszych szczegółach 0.5 mm plastiku PLA i ABS jest mniejsze niż 0.1 mm niebieskiego wosku i 1.0 mm wyższe niż srebrne. Znajduje się na środkowym poziomie i nie ma żadnych specjalnych cech.

Jeśli chodzi o minimalną grubość ścianki, w przypadku zwykłych produktów minimalna grubość ścianki 1.0 mm tworzywa polimlekowego i tworzywa ABS jest prawie taka sama jak minimalna grubość ścianki 0.6 mm, która należy do normalnego zakresu i może w pełni zaspokoić potrzeby formowania najpopularniejszych produktów. Podobnie, chociaż minimalna grubość ścianki może zaspokoić potrzeby dużej liczby popularnych produktów, należy zauważyć, że gdy grubość nie jest mniejsza niż 1.0 mm, podczas procesu drukowania wystąpi odkształcenie, co spowoduje niepowodzenie drukowania.

Pod względem najwyższej precyzji, ze względu na wpływ samego materiału, najwyższa precyzja tworzywa sztucznego kwasu polimlekowego 0.3mm jest nieco niższa od wartości średniej, natomiast najwyższa precyzja tworzywa ABS 0.1mm jest nieco niższa od wartości średniej.

Jest stosunkowo lepiej. Jednak najwyższa precyzja tego rodzaju jest już porównywalna z najwyższą precyzją niektórych poziomów przemysłowych i może sprostać wymaganiom produkcyjnym kreatywnych produktów.

Jednocześnie proces fdm odpowiadający plastikowi pla i abs jest stosunkowo prosty i można go wydrukować i wyprodukować za pomocą komputera stacjonarnego. W porównaniu z maszynami przemysłowymi zastosowanie maszyn stacjonarnych może mieć niewielką lukę w dokładności i masowej produkcji, ale z pewnością może spełnić normalne wymagania dotyczące produktu, przy niższych kosztach i wygodniejszej produkcji.

③Przetwarzanie końcowe

Do obróbki końcowej produktu pod względem kolorystycznym stosuje się takie metody jak malowanie (barwienie), barwienie zanurzeniowe i galwanizacja. Ponieważ proces barwienia w gospodarstwie domowym jest niedojrzały, koszt jest wysoki, operacja galwanizacji jest skomplikowana, a koszt stosunkowo wysoki, więc dla wygody natryskiwanie (kolorowanie) jest obecnie najwygodniejsze. Oczywiście w przypadku plastiku pla i plastiku abs istnieje wiele opcji kolorystycznych, można wybrać prawie wszystkie kolory i jest to stosunkowo proste.

Pod względem wyglądu, tekstury i obróbki pomocniczej tworzywa PLA trójwymiarowy model materiału PLA jest twardy i odporny na ciepło. Jeśli szlifowanie jest bardziej szorstkie i szorstkie, obecnie nie ma dobrej tekstury wyglądu i obróbki podporowej. W przypadku plastiku abs, chociaż można go polerować, użycie pewnej proporcji roztworu alkalicznego może sprawić, że powierzchnia będzie gładka i obróbka powierzchniowa efekt będzie lepszy.

④Kierunek aplikacji

Oprócz powyższych trzech czynników, ze względu na cel wykonania modelu wydruku, kierunek aplikacji można z grubsza podzielić na dwie kategorie: weryfikacja wyglądu i weryfikacja struktury.

Model weryfikacji wyglądu: model ręczny zaprojektowany przez inżyniera w celu weryfikacji wyglądu produktu lub model, który jest bezpośrednio używany i wymaga wysokiego wyglądu. Model weryfikacji wyglądu jest widoczny i dotykalny. Może odzwierciedlać twórcze myślenie projektanta w postaci obiektów i unikać mankamentów „rysowanie dobrego obrazu nie jest dobre”. W procesie opracowywania nowego produktu i oceny wyglądu produktu niezbędne jest ustalenie modelu weryfikacji wyglądu.

W oparciu o wymagania modelu weryfikacji wyglądu preferowany jest druk 3D typu żywicy światłoczułej (w tym żywicy ABS i przezroczystego materiału PC).

Model weryfikacji strukturalnej: w procesie projektowania produktu, od projektu do masowej produkcji, na ogół konieczne jest wykonanie form. Koszty produkcji form są wysokie, a duże formy są warte setki tysięcy, a nawet miliony. Jeśli okaże się, że struktura jest nieuzasadniona lub podczas procesu otwierania formy wystąpią inne problemy, można przewidzieć stratę. W związku z tym ustanowienie modelu weryfikacji strukturalnej może zapobiec tej utracie i zmniejszyć ryzyko otwarcia formy.

Zgodnie z wymaganiami modelu weryfikacji strukturalnej, jeśli wymagania dotyczące dokładności i jakości powierzchni nie są wysokie, zaleca się wybór materiałów o dobrych właściwościach mechanicznych i niskich cenach, takich jak PLA, ABS i inne.

Ponadto istnieją pewne specjalne wymagania. Na przykład, jeśli masz wymagania dotyczące przewodności elektrycznej, potrzebujesz materiałów metalowych lub chcesz wykonać piękną biżuterię w odwrotnej kolejności, zaleca się niebieski wosk.

Główny kierunek aplikacji materiału

Oczywiście po jasnym i rozsądnym podziale materiałów oraz jasnej świadomości wydajności, jako praktycy w branży druku 3D, musimy mieć ogólne rozeznanie w kierunku aplikacji materiałów.

Według redaktora do najczęściej stosowanych na rynku materiałów do druku 3D należą tworzywa sztuczne (abs, pla, nylon, fotopolimery itp.) oraz metale (stal, srebro, złoto, tytan, aluminium itp.). W tych dwóch kategoriach można je przeklasyfikować zgodnie z zastosowaniami rynkowymi i wymaganiami rynku.

(1) Najczęściej używany rynek

Sądząc po obecnej sytuacji rynkowej, tworzywa sztuczne są głównym nurtem w produkcji dóbr konsumpcyjnych. Mówiąc prościej, to, co widzimy w naszym codziennym życiu

Produkty druku 3D, materiały do ​​jego produkcji to nic innego jak ABS, PLA, nylon i fotopolimer tych czterech.

(2) Najbardziej poszukiwany rynek

Jeśli rynek potrzebuje i najdłużej perspektywy rozwoju w przyszłości, rynek materiałów metalowych wytwarzanych przez produkty jest bardzo pilny. Zwłaszcza w zastosowaniach w przemyśle lotniczym, obronnym, samochodowym, ** i innych branżach jest dużo miejsca na rozwój.

W porównaniu z tradycyjną technologią wytwarzania, druk 3D nie wymaga prefabrykacji form, nie wymaga usuwania dużej ilości materiału w procesie produkcyjnym oraz nie wymaga skomplikowanego kucie proces w celu uzyskania produktu końcowego. Dlatego optymalizacja konstrukcji, oszczędność materiału i oszczędność energii mogą być realizowane w produkcji. Technologia druku trójwymiarowego jest odpowiednia do opracowywania nowych produktów, szybkiego wytwarzania pojedynczych i małych partii, wytwarzania części o skomplikowanych kształtach, projektowania i produkcji form oraz produkcji materiałów trudnych do obróbki, kontroli kształtu, kontroli montażu i szybka inżynieria wsteczna. Dlatego branża druku 3D przyciąga coraz więcej uwagi w kraju i za granicą i stanie się kolejną branżą o wschodzie słońca o szerokich perspektywach rozwoju.

Link do tego artykułu: Jakie są powszechnie używane materiały do ​​druku 3D?

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com


Jakie są powszechnie używane materiały do ​​druku 3D?PTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi. Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100.
Warsztat obróbki skrawaniem specjalizująca się w usługach prefabrykacji dla branży budowlanej i transportowej. Możliwości obejmują cięcie plazmowe i tlenowo-paliwowe, Obróbka na miarę, MIG i Niestandardowe aluminiowe urządzenie do precyzyjnego frezowania CNC do spawaniaformowanie rolkowe, montaż, Tokarka do obróbki stali nierdzewnej maszyna cnc wał, strzyżenie i Szwajcarskie usługi obróbki CNC. Obsługiwane materiały obejmują węgiel i Pasywacja Części pokrywy do obróbki stali nierdzewnej.
Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z Tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami ( [email protected] ).