obróbka cnc · 2021年11月29日

Jakie są cechy plastiku?

Plastik to związek polimerowy, który jest polimeryzowany przez monomer jako surowiec w wyniku polimeryzacji addycyjnej lub reakcji polikondensacji. Jest powszechnie znany jako plastik lub żywica. Kompozycję i kształt można dowolnie zmieniać. Składa się z żywicy syntetycznej i wypełniaczy, plastyfikatorów, stabilizatorów i smarów. , Pigment i inne dodatki. Głównym składnikiem plastiku jest żywica. Żywica stanowi około 40%-100% całkowitej masy tworzyw sztucznych. Jakie są cechy plastiku? Podstawowe właściwości tworzyw sztucznych determinowane są głównie przez charakter żywicy, ale ważną rolę odgrywają również dodatki. Niektóre tworzywa sztuczne składają się zasadniczo z żywic syntetycznych, bez lub z niewielkimi dodatkami, takimi jak pleksiglas, polistyren itp. Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć właściwości tworzyw sztucznych.

(1) Jakie są właściwości tworzyw sztucznych?

1. Plastik jest plastyczny

Jak sama nazwa wskazuje, plastik to materiał, który można formować. Tzw. plastyczność plastiku oznacza, że ​​lity plastik można zmiękczyć przez podgrzanie, a następnie zmiękczony plastik umieszcza się w formie, a następnie chłodzi i ponownie zestala w bryłę o określonym kształcie. Ta właściwość tworzyw sztucznych ma również pewne wady, to znaczy łatwo ulega zmiękczeniu i odkształceniu pod wpływem ciepła. Niektóre tworzywa sztuczne mogą ulec deformacji nawet po oparzeniu gorącą wodą. Dlatego produkty z tworzyw sztucznych generalnie nie nadają się do kontaktu z wrzącą wodą.

2. Plastik jest elastyczny

Niektóre tworzywa sztuczne, takie jak włókna syntetyczne, mają pewien stopień elastyczności. Kiedy jest rozciągany przez siłę zewnętrzną, zwinięte cząsteczki są wyprostowane przez elastyczność, ale po usunięciu naprężenia powracają do pierwotnego zwiniętego stanu, co czyni tworzywo elastycznym, takim jak polietylen i polichlorek winylu. Produkty filmowe. Ale niektóre tworzywa sztuczne nie są elastyczne.

3. Plastik ma wysoką wytrzymałość

Chociaż plastik nie jest tak twardy jak metal, nadal ma stosunkowo wysoką wytrzymałość i odporność na zużycie w porównaniu ze szkłem, ceramiką, drewnem itp. biegsi Łożyskona maszynie.

4. Plastik ma odporność na korozję

Tworzywa sztuczne nie rdzewieją w wilgotnym powietrzu, jak metale, ani nie gniją ani nie są korodowane przez mikroorganizmy w wilgotnym środowisku, takim jak drewno. Ponadto tworzywa sztuczne są odporne na korozję kwasową i alkaliczną. Dlatego tworzywa sztuczne są często używane jako rurociągi wodne i płynne w zakładach chemicznych, drzwi i okna w budynkach i tak dalej.

5. Plastik jest izolujący

Łańcuch molekularny tworzyw sztucznych jest kowalencyjnie związany przez atomy, a cząsteczki nie mogą ani jonizować, ani przenosić elektronów w strukturze, dzięki czemu tworzywa sztuczne są izolacyjne. Tworzywa sztuczne mogą być używane do produkcji opasek na druty, gniazdek elektrycznych i urządzeń elektrycznych.

(2) Jakie są cechy typowych tworzyw sztucznych ogólnego przeznaczenia?

(1) WP

Polietylen jest najbardziej produktywną odmianą w przemyśle tworzyw sztucznych. Polietylen to żywica termoplastyczna wytwarzana przez polimeryzację etylenu. W przemyśle obejmuje również kopolimery etylenu i niewielką ilość α-olefin. Polietylen jest bezwonny, nietoksyczny, przypomina wosk, ma doskonałą odporność na niskie temperatury (minimalna temperatura użytkowania może osiągnąć -100-70 °C), ma dobrą stabilność chemiczną i jest odporny na większość kwasów i zasad (nieodporny na kwasy o charakterze utleniającym). Jest nierozpuszczalny w ogólnych rozpuszczalnikach w temperaturze pokojowej, ma niską nasiąkliwość i doskonałą izolację elektryczną. Polietylen jest powszechnie stosowany w folii plastikowej, plastikowych torbach w stylu kamizelki, plastikowych torebkach na żywność, butelkach na mleko, wiadrach, butelkach na wodę itp.

(2) PP

Polipropylen to żywica termoplastyczna wytwarzana przez polimeryzację propylenu. Polipropylen to nietoksyczny, bezwonny i pozbawiony smaku mlecznobiały, wysokokrystaliczny polimer o gęstości zaledwie 0.90-0.91 g/cm3, który jest obecnie jedną z najlżejszych odmian wszystkich tworzyw sztucznych. Jest szczególnie odporny na wodę, z szybkością wchłaniania wody tylko 0.01% i masą cząsteczkową około 80,000 150,000 do 1 2.5. Formowalność jest dobra, ale ze względu na duży skurcz (XNUMX%-XNUMX%) wyroby grubościenne są łatwe do wgniecenia. W przypadku niektórych części o dużej dokładności wymiarowej trudno jest spełnić wymagania, a powierzchnia produktów ma dobry połysk. Polipropylen jest powszechnie stosowany w zastawie stołowej do mikrofalówek, umywalkach, plastikowych beczkach, osłonach termosów, tkanych torbach itp.

Jakie są cechy plastiku?

(3) PCV

Polichlorek winylu jest polimerem powstałym w wyniku polimeryzacji monomeru chlorku winylu w nadtlenkach, związkach azowych i innych inicjatorach; lub pod działaniem światła i ciepła zgodnie z mechanizmem reakcji polimeryzacji wolnorodnikowej. W rzeczywistych zastosowaniach do materiałów PVC często dodaje się stabilizatory, smary, pomocnicze środki przetwórcze, pigmenty, środki odporne na uderzenia i inne dodatki. Charakteryzuje się niepalnością, wysoką wytrzymałością, odpornością na warunki atmosferyczne i doskonałą stabilnością geometryczną. Polichlorek winylu jest powszechnie stosowany w folii spożywczej, plastikowych butach i wyrobach skórzanych, foliach, kablach i plastikowych torbach.

Szczególna uwaga: Kiedy PVC jest przetwarzany na miękkie tworzywa sztuczne, takie jak folia spożywcza i plastikowe torby, należy dodać dużą ilość materiałów pomocniczych. Niektóre z nich są toksyczne. Szkodliwe substancje zawarte w tym materiale mogą powodować raka po uwolnieniu.

(4) PS

Polistyren odnosi się do polimeru syntetyzowanego z monomeru styrenu poprzez polimeryzację addycyjną rodników. Jest to bezbarwne i przezroczyste tworzywo termoplastyczne o temperaturze zeszklenia wyższej niż 100°C, dlatego jest często używane do tworzenia różnych potrzeb, aby wytrzymać temperaturę wrzącej wody, jednorazowych pojemników i jednorazowych piankowych pudełek na lunch. Ponadto styropian znajduje również zastosowanie w grzebieniach, pudełkach, obsadkach do długopisów, zabawkach dla dzieci, plastikowych torbach na zakupy itp.

Szczególna uwaga: do produkcji naczyń jednorazowych stosuje się metale ciężkie i inne zakazane dodatki, które rozpuszczają się z wodą, octem i olejami zawartymi w pożywieniu i dostają się do organizmu człowieka, co może powodować niestrawność, miejscowe bóle, choroby wątroby i inne choroby.

(5) ABS

ABS to kopolimer akrylonitryl-butadien-styren. ABS to termoplastyczna struktura materiału polimerowego o wysokiej wytrzymałości, dobrej wytrzymałości oraz łatwej obróbce i formowaniu. Żywica ABS to terpolimer akrylonitrylu, 1,3-butadienu i styrenu. Może zachowywać się normalnie w środowisku o temperaturze -25℃-60℃ i ma dobrą formowalność. Przetworzony produkt ma gładką powierzchnię i jest łatwy do barwienia i galwanizacji. Można go łączyć z różnymi żywicami, tworząc mieszankę. ABS jest używany głównie do stopów, tworzyw sztucznych i gatunków ABS.

(3) Charakterystyka i płynność tworzyw sztucznych

Płynność plastiku to bardzo ważna właściwość, która jest bezpośrednio związana z jakością wyrobów z tworzyw sztucznych.

Płynność tworzyw termoplastycznych można ogólnie analizować na podstawie szeregu wskaźników, takich jak masa cząsteczkowa, wskaźnik szybkości płynięcia, długość spiralnego przepływu Archimedesa, pozorna lepkość i współczynnik płynięcia (długość procesu/grubość ścianki części z tworzywa sztucznego).

Mała masa cząsteczkowa, szeroki rozkład masy cząsteczkowej, słaba regularność struktury cząsteczkowej, wysoki wskaźnik płynięcia, długa długość przepływu spiralnego, niska lepkość pozorna, wysoki współczynnik płynięcia, dobra płynność, tworzywa o tej samej nazwie produktu muszą sprawdzić swoje instrukcje w celu ustalenia, czy ich płynność jest zastosowanie Do formowania wtryskowego.

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi projektowania form, płynność powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych można z grubsza podzielić na trzy kategorie:

Dobra płynność PA, PE, PS, PP, CA, poli(4) metylopenten;

żywice polistyrenowe o średniej płynności (takie jak ABS, AS), PMMA, POM, eter polifenylenowy;

Słaba płynność: PC, twarde PCV, eter polifenylenowy, polisulfon, poliarylosulfon, fluoroplasty.

Płynność różnych tworzyw sztucznych również zmienia się pod wpływem różnych czynników formujących. Główne czynniki wpływające to:

1. Temperatura materiału w wysokiej temperaturze zwiększa płynność, ale różne tworzywa sztuczne mają również różnice, PS (szczególnie odporne na uderzenia i wyższa wartość MFR), PP, PA, PMMA, modyfikowany polistyren (np. ABS, AS), płynność PC, CA a inne tworzywa sztuczne różnią się znacznie w zależności od temperatury. W przypadku PE i POM wzrost lub spadek temperatury ma niewielki wpływ na ich płynność. Dlatego te pierwsze powinny regulować temperaturę podczas formowania, aby kontrolować płynność.

2. Wraz ze wzrostem ciśnienia formowania wtryskowego stopiony materiał podlega większemu ścinaniu i płynności, zwłaszcza PE i POM są bardziej wrażliwe, dlatego ciśnienie wtrysku należy dostosować, aby kontrolować płynność podczas formowania.

3. Forma, rozmiar, układ, konstrukcja układu chłodzenia, opory przepływu stopionego materiału (takie jak wykończenie powierzchni, grubość odcinka kanału, kształt wnęki, układ wydechowy) i inne czynniki struktury formy system odlewania bezpośrednio wpływa na formowanie stopionego materiału. Rzeczywista płynność we wnęce zmniejszy płynność, jeśli spowoduje obniżenie temperatury stopionego materiału i zwiększenie odporności na płynność. Projektując formę, należy dobrać rozsądną strukturę w zależności od płynności użytego tworzywa.

Podczas formowania można również kontrolować temperaturę materiału, temperaturę formy, ciśnienie wtrysku, prędkość wtrysku i inne czynniki, aby odpowiednio dostosować warunki napełniania do potrzeb formowania.

Link do tego artykułu: Jakie są cechy plastiku?

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Jakie są cechy plastiku?Metalowa blacha, beryl, stal węglowa, magnez, 3D drukowanie, precyzja Obróbka CNC usługi dla przemysłu ciężkiego, budowlanego, rolniczego i hydraulicznego. Nadaje się do tworzyw sztucznych i rzadkich obróbka stopów. Może toczyć części o średnicy do 15.7 cala. Procesy obejmują obróbka szwajcarskaprzeciąganie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i gwintowanie. Zapewnia również polerowanie metali, malowanie, szlifowanie powierzchni i wał usługi prostowania. Zakres produkcji wynosi do 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do śrub, złączy, Łożyskopompa, obudowa skrzyni biegów, suszarka bębnowa i podajnik obrotowy zawór Applications.PTJ opracuje strategię z Tobą, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.