obróbka cnc · 2021年11月6日

Jaki jest związek między czyszczeniem części a jakością i wydajnością?

Większość finiszerów twierdzi, że wierzy, iż czyszczenie części pomaga zoptymalizować jakość, produktywność i rentowność. Jednak chociaż poglądy i opinie sklepu na temat procesu sprzątania są dość jednolite, nadal istnieją różnice we wskaźnikach kwalifikacji jakości. Hubbard-Hall zlecił obiektywnej zewnętrznej firmie Gardner Intelligence przeprowadzenie niestandardowych ankiet w sklepach z artykułami do pracy i sklepach typu captive oraz przeanalizowanie wyników badania porównawczego „Products Finishing Top Shops”, aby zapewnić oparte na danych spostrzeżenia, które pomogą zrozumieć postawy i praktyki dotyczące sprzątania.

Wyniki ankiety pokazują, że postawy i przekonania dotyczące sprzątania są zasadniczo takie same w przypadku wszystkich urządzeń, niezależnie od ich jakości i wydajności. Co zatem wpływa na różnicę w jakości i wydajności ostatecznych procesorów? Jak procesy czyszczenia i obróbki wstępnej zmieniają jakość i wydajność? Co więcej, jaki jest związek między wysoką jakością plonów a czystością?

ANALIZA informacje

Niezależnie od wskaźnika kwalifikacji jakości, 67% personelu wykończeniowego uważa, że ​​czyszczenie części pomaga zoptymalizować jakość, produktywność i rentowność. Co więcej, większość pozostałych sklepów również jest zbliżona do tego poglądu. Podobnie prawie 67% respondentów, niezależnie od jakości, twierdziło, że ma ścisłe, znormalizowane i regularne nawyki w zakresie sprzątania. Większość pozostałych ankietowanych twierdziła, że ​​przez większość czasu ma jasne nawyki związane ze sprzątaniem.

W związku z tym wydaje się, że nie ma prawie żadnej różnicy w ogólnej lokalizacji czyszczenia części na podstawie wskaźnika jakości. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że gorsze części nie są wynikiem osobistych przekonań ani tym bardziej twierdzeń, że czystość nie jest ważna.

Jednakże, gdy szybkość pierwszego przejścia gotowego produktu jest większa niż 90% i mniejsza niż 90%, występuje znacząca różnica w lokalizacji części do czyszczenia.

Chociaż może nie mieć liniowego związku ze wskaźnikiem uzysku jakości, oczywiste jest, że metody czyszczenia są zupełnie inne dla produktu końcowego o najwyższym wskaźniku wydajności jakości i produktu o najniższym wskaźniku wydajności jakości.

Wyniki ankiety pokazują również, że prawie 85% finiszerów jest całkiem zadowolonych z procesu czyszczenia. Sklepy ze wskaźnikiem jakości przekraczającym 90% są bardzo zadowolone z procesu czyszczenia. Jednocześnie sklepy, które uzyskały wynik poniżej 90%, nie są ani zadowolone, ani zadowolone ze swojego procesu czyszczenia.

Chociaż poglądy i opinie sklepu na temat procesu czyszczenia są dość jednolite, istnieją pewne istotne różnice w przyczynach podanej niskiej jakości.

Jaki jest związek między czyszczeniem części a jakością i wydajnością?

Przed znalezieniem różnicy nasze badania pokazują, że praca jest najczęściej wymienianym powodem gorszych produktów, niezależnie od tego, czy jakość jest kwalifikowana, czy nie. Zasadniczo praca jest kozłem ofiarnym niskiej jakości. Ponadto nie ma wyraźnego trendu związanego z niezgodnością ze standardami jakości, procesem, sprzętem lub powiązanymi czynnikami. Te względy utrzymują względnie stały procent problemów przez cały czas przepuszczalności jakości.

Badania rzeczywiście wykazały, że istnieje dość oczywista liniowa zależność między słabą jakością części i słabą obróbką wstępną/czyszczeniem i dobrą wydajnością. Wraz ze wzrostem wskaźnika kwalifikacji słaba jakość oryginałów niespełniających norm jakościowych będzie bardziej krytykowana. Wraz ze spadkiem jakości i wydajności, słabą obróbkę wstępną/czyszczenie należy przypisać niezgodności ze standardami jakości.

Dlatego, pomimo podobnych stwierdzeń i przekonań na temat tego, jak czyste, niezależnie od oceny jakości, sklepy o niższych wskaźnikach jakości zdają sobie sprawę, że słaba obróbka wstępna/czystość jest dla nich większym problemem. Zasadniczo, wraz ze spadkiem wydajności, prawdziwym winowajcą jest słaba obróbka wstępna/czystość.

Na podstawie ponad 1,300 informacji zwrotnych z testów porównawczych powlekania i powlekania firma Gardner Intelligence ustaliła, że ​​istnieje korelacja między wzrostem jakości a marżami zysku. Wraz ze wzrostem produkcji wysokiej jakości wzrasta również marża zysku. Za każde 2% wzrostu produkcji wysokiej jakości produktów marża zysku wzrośnie o około 1%. Ponieważ jest to wzrost dochodu netto, w formule obliczeniowej uwzględniono dodatkowe koszty uzyskania wyższej jakości zwrotu.

Ponieważ badania wykazały, że w warsztacie wykończeniowym zmienną kontrolowaną dla wydajności jest proces czyszczenia i obróbki wstępnej. Chociaż twierdzi się, że większość finiszerów ma przynajmniej jasną definicję, pracownicy wykańczający mogą stosować lepsze procesy obróbki wstępnej/czyszczenia. Popraw jakość produkcji i dodatkowe zyski.

Kontrola i doskonalenie procesu

Jak więc wygląda lepszy proces obróbki wstępnej/czyszczenia?

Po pierwsze, finiszerzy muszą upewnić się, że wydają wystarczającą ilość pieniędzy na chemikalia do obróbki wstępnej jako procent dochodu. Wyniki ankiety pokazują, że aby osiągnąć wskaźnik jakości 93% lub wyższy, przetwórcy przeznaczą 1% swoich przychodów na chemikalia do obróbki wstępnej. Dlatego też na każdy milion dolarów przychodu na środki chemiczne do obróbki wstępnej przeznacza się 1 10,000 dolarów. W zależności od wymaganych standardów jakości i rodzaju zanieczyszczeń, które należy usunąć, niektóre prace wykończeniowe będą kosztować wyższy lub niższy procent przychodów.

Istnieją jednak dowody na to, że większe wydatki na środki chemiczne do obróbki wstępnej w przeliczeniu na dolara przychodu nie prowadzą automatycznie do wyższego wzrostu jakości. Finiszer z górnej ćwiartki ma wysoką wydajność 93-95% i wykorzystuje co najmniej 2.5% swoich przychodów na chemikalia do obróbki wstępnej. Jednak przy stopie zwrotu z jakości wyższej niż 95%, górny kwartał wydatków spadł. Innymi słowy, sklep z zyskiem od 93% do 95% może wydawać więcej niż sklep z zyskiem powyżej 95%. Pokazuje to, że wraz ze wzrostem wskaźnika kwalifikacji jakości do ponad 95%, kontrola procesu jest tak samo ważna jak zwiększenie wydatków. Ponadto oznacza to, że nawet jeśli finiszerzy mają podobne przekonania i praktyki dotyczące czyszczenia i obróbki wstępnej, nadal istnieją różnice w rzeczywistej praktyce.

Metody ulepszania są najbardziej rozległą praktyką (nadają się do czyszczenia/obróbki wstępnej, ale nie tylko do tego) w celu poprawy wydajności jakościowej. W porównaniu do tuczników o niższej jakości, tuczniki o jakości 99-100% zazwyczaj częściej stosują wszelkie dostępne metody poprawy. Metody doskonalenia, które są najbardziej bezpośrednio związane z czyszczeniem i obróbką wstępną i mogą mieć największy wpływ na wydajność i rentowność jakości, to plany ciągłego doskonalenia, certyfikacja jakości, kompleksowe zarządzanie jakością, organizacja miejsca pracy 5S i benchmarking. Te ulepszone metodologie są ważną częścią rygorystycznego, znormalizowanego i regularnego procesu czyszczenia i wspierają ideę, że czyszczenie/obróbka wstępna pomaga zoptymalizować jakość, wydajność i rentowność.

Automatyzacja może również pomóc we wdrażaniu metod doskonalenia i śledzeniu zgodności z pisemnymi planami. Warsztaty, w których wskaźnik zdawalności jakości przekracza 96%, częściej wykorzystują monitorowanie procesu i czujniki zbiorników procesowych.

Na koniec prowadzi nas to do innego ważnego aspektu testowania czyszczenia części. Sklepy z oceną jakości wyższą niż 99% spędzają 30 godzin tygodniowo na analizie i testowaniu (co prawda, nie wszystko jest przeznaczane na proces czyszczenia).

na zakończenie

Oczywiście ostatecznym celem finishera jest zwiększenie kosztów czyszczenia i obróbki wstępnej. Znalezienie, na czym koncentrują się wydatki na chemikalia, szczegółowe opisanie procesu pisania i aktualizowanie go, jest kluczem do osiągnięcia tego celu. Na podstawie wyników tego badania zaleca się, aby finiszer przeznaczał 1% swojego dochodu na środki chemiczne do obróbki wstępnej. Będzie się to różnić w zależności od procesu i usuwanych zanieczyszczeń.

Zaleca się również, aby finiszer przyjął metodę poprawy, która obejmuje odnotowywanie i ciągłe monitorowanie procesu czyszczenia. Oprogramowanie i automatyzacja mogą pomóc w tym podejściu i zaleca się regularne testowanie zbiornika do obróbki wstępnej.

Link do tego artykułu: Jaki jest związek między czyszczeniem części a jakością i wydajnością? 

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Jaki jest związek między czyszczeniem części a jakością i wydajnością?Precyzja 3, 4 i 5-osiowa Obróbka CNC usługi dla obróbka aluminium, beryl, stal węglowa, magnez, obróbka tytanu, Inconel, platyna, superstop, acetal, poliwęglan, włókno szklane, grafit i drewno. Zdolne do obróbki części do 98 cali. średnica toczenia. i +/- 0.001 cala tolerancja prostoliniowości. Procesy obejmują frezowanie, toczenie, wiercenie, wytaczanie, gwintowanie, gwintowanie, formowanie, radełkowanie, pogłębianie, pogłębianie, rozwiercanie i cięcie laserowe. Usługi drugorzędne, takie jak montaż, szlifowanie bezkłowe, obróbka cieplna, galwanizacja i spawanie. Prototyp i produkcja od małych do dużych ilości oferowana z maksymalnie 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do zasilania płynów, pneumatyki, hydrauliki i zawór Aplikacje. Obsługuje przemysł lotniczy, lotniczy, wojskowy, medyczny i obronny. PTJ opracuje strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.