obróbka cnc · 2021年11月8日

Jaką metodę należy zastosować do spawania stali niskostopowych o wysokiej wytrzymałości? Jak wybrać pręt spawalniczy?

Stal niskostopowa to stal stopowa zawierająca mniej niż 5% wszystkich pierwiastków stopowych w stali. Jego zastosowanie jest szersze niż stal średniostopowa i stal wysokostopowa. Głównymi problemami podczas spawania stali konstrukcyjnych ze stali niskostopowych są zimne pęknięcia złączy spawanych oraz tendencja do twardnienia spawanej strefy wpływu ciepła. Różne metody spawania mają różny wpływ na połączenia spawane.

Metody spawania stali niskostopowych obejmują: spawanie łukiem elektrodowym, spawanie łukiem krytym, spawanie łukiem argonowo-wolframowym, spawanie elektrodą topliwą w argonie, spawanie w osłonie gazu CO2, spawanie i lutowanie elektrożużlowe itp. Stosowana metoda spawania zależy od struktury produktu i płyty Określa się grubość, wymagania eksploatacyjne, warunki produkcji itp. Zasada doboru materiałów spawalniczych dla stali niskostopowych jest ogólnie traktowana zgodnie z zasadą równej wytrzymałości, a wiązkość, plastyczność i odporność na pękanie spoiny są wszechstronnie uwzględniane, o ile wytrzymałość metalu spoiny nie jest niższa niż lub nie wyższa niż dolna granica metalu nieszlachetnego.

Jaką metodę należy zastosować do spawania stali niskostopowych o wysokiej wytrzymałości? Jak wybrać pręt spawalniczy?

Gdy spawana jest stal niskostopowa, zwykle jest ona wstępnie podgrzewana przed spawaniem, co jest korzystne dla zmniejszenia prędkości zimnej strefy po spawaniu, uniknięcia hartowania struktury, zmniejszenia naprężeń spawalniczych i jest skutecznym środkiem zapobiegającym pęknięciom; pomaga również poprawić strukturę i działanie stawu. Powszechnie stosowane środki procesowe do spawania niskostopowych konstrukcji o wysokiej wytrzymałości, temperatura podgrzewania stali zależy od takich czynników, jak skład stali, grubość stali, kształt spawanej konstrukcji, stopień utwierdzenia i temperatura otoczenia. Ogólnie temperatura podgrzewania wynosi 100~200℃, ale w przypadku małych części i cienkich płyt podgrzewanie wstępne nie jest konieczne. W przypadku obróbki cieplnej po spawaniu temperatura odpuszczania spawania łukiem elektrodowym wynosi 600~650 ℃; spawanie elektrożużlowe jest znormalizowane w temperaturze 900~980℃ i odpuszczone w temperaturze 600~650℃.

Wyznaczenie parametrów zgrzewania, czyli wielkości dopływu ciepła, zależy od kruchości i skłonności do pękania na zimno strefy przegrzanej. Ze względu na różną skłonność różnych stali do kruchości i pękania na zimno, wymagania dotyczące doprowadzanego ciepła spawania są bardzo zróżnicowane. Gdy zawartość węgla spawalniczego jest niska, nie ma ścisłej kontroli dopływu ciepła, ale mniejszy dopływ ciepła jest lepszy.

Gdy zawartość węgla spawalniczego jest wyższa, wkład ciepła powinien być wyższy. Ponieważ niskostopowa stal wysokowytrzymała o wyższym gatunku wytrzymałości ma wyższą tendencję do hartowności, należy zastosować większy wkład ciepła, ale nie powinien być on zbyt duży, w przeciwnym razie wzrośnie. Skłonność do kruchości w dużych gruboziarnistych obszarach. Na przykład doprowadzenie ciepła spawania stali 16MnR nie jest ściśle kontrolowane, ponieważ strefa wpływu ciepła tej stali ma niewielką tendencję do kruchości, ale w przypadku stali zawierającej V, Nb, Ti i inne śladowe pierwiastki stopowe należy stosować mniejsze spawanie Energia linii.

W przypadku stali niskostopowych o większej zawartości pierwiastków stopowych na bazie węgla i wyższej granicy plastyczności, takich jak 18MnMoNbR, ponieważ stal ta ma większą skłonność do hartowania i należy brać pod uwagę tendencję do przegrzewania się w jej strefie wpływu ciepła, mniejsza należy wybrać dopływ ciepła. Jednocześnie należy dodać takie środki, jak wstępne podgrzewanie przed spawaniem i terminowa obróbka cieplna po spawaniu. Krótko mówiąc, bezpieczniej jest stosować podgrzewanie przed spawaniem i obróbkę cieplną po spawaniu podczas spawania stali niskostopowych i minimalizować dopływ ciepła podczas procesu spawania.

Niskostopową stal o wysokiej wytrzymałości można podzielić na stal walcowaną na gorąco, stal normalizowaną, stal hartowaną i odpuszczaną niskowęglową oraz stal hartowaną i odpuszczaną średniowęglową w zależności od poziomu wytrzymałości i stanu obróbki cieplnej. Przy spawaniu stali niskostopowych o wysokiej wytrzymałości, dobrana elektroda ma bardzo istotny wpływ na właściwości stopiwa.

Wybór elektrod ze stali niskostopowej o wysokiej wytrzymałości

Spawanie niskostopowej stali o wysokiej wytrzymałości opiera się również na poziomie wytrzymałości stali przy wyborze prętów spawalniczych, a dobór prętów spawalniczych należy rozważyć na podstawie takich czynników, jak spawalność metalu podstawowego, wielkość konstrukcji spawalniczej, kształt rowka i siłę.

Gdy temperatura otoczenia jest niska, szybkość chłodzenia jest szybka, a złącze spawane jest podatne na pęknięcia, wybiera się pręt spawalniczy, którego wytrzymałość jest o jeden poziom niższa niż wytrzymałość metalu podstawowego.

①Wybierz pręt spawalniczy do stali walcowanej na gorąco i znormalizowanej

Główną podstawą jest zapewnienie, że właściwości mechaniczne, takie jak wytrzymałość, plastyczność i udarność spawanego metalu są zgodne z metalem podstawowym, a skład chemiczny metalu spoiny nie musi być zgodny z metalem podstawowym.

W przypadku spawania grubych i dużych części, aby zapobiec pęknięciom spawalniczym na zimno, można przyjąć zasadę „dopasowania o niskiej wytrzymałości” i wybrać pręt spawalniczy o wytrzymałości metalu spoiny niższej niż wytrzymałość metalu nieszlachetnego .

②Wybierz elektrody do spawania stali niskowęglowych hartowanych i odpuszczanych

Stal niskowęglowa hartowana i odpuszczana ma stosunkowo dużą tendencję do tworzenia pęknięć na zimno podczas spawania, dlatego szczególnie ważna jest ścisła kontrola zawartości wodoru w stopiwie. Dlatego do spawania stali hartowanych i odpuszczanych o niskiej zawartości węgla należy stosować elektrody niskowodorowe lub ultraniskowodorowe.

③Wybierz elektrodę do spawania stali średniowęglowych hartowanych i odpuszczanych

Hartowana i odpuszczana stal średniowęglowa ma wysoką zawartość węgla. Aby zapewnić plastyczność, udarność i wytrzymałość stopiwa oraz poprawić odporność na pękanie stopiwa, należy wybrać niskowęglową elektrodę systemową stopową, aby zminimalizować zawartość siarki w stopiwie. , zawartość zanieczyszczeń fosforowych.

W przypadku elementów wymagających obróbki cieplnej po spawaniu, skład chemiczny metalu spoiny powinien być zbliżony do metalu podstawowego.

Link do tego artykułu: Jaką metodę należy zastosować do spawania stali niskostopowych o wysokiej wytrzymałości? Jak wybrać pręt spawalniczy?

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Jaką metodę należy zastosować do spawania stali niskostopowych o wysokiej wytrzymałości? Jak wybrać pręt spawalniczy?PTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi w tym frezowanie, metalowa blacha zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, cięcie laserowe,wiercenie,odlewanie, blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.