obróbka cnc · 2021年7月1日

Jaka jest treść kontroli jakości kucia?

Istnienie wad odkuwek może wpływać na jakość obróbki lub jakość obróbki kolejnych procesów, a niektóre poważnie wpływają na wydajność i wykorzystanie odkuwek, a nawet znacznie skracają żywotność gotowych części i zagrażają bezpieczeństwu.

Dlatego w celu zapewnienia lub poprawy jakości odkuwek na zimno, oprócz wzmocnienia kontroli jakości w procesie i podjęcia odpowiednich działań zapobiegających występowaniu wad odkuwek, należy również przeprowadzać niezbędne kontrole jakości, aby zapobiec kolejnym procesom (m.in. obróbka cieplna, obróbka powierzchni, obróbka na zimno itp.). ) A odkuwki z wadami, które mają negatywny wpływ na wydajność, zostaną wprowadzone do następnego procesu. Po kontroli jakości można podjąć działania naprawcze na wykonanych odkuwkach zgodnie z charakterem wady i stopniem zużycia, tak aby spełniały normy techniczne lub wymagania dotyczące użytkowania. W pewnym sensie więc kontrola jakości odkuwek polega z jednej strony na sprawdzeniu jakości wykonanych odkuwek, a z drugiej na wskazaniu kierunku doskonalenia procesu kucia, tak aby zapewnić, aby jakość odkuwek spełniała wymagania norm technicznych kucia oraz wymagania projektowe dotyczące przetwarzania i użytkowania.

Kucie
Kontrola jakości odkuwek na gorąco obejmuje kontrolę jakości wyglądu i jakości wewnętrznej. Kontrola jakości wyglądu odnosi się głównie do kontroli rozmiaru geometrycznego, kształtu, stanu powierzchni i innych elementów kucia; wewnętrzna kontrola jakości dotyczy głównie kontroli różnych elementów, takich jak skład chemiczny, makrostruktura, mikrostruktura i właściwości mechaniczne odkuwki. W szczególności kontrola jakości wyglądu odkuwek ma na celu sprawdzenie, czy kształt i wymiary geometryczne odkuwek odpowiadają specyfikacjom z rysunków, czy odkuwki mają wady na powierzchni, jakie to są wady i jakie są ich cechy morfologiczne. Zawartość kontroli stanu powierzchni polega na ogół na sprawdzeniu, czy powierzchnia odkuwki ma pęknięcia powierzchniowe, fałdy, zmarszczki, wgłębienia, skórkę pomarańczową, pęcherze, blizny, wżery korozyjne, stłuczenia, ciała obce, niedopełnienie, wgłębienia, brak mięsa, wady takie jak zadrapania. Wewnętrzna kontrola jakości ma na celu sprawdzenie wewnętrznej jakości samej odkuwki. Jest to stan jakości, którego nie można znaleźć podczas kontroli jakości wyglądu. Obejmuje kontrolę wad wewnętrznych odkuwek oraz kontrolę właściwości mechanicznych odkuwek. Analizie składu chemicznego należy również poddać części lub duże odkuwki metalowe.

Kucie
W przypadku wad wewnętrznych zastosujemy kontrolę niskiej mocy, kontrolę pęknięć i kontrolę wysokiej mocy w celu sprawdzenia odkuwek pod kątem obecności pęknięć wewnętrznych, otworów skurczowych, porowatości, grubych kryształów, białych plam, dendrytów i nieodpowiednich linii do kształtu, wady, takie jak opływowa turbulencja, penetrujący przepływ, gruby pierścień kryształu, film tlenkowy, rozwarstwienie, przegrzanie, organizacja nadpalania itp. W przypadku właściwości mechanicznych chodzi głównie o sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie w normalnej temperaturze, plastyczności, twardości, twardości , wytrzymałość zmęczeniowa, chwilowa wytrzymałość na zerwanie w wysokiej temperaturze, trwała wytrzymałość w wysokiej temperaturze, trwała plastyczność i wytrzymałość na pełzanie w wysokiej temperaturze.
Po wykonaniu odkuwek na ożaglowanie, ich warunki naprężenia, znaczenie i warunki pracy są różne podczas użytkowania, a także inne są stosowane materiały i odkuwki metalurgiczne. Dlatego różne działy będą klasyfikować odkuwki zgodnie z powyższymi warunkami i wymaganiami działu. , Różne działy i różne normy mają różne klasyfikacje odkuwek.