odlewanie ciśnieniowe · 2021年5月10日

Jaka jest różnica między procesami tłoczenia i kucia?

Kucie to zbiorcza nazwa kucia i tłoczenia. Jest to metoda formowania i obróbki, w której wykorzystuje się młotek, kowadło, przebijak maszyny do kucia lub matrycę do wywierania nacisku na półfabrykat w celu uzyskania odkształcenia plastycznego, aby uzyskać wymagany https://ycncmachining.blogspot.com/kształt i rozmiar przedmiotu obrabianego.

W procesie kucia kęs ulega znacznemu odkształceniu plastycznemu i stosunkowo dużej ilości płynięcia plastycznego; w procesie tłoczenia kęs powstaje głównie poprzez zmianę przestrzennego położenia obszaru każdej części i nie ma dużej odległości plastikowy przepływ wewnątrz.

Kucie jest stosowane głównie do obróbki części metalowych i może być również wykorzystywane do obróbki niektórych niemetali, takich jak tworzywa konstrukcyjne, guma, półfabrykaty ceramiczne, półfabrykaty cegieł i formowanie materiałów kompozytowych. Kucie, walcowanie i ciągnienie w przemyśle metalurgicznym to obróbka plastyczna lub obróbka ciśnieniowa, ale kucie jest wykorzystywane głównie do produkcji części metalowych, podczas gdy walcowanie i ciągnienie są używane głównie do produkcji blach, taśm, rur itp. Ogólne -celowe materiały metalowe, takie jak profile i druty.

Kucie to zbiorcza nazwa kucia i tłoczenia, podobnie jak przemysł i handel, znany również jako przemysł i handel.

Obróbka tłoczenia to technologia produkcji polegająca na wykorzystaniu mocy konwencjonalnego lub specjalnego sprzętu do tłoczenia do bezpośredniego poddawania blachy działaniu siły odkształcającej i odkształcania w formie, w celu uzyskania części produktu https://www.infantpulseoximeter.com/ określonym kształcie, rozmiarze i wydajności. Materiały arkuszowe, formy i urządzenia to trzy elementy obróbki tłoczenia. W zależności od temperatury procesu tłoczenia dzieli się na tłoczenie na gorąco i tłoczenie na zimno. Pierwsza z nich nadaje się do obróbki blach o dużej odporności na odkształcenia i słabej plastyczności; druga jest wykonywana w temperaturze pokojowej i jest powszechnie stosowaną metodą tłoczenia cienkich blach. Jest to jedna z głównych metod obróbki plastycznej metalu (lub obróbki ciśnieniowej), a także należy do technologii inżynierii materiałowej.