metalowa blacha · 2021年5月10日

Jaka jest różnica między kuciem a walcowaniem? Szczegółowa odpowiedź znajduje się tutaj

Walcowanie:
Metalowy półfabrykat przechodzi przez szczelinę między parą obracających się walców (różne kształty), a przekrój materiału jest zmniejszany, a długość zwiększana ze względu na ściskanie rolek. Jest to najczęściej stosowana metoda produkcji do produkcji stali, głównie do produkcji profili, blach i rur.https://www.cncmachiningptj.com/cncaluminumparts

 

W zależności od ruchu elementu tocznego, metody walcowania dzielą się na: walcowanie wzdłużne, walcowanie poprzeczne i walcowanie poprzeczne.

Walcowanie podłużne: proces to proces, w którym metal przechodzi między dwoma walcami obracającymi się w przeciwnych kierunkach i powoduje między nimi odkształcenie plastyczne.
Walcowanie poprzeczne: Kierunek ruchu walcowanego elementu po odkształceniu jest zgodny z kierunkiem osi walca.
Walcowanie skośne: element toczny porusza się po spirali, a element toczny i oś walca nie mają specjalnego kąta.
korzyść

Może zniszczyć strukturę odlewu wlewka stalowego, udoskonalić ziarno stali i wyeliminować wady mikrostruktury, dzięki czemu struktura stali jest gęsta, a właściwości mechaniczne poprawione. Poprawa ta znajduje odzwierciedlenie głównie w kierunku walcowania, dzięki czemu stal nie jest już w pewnym stopniu izotropowa; pęcherzyki, pęknięcia i luzy powstałe podczas odlewania można również spawać pod wysoką temperaturą i ciśnieniem.

Niekorzyść

1. Po walcowaniu niemetaliczne wtrącenia (głównie siarczki i tlenki oraz krzemiany) wewnątrz stali są wtłaczane w cienkie arkusze i następuje rozwarstwienie (warstwa pośrednia). Rozwarstwienie znacznie pogarsza właściwości rozciągania stali w kierunku grubości i jest możliwe, że podczas kurczenia się spoiny może dojść do zerwania międzywarstwy. Lokalne odkształcenie wywołane skurczem spoiny często osiąga kilkakrotnie wartość odkształcenia w punkcie plastyczności, która jest znacznie większa niż odkształcenie wywołane obciążeniem.
2. Naprężenia szczątkowe spowodowane nierównomiernym chłodzeniem. https://www.cncmachiningptj.com/CNCMilling1684Naprężenie szczątkowe to wewnętrzne, samoczynnie wyważone naprężenie bez siły zewnętrznej. Takie naprężenia szczątkowe mają kształtowniki stalowe walcowane na gorąco o różnych przekrojach. Generalnie im większy rozmiar przekroju kształtownika stalowego, tym większe naprężenie szczątkowe. Chociaż naprężenie szczątkowe jest samoczynnie równoważone, nadal ma pewien wpływ na zachowanie elementu stalowego pod działaniem siły zewnętrznej. Na przykład może mieć niekorzystny wpływ na odkształcenie, stabilność, odporność na zmęczenie itp.
3. Wyroby ze stali walcowanej na gorąco nie są łatwe do kontrolowania pod względem grubości i szerokości krawędzi. Jesteśmy zaznajomieni z rozszerzalnością cieplną i kurczeniem się, ponieważ na początku, nawet jeśli długość i grubość są zgodne ze standardem, po końcowym schłodzeniu będzie pewna ujemna różnica. Im większa ujemna różnica, tym grubsza grubość, bardziej oczywista wydajność. Dlatego w przypadku stali wielkogabarytowych szerokość, grubość, długość, kąt i linia boczna boku stali nie mogą być zbyt precyzyjne.
kucie:
Jest to metoda przetwarzania wykorzystująca maszyny do kucia do wywierania nacisku na metalowe półwyroby w celu uzyskania odkształcenia plastycznego w celu uzyskania odkuwek o określonych właściwościach mechanicznych, określonych kształtach i rozmiarach.Kucie (kucie i tłoczenie) jest jednym z dwóch głównych elementów. Kucie może wyeliminować wady, takie jak luźne odlewy podczas procesu wytapiania i zoptymalizować mikrostrukturę.Jednocześnie, dzięki zachowaniu całych linii przepływu metalu, właściwości mechaniczne odkuwek są generalnie lepsze niż odlewów z tego samego materiału. W przypadku ważnych części powiązanych maszyn o dużym obciążeniu i trudnych warunkach pracy, oprócz prostszych kształtów, które można walcować, profili lub części spawanych, stosuje się głównie odkuwki.

Kucie można podzielić na kucie swobodne, kucie matrycowe i kucie matrycowe zamknięte

1. Bezpłatne kucie. Wykorzystując uderzenie lub nacisk w celu odkształcenia metalu między górnym i dolnym kowadłem (kowadłem) w celu uzyskania wymaganych odkuwek, stosuje się głównie kucie ręczne i kucie mechaniczne.
2. Kucie matrycowe. Kucie matrycowe dzieli się na kucie swobodne i kucie matrycowe zamknięte. Półfabrykat metalowy jest ściskany i odkształcany w matrycy kuźniczej o określonym kształcie w celu uzyskania odkuwek. Można go podzielić na kucie na zimno, kucie na walcach,https://www.cncmachiningptj.com/CNCTURNING kucie promieniowe i wytłaczanie itp. Czekać.
3. Ponieważ nie ma wypływu w procesie kucia matrycowego i spęczania zamkniętego, stopień wykorzystania materiału jest wysoki. Istnieje możliwość wykończenia skomplikowanych odkuwek jednym lub kilkoma procesami. Ponieważ nie ma wypływu, obszar przenoszący siłę odkuwki jest zmniejszony, a wymagane obciążenie jest również zmniejszone. Należy jednak zauważyć, że wykrojów nie można całkowicie ograniczyć, dlatego należy ściśle kontrolować objętość wykrojów, kontrolować względne położenie matryc i wymiar odkuwek oraz dołożyć starań. aby zmniejszyć zużycie matryc do kucia.
Funkcje:

W porównaniu z odlewami, kucie metalu może poprawić jego strukturę i właściwości mechaniczne po kuciu. Po odkształceniu struktury odlewu metodą kucia z powodu odkształcenia i rekrystalizacji metalu, pierwotne grube dendryty i ziarna kolumnowe stają się równoosiową rekrystalizowaną strukturą o drobniejszych ziarnach i jednolitej wielkości, co powoduje pierwotną segregację w wlewku stalowym. zagęszczanie i zgrzewanie luzów, porów, wtrąceń żużlowych itp. powoduje, że konstrukcja jest bardziej zwarta oraz poprawia plastyczność i właściwości mechaniczne metalu.

Właściwości mechaniczne odlewów są niższe niż właściwości mechaniczne odkuwek z tego samego materiału. Ponadto proces kucia może zapewnić ciągłość struktury włókien metalowych, utrzymać strukturę włókien odkuwki zgodnie z kształtem odkuwki, a metalowa linia opływowa jest kompletna, co może zapewnić, że części mają dobre właściwości mechaniczne i są długie żywotność Stosuje się precyzyjne kucie matrycowe i wyciskanie na zimno Odkuwki produkowane w procesach takich jak wytłaczanie na gorąco itp. nie mają sobie równych w przypadku odlewów.

Porównanie kucia i walcowania:
(1) Różnica w osiowych i promieniowych właściwościach mechanicznych odkuwek jest mniejsza niż w przypadku wyrobów walcowanych. Oznacza to, że izotropia odkuwek jest znacznie wyższa niż w przypadku wyrobów walcowanych. Dlatego żywotność odkuwek jest znacznie większa. https://www.cncmachiningptj.com/brass-machiningproduktów walcowanych. Poniższy rysunek przedstawia metalograficzny diagram morfologii węglików eutektycznych w różnych kierunkach walcowanej blachy Cr12MoV.

 

(2) Pod względem stopnia przekształcenia stopień odkształcenia odkuwki jest znacznie większy niż w przypadku walcowania, to znaczy, że efekt zerwania węglika eutektycznego przez kucie jest lepszy niż w przypadku walcowania.

(3) Pod względem kosztów obróbki, koszt kucia jest znacznie wyższy niż koszt walcowania. W przypadku niektórych kluczowych części, przedmiotów obrabianych z dużymi obciążeniami lub uderzeniami oraz przedmiotów obrabianych o złożonych kształtach lub bardzo surowych wymaganiach, należy zastosować kucie. Proces do przetworzenia.

(4) Odkuwki mają pełne metalowe linie przepływu.Po walcowaniu mechanicy niszczą integralność metalowych linii przepływu, co znacznie skraca żywotność obrabianego przedmiotu. Poniższy rysunek przedstawia linie przepływu metalu podczas odlewania, obróbki i kucia detali.