obróbka cnc · 2021年10月31日

Jaka jest kowalność materiałów metalowych?

Kowalność materiałów metalowych


Czynnikiem, który ma większy wpływ na kowalność metalu, jest kształtowanie samego metalu. Im lepsza plastyczność, tym mniejsze prawdopodobieństwo pęknięcia podczas kucie. Plastyczność metalu jest ściśle związana ze strukturą metalu. Im drobniejsze ziarna kryształu, tym bardziej jednolita struktura i lepsza plastyczność. Dlatego podatność na kowalność metalu można poprawić poprzez rozdrobnienie ziaren kryształu i jednorodną strukturę. Materiał metalowy może zmieniać swój kształt bez pękania podczas obróbki ciśnieniowej. Obejmuje obróbkę, taką jak młotek kucie, walcowanie, rozciąganie i wytłaczanie na gorąco lub na zimno. Podatność na kowalność związana jest głównie ze składem chemicznym materiałów metalowych.

Jaka jest kowalność materiałów metalowych?

kowalność materiałów metalowych -PTJ OBRÓBKA CNC Sklep

Esencja metalu

1.1 Wpływ składu chemicznego

Metale o różnym składzie chemicznym mają różną podatność na kowalność. Ogólnie rzecz biorąc, czyste metale mają lepszą podatność na kowalność niż stopy; im niższy udział masowy węgla w stali węglowej, tym lepsza podatność na kowalność; gdy stal zawiera więcej pierwiastków tworzących węgliki (chrom, wolfram, molibden, wanad itp.) , kowalność jest znacznie zmniejszona.

1.2 Wpływ konstrukcji metalowej

Struktura metalu jest inna, podobnie jak podatność na kowalność. Gdy stop jest w jednofazowej strukturze roztworu stałego (takiej jak austenit), podatność na kowalność jest dobra; gdy metal ma strukturę związku metalu (takiego jak cementyt), podatność na kowalność jest słaba. Odlana struktura kolumnowa i grube ziarna nie są tak plastyczne jak jednolita i drobna struktura po obróbce ciśnieniowej.

Warunki obróbki

2.1 Temperatura deformacji

Podwyższenie temperatury podczas odkształcania metalu jest skutecznym środkiem poprawiającym podatność metalu na kowalność. Podczas procesu nagrzewania metalu wraz ze wzrostem temperatury nagrzewania zwiększa się mobilność atomów metalu, maleje przyciąganie między atomami i łatwo dochodzi do poślizgu. W związku z tym poprawia się plastyczność, zmniejsza się odporność na odkształcenia i znacznie poprawia się podatność na kowalność. Wszystkie przeprowadzane są w wysokich temperaturach.

2.2 Prędkość deformacji

Szybkość deformacji to stopień deformacji w jednostce czasu. Wpływ szybkości odkształcania na podatność metalu pokazano na rysunku 2. Z rysunku widać, że jego wpływ na ciągliwość jest sprzeczny. Z jednej strony, wraz ze wzrostem prędkości odkształcania, odzyskiwanie i rekrystalizacja są zbyt późne, aby przezwyciężyć zjawisko umocnienia przez zgniot w czasie, tak że plastyczność metalu maleje, wzrasta odporność na odkształcenia i pogarsza się podatność na kowalność (punkt a na rysunku do lewo). Z drugiej strony, w procesie odkształcania metalu część energii zużytej na odkształcenie plastyczne jest zamieniana na energię cieplną, co jest równoznaczne z nagrzaniem metalu, dzięki czemu zwiększa się plastyczność metalu, zmniejsza się odporność na odkształcenia, i poprawia się podatność na fałszerstwo (wskaż a na rysunku po prawej). Im większa prędkość deformacji, tym bardziej widoczny jest efekt termiczny.

Rysunek 2 Wpływ prędkości odkształcania na plastyczność i odporność na odkształcenia

Jaka jest kowalność materiałów metalowych?

2.3 Metoda deformacji (stan naprężenia)

Tryb odkształcenia jest inny, a stan naprężenia wewnętrznego odkształconego metalu jest inny. Na przykład w przypadku odkształcenia wyciskania jest to stan trójstronnego ściskania; w przypadku rysowania jest w stanie ściskania dwukierunkowego i ściskania jednokierunkowego; podczas spęczania stan naprężenia środkowej części półfabrykatu jest trójkierunkowym naprężeniem ściskającym, a część obwodowa jest skierowana w górę i w dół oraz promieniowo. Jest to naprężenie ściskające, a styczne jest naprężeniem rozciągającym, jak pokazano na rysunku 3.

Jaka jest kowalność materiałów metalowych?

Link do tego artykułu: Jaka jest kowalność materiałów metalowych?

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Jaka jest kowalność materiałów metalowych?PTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi obejmujące frezowanie, toczenie według specyfikacji klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, wiercenie,odlewanie,metalowa blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email chroniony] ) bezpośrednio do nowego projektu.