obróbka cnc · 2021年11月23日

Jak zmierzyć dokładność obróbki CNC?

Dokładność obróbki to stopień zgodności pomiędzy rzeczywistym wymiarem, kształtem i położeniem trzech parametrów geometrycznych powierzchni przedmiotu obrabianego po obróbce a idealnymi parametrami geometrycznymi wymaganymi przez rysunki dostarczone przez klienta. Wykonując obróbkę skrawaniem, oprócz wiedzy, jakie są standardy testowania obróbki i jakie są powszechnie stosowane kontrole obróbki, musimy również wiedzieć, jak mierzy się dokładność obróbki, a więc jak mierzyć dokładność obróbki?

Jak zmierzyć dokładność obróbki CNC?

1. W zależności od tego, czy mierzony parametr jest mierzony bezpośrednio, można go podzielić na pomiar bezpośredni i pomiar pośredni.

Pomiar bezpośredni: bezpośrednio zmierz mierzony parametr, aby uzyskać zmierzony rozmiar. Na przykład użyj suwmiarki i komparatorów do pomiaru.

Pomiar pośredni: Zmierz parametry geometryczne związane ze zmierzonym rozmiarem i uzyskaj zmierzony rozmiar poprzez obliczenia.

Oczywiście pomiar bezpośredni jest bardziej intuicyjny, a pomiar pośredni jest bardziej kłopotliwy. Ogólnie rzecz biorąc, gdy zmierzony rozmiar lub pomiar bezpośredni nie spełniają wymagań dotyczących dokładności, należy zastosować pomiar pośredni.

2. W zależności od tego, czy wartość odczytu narzędzia pomiarowego bezpośrednio reprezentuje wartość mierzonego rozmiaru, można ją podzielić na pomiar bezwzględny i pomiar względny.

Pomiar bezwzględny: odczytana wartość bezpośrednio wskazuje wielkość mierzonego rozmiaru, np. pomiar suwmiarką z noniuszem.

Pomiar względny: Wartość odczytu wskazuje tylko odchylenie mierzonego rozmiaru od standardowej wielkości. Jeśli używasz komparatora do pomiaru średnicy wał, należy najpierw wyregulować pozycję zerową przyrządu za pomocą płytki wzorcowej, a następnie wykonać pomiar. Zmierzona wartość to różnica między średnicą boku wał i rozmiar płytki wzorcowej. To jest miara względna.

Ogólnie rzecz biorąc, względna dokładność pomiaru jest wyższa, ale pomiar jest bardziej kłopotliwy.

3. W zależności od tego, czy mierzona powierzchnia styka się z głowicą pomiarową narzędzia pomiarowego, dzieli się go na pomiar kontaktowy i pomiar bezkontaktowy.

Pomiar stykowy: Głowica pomiarowa styka się z dotykaną powierzchnią i występuje mechaniczna siła pomiarowa. Takich jak mierzenie części za pomocą mikrometru.

Pomiar bezdotykowy: Głowica pomiarowa nie styka się z powierzchnią mierzonej części. Pomiar bezkontaktowy pozwala uniknąć wpływu siły pomiaru na wynik pomiaru. Takich jak zastosowanie metody projekcji, interferometrii fal świetlnych i tak dalej.

4. W zależności od liczby parametrów pomiarowych dzieli się na pomiar pojedynczy i pomiar kompleksowy.

Pojedynczy pomiar; każdy parametr badanej części jest mierzony oddzielnie.

Kompleksowy pomiar: zmierz kompleksowy indeks odzwierciedlający odpowiednie parametry części. Na przykład, podczas pomiaru gwintu za pomocą mikroskopu narzędziowego, rzeczywistą średnicę skoku gwintu, błąd półkąta profilu zęba i skumulowany błąd skoku gwintu można zmierzyć oddzielnie.

Kompleksowy pomiar jest na ogół bardziej wydajny i bardziej niezawodny, aby zapewnić wymienność części i jest często używany do kontroli gotowych części. Pojedynczy pomiar może określić błąd każdego parametru z osobna i jest zwykle używany do analizy procesu, kontroli procesu i pomiaru określonych parametrów.

5. Ze względu na rolę pomiaru w procesie przetwarzania dzieli się go na pomiar aktywny i pomiar pasywny.

Pomiar aktywny: przedmiot obrabiany jest mierzony podczas przetwarzania, a wynik jest bezpośrednio wykorzystywany do kontroli przetwarzania części, aby zapobiec powstawaniu odpadów w czasie.

Pomiar pasywny: pomiar wykonywany po obróbce przedmiotu. Ten rodzaj pomiaru może jedynie ocenić, czy obrabiane części są kwalifikowane i ogranicza się do wykrywania i odrzucania produktów odpadowych.

6. Zgodnie ze stanem mierzonej części w procesie pomiarowym, dzieli się go na pomiar statyczny i pomiar dynamiczny.

Pomiar statyczny; pomiar jest względnie statyczny. Takich jak mikrometr do pomiaru średnicy.

Pomiar dynamiczny; podczas pomiaru mierzona powierzchnia i głowica pomiarowa poruszają się względem siebie w symulowanym stanie pracy.

Metoda pomiaru dynamicznego może odzwierciedlać sytuację części zbliżoną do stanu użytkowania, który jest kierunkiem rozwoju technologii pomiarowej.

Idealnymi parametrami geometrycznymi dokładności obróbki skrawaniem są średni rozmiar dla rozmiaru; w przypadku geometrii powierzchni jest to bezwzględny okrąg, walec, płaszczyzna, stożek i linia prosta itp.; dla wzajemnego położenia między powierzchniami jest absolutnie równoległy, prostopadły, współosiowy, symetryczny itp. Odchylenie rzeczywistych parametrów geometrycznych części od idealnych parametrów geometrycznych nazywa się błędem obróbki.

Link do tego artykułu:Jak zmierzyć dokładność obróbki CNC?

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/


Jak zmierzyć dokładność obróbki CNC?Blachy, beryl, stal węglowa, magnez, druk 3D, precyzja Obróbka CNC usługi dla przemysłu ciężkiego, budowlanego, rolniczego i hydraulicznego. Nadaje się do tworzyw sztucznych i rzadkich obróbka stopów. Może toczyć części o średnicy do 15.7 cala. Procesy obejmują obróbka szwajcarskaprzeciąganie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i gwintowanie. Świadczy również usługi polerowania metali, malowania, szlifowania powierzchni oraz prostowania wałów. Zakres produkcji (m.in. aluminium odlewanie dzięki odlewanie ciśnieniowe cynku,) wynosi do 50,000 XNUMX sztuk. Nadaje się do śrub, złączy, Łożyskopompa, biegobudowa skrzyniowa, suszarka bębnowa i podajnik obrotowy zawór Applications.PTJ opracuje strategię z Tobą, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą Ci osiągnąć swój cel, Zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.